Κήρυγμα της Παρασκευής

Ο ρόλος της επιστήμης και το καθήκον των μαθητευόμενων

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος λέει στο Ιερό Του βιβλίο, «ο Αλλάχ τοποθετεί σε υψηλή θέση τους πιστούς και τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση. Ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης για όλα όσα κάνετε». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Υποδεχόμενοι νέα ακαδημαϊκή χρινιά, εκλεπαρούμε τον Αλλάχ να είναι μια χρονιά επιτυχίας για τα παιδιά μας.

Το Ισλάμ δίνει μεγάλη σημασία στην επιστήμη και φροντίδα, διότι η επιστήμη δίνει ζωή στην καρδιά και διαφώτιση. Η επιστήμη τοποθετεί τον άνθρωπο σε πολύ υψηλή θέση στην ζωή τούτη και την άλλη. Η επιστήμη βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρήσει τις συγγενικές του σχέσεις, και να γνωρίζει το καλό και το καλό. Με την επιστήμη ο Αλλάχ καθοδηγεί τον άνθρωπο χάρη στην επιστήμη και να γίνει κατάλληλο παράδειγμα για τους άλλους. Το Κοράνι αναφέρει, «να τους πεις: είναι ίδιοι εκείνοι που κατέχουν την γνώση και εκείνοι που δεν την κατέχουν;!».

Το ενδιαφέρον του Ισλάμ για την επιστήμη φαίνεται στα κορανικά εδάφια του Κοράνι, «διάβασε εν ονόματι του Κυρίου σου. Ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο από θρόμβο αίματος. Κήρυξε! Και ο Κύριος σου είναι απέραντα Γενναιόδωρος. Που δίδαξε τον άνθρωπο με την πένα. Και του έμαθε όσα εκείνος δεν γνώριζε». Αυτό επιβεβαιώνει ότι το Κοράνι ενθαρρύνει την γνώση. Το Κοράνι επαινεί την πένα που καταγράφει την γνώση.

Η επιστήμη κατέχει μεγάλη σημασία, διότι χωρίς την επιστήμη και τους επιστήμονες, θα χαθούν οι άνθρωποι στην περιπλάνση. Το Κοράνι τονίζει, «μήπως εκείνος που γνωρίζει αυτό που σου αποκαλύφθηκε από τον Θεό είναι όπως εκείνος που είναι τυφλός;». σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, ο Αλλάχ χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο, επιστήμονα και αμόρφωτο.

Η επιστήμη διαφωτίζει την πορεία του ανθρώπου, το Κοράνι αναφέρει, «δεν τυφλώνεται η όραση, αλλά οι καρδιές των ανθρώπων». Το Κοράνι χαρακτηρίζει την επιστήμη ως δύναμη, όπως αναφέρει το Κοράνι, «εκείνοι που φιλονικούν γύρω από τα σημάδια του Αλλάχ, χωρίς την δύναμη της γνώσης. Αυτό είναι μισητό για τον Αλλάχ και τους πιστούς».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έχει υπογραμμίσει την σημαίνουσα θέση της επιστήμης, λέγοντας, «όποιος χαράζει μια πορεία αναζητώντας την επιστήμη, τότε ο Αλλάχ θα τον οδηγήσει στον παράδεισο. Οι άγγελοι απλώνουν τα φτερά τους πάνω από τον άνθρωπο που αναζητά την επιστήμη, διότι αγαπούν αυτό που κάνει. Όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στην γη, ακόμα και τα ψάρια στις θάλασσες, ζητούν συγχώρηση για τους ανθρώπους εκείνους που ζητούν την επιστήμη. Ο επιστήμονας σε σχέση με τον άνθρωπο που κάνει λατρείες, είναι όπως το φεγγάρι σε σύγκριση με τα άλλα άστρα. Οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και οι προφήτες δεν κληροδοτούσαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ (νομίσματα), αλλά την επιστήμη». Είπε επίσης στον Άμπου Ζαρρ, «το να μαθαίνεις ένα εδάφιο από το βιλίο του Αλλάχ, είναι καλύτερο από το να προσεύχεσαι εκατόν ρακ’άτ. Και να αναζητήσει την επιστήμη, είναι καλύτερα από το να προσεύχεσαι χίλια ρακα’άτ». Ο Ιμάμης Αλί ιμπ Άμπου Ταλέμπ είπε, «η επιστήμη είναι καλύτερη από το χρήμα, διότι η επιστήμη σε προστατεύει και εσύ προστατεύεις το χρήμα. Η επιστήμη κυριαρχεί, ενώ το χρήμα κυριαρχείται. Το χρήμα μειώνεται με τα έξοδα, ενώ η επιστήμη αυξάνεται όταν διδάσκεται σε άλλους».

Η επιστήμη απαιτεί καλό ήθος από τον διδάσκοντα και τον μαθητευόμενο.

Πρέπει δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι αφοσιωμένος στον Αλλάχ.

Πρέπει ο άνθρωπος να μην αναζητήσει την ψευδοκολακεία, ούτε να υπερηφανεύεται για την γνώση που κατέχει. Ο Προφήτης είπε, «όποιος αναζητήσει την επιστήμη για να υπερηφανεύεται ενάντια στους ανοήτους, τους επιστήμονες ή να εστιάζει την προσοχή των ανθρών, θα ρίχνεται στην κόλαση». Είπε ο Μάλικ συμβολεύοντας τον αλ-Ραντίντ, «όταν κατέχεις την επιστήμη πρέπει να έχει επιρροές πάνω σου και να δείχνει σοφία και αξιοπρέπεια». Η επιστήμη χρειάζεται σεβασμό και ταπεινώντηα, διότι δεν συμβαδίζει με την ακολασία. Το Κοράνι αναφέρει, «να φοβάστε τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ θα σας δώσει την γνώση». Αναφέρεται επίσης ότι, «όποιος αξιοποιεί τις γνώσεις που έχει στον να κάνει καλές πράξεις, θα του δώσει ο Αλλάχ την δυνατότητα να μάθει και περισσότερα». Οι πράξη είναι ο όρος για περισσότρη γνώση, όπως αναφέρει το εδάφιο στο στάδιο του αλ-Καχφ, «και βήκαν έναν καλό δούλο Μας που του δώσαμε έλεος και γνώση». Είπε επίσης για τον Σολομόντα, «κάναμε να το κατανοήσει ο Σολομών και στους δου την ηγεμονία και την γνώση». Αναφέρει επίσης το Κοράνι, αυτό που λένε οι άγγελοι στον Θεό, «η δόξα ανήκει σε Σένα, δεν έχουμε καμία γνώση παρά μονάχα αυτό που Εσύ μας δίδασκες».

Η επιστήμη απαιτεί να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις κακές παρές και να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του. Είπε ο Προφήτης, «η καλή καθοδήγηση, ο σεβασμός και η εξοινόμηση, είναι ένας από τους είκοσι πέντε χαρακτήρες της προφητείας».

Ο επιστήμονας είναι όπως ο γιατρός πρέπει να δείξει καλοσύνη σε εκείνον που τον ρωτάει κάτι, και να τον καθοδηγήσει στον καλό δρόμο. Ο Μαουίγια εαφηγήθκε ότι, «ενώ προσευχόμουν μαζί με τον Προφήτη, ένας άνθρωπος φτερνίστηκε, και τότε του είπε, «ο Αλλάχ να σε συγχωρήσει». Οι άνθρωποι με κοίταξαν. Τότε τους ρώτησα, «γιατί με κοιτάτε ; εκείνοι άρχισαν να χτυπήσουν τα πόδια τους, για να σταματήσω, και τότε σταμάτησα. Όταν τελείωσε ο Προφήτης, που ποτέ δεν υπάρχει ούτε υπήρχε δάσκαλος όπως αυτός, δεν με έδειρε ούτε μου φώναξε».

Πρέπει ο άνθρωπος που αναζητά την επιστήμη να έχει υπομονή και να μην σπαταλάει τον χρόνο του, διότι πρέπει ο άνθρωπος να αφοσιώνεται σ’ αυτή για να κατέχει ένα μέρος της. Όταν ρωτήθηκε ο αλ-Σαφίε, «πόση είναι η αγάπη που έχεις για την επιστήμη;» απάντησε, «είναι όπως η μητέρα που λαχταρά να βρεί το χαμένο παιδί της».

Πρέπει να σέβεται τον άνθρωπο που τον διδάσκει, και να μην τον προσβάλλει ούτε με τον λόγο ούτε με την πράξη. Είπε ο αλ-Σαφίε, «γύριζαν την σελίδα πολύ προσεκτικά, για να μην την ακούσει ο Μάλικ».

Είπε ο Σαούκι, «σήκω όρθιος από σεβασμό για τον

Δάσκαλο διότι έχει μεγάλη τιμή που μοιάζει με εκείνη του Προφήτη.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να συλλέξουμε όλες τις επιστήμες που υπάρχουν στον κόσμο μας όσο χρειαζόμαστε. Έχουμε ανάγκη τις επιστήμες πάνω στις οποίες βασίζεται η θρησκεία μας. Δεν έχουμε την ευημερία του χρόνου, αφού η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας έχει καταστεί καθήκον. Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, ίσως να προλάβουμε ή να συνειδητοποιήσουμε κάποια από αυτά που έχουμε χάσει. Πρέπει ο καθένας από εμάς να έχουμε πνεύμα δημιουργικότητας, υπεροχής, φιλοδοξίας ή, τουλάχιστον, να έχουμε την επιθυμία να επιστρέψουμε το έθνος στην εποχή των μεγάλων πατέρων και παππούδων, που ταξίδευαν στην αναζήτηση γνώσης και επιμελώς στη συλλογή έως ότου κατέλαβαν την πρώτη θέση και έγιναν πρότυπο για όλους. Ήταν πρώτοι στις τέχνες, στις επιστήμες, πράγμα που το αποδεικνύουν και οι διάφοροι πολιτισμοί.

Το καλό ήθος του διδασκόμενου και του επιστήμονα, είναι καλό παράδειγμα για την κοινωνία. Όταν η ούμμα κατείχε την επιστήμη και τα καλά ήθη, κατάφερε να έχει μεγάλη θέθη ανάμεσα στα άλλα έθνη.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογια του να έχουν ο Προφήτη, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ τοποθετεί τους επιστήμονες και την επιστήμη σε ποοή υψηλήθέση, διότι η επιστήμη δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να ρυθμίσουν τις υποθέσεις του. Το Κοράνι αναφέρει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Αλλάχ». Επίσης, «η δημιουργία των ουρανών και της γης, είναι μεγάλο σημάδι για εκείνους που κατέχουν την γνώση».

Επίσης, για να είναι χρήσιμη η επίσημη, πρέπει να φέρει καλό στους ανθρώπους στη ζωή τους, όπως η θεολογία, η αραβική φιλολογία, ή η επιστήμη της ιατρικής και φαρμακευτικής, ή η φυσική ή η χημεία ή αστρονομία, ή η μηχανολογία, ή η ενέργεια, καθώς και άλλες επιστήμες και γνώσεις. Το Κοράνι τονίζει, «Ρωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση αν δεν ξέρετε». Η « λέξη» επιστήμη αναφέρεται γενικά, για να περιλαμβάνει όλες τις επιστήμες. αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε όλες τις επιστήμες που ανακατασκευάσει τον κόσμο μας , όπως η επιστήμη της θεολογίας που μας βοηθάει να κατανοήσουμε την θρησκεία μας.

Είναι καθήκον μας σε αυτή την περίοδο να αποκαταστήσουμε τις λανθασμένες έννοιες. Πρέπει επίσης να αποκαταστήσουμε την λανθασμένη εικόνα του Ισλάμ.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ μα μας δώσει την δυνατότητα να μας μαθαίνει αυτό που δεν γνωρίζουμε.

Η ηθική διδασκαλία από την προφητική μετανάστευση: η ίδρυση του κράτους

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εκείνοι που πιστεύουν και μετανάστευσαν και κάνουν τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ, μπορεί ο Αλλάχ να τους δώσει έλεος. Ο Αλλάχ είναι Μεγάλος συγχωρητής». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρα μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να ‘εχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η μετανάστευση του Προφήτη (ΕΕΑΕ) από την Τιμημένη Μέκκα στην την Φωτιζόμενη Μεδίνα, είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός που έχει εξελίξει την διαδρομή της Ιστορίας της Ανθρωπότητας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να εμπνευστούμε από αυτό το ιστορικό γεγονός όλες τις θετικές έννοιες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην εξίλεξη του πολιτισμού. Η μετανάστευση ήταν μια μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Αποτέλεσε μια θετική καμπή στην ίδρυση του πολιτικού κράτους πάνω σε στις αγκυρωμένα θεμέλια της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελεύθερης θέλησης, της διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελεύθερη πίστης και της ειρηνικής συνύπαρξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο Προφήτης ίδρυσε το κράτος του πάνω σε κάποια θεμέλια όπως,

Η χτίση του τεμένους:

Η χτίση του τεμένους ήταν η πρώτη κίνης που έκανε ο Προφήτης, όταν ήρθε στην Μεντίνα. Αυτό το έργο ήτν πολύ σημαντικό, διότι η σχέση του ανθρώπου με τον δημιουργό του, αποτελεί ασπίδα ασφαλείας για σε όλα τα πράγματα. Η ορθή θρησκευτική πίστη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χαρακτήρες της μετριοπαθούς προσωπικότητας, που χτίζει και όχι εκείνης που καταστρέφει.

Είναι βασικός χαρακτήρας μια προσωπικότητας που δια εκτροχιάζεται από την πορεία της σωστής πίστης. Το μέγεθος της λανθασμένης κατανόησης, αποκαλύπτει την προσωπικότητα. Το τέμενος μεταφέρει πολύ σημαντικό σε επιστημονικό και σε κοινωνικά  επίπεδα.

Η οικονομική ανάπτυξη:

Η ισχυρή οικονομία είναι ένα από τα βασικά θεμέλια του κράτους. Η ισχυρή οικονομία δίνει στα κράτη την δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε εσωτερικό αλλά διεθνές επέπεδο. Μια αναπτυγμένη οικονομία, εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή στους πολίτες. Χωρίς αυτή διαδίδονται οι ασθένειες, οι ταραχές, οι κρίσεις, το κακό ήθος και αυξάνεται η εγκληματικότητα. Αυτό καθαυτό, προετοιμάζει το έδαφος για τις παρεμβάσεις των εχθρών, που προσπαθούν αδιάκοπα να οδηγήσουν την χώρα σε χάος.

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ήθελε να δημιουρ΄γσει μια κοινωνία στην Μεντίνα που θα εξασφαλίσει τις ανάγκες των πολιτών. Η ισλαμική θρησκεία σκοπεύει στην οικοδόμηση του πλανήτη και στην  αποκατάσταση της ειρήνης.

Προσπάθησε ο Προφήτης να ιδρύσει μεγάλη αγορά εκεί για να προσφέρει έργο στους επαγγελματείς, αυτή η αγορά ήταν γνωστή ως αγορά του «μανάχα». Ο Ταά ιμπν Γιασάρ αφηγήθκε ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ήθελε να ιδρύσει μια γορά στην Μεντίνα, γι’ αυτό πήγε στην αγορά των Μπάνου Καινουκά’α, και μετά γύρισε στην Μεντίνα και χτύπησε το πάτωμα με το πόδι του λέγοντας, «αυτή είναι η δική σας αγορά, να μην την στενεύετε». Ασχολήθηκαν οι σύντροφοι του Προφήτη με το εμπόριο όταν μετανάστευσαν από την Μέκκα. Δεν ήθελα να μην εργαστούν και να τους ζήσουν οι αλ-Ανσαάρ.

Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι όταν ο Προφήτης ήρθε στην Μεντίνα, αδελφοποίησε μρταξύ των συντρόφων του. Και τότε αδελφοποίησε μεταξύ των Αμπντουραχμαν ιμπν Άουφ και Σ’αντ ιμπν αλ-Ραμπίε. Ο ιμπ αλ-Ραμπίε του είπε, «έχω τα πιο πολλά λεφτά μεταξύ των αλ-Ανσαάρ, έλα να πάρεις το μεσό». Τότε του απάντησε, «ο Αλλάχ να ευλογήσει την περιουσία σου. Πες μου όμως πού είναι η αγορά σας;»

Τα κράτη που δεν παράγουν τα τρόφεμά τους, την ενδυμασία που χρειάζεται και τα φάρμακά τους, τον οπλισμό τους, δεν μπορεί να έχει και ελεύθερη απόφαση ούτε ελεύθερη βούληση. Δεν μπορεί να έχει ούτε αξιοπρέπεια ούτε κανένα βάρος παγκοσμίως. Η ανάγκη εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, και του στερεί την ελευθερία του. Η θρησκεία μάς μας διδάσκει ότι το χέρι που προσφέρει, είναι πάντα το πάνω χέρι και είναι το καλύτερο, όπως είπε και ο Προφήτης (ΕΕΑΕ).  Είπε επίσης, «το χέρι που προσφέρει, είναι το ανώτερο, και εκείνο που παίρνει είναι το κατώτερο». Αυτό ισχύει και για τα έθνη, τις κοινωνίες και τους οργανισμούς. Το χρήμα κατέχει ξέχουσα θέση, διότι συμβάλλει πολύ δυναμικά στην ανάπτυξη των εθνών, και εξασφλίζει αξιοπρεπή ζωή και βοηθάει στην ανάπτυξη.

Ο ποιητής Άχμαντ Σάουκι είπε,

Οι άνθρωποι χτίζουν τα έθνη τους με το χρήμα και την επιστήμη

Τα έθνη ποτέ δεν χτίζονται με αμορφωσιά και τσιγγουνιά.

Ο Προφήτης έχει νομοθετήσει κάποιους κανόνες που ελέγχουν τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Ο ίδιος προωθούσε την ηπιότητα στην αγοραπωλησία. Είπε, «ο Αλλάχ να ελεήσει τον άνθρωπο εκείνον που πάντα έχει ηπιότητα όταν αγοράζει και όταν πωλάει». Ο Προφήτης είπε ενισχύοντας την πίστη και την ειλικρίνεια στην διαδικασία της αγοραπωλησίας, «ο έμπιστος έμπορος, θα είναι μαζί με τους προφήτες τους πιστούς και τους μάρτυρες». Έχει επίσης απαγορεύσει το μονοπώλειο λέγοντας, «όποιος μονοπωλεί τρόφεμο για σαράντα νύχτες, τότε θα είναι μακριά από τον Αλλάχ κι ο Αλλάχ θα είναι μακριά από αυτόν».  Ο Προφήτης έλεγχε την αγορά και συμβούλευε πάντα τους συντρ΄φους του για το καλό τους συμφέρον. Ο Άμπου Χουράιρα, αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης περπατώντας στην αγοράς, έχωσε το χέρι του σε μια θήκη που έχει τρόφεμα προς πώληση, και βράχηκε το χέρι του. Τότε είπε στον ιδιοκτήτη, «γιατί δεν το εκθέτει πιο πάνω για να το βλέπουν οι άνθρωποι; Όποιος μας εξαπατάει, δεν είναι ένας από μας».

Η διαθήκη της Μεντίνα

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ίδρυσε ισχυρό και δυνατό κράτος, πάνω σε γερά θεμέλια μετά την υπογραφή της διαθήκς της Μεντίνα. Ο Προφήτης αδελφοποίησε τους αλ-Μουχατζερείν με τους αλ-Ανσαάρ, και υπόγραψε διαθήκε- που θεωρείται ως καλύτερη διαθήκη που γνώρισε η ιστορία- η οποία προσδιόριζε με καθαρό τρόπο τα δικαιώμτα και τις υποχρειώσεις των πολιτών της κοινωνίας. Με βάση αυτής της διαθήκης οι ιουδαίοι είχαν όλα τα δικαιώματα που απολάλβαναν οι μουσουλμάνοι, και ζούσαν με ασφάλεια και ελευθερία. Κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε ένα από τα άρθρα της, «οι ιουδαίοι χρηματοδοτούν μαζί με τους μουσουλμάνους εν καιρό πολέμου. Οι ιουδαίοι έχουν την δική τους θρησκευτική πίστη και η μουσουλμάνοι την δική τους». Η διαθήκη έδωσε τους σύμμαχους το δικαίωμα να δείξουν συμπαράσταση ο ένας στον άλλον, και να ενωθούν για την υπεράσπιστη της Μεντίνα.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι στο πολιτικό κράτους μπορούν να ζήσουν οι μουσουλμάνοι και οι αλλόθρησκοι. Επιβεβαίωνε η διαθήκη ότι οι δυο πλευρές έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρειώσεις. Αυτό απαιτούσε μόνο τον σεβασμό της διαθήκης.

Η ειρηνική συμβίωση μεταξή των ανθρώπων είναι απαιτούμενη ανάγκη που την επιβάλλει η θρησκεία και την χρειάζεται η κοινωνία. Για να πραγματοποιήσει αυτό, θα πρέπει οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ένα ενααίο έθνος. Στην θρησκευτική πίστη δεν επιτρέπεται ο καταναγκασμός, «στην θρησκευτική πίστη δεν επιτρέπεται ο καταναγκασμός».

Ο Προφήτης δεν έδωσε σε κανέναν ποτέ το δικαίωμα να αναγκάσει κάποιον για να ασπαστεί συγκεκριμένη θρησκεία. Η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων, είναι κάτι που το υπάρχει. Το Κοράνι αναφέρει, «αν το ήθελε ο Θεός θα δημιουργούσε πιστούς , «αν το θελήσει ο Αλλάχ θα πίστευαν όλοι οι άνθρωποι.

Ο σεβασμός για την θρησκευτική πίστη του άλλου, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της οικοδόμησης του κράτους. Το κάθε έθνος έχει θρησκευτό δόγμα. Το Ισλάμ απαγορεύει ρητά να προσβάλει κανείς τους αλλόθρησκους. Το Κοράνι αναφέρι, «μην προσβάλλετε εκείους που λατρεύον άλλον θεό, διότι μπορεί να προσβάλλουν τον Αλλάχ χωρίς γνώση».

Το Ισλάμ δεν απαγορεύει να αντιμετωπίσουμε με ηπιότητα τους ανθρώπους που δεν καταπολεμούν τους μουσουλμάνους στην θρησκευτική τους πίστη.

Ο Αλλάχ απαιτεί καλή συμπεριφορά, και να αντιμετωπίσουν οι μουσουλμάνοι τους άλλους με καλό και ενάρετο τρόπο. Το Κοράνι αναφέρει, «όταν θελέσετε να φιλονικήσετε τους πιστούς, τότε να το κάνετε με καλό τρόπο».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

***

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμππαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Αλλάχ, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το έθνος έχει μεγάλη αξία και η αγάπη του είναι λόγος περηφάνειας. Η αγάπη για την πατρίδα την επιβάλλει και η θρησκεία μας και όλες οι θρησκείες. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έδωσε το καλύτερο παράδειγμα για την αγάπη και την αφοσίωση στην πατρίδα. Είπε ο Προφήτης μεταναστεύοντας από την Μέκκα, «είσαι πολλή καλή χώρα και πολλή αγαπημένη και αν δεν με εκδίωχαν οι κάτοικοι σου δεν θα έφευγα». Όταν μετανάστευσε στην Μεντίνα, παρακάλεσε τον Αλλάχ να τον κάνει να αγαπήσει την δεύτερη πατρίδα του. Είπε ο Προφήτης, «Θεέ μου, κάνε μας να αγαπήσουμε την Μεντίνα όπως αγαπήσαμε την Μέκκα και πιο πολύ».

Η σχέση μεταξύ κράτους και θρησκεία είναι πολύ στενή διότι αλληλοσεμπληρώνονται.

Η θρησκεία επιβάλλει στον άνθρωπο να θυσίασει για την πατρίδα του, και να την υπερασπιστεί και να βοηθήσει στο να ανθίσει η οικονομία της. Η αγάπη για την πατρίδα δεν περιορίζεται μόνο στα συναισθήματα, πρέπει να φαίνεται και στην πράξη και να αντανακλάται στην συμπεριφορά της των ανθρώπων προς την κοινωνία.

Ο πατριωτισμός δεν είναι συνθήματα που υψώνονται, αλλά είναι προσφορά για την πατρίδα και θυσία. Πρέπει ο πατριωτισμός να κάνει τον άνθρωπο να αντιληφθεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι πάντα σε ετοιμότητα να θυσιάσει ακόμα και την ζωή του για χάρη της πατρίδας του.

Θεέ μου φύλαξε την Αίγυπτο, τον στρατό, την αστυνομία και όλο τον λαό της από κάθε κακό και φθόνο.

Η έννοια της Μετανάστευσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εσείς δεν τον υποστηρίξατε, ο Αλλάχ τον υποστήριξε. Όταν οι άπιστοι τους καταδίωξαν τους δυο, και κατέφυγαν στην σπηλειά. Εκείνος [ο Μουχάμμαντ) είπε στον σύντροφό του «μην στεναχωριέσαι, διότι ο Αλλάχ είναι υπέρ μας». Ο Αλλάχ τον καθησύχασε και του έστειλε τάγματα αγγέλων για να τον βοηθήσει, τα οποία όμως εσείς δεν μπορούσατε να δείτε και ταπείνωσε τους λόγους των απίστων γιατί ο λόγος του Αλλάχ είναι ο υπέρατος λόγος. Και ο Αλλάχ είναι Πανίσχυρος και Πάνσοφος».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογέενειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

 Όταν αυξήθηκαν οι βασανισμοί  εις βάρος των συντρόφων του Προφήτη (ΕΕΑΕ) στην Μέκκα, τους έδωσε ο Προφήτης την άδεια να μεταναστεύσουν στην Αιθιοπία (το πέμπτο χρόνο της Αποστολής του). Τους είπε, «στην Αβησσυσία (Αιθιοπία) υπάρχει ένας βασιλιάς που δεν επιτρέπει την αδικία. Να μεταναστεύσετε στην χώρα του, μέχρι ο Αλλάχ να σας προσφέρει βοήθεια για την κατάσταση που βίσκεστε». Μετανάστευσαν οι σύντροφοι του Προφήτη στην Αιθιοπία, όπου έζησαν με ασφάλεια, και εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Όταν τους ήρθε η είδηση ότι πολλοί από τους κατοίκους της Μέκκας ασπάστηκαν το Ισλάμ, απεφάσισαν να γυρίσουν. Η κατάσταση δεν ήταν όπως τους μεταφέρθηκε, και επείσθησαν εκ νέου βασανισμούς. Τότε τους έδωσε ο Προφήτης ξανά την άδεια να μεταναστεύσουν στην Αβησσυνία, και μαζί τους ήταν ο Τζά’φαρ ιμπν Άμπου Ταλίμπ.

Οι Κοράις γνώριζε ότι οι μουσουλμάνοι υπό την φροντίδα του βασιλία της Αβησσυνίας, ζουν με ασφάλεια. Παρ’όλ αυτά, ζήτησαν από τον Βασιλιά να τους παραδώσει τους μουσουλμάνους, εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας, «όχι μα τον Θεό, δεν παραδίδω ανθρώπους που επίλεξαν να ζήσουν υπό την φροντίδα μου, μέχρι να τους καλέσω και να τους ακούσω». Ο Τζά’φαρ μίλησε, για να απαντήσει στους ψεύτικους ισχυρισμούς των Κουράις, και είπε: «ω βασιλά, εμείς λατρεύαμε είδωλα, και τρώγαμε τα πεθαμένα ζώα, κάναμε αμαρτίες, κόβαμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας, δεν σεβόμασταν και τους γείτονες και αδικούσαμε τους αδύναμους. Ο Αλλάχ μας έστειλε έναν Προφήτη από μας, που τον γνωρίζουμε και γνωρίζουμε την καταγωγή του, την τιμιότητά του και την αγνότητά του. Μας κάλεσε να λατρεύουμε μόνο τον Αλλάχ και να εγκαταλείψουμε την λατρεία των ειδώλων, που συνήθιζαν και οι πρόγονοί μας. Μας διατάζει να μην λατρεύουμε τα είδωλα, να μην κάνουμε κακές πράξεις, να διατρηρήσουμε καλές σχέσεις με τους συγγενείς μας, να μην παραβιάσουμε την εμπιστοσύνη, να έχουμε καλή γειτονίαση και να μην διαπράξουμε αιματοχυσία.  Να μην ψευδομαρτυρήσουμε, ούτε να λεηλατήσουμε την περιουσία των ορφανών. Μας διατάζει να λατρεύουμε τον Αλλάχ, και να μην συνεταιρίσουμε μαζί Του, να τηρούμε τις προσευχές, να δίνουμε ζακάτ και να τηρούμε την νηστεία. Εμείς τον πιστεύουμε, και τον ακολουθούμε και λατρεύομε μόνο τον Αλλάχ. Ακολουθούμε τις οδηγίες του στα επιτρεπτά και τα απαγορευμένα. Οι συγγενείς μας μας βασανίζουν, και θέλουν να μας κάνουμε να αλλαξοπιστήσουμε και να ξαναλατρεύουμε τα είδωλα. Όταν μας βασάνισαν, και μας εμπόδισαν από την θρησκεία, μεταναστεύσαμε στην χώρα σου και σε επίλεξαμε, και ελπίζουμε να μην αδικηθούμε στην χώρα σου. Τον ρώτησε ο αλ-Νατζάσυ, αν έχει τίποτα από αυτά που αποκάλυψε ο Αλλάχ στον Προφήτη; Του απάντησε ο Τζά’φαρ «μάλιστα!». Του ζήτησε ο βασιλιάς να του αγορεύσει κάποια εδάφια, και ο Τζά’φαρ αγόρευσε κάποια εδάφια από την σούρα «Μάριαμ».

Όταν του διάβασε μερικά εδάφια, οέκλαψε ο βασιλάς από συγκίνηση, έκλαψαν και οι μοναχοί. Τότε είπε ο βασιλάς, «αυτά τα λόγια, μα τον Θεό, προέρχεται από την ίδια πηγή με αυτά που είπε ο Ιησούς. Μα τον Θεό δεν θα τους παραδώσω ποτέ».

Όποιος παρατηρεί τους λόγους για των δυο μεταναστεύσεων, θα καταλάβει ότι η πρώτη μετανάστευση δεν έγινε από άπιστη χώρη σε μια πιστή χώρα. Διότι πρέπει οι άνθρωποι να υπερασπίζονται τις χώρες τους, και να μην τις αφήσουν στους επιθετικούς. Ήταν μετανάστευση για αναζήτηση ασφάλεια.

Ο βασιλιάς δεν ήταν μουσουλμάνος, αλλά ήταν δίκιος και τους παρείχε ασφάλεια για την ζωή τους και τις περιουσίες τους. Ο Αλλάχ υποστηρίζει την άπιστη χώρα όταν είναι δίκια, και όχι την πιστή εφ’ όσον υπάρχει αδικία.

Ο δίκιος αρχηγός βρίσκεται πάντα στην σκιά του Αλλάχ, και θα είναι πάντα σε υψηλή θέση.

Όταν ο Προφήτης έδωσε την άδεια στους συντρόφους του να μεταναστεύουν στην Μεντίνα, κατευθύνθηκε εκεί με την υποστήριξη του Αλλάχ, όπου έχτισε εκεί δίκιο κράτος και αποκατάστασε την αρχή της δικαιοσύνης και της συνύπαρρξης.

Στο όγδοο έτος νίκησε ο Προφήτης και κατάφερε να εισέλθει στην Μέκκα, και ασπάστηκαν οι άνθρωποι το Ισλάμ. Έτσι, άλλαξε η στενή έννοια της μετανάστευσης, σε μια μεγάλη και ευρεία έννοια, και περιλάμβανε όλους τους τομείς της ζωής.

Ύστερα, είπε ο Προφήτης, «δεν υπάρχει άλλη μετανάστευση, αλλά ισχύουν το τζιχάντ και η νίγια».

Όταν ασπάστηκε ο Σαφουάν ιμπν Ουμάγια το Ισλάμ, κάποιος του είπε, δεν είναι μουσουλμάνος εκείνος που δεν μεταναστεύτηκε, τότε είπε θα ταξιδέψω στην Μεντίνα. Πήγε στον Προφήτη ο οποίος τον ρώτησε, «γιατί ήρθε Αμπου Ουαχάμπ;» Του είπε, «γύρισε Αμπου Ουαχάμπ στην Μέκκα, και να είστε αφοσιωμένοι στην θρησκεία σας, δεν υφίσταται πλέον η μετανάστευση και ισχύουν το τζιχάντ και η νίγια».

Είπε επίσης ο Προφήτης, «ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους μουσουλμάνους ούτε με τον λόγο του ούτε με το χέρι του, και ο μετανάστης είναι εκείνος, που εγκαταλείπει εκείνο που απαγορεύει ο Αλλάχ».

Μπορεί το θέμα της μετανάστευσης από την Μέκκα στην Μεντίνα να έχει τελειώσει με την πόρθεση της Μέκκας, όμως η υπέρτατη έννοια της μετανάστευσης παραμένει. Ο Προφήτης προσδιόρισε ότι η μεταναστεύση είναι ορθή καμπή του ανθρώπου να υιοθετήσει καλές πράξεις. Να εργαστεί και να εγκαταλείψει τον εγωισμό. Να είναι αληθινός πιστός και να πιστεύει στην ελεύθερη επιλογή των άλλων. Η υπέρτατη έννοια της μετανάστευσης πρέπει να αντανακλάται στην πίστην, την μόρφωση και το ήθος του ανθρώπου. Να φανεί στην οικονομία και στην υποδομή της κοινωνίας, διότι πρέπει να πραγματοποιήσει το καλό συμφέρον της ανθρώποτητας.

Η σωστή έννοια της μετανάστευσης, κρίνει ότι η έννοια αυτή δεν διακόπτεται με το πέρασμα του καιρού, και ότι βοηθάει τον άνθρωπο να ακολουθήσει την σωστή πορεία της μόρφωσης. Να εργάζεται για την οικοδόμηση του πλανήτη, όπως αναφέρει το Κοράνι, «ο Αλλάχ σας έπλασε, και σας εγκατέστασε στην γη για να την οικοδομήσετε». Είμαστε μια ούμμα της εργασίας και όχι της τεμπελιάς, της οικοδόμησης και όχι της καταστροφής, της μόρφωσης και όχι της αμοεφωσιάς.

Κάθε μουσουλμάνος, ο οποίος αγαπά την θρησκεία του, πρέπει να εργάζεται για την άνοδο της θρησκείας του και την υπερηφάνεια της χώρας. Πρέπει να απομακρυνθεί από όλες τις μορφές ολίσθησης, κακοποίησης και εξτρεμισμού, όπως η μετανάστευση σε τρομοκρατικές ομάδες υπό την ψευδαίσθηση του ψεύτικου τζιχάντ κάτω από ψευδείς σημαίες, ή παράνομη μετανάστευση που οδηγεί σε καταστροφή και ταπείνωση. Η ιερότητα της πατρίδας εξισώνει την ιερότητα των ιδιωτικών σπιτιών, και καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σπίτι κανενός χωρίς την άδειά του, δεν επιτρέπεται να εισέλθει σε κανένα κράτος μόνο με νόμιμα μέσα. Καθώς κανείς δεν αρέσει να εισέλθει στην χώρα του χωρίς νόμιμα μέσα, δεν πρέπει και δεν το δέχεται σε καμία άλλη χώρα.

Ζητώ συγχώρηση από τον Θεό

*        *        *

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, και την ειρήνη κι την ευλογία του Αλλάχ μα ‘εχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του μέχρι την τελευταία μέρα.

Αδελφοί μουσουλμάνοι,

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μήνας του αλ-Μουχάρραμ είναι ένας από τους ιερούς μήνες, και επιθυμείται να κάνει ο πιστός πολλές νηστείες το μήνα αυτό.

Ο Προφήτης είπε, «η καλύτερες προσευχές μετά από τις προσευχές που επιβάλλονται, είναι εκείνες που γίνονται μέσα στην νύχτα, και η καλύτρη νηστεία μετά την νηστεία του Ραμαζανιού, είναι εκείνη που γίνεται τον μήνα Μουχάρραμ».

Επίσης η νηστεία του Ασουρά, διότι, όπως είπε ο Προφήτης, «συγχωρεί τις αμαρτίες μιας προηγούμενης χρονιάς». Το ίδιο έκανε επίσης ο Προφήτης όταν ρώτησε τους ιουδαίους γιατί νηστεύει την ημέρα αυτή. Και όταν του είπαν ότι είναι καλή μέρα, διότι ο Αλλάχ έσωσε τον Μωυσή. Τότε είπε, «εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Μωυσής».

Ο ιμπν Αμπάς αφηγήθκε ότι ο Προφήτης νήστεψε τον μήνα αυτό και διέταξε τους μουσουλμάνους να την νηστεύουν. Και είπε ο Προφήτης, «του χρόνου να νηστέψουμε και την ένατη μέρα». Γι’ αυτό καλύτερα- όπως υπογραμμίζει η σούννα- να νηστεύουν οι άνθρωποι την ένατη και την δέκατη μέρα του μηνος αλ-Μουχάρραμ.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας καθοδηγήσει στην σωτή πορεία, και να έχετε καλό νέο έτος για όλη την Αίγυπτος και όλους τους μουσουλμάνους!

H καλή συντροφιά και ο αντίκτυπός της στην κατασκευή της προσωπικότητας

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κυριο του σύμπαντος, και την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικός από την φύση του. Ζει στην κοινωνία του, από την οποία επηρεάζεται και στην οποία αντιδρά, σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά που διακρίνονται καλά από εκείνα των άλλων. Αυτή η διαφορετικότητα και η διάκριση έχουν την επιρροή τους στην σκέψη και την συμπεριφορά του ανθρώπου, και αποτελούν αιτία προσδιορισμού του πεπρωμένου και της ευτυχίας του τόσο στηντούτη την ζωή,  όσο και στην μέλλουσα.

Βέβαια, χρειαζόμαστε μια υγιή προσωπικότητα, που χαρακτηρίζεται από τις πιο υψηλές ανθρώπινες αισθήσεις και ψηλούς βαθμούς πατριωτισμού, για να δημιουργηθεί μια γενιά που χτίζει, και οικοδομεί, και όχι να καταστρέφει ή να κατεδαφίζει. Μια γενιά που θα έχει πάντα ως προτεραιότητα το κοινό συμφέρον της.

Η αξιέπαινη Σαρί’α διατάζει να διαμορφώνεται η προσωπικότητα με τον κατάλληλο τρόπο, για να γνωρίζει τους κινδύνους και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Το Κοράνι τονίζει: «Και φοβηθείτε μια καταστροφή που δεν θα πλήξει μόνο τους άδικους σας».

Η Σαρία απαιτεί κάποιον να έχει μια καθησυχασμένη, μη διστακτική προσωπικότητα, έχοντας επίγνωση της αλήθειας που ακολουθεί την σωστή πορέια, και δεν εμπλέκεται με τους διεστραμμένους. Ο Προφήτης είπε: «Μην είστε μαριονέτες, λέγοντας, αν οι άνθρωποι ακολουθούν την σωστή πορεία, ακολουθούμε και εμείς, και αν αδικούν, αδικούμε και εμείς. Έχετε συνήθεια να κάνετε το καλό, και αν οι άλλοι αδικούν, να μην τους ακολουθείτε.

Ένας από τους καλούς παράγοντες για την οικοδόμηση προσωπικότητας είναι η καλή συντροφιά. Ο άνθρωπος επηρεάζεται από τον σύντροφό του, και εμπνέεται από την στάση του και τις πράξεις του. Αυτό αποδεικνύεται από το νόμο της Σαρί’α, την λογική, την εμπειρία, την πραγματικότητα και από αυτό που φαίνεται.

Η καλή συντροφιά είναι σημαντική για την οικοδόμηση της υγιούς προσωπικότητας, που είναι χρήσιμη για την θρησκεία, την πατρίδα και την κοινωνία. Έτσι, ο προφήτης (ΕΕΑΕ) συμμόρφωσε τους αξιότιμους συντρόφους του, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος Άμπου Μπακρ (ΕΑΕ), ο οποίος έδωσε το καλύτερο παράδειγμα καλής και ειλικρινούς συντροφιάς. Όταν οι απίστοιχοι της Μέκκας ήρθαν σ’ αυτόν και του είπαν: ο σύντροφος σου, ο Μουχάμμαντ, ισχυρίζεται ότι έκανε μια νυχτερινή εκδρομή την προηγούμενη μέρα στην Ιερουσαλήμ, και επέστρεψε από εκεί την ίδια νύχτα! Από την εμπιστοσύνη που έβαλε στον προφήτη (ΕΕΑΕ), ο Άμπου Μπακρ απάντησε: αν το λέει αυτό, τότε είναι αλήθεια. Πιστεύω σ’ αυτά που εμπέεται από τον Θεό.

Αυτή ήταν η στάση των συντρόφων του προφήτη (ΕΕΑΕ) μεταξύ τους, που αντιπροσωπεύουν το καλύτερο παράδειγμα μιας καλής συντροφιάς, που βασίζεται στην αδελφοσύνη, τον αλτρουισμό, την αφοσίωση, την ενότητα, την θετική εργασία, την αλληλεγγύη και την αλληλεσυνεργασία. Σύμφωνα με τον αλ-Νουμάν ιμπν Μπασείρ, (ΕΑΕ), ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Σε θέματα αλληλεγγύης, καλής συντροφικότητας και αλληλεγγύης, οι πιστοί είναι σαν συμπαγές σώμα του οποίου, αν ένα άκρο υποφέρει, τα άλλα άκρα πάσχουν από την επαγρύπνηση και τον πυρετό».

Καλή συντροφιά φέρει καλό, τόσο στην τούτη την ζωή, όσο και στην μέλλουσα. Ο Προφήτης είπε: «Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ αυτόν έχει αγγέλους που μετακινούνται, ευγενείς που συνεχίζουν τις συνόδους της δοξασίας του Αλλάχ. Όταν έρχονται σε έναν από αυτούς, κάθονται μαζί με τους ανθρώπους, και τους περικυκλώνουν ο ένας τον άλλον με τα φτερά τους μέχρι να γεμίσουν ό, τι είναι μεταξύ των ουρανών και της γης. Όταν τελειώσουν, διασκορπίζονται και ανεβαίνουν στον ουρανό. Ανυπόληπτος για το τι κάνουν, ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν τους ρωτάει: από πού ήρθατε; Απαντούν: Έχουμε έρθει από μερικούς από τους δούλους Σου στη γη, σε δοξάζουν, Σε ευχαριστούν, λένε ότι ο Αλλάχ είναι ο Μεγαλύτερος, δεν υπάρχει Θεότητα εκτός από τον Αλλάχ και σας επικαλούνται. Ο Αλλάχ είπε: Τι μου καλούν; Οι άγγελοι απαντούν: Σας ζητούν τον παράδειό σας. Ο Αλλάχ απαντά: το είδαν; Λένε: αλλά όχι! Ο Αλλάχ λέει πάλι: τι θα κάνουν αν τον δουν; Του είπε, και με Σένα επιδιώκουν. Τους ρώτησε, και από τι επιδιώκουν με Μένα; Του είπεν, από την κόλασή Σου. Είπε, «και είδαν αυτοί την κόλασή μου;». είπε, «όχι». Τους είπε, «και τι θα γίνει αν δουν την κόλασή Μου;». είπαν, «και ζητούν συγχώρηση από Σένα». Τους είπε, «τους συγχωρώ, και τους προσφέρω αυτό που ζητούν». Του λένε, «όμως βρίσκεται μεταξύ τους ο τάδε και πάντα κάνει αμαρτίες!». Τους λέει, «τον συγχωρώ και αυτόν, διότι είναι άνθρωποι που όποιος τους συντροφεύει, δεν ταλαιπωρείται».

Μεταξύ των καρπών της καλής συντροφιάς, είναι το γεγονός ότι αποτελεί αιτία της Αγάπης του Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν και της πρόσβασης στον Παράδεισο. Σύμφωνα με τον Άμπου Χουράιρα, (ΕΑΕ), ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Ένας άνθρωπος επισκέφθηκε τον αδελφό του σε χωριό άλλο. Ο Αλλάχ βάζει έναν άγγελο στο δρόμο του. Ο άγγελος τον ρώτησε πού πηγαίνεις; Ο άνθρωπος απάντησε: Θέλω να επισκεφθώ έναν αδελφό σ’ αυτό το χωριό. Ο άγγελος συνέχισε: Υπάρχει κάποια χάρη που έχει κάνει σε σένα, και θέλεις να του την ανταποδώσεις; Ο άνθρωπος να απάντησε: όχι, απλώς, τον αγαπώ για τον Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν. Ο άγγελος του απάντησε: είμαι ο απεσταλμένος του Αλλάχ για να σε ενημερώσω ότι, ο Αλλάχ σε αγαπάει εξαιτίας της αγάπης που φέρνεις για τον αδερφό σου για χάρη Του».

Η συντροφία των καλών αθρώπων, οδηγεί στο να συγκεντρωθεί μαζί τους την τελευταία μέρα. Ο Άνας ιμπν Μάλικ (ΕΑΕ) αφηγήθκε ότι, ένας άνθρωπος ρώτησε τον προφήτη (ΕΕΑΕ): πότε είναι η ώρα; Ο προφήτης απάντησε: «Τι ετοιμάσες γι’ αυτήν την ημέρα; Ο άνθρωπος είπε: τίποτα παρά, την αγάπη μου για τον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο Του. Ο προφήτης του είπε: «θα είσαι με αυτόν που αγαπάς». Ο Άνας είπε: ποτέ δεν ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια είδηση όπως ήμασταν από εκείνο που είπε ο Προφήτη (ΕΕΑΕ): «θα είσαι με αυτό που αγαπάς». Αγαπώ τον Προφήτη (ΕΕΑΕ), τον Άμπου Μπακρ και τον Όμαρ, και θέλω να είμαι μαζί τους μέσα από αυτή την αγάπη, ακόμα κι αν δεν κάνω αυτά που κάνουν εκείνοι.

Ο Ιμάμης Αχ-Σαφίε, είπε,

Αγαπώ τους ενάρετους, ακόμα κι αν δεν είμαι από αυτούς

Μπορώ, χάρη σε αυτούς, να λάβω την μεσολάβηση

Μισώ εκείνους που το προϊόν του είναι η αμαρτία

Ακόμα και αν το προϊόν μας είναι το ίδιο.

Η συντροφιά του ενάρετου φέρει επίσης καλό καρπό να θυμίζει τον Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν, και να φέρει καλό σ’ αυτή την ζωή και στην επόμενη. Ο Ιμπν Αμπάς αφηγήθηκε ότι κάποιος ρώτησε τον Απεσταλένο του Αλλάχ (ΕΕΑΕ), «ποια είναι η καλύτερη συντροφιά;». Του απάντησε, «εκείνη που οι άνθρωποι της οποίας θα σου υπενθυμίσεις τον Αλλάχ, και από αυτούς μαθαίνει και σου υπενθυμίζουν και την ημέρα της κρίσεως».

Ο σύντροφος είναι καθρέφτης του συντρόφου του, τον προωθεί να πράττει το καλό και τον εμποδίζει από το κακό. Αγαπάει το καλό του, όπως αγαπάει το καλό για τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Άνας ιμπν Μάλεκ αφηγήθηκε επίσης, ότι ο Προφήτης του Αλλάχ είπε, «να υποστηρίξει τον εν θρησκεία αδελφό σου, είτε αδικείται είτε αδικεί». Τότε ρώτησαν οι σύντροφοι του Προφήτη, «να τον υποστηρίζουμε ότι αδικείται, πώς όμως να τον υποστηρίζουμε όταν αδικεί;

Τότε απάντησε, «να τον εμποδίζετε να αδικεί, αυτή είναι υποστήριξη». Αυτό είκανε και ο καλός φίλος, όταν είδε τον φίλο του να ακολουθήσει τα βήματα του διαβόλου, το Κοράνι αναφέρει,

«και να τους διηγηθείς την παραβολή των δυο αδρών, στον έναν από αυτούς δώσαμε δυο αμπελώνες, περιτριγυρισμένους με φοινιόδεντρα και ανάμεσα στους δυο βάλαμε χωράφια σπαρμένα με σιτάρι. Κάθε κήπος αέδιδε άφθονους καρπούς και παραγωγή ήταν σταθερή. Στο μέσο τους κάναμε να τρέχει ένα ποτάμι. Και η συγκομιδή ήταν πλούσια και καυχήθηκε. Είπε στον σύντροφό του, «εγώ είμαι πιο πλούσιος από σένα και έχω περισσότερη δύναμη και άνδρες. Και μπήκε μέσα στον κήπο του και την ψυχή του την βάρυνε η αμαρτία και είπε, «δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να χαθούν ποτέ. Δεν νομίζω να έρθει ποτέ εκείνη η Ώρα και αν, γυρίσω ατον Κύριό μου, θα βρώ καλύτερο από αυτόν [τον κήπο]. Και ο σύντροφός του του είπε, «δεν έχει πίστη σ’ Εκείνον που σε έπασε από μια χούφτα σκόνη, και μετά από σταγόνα σπέρματος σου έδωσε την μορφή του ανθρώπου; (αλ-Καχφ, 32- 37).

Είπε ο ποιητής,

Ο αληθινός σου αδελφός είναι εκείνος που στέκεται λάι σου

Και μπορεί τον εαυτόν του να βλάψει, για να σου κάνει καλό.

Η καλή συντροφιά έχει τους καρπούς τόσο εδώ όσο και στο μέλλον. Ωστόσο, η κακή συντροφιά έχει την κακή της επιρροή στην κατασκευή της αρνητικής προσωπικότητας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόβλεψη και ζημιά στον κόσμο και το κακό τέλος στην μετά θάνατον ζωή. Αυτή η κακή συντροφιά καταστρέφει την ευγενή ηθική και τις ηθικές αξίες, και καταστρέφει την νεολαία. Υπονομεύει την εργασία, εξαπλώνει προβοκάτσιες και διασπέρει ταραχές και παραπλανήσεις. Ο κακός σύντροφος επιδιώκει να παραπλανήσει τον σύντροφό του από κακές πεποιθήσεις και καταστροφικές σκέψεις. Το Ιερό Κοράνι μας παρουσιάζει μια προφανή σκηνή του κακού συντρόφου, λέγοντας: «Τότε κάποιοι θα γυρίσουν ο ένας στον άλλο, ζητώντας ο ένας τον άλλον. Ένας από αυτούς θα πει, «Είχα έναν σύντροφο να λέει,» εσύ πραγματικά πιστεύεις ότι όταν πεθαίνουμε και γίνουμε σκόνη και οστά, θα κρατηθούμε υπόλογοι; Θα πει, «Θέλεις να κοιτάς από ψηλά;» Τότε θα κοιτάξει από ψηλά και θα τον δει ακριβώς στην κόλαση, και θα πει, «μα τον Αλλάχ! Θα μου προκαούσες σχεδόν καταστροφή! και χωρίς την χάρη του Κυρίου μου, σίγουρα θα ήμουν ανάμεσα σ’ εκείνους που βασανίζονται. Δεν είναι αλήθεια ότι θα πεθάνουμε μόνο στην ζωή, και ότι δεν θα τιμωρηθούμε; Αυτή είναι βεβαίως η μεγάλη επιτυχία. Να εργάζονται οι ένθρωποι για το γεγονός αυτό». Το Κοράνι αναφέρει επίσης, «τότε ο άδικος άπιστος θα δείξει μεγάλη μετάνοια. Θα πει, «μακάρι να είχα ακολουθήσει την πορεία του Προφήτη. Αλλοίμον σε μένα! Μακάρι να μην είχα τον τάδε σύντροφο».

Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) μας δίνει παραβολή στον κακό σύντροφο, όπου τον συγκρίνει με τον σιδερά, λέγοντας: «Η παραβολή του καλού συντρόφου και του κακού συντρόφου, είναι εκείνη του μεταφορέα του καλού αρώματος και του σιδηρουργού. Για τον πρώτο, είτε αγοράζετε από αυτόν είτε όχι, αναπνέεις μια καλή οσμή. Όσο για τον σιδηρουργείο, είτε, καίει το φόρεμά σου, είτε αναπνέις μια κακή μυρωδιά».

Η κακή συντροφιά είναι ένα εργαλείο καταστροφής και αδικίας στον εαυτό και στον άλλο. Ο πιο επικίνδυνος σύντροφος είναι αυτός, που προσπαθεί να προσελκύσει άλλους στις καταστροφικές ομάδες που ζητούν καταστροφή και διαφθορά στην γη. Ο κακός σύντροφος  προσελκύει προς την πορεία των ναρκωτικών είτε προφορικά είτε πρακτικά. Αυτό το τύπο συντρόφων οδηγεί τον άνθρωπο στον δρόμο της αβύσσου και της οργής του Αλλάχ,, τόσο στην ζωή τότε όσο και στην άλλη.

Λέγοντας αυτά, ικετεύω για συγχώρεση του Αλλάχ για μένα και για σας.

*     *     *

   Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος. Και την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο Απεσταλμένος Του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Πρέπει να προσέχουμε και να απομακρυνθούμε από την κακή και κολασμένη συντροφιά, το Κοράνι αναφέρει, «και το Βιβλίο αναφέρει ότι, αν ακούτε τα λόγια του Αλλάχ να τα χλευάζουν, τότε να μην κάθεστε μαζί τους μέχρι να αλλάξουν ζυζήτηση για να μην γίνεστε ίδιοι με αυτούς. Ο Αλλάχ θα συγκετρώσει τους υποκριτές και τους άπιστους στην κόλαση». Ο Προφήτης είπε, «ο σύντροφος μοιάζει με τον σύντροφό του, να διαλέγει ο άνθρωπος εκείνον τον οποίο συντροφεύει». Είπε επίσης, «να συντροφεύεις μόνο πιστούς, και να τρέφεις μόνο τους ευσεβείς».

Είπε ο ποιητής,

Να συντροφεύεις από τους ανθρώπους πάντα τους καλύτερους

Και απομακρύνσου από τους κακούς, για να μην καταστραφείς.

Όλοι έχουμε ευθύνη για την κατασκευή μια σωστή προσωπικότητας, όπως αναφέρει και το χαντίθ του Προφήτη, «όλοι έχετε την ευθύνη και ο καθένας θα λογοδοτηθεί για την ευθύνη που έχει».

Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην διαπαιδαγώγηση, και αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και όλων των οργανισμών της κοινωνίας. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διαφυλάξουμε την νεολαία μας από τις καταστροφικές οργανώσεις. Είναι μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι στον Θεό και το έθνος.

Ο Αλλάχ  να μας δώσει την δύναμη να κάνουμε πάντα καλές πράξεις, και να έχει τους καρπούς τους για όλη την ανθρωπότητα.