Σημαντικά νέα

ο Μουχάμαντ είναι Προφήτης του έλεους

mokhtar

Ο Αλλάχ έστειλε τον Προφήτη του Μουχάμαντ ως έλεος για τους ανθρώπους, λέει «σε Στείλαμε σαν έλεος για όλα τα δημιουργήματα». Το ίδιο μοτίβο το τονίζει ο ίδιο ο Προφήτης για τον εαυτόν του όπου λέει, «ω άνθρωποι, εγώ είμαι ένα χαρισμένο έλεος». Λέει ο Αλλάχ σπίσης στο Ιερό Κοράνι, «σας ήρθε ένας Προφήτης από σας. Τον λυεί το γεγονός ότι επιμένετε στην απιστία. Αυτός για τους πιστούς έχει πάντα έλεος».

Το Ισλάμ είναι θρησκεία του έλεους και της ειρήνης για όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει στο Ισλάμ κανένα στοιχείο που να ωθεί τους πιστούς να σκοτώσουν τους άλλους για το δόγμα τους. Το μεγαλύτερο έλος το βλέπουμε σ’ αυτό που αναφέρεται για τον Προφήτη, ο οποιος όταν είδε μια γυναίκα σκοτωμένη μέσα σε μια μάχη είπε: ποιος την σκότωσε αυτή; Αυτή η γυναίκα δεν μαχόταν.αυτό βεβαιώνει πως η δολοφονία δεν πρέπει να γίνει για το δόγμα, ενώ γίνεται όταν κάποιος μάχεται τους εχθρούς που τον απειλούν.

Δεν μπορεί κανένας να υποχρεώνει κανένα για να αλλάξει πίστη. Ακόμα και ο ίδιος ο Προφήτης στον διάλογό του με τους άλλους πάντα ήταν προσεκτικός. Αυτό το αναφέρει και το Κοράνι, «ή Εμείς ακολουθούμε τον σωστό δρόμο ή εσείς», και δεν είπε στους άλλους πως είναι περιπλανώμενοι.

Αν είναι ο Προφήτης μας είναι του έλεους, η θρησκεία μας είναι του έλεους και το Ιερό Βιβλίο μαςείναι το ίδιο, τότε τι είναι αυτό που έκανε κάποιους που θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους να κάνουν αυτό που κάνουν; Και που είναι η έξοδος από όλα αυτά;

Πολλά είναι οι στοιχεία που οδήγησαν προς αυτό, για παράδειγμα ο θρησκευτικός λόγος γίνεται από ανθρώπους μη ειδικευμένους και αυτό δεν είναι μόνο επί της παρούσης, όμως αυτό γίνεται από καιρό. Τονίζουμε ότι η θρησκεία μας είναι μια ήπια θρησκεία και που πάντα ωθεί προς την συγχώρηση. Αναφέρουν οι διάφορες πηγές ότι ο Προφήτης πάντα διάλεγε το πιο εύκολο και δεν ήθειλε ποτέ το δύσκολο ούτε για τον εαυτό του ούτε γιατους άλλους.

Το χρέος μας απέναντι στο Ιερό Κοράνι

awkaf-

  Το Ιερό Κοράνι είναι  το  παντοτινό θαύμα που δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι ούτε τα φαντάσματα να γράψουν κάτι το αντίστοιχο. Λέει ο Αλλά, «αν οι άνθρωποι και τα τζίνι μαζεύονταν για να γράψουν  το αντίστοιχο δεν θα μπορούσαν ακόμα και αν ο ένας βοηθούσε τον άλλον», (αλ-Ισράα, 88). Δεν μπόρεσε ούτε να γράψουν δέκα κεφάλια «σούρα» ούτε ένα κεφάλιο. Λέει ο Αλλάχ, «λένε πως Αυτός (ο Προφήτης), το δημιούργησε από δική του φαντασία, αν νομίζουν ότι λένε την αλήθεια τότε να δημιουργήσουν και αυτοί δέκα κεφάλια από την φαντασία τους και να ζητήσουν ό,τι βοήθεια θέλουν μακριά από τον Αλλάχ», (Χούντ, 13).

  Το Κοράνι του έμαθε ο Αλλάχ στον Προφήτη του μέσω έμπνευσης, είναι το Σύνταγμα των μουσουλμάνων που επιμορφώνει τα ήθη και καθοδηγεί τους περιπλανώμενους, λέει ο Αλλάχ «αυτή η Βίβλος (το Κοράνι) δεν περιέχει τίποτα το ψευδές και είναι η καθοδήγηση τ ων πιστών. Αυτοί που πιστεύουν στην μοίρα και τηρούν τις προσευχές και ξοδεύουν από αυτό που τους χαρίζουμε», (αλ-Μπάκαρα, 1-3).

  Το θαύμα του κορανίου φαίνεται όταν το άκοσαν τα τζίνι και το κατάλαβαν πίστεψαν αμέσως, λέει ο Αλλάχ, «σου στείλαμε μερικά τζίνι (χωρίς να τους βλέπεις), άκουσαν το Κοράνι και όταν τελειώσε η αγόρευση, πήγαν στους ανθρώπους τους και τους είπαν ότι άκουσαν αγόρευση μιας Βίβλου που το κατέβασε ο (Αλλάχ) μετά από τον Μωϋσή και που καθοδηγεί στον σωστό δρόμο». (αλ-Αχκάφ 29). Δεν είναι μόνο τα τζίνι που τους προσέλκυε το Κοράνι, αλλά και οι Άγγελοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο Ουσάϊντ ιμπν Χουντάϊρ, ο οποίος λέει ότι «ενώ διάβασα την σουράτ αλ-Μπάκαρα μέσα στην νύχτα και το άλογό μου ήταν δεμένο μόλις άκουσε έκανε θόρυβο. Όταν σταμάτησα ηρέμησε και όταν ξανάρχισα ξαξανάκανε το ίδιο. Και επειδή ο γιος μου ο Ιάχια κοιμόταν δίπλα του φοβόμουν μην τον πατήσει. Όταν εξημέρωσε διηγήθηκα στον Προφήτη αυτό που έγινε. Τότε μου είπε: διάβαζε ω Ιμπν Χουντάϊρ διάβαζε. Τότε του αποκρίθηκα: φοβόμουν Προφήτα του Αλλάχ μην πατήσει το άλογο τον Ιάχια επειδή ήταν κοντά  του. Και όταν κοίταξα τον ουρανό, τότε είδα κάτι σαν φανάρι. Τότε με ρώτησε: μήπως γνωρίζεις το τι ήταν αυτό; Τουαποκρίθηκα ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του Γνωρίζουν. Μου είπε «αυτοί ήταν οι άγγελοι που κατέβηκαν χάρη στην φωνή σου και αν συνέχιζες την αγόρευση μέχρι το πρωί, τότε θα τους έβλεπαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι», (αλ-Μουχάρι).

  Το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ που ανέλαβε ο ίδιος να το φυλάξει από κάθε αλλοιώση, «Εμείς στείλαμε το Κοράνι και Εμείς το Φυλάμε», (αλ-Χέτζερ, 9). Ο ίδιος ο Αλλάχ το χαρακτηρίζει ως αληθής Βίβλος και τα εδάφια του είναι πλήρη εξηγημένα για να τα καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Προφήτης επίσης μαςπληροφόρησε για την μεγάλη αξία του Κορανίου τονίζοντας, «ο πιο καλός ανάμεσά σας είναι αυτός που μαθαίνει το Κοράνι και το διδάσκει στους άλλους», (αλ-Μπουχάρι). Το Κοράνι είναι επίσης σημαντό μέσο για να κατέχει ο άνθρωπος κατάλληλη ψηλή θέση στην άλλη ζωή. Λέει επίσης ο Πρόφητης «όποιος διαβάζει γράμμα από το Κοράνι ανταμείβεται με Χάσανα και η κάθε χάσανα γίνεται δεκαπάσια. Και δεν λέω το Α-Λ-Μ ένα γράμμα όμως το καθένα είναι γράμμα ξεχωριστό», (Σουνάν αλ-Τερμιδί).

  Ο Προφήτης τονίζει τη σημαντικότητα ανάγνωσης του Κορανίου  λέγοντας στους πιστούς, «μην αφήνετε τις οικίες σας να γίνουν τάφους. Ο Σατανάς αποφεύγει τις οικίες στις οποιες διαβάζεται το εδάφιο αλ-Μάκαρα», (Μούσλιμ). Αναφέρει επίσης ο ίδιος, «στην οικία που διαβάζεται το Κοράνι φεύγουν οι σατανάδες και μένουν οι άγγελοι επίσης διπλασιάζονται οι χαρές της. Ενώ εκείνη που δεν διαβάζεται το Κοράνι φεύγουν οι άγγελοι και μένουν οι σατανάδες επίσης λιγοστεύουν οι χαρές της», (Μουσαννάφ ιμπν άμπι Σάϊμπα).

  Αν παρατηρούμε τη στάση των συντρόφων του Προφήτη απέναντι του Κορανίου θα δούμε πως αυτοί δεν άρνονταν  μόνο στην αγόρευση και στην ακουή του αλλά προσπάθουσαν να το εφαρμόσουν στη καθημερινή τους ζωή. Προσπαθούσαν δηλαδή να τηρήσουν τις διαταγές του κατά γράμματος. Η στάση των συντρόφων του Προφήτη ήταν μια στάση της εφαρμογής, γι’ αυτό δεν βιάζονταν να μαθάθουν όλο το Κοράνι απ’ έξω, διότι χρειάζονταν χρόνο για να το κατανοήσουν και να το εφαρμόσουν σ’ όλους τους τομείς της ζωής τους. Γι’ αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε την γρήγορη ανταπόκρισή τους όταν έμαθαν ότι το Κοράνι απαγορεύει την κατανάλωση του οινοπνεύματος, υποτάχθηκαν αμέσως στην διαταγή. Οι άνθρωποι του Κορανίου, δηλαδή που διαβάζουν και τηρούν τις διαταγές του Κορανίου είναι άνθρωποι του Αλλάχ όπως τονίζει άλλωστε ο Προφήτης.

  Το Ιερό Κοράνι είναι το βασικό στοιχείο που προσδιορίζει την προσωπικότητα των μουσουλμάνων, διότι θεωρείται ως πηγή από την οποια αντλούν όλες τις οδηγίες που αφορόν στην ισλαμική θρησκεία. Γι’ αυτό πρέπει οι ανθρώποι που γνωρίζουν την αραβική γλώσσα και μπορούν να το διαβάζουν στην να το κάνουν συστηματικά, διότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την τύχη και προσπαθούν να το διαβάσουν σε μεταφράσεις, ενώ κάποιοι άλλοι μπαίνουν στον κόπο και αναγκάζονται να μαθαίνουν αραβικά για να το διαβάσουν στην γλώσσα που γράφτηκε.

  Διαβάζοντας όμως το Κοράνι πρέπει να στθούμε στο κάθε του εδάφιο για να το κατανοήσουμε σωστά. Διότι δεν αρκεί να το αγορεύουμε καθημερινώς δίχως να καταλάβουμε την ουσία του. Λέει ο Αλλάχ, «είναι μια ευλογημένη Βίβλος που την κατεβάσαμε σ’ Σένα για να συλλογιστούν τα εδάφια του και να το κατανοούν οι λογικοί άνθρωποι», (Σάντ 29). Έτσι διατάζει ο Αλλάχ τους πιστούς να κατανοήσουν το Κοράνι και όχι απλά να το διαβάσουν.

 Πρέπει ο άνθρωπος που διαβάζει το Κοράνι να δείχνει το απαραίτητο σεβασμό. Θα πρέπει δηλαδή το Κοράνι να φαίνεται στο ήθος του και στις κινήσεις του, διότι το Κοράνι βοηθάει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τις κακίες και τον εγωϊσμό του, λέει ο Αλλάχ, «αυτό το Κοράνι οδηγεί στον σωστό δρόμο και αναγγέλλει στους πιστούςπου πράττουν πάντα το καλό ότι θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή», (αλ-Ισράα 9).

Το κάλεσμα των Αποστόλων και των Προφητών στο Ιερό Κοράνι

awkaf-

Βασικά στοιχεία

  • Το Ισλάμα είναι μια θρησκεία μεταρρυθμίσεων
  • Παραδείγματα από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των προφητών στο Ιερό Κοράνι
  • Η ανάγκη να βελτιώνουμε τον εαυτόν μας
  • Οι επιδράσεις των μεταρρυθμίσεων πάνω στον άνθρωπο και την κοινωνία
  • Οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν λόγω εγκατάλειψης μεταρρυθμίσεων

Τεκμήρια από το Ιερό Κοράνι:

  • Λέει ο Αλλάχ, «Είχαμε στείλει τους προφήτες μόνο για να καταγγέλλουν το καλό νέο και για να είδοποιήσουν από τις κακές συνέπειες», (αλ-Ανάμ, 48).

Η μεταρρύθμιση είναιένα στοιχείο που το Ισλάμ επιδιώκει. Ένα μια ανθρώπινη αξία που θα βοηθήσει πραγματικά στην ανάπτυξη όλου τουκόσμου. Είναιεπίσης μια θρησκευτική υποχρέωση διότι η μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν δυναμική στον τερματισμό της διαφθοράς.

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να φανούν γενικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά, και πρέπει να προσπαθήσει να περάσει τις μεταρρυθμιστικές του σκέψεις στο γύρω τους περιβάλλον. Παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Αλλάχ στο Ιερό Κοράνι συνδέει την πίστη του ανθρώπου με την μεταρρυθμιστική του ιδεολογία, λέει ο Αλλάχ, «αυτοί που πιστεύουν και πράττουν το καλό, δεν θα έχουν κανένα φόβο ούτε καμία στεναχώρια», (αλ-Αράαφ, 35). Συνδέει επίσης την μετάνοια με το καλό έργο και την μεταρρύθμιση, «εκτός από αυτούς που πιστεύουν και πράττουν το καλό», (αλ-Μπάκαρα, 160).

Δεν είναι μόνο αυτό, παρατηρούμε όμως ότι το βασικό μήνυμα των Αποστόλων ήταν η μεταρρύθμιση και να διορθώσουν αυτό που κατέστρεψαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους και με τις ηθικές φθορές τους. Γι’ αυτό βλέπουμε πώς έστειλε ο Αλλάχ τους προφήτες για να διορθώσει ο καθένας τις ηθηκιλες φθορές που υπήρξαν στην εποχή του.

Άξιον αναφορά είναι ότι ο Προφήτης Σουάϊμπ, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, προσπαθούσε να ανατρέψει τις δογματικές περιπλαήσεις του λαού του, που τον οδήγησαν στην οικονομική διαφθορά. Ο Σουάϊμπ έθειλε την ηθική μεταρρύθμιση του λαού του και αυτό θα τον οδηγούσε σε γενικές μετααρρυθμίσεις, «και τους ανθρώπους τους Μάντιεν, έχουμε στείλει τον Σουάϊμπ. Αυτός τους έλεγε: ω λαέ να λατρεύτετε μόνο τον Αλλάχ διότι άλλον θεός εκτός από αυτόν δεν έχετε. Επίσης το μέτρημα και το ζύγισμά σας να μην είναι λειψά. Σας θεωρώ καλούς ανθρώπους και φοβάμαι να έχετε αυστρή τιμωρία από τον Αλλάχ», (Χούντ, 84). Τονίζουμε ότι ο ίδιος ο Σουάϊμπ θεωεί ότι οι προσπάθειες του για μεταρρυθμίσεις για να καρποφορούν πρέπει να υπάρχειη θεϊκή παρέμβαση, «η κάθε επιτυχία μου είναι από τον Αλλάχ, πάνω σ’ Αυτό βασίζομαι και σ’ Αυτό θα ξαναγυρίσω». Ο ίδιος τονίζει με τον τρόπο αυτό ότι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται από έναν άνθρωπο, πρέπει να γίνονται για το καλό όλων χωρίς δηλαδή να κρύβεται κανένα προσωπικό συμφέρον πίσω από αυτό. Οι μεταρρθμίσεις του ήταν για όλη την κοινωνία, γι’ αυτό λέει, όπως άλλωστε αναφέρει το Κοράνι, «Να φοβόσαστε τον Αλλάχ και με υπακούτε, και να μην υπακούτε εκείνους τους διαφθαρμένους που διασκορούν το κακό στην γη και κανένα καλό δεν επιδιώκουν», (αλ-Σουαράα, 150 – 152). Το ίδιο έκανε και ο Μωϋσής, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, όταν ήθελε να φύγει είπε στον αδελφό του τον Ααρόν, «είπε ο Μωυσής στον αδελφό του τον Ααρόν: να με αντικαταστήσεις καινα με εκπροσωπίσεις εσύ στον λαό μου και να κάνεις μόνο το καλό έργο και να μην ακολουθήσεις αυτούς που επιδιώκουν μόνο το κακό», (αλ-Αράαφ, 142).

Στο τέλος ήρθε ο Προφήτης του Ισλάμ για να κάνει και αυτός με τη σειρά του τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται σ’ όλους τους τομείς της ζωής. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική κλπ. Αν επικεντρώνει κανείς την προσοχή του στη ζωή του Προφήτη, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, θα παρατηρήσει ότι ο Προφήτη κατόρθωσε να χτίσει έναν μεγάλο πολιτισμό που περιέχει και μεγάλες ηθικές αξίες. Γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές πώς ήταν η κοινωνία Του πριν την αποστολή του, όπου επικρατούσαν οι αδικίες, η μοιχεία, οι ληστείες, οι φόνοι κλπ. Ο Προφήτης αντιμετώιζε όλα αυτά με μεταρρυθμιστική μέθοδο. Ο κύριος σκοπό του ήταν να βελτιώσει την ηθική της κοινωνίας, και αυτό ήταν η ουσία της αποστολής Του.

Γι’ αυτό βλέπουμε ότι στην θρησκευτική πλευρά, προσπαθούσε να εξηγήσει στους ανθρώπους το θέμα της μονοθεϊκής λατρείας, και ότι ο Αλλάχ είναι ένας  και σ’ αυτό βασιζόταν στον διάλογο χρησιμοποιώντας πειστικά τεκμήρια για να υποστηρίξει τη γνώμη του.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της κοινωνίας επίσης θα βοηθούν δυναμικά στο να ενωθούν οι μουσουλμάνοι. Η έλλειψη των μεταρρυθμίεων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια προς την καταστροφή της κοινωνίας, της οικογένειας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει η διαφθορά παντού στην κοινωνία. Τότε χάνονται οι αξίες της κοινωνίας και του πολιτισμού, διότι οι έλλειψη μεταρρυθμίσεων είναι βασικό στοιχείο της φτώχειας και της δυστυχίας.

Άξιον αναφοράς είναι επίσης ότι χάρη στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις θα γνωρίσει ο καθένας στην κοινωνία τα δικαιώματά του και τότε δεν θα εξαπατήσει των άλλων τα δικαιώματα. Οι μεταρρυθμίσεις θα καθορίσουν τον ρόλο του καθενός από μας σ’ όλους τους τομείς, και έτσι θα κάνει ο καθένας τη δουλειά του καθώς πρέπει. Δίνουν επίσης την ευκαιρία στο να αναλάουν αυτοί που αξίζουν, να εφαρμόζεται δηλαδή η αξιοκρατία. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η διαφθορά και θα τελειώσει η αδικία στην κοινωνία. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι μόνο στα καθημερινά πράγματα, αλλά και στην θρησκεία. Και αυτό απαιτεί την σωστή κατανόηση των κειμένων. Αυτό το ζητούσε και ο Προφήτης από τον Αλλάχ, τητούσε δηλαδή από τον Αλλάχ να του καθοδηγήσει σ’ όλα στην δογματική του πίση, στην καθημερινή ζωή αλλά και την ημέρα της κρίσεως.

Η κοινωνία μας απαιτεί ριζικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στις μέρες μας, διότι επικρατούν τα διαφθαρμένα ήθη, οι απάτες, χάθηκε και ο σεβασμός προς των μεγάλων ανθρώπων, των επιστημόνων και των γονεών.

Γι’ αυτό οι μεταρρυθμίσεις μέσα στην κοινωνία δεν πρέπει να είναι καθόλου στιγμιαίες, πρέπει όμως να συνεχίσουν για το καλό όλων. Σ’ αυτό χρειάζεται να συμβάλειο καθένας γιατί δεν μπορεί ένας μόνος του. Ο Προφήτης λέει, «αν έρθειη μέρα της κρίσεως και κάποιος κρατάει στα χέρια του ένα μικρό δέντρο δοινικιάς, τότε να μην σηκωθεί μέχρι να το φυτέψει εφ’ όσον μπορεί να το κάνει». (αλ-Μπουχάρι). Σημειωτέον είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν από τον άνθρωπο, και την οικογένεια και μετά την κοινωνία.

Οι μεταρρύθμίσεις έχουν το θετικό του αποτέλσμα στον άνθρωπο σε τούτη τη ζωή και στην άλλη. Το Ιερό Κοράνι τονίζει το θέμα αυτό σε πολλά σημείο και καλεί τους πιστούς να το συλλογιστούν, «αν κάνετε καλό έργο και φοβοθείτε τον Αλλάχ, τότε θα δείτε ότιο Αλλάχ είναι Παντελεήμων».