Habari Muhimu Zilizotufikia

Habari Muhimu Zilizotufikia

Huu ndio Uislamu

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu.

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}

Na nani aliye bora kwa dini kuliko yule aliye usilimisha uso wake kwa Mwenyezi Mungu, naye akawa mwema, na anafuata mila ya Ibrahim mwongofu? Na Mwenyezi Mungu alimfanya Ibrahim kuwa ni rafiki mwendani.

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mlezi tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki Mtume wetu na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya Malipo. Na baada ya utangulizi huu:

Na baada ya autanguli huu,

Hakika Uislamu wa kweli ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kumtii, na kumfuata yeye Mtukufu, na upendo, kufuata, na kumuiga Mtume wetu S.A.W, na kuwa na tabia njema, na kuwa mnyenyekevu,  na nafsi iliyo safi, na kuwa na uso mkunjufu katika kuonana na watu wote, na ulaini na upole, na uzuri pamoja na Ulimwengu wote, na kujenga na kuinua ujenzi miji, na ustaarabu na maendeleo miji, Uislamu ni mfumo wa maisha wanayoishi wafuasi wake katika harakati zao na utulivu wao na vitendo vyao vyote.

Hakika ya Uislamu, ni dini inayolingania Marekebisho na Utengemavu, na ujenzi wa Dunia kwa Dini, na wala sio kuibomoa Dunia kwa jina la Dini, na Dini ya Kiislamu inalingania Huruma, Usalama na Amani kwa Ulimwengu wote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}

Nasi hatukukutuma ila uwe ni Rehema kwa walimwengu wote.

Hakika ya mwenye kuzingatia Nguzo za Uislamu zilizotajwa katika Hadithi ya Jiburilu A.S, alipomuuliza Mtume S.A.W, akisema: Ewe Muhammad, niambie kuhusu Uislamu, Mtume S.A.W, akasema: (Uislamu ni kukiri kwa Moyo na kushuhudia kwa ulimi kwamba hakuna mungu mwingine apasae kuambudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na kwamba Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na ukasimamisha Sala tano, na ukatoa Zaka, na ukafunga Mwezi wa Ramadhani, na ukahiji Makkah kama utaweza kufanya hivyo…), atatambua kwamba huchangia kuujenga utu wa mtu uwe sawa. Mtu anapoamini kuwa Mwenyezi Mungu ni Mmoja na hana mshirika wake, na kwamba Bwana wetu Muhammad S.A.W, ni Mja wake na ni Mtume wake, atahangaikia kuifanyia kazi shahada hii kwa kumtii Mwenyezi Mungu Mtukufu na kumnyenyekea, Mola wa viumbe vyote, akawa anafuata Maamrisho yake, na akajiepusha na Makatazo yake, na akasimama katika mipaka yake, na wala hayapuuzii yale aliyokalifishwa, na wala hahitaji kisichokuwa chake, vile vile anajitahidi katika kumfuata Mtume S.A.W, na kutangamana na watu kama vile Mtume alivyotangamana nao; kwa upole, huruma, unyenyekevu na ulaini.

Hakika Sala ndio Nguzo Kuu miongoni mwa Nguzo za Uislamu, na matunda yake humrejea mja huyu, kwa kumzuia na maovu na yaliyokatazwa, kuwa na msimamo katika njia ya Mwenyezi Mungu, na anaishi Mwislamu kwa amani na salama yeye na nafsi yake pamoja na Jamii yote kwa ujumla. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}

SOMA uliyo funuliwa katika Kitabu, na ushike Sala. Hakika Sala inazuilia mambo machafu na maovu. Na kwa yakini kumdhukuru Mwenyezi Mungu ndilo jambo kubwa kabisa. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyatenda.

Na utoaji Zaka kuna pande za kiimani na za kiutu; kwani zaka huinyoosha nafsi isiambatane zaidi na mali, mpaka mtu atambue kwamba Mali ni njia na wala sio lengo kuu la binadamu, na zaka pia ni mlango wa ushirikiano baina ya watu, kuhurumiana, kutoa, kujitoa, kuitoa nafsi, kuwapendelea wengine na wala sio kujipendelea, au kuwa bahili na mgumu wa kutoa. Kwani Muumini ni msamehevu, mtoaji na mkarimu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu katika kuwasifu Maanswaar (Maswahaba wa Madina) R.A:

{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

Na walio na maskani zao na Imani yao kabla yao, wanawapenda walio hamia kwao, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyo pewa (Wahajiri), bali wanawapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na mwenye kuepushwa uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa.

Na vile vile Saumu, hii udhibiti maadili ya Mwislamu na kumfanya adumu katika katika kumwogopa Mwenyezi Mungu Mtukufu na humzoesha mvumilivu na subira na kuiimarisha Nafsi yake na kuiweka zaidi kwa kuiepusha na kila kinachomkasirisha Mwenyezi Mungu Mtukufu: Mtume wetu Muhammad S.A.W, anasema: Saumu ni Kinga, na inapokuwa siku ya kufunga ya mmoja wenu, basi asitoe maneno machafu, wala asifoke foke, na iwapo mtu atamtukana au akamfanyia ugomvi, basi na aseme: Hakika mimi ni mtu niliyefunga.

 Na anasema Mtume S.A.W: Asiyeacha Uongo na kuutumia, basi hana yeye kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu haja yoyote ile ya kuacha chakula chake na kinywaji chake.

Vile vile Hija ni uwajibikaji wa kimwenendo na kimaadili kabla ya Hija, wakati wa Hija na baada ya kumaliza Idada zote za Hija. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}

Hija ni miezi maalumu. Na anaye kusudia kufanya Hija katika miezi hiyo, basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika Hija. Na kheri yoyote mnayo ifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Na jitengezeeni zawadi. Na hakika bora ya zawadi ni uchamngu. Na nicheni Mimi, enyi wenye akili!

Kutoka kwa Abu Huraira R.A, amesema: Nimemsikia Mtume S.A.W, anasema: Mtu yoyote atakayehiji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na akawa hajatoa maneno machafu, na wala hajafanya uovu wowte, basi atarejea kama siku alivyozaliwa na mama yake (kwa kutokuwa na kosa hata moja).

 Na hivi ndivyo ilivyo. Nguzo zote za Uislamu zina athari zinazoleta na kheri, Usalama na Amani zake kwa Jamii yote.

Hakika mtu anaeuangalia undani wa Dini yetu tukuzwa, atatambua ya kwamba hii ni Dini ya Tabia njema, na ni ujumbe uliokuja kutimiza Tabia hizi njema, ambapo anasema Mtume S.A.W: (Hakika mimi nimetumwa ili nije kukamilisha Tabia njema), ambapo Ukweli, Utekelezaji wa ahadi, Uaminifu, Wema, na kuunga undugu

Utoaji, ukarimu, Uokozi, Utu, Utambuzi, kujipamba na wema, na kuzuia maudhi kwa wengine, na kumnusuru mwenye matatizo, na kumwokoa mwenye kuomba uokovu, na kuwafariji wenye kukumbwa na matatizo, na kuwa mpole kwa wanyama, basi huo utakuwa Uislamu ulio sahihi na ndilo lengo lake kuu.

Katika jambo lisilo na shaka ni kwamba Kuujua Uislamu wenyewe, na kuzijua siri za ujumbe wake wa Usamehevu, na kusimama kidete katika Makusudio yake Makuu na Malengo yake Makuu, na kuyatekeleza yote kwa kuangazia mapya ya zama hizi, yanazingatiwa kuwa ni katika mambo ya lazima kwa ajili ya kupambana na changamoto za kisasa, na kuyazuia Makundi ya Kigaidi na ya Misimamo mikali, na kuizingira fikra iliyokengeuka na kuvunja mzunguko wake dumavu na uliojifunga, na Ufahamu mbaya, na Ufinyu wa peo, na kutoka katika Ufinyu huu kuelekea katika Ulimwengu unaokukribisha zaidi, mpana na ulio mwepesi, komavu na wenye mzinduko zaidi, na kuona na kuujua undani wa kitu, kwa ajili ya kuyafikia masilahi mapana ya nchi na Waja, na kusambaza Maadili ya Kibinadamu ambayo yanaleta usalama na amani, usalama, utulivu na furaha kwa binadamu wote.

Hakika miongoni mwa mambo ya wajibu mno na yaliyo muhimu zaidiambayo kila Mwislamu anapaswa kuyafanya ni kuwadhihirishia watu wote Utukufu wa Dini ya Uislamu ili ulimwengu mzima utambue kuwa Uislamu ni Dini ya Amani na inalingani Amani na inaiheshimu amani. Amani ni jina miongoni mwa Majina ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ}

Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu isipo kuwa Yeye tu. Mfalme, Mtakatifu, Mwenye salama.

Na salamu ya Kiislamu ni Amani, na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}

Wala msimwambie anayekutoleeni salamu; wewe sio Muumini

Na Maamkizi ya watu wa Peponi ni Salamu kwa maana ya amani, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ  فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ}

Na Malaika wanawaingilia katika kila mlango. (Wakiwaambia) Assalamu Alaikum! Amani iwe juu yenu, kwa sababu ya mlivyo subiri! Basi ni mema mno malipo ya Nyumba ya Akhera.

Na ilikuwa moja kati ya Dua zake Mtume S.A.W, baada ya kila Sala:

 (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ).

Ewe Mola wangu, wewe ni Amani, na amani inatoka kwako, umetukuka ewe Mwenye Utukuzo na Ukarimu.

Hakika Uislamu ni Dini inayoilinda heshima ya binadamu, inazuia kuteta na kusengenya uhasidi na kubaguana, kudharauliana na maudhi ya aina yoyote iwayo; iwe kwa kauli, kwa kitendo au hata kwa ishara, au hata kwa kudokezea, ambapo anasema Msema Kweli, Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالِمُون}

Enyi mlio amini! Wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kuamini. Na wasio tubu, hao ndio wenye kudhulumu.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Mtu yoyote atakaemnyooshea nduguye chuma, hakika Malaika humlaani mpaka anapoacha kufanya hivyo, hata kama mtu huyo atakuwa ni nduguye wa mama mmoja na baba mmoja.

Na Mtume S.A.W, ametukataza Kupiga na kuchora usoni, na alipomwona mnyama amepigwa chapa usoni, akasema S.A.W: Mwenyezi Mungu amlaani aliyempiga chapa mnyama huyo usoni.

Na Mtume S.A.W, alipoulizwa kuhusu mwanamke anaefunga na kusali lakini anamuudhi jirani yake, akasema S.A.W: Huyo ni wa Motoni. Na anasema Mtume S.A.W: Mtu yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu na Siku ya Mwisho, basi asimuudhi Jirani yake, na mtu yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho basi amkirimu Mgeni wake, na yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, basi aseme maneno mazuri au anyamaze.

Ninaisema kauli yangu hii, na ninamwomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na akusameheni na nyinyi. 

* * *

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu mswalie, mrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote, na kila atakaewafuata wao mpaka siku ya Malipo.

Ndugu zangu Waislamu.

Mtume S.A.W, aliijenga misingi imara ya Mafunzo ya Uislamu wenye Usamehevu, na Tabia zake Njema, na Maadili Mema na Mazuri katika nyoyo za Maswahaba wake mpaka ukawa huo ndio Mfumo wa Maisha yao wanayoyaishi na kutangamana kwayo na watu wengine wote. Tunamwona Swahaba huyu, Jafar bin Abu Twaalib R.A, anasimama mbele ya Mfalme Najashi – Mfalme wa Uhabeshi, ambayo ni Ethiopia kwa sasa – akiweka wazi moja katika Maadili haya mema ya Uislamu, na hizo Tabia zake Njema kwa uweledi wa hali ya juu, na maneno ya kuaminika, anasema: Ewe Mfalme, sisi tulikuwa taifa la watu wa zama za Ujinga, tunayaabudu Masanamu, tunakula Mizoga, tunafanya Uzinzi, tunauvunja undugu, tunamtendea uovu ujirani, na Mwenye Nguvu anmmaliza Mnyonge miongoni mwetu, na tulikuwa hivyo hivyo mpaka Mwenyezi Mungu Mtukufu, akatuletea Mtume miongoni mwetu, tunaijua nasaba yake, ukweli wake, uaminifu wake, Tabia yake njema, akatulingania tuelekee kkwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, ili tumpwekeshe, tumuabudu, na tujivule nay ale yote tuliokuwa tukiyaabudu sisi na baba zetu kinyume na Mwenyezi Mungu Mtukufu, kama vile Mawe na Masanamu, na akatuamrisha tuseme ukweli, tufikishe amana, tuunge undugu, tuwe na ujirani mwema, tuyaache yaliyoharamishwa na tusiuane, na akatuzuia uzinzi na Maneno ya uongo, na kula mali ya yatima, na kuwatuhumu uzinzi wanawake walioolewa, na akatuamrisha tumuabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu aliye peke yake, na wala tusimshirikishe na kitu chochote, na akatuamrisha kusali, kutoa Zaka, kufunga…

Kwa hivyo, Mwislamu wa kweli hadanganyi, hagushi, hafanyi uhaini, Mwislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika na Ulimi wake na mkono wake. Na Muumini wa kweli ni yule ambaye watu wote wamesalimika damu zao, heshima zao, Mali zao, na nafsi zao, Mwislamu wa kweli ni yule ambaye Tabia njema za Kiislamu huonekana wazi kwake, haiwafikii watu kutoka kwake isipokuwa kheri na wema, na kama tungelitaka kuweka maana halisi na ya kweli ya Mwislamu wa kweli na tusingeipata maana nzuri kuliko au ile jumuishi zaidi aliyoitoa Mtume S.A.W, kwamba: Mwislamu ni yule ambaye Watu wote wamesalimika kwa Ulimi wake na Mkono wake, ambapo anasema S.A.W: Je niwaambieni ni nani Muumini wa kweli? Ni yule ambaye watu wote wamemwamini kwa Mali zao na Nafsi zao, na Mwislamu ni yule ambaye watu wote wamesalimika kwa Ulimi wake na Mkono wake, na Mpiganaji wa Jihadi ni yule mwenyekupambana na nafsi yake katika kumtii Mwenyezi Mungu Mtukufu, na Mhamaji (Muhaajir) ni yule aliyoyahama Makosa na Madhambi yake.

Hakika risala ya Uislamu ni risala ya Ubinadamu, Hekima, Usamehevu, Huruma, Moyo mpana, Na ukubalifu, ni risala inayowakusanya watu na sio kuwatenganisha na kuwasambaratisha, Uislamu ni Uadilifu kamili, huruma kamili, usamehevu kamili, uwepesishaji kamili, utu kamili, na kila kila kinachozifikia maana hizi zenye hadhi ya juu nazo zimo ndani ya Uislamu, na mtu yoyote anayegongana au kujigonganisha na maana hizi zote; hakika mtu huyo atakuwa anajigonganisha na Uislamu, Malengo na Makusudio yake Makuu.

Ewe Mola wetu tuongoze katika Tabia zilizo bora zaidi, kwani hakuna wa kutuongoza katika Tabia bora zaidi isipokuwa wewe, na tunakuomba utuepushe na utukinge na tabia mbaya kwani hakuna wa kutuepusha na tabia mbaya isipokuwa wewe, na tunakuomba uzilinde nchi zetu na wananchi wake na majeshi yake ya ulinzi na ya usalama, na uyakinge na jambo baya, ewe Mpole wa wapole.

Kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu na Athari yake katika Kuinyoosha Nafsi ya Mwanadamu

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

Wale walio amini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hutua!

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mlezi tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki Mtume wetu na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya Malipo.

Na baada ya Utangulizi huu:

Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu amewaamrisha waja Wake wamtaje kwa wingi na akawaahidi Malipo Makubwa kwa kumtaja yeye.

Na akasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}

Enyi mlio amini! Mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru… Na mtakaseni asubuhi na jioni.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}

…na wanao mtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake, Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}

Hakika Waumini ni wale ambao anapo tajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa khofu, na wanapo somewa Aya zake huwazidishia Imani, na wakamtegemea Mola wao Mlezi. Hao ambao wanashika Sala na wanatoa katika yale tunayo waruzuku. Hao kweli ndio Waumini. Wao wana vyeo, na maghfira, na riziki bora, kwa Mola wao Mlezi.

Mtume S.A.W, amesisitiza Uma uzidishe kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kuuasa kwa jambo hili. Anasema Mtume S.A.W: Je niwaelezeni habari za matendo yenu? Na yaliyo bora zaidi kwa Mola wenu? Na yaliyo na daraja la juu kwenu, na bora zaidi kwenu kuliko kutoa Dhahabu na Fedha na ni bora zaidi kwenu kuliko kukutana na adui zenu na mkazipiga shingo zao na wao wakazipiga shingo zenu? Wakasema: ndio ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Akasema S.A.W: Ni kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Na alipokuja mtu kwa Mtume S.A.W, akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu hakika Sheria za Kiislamu zimekuwa nyingi mno kwangu mimi, basi niambie katika hizo jambo ambalo nitalishikilia zaidi, akasema S.A.W: Ulimi wako uendelee kuwa mbichi kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Hakika kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu ni ibada yenye daraja kubwa, nyepesi kuifanya, fadhila zake ni nyingi na hazihesabiki, kwa yale yaliyopokelewa katika kubainisha fadhila zake, na utukufu wa daraja lake, nia yale yaliyokuja kutoka kwa Abu Saidil Khudriy R.A, amesema: Muawiya alikiendea kikao cha mduara msikitini akasema: ni kipi kilichokukalisheni hapa? Wakasema: tumeketi ili tumtaje Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hakuna kilichokukalisheni hapa isipokuwa Mwenyezi Mungu? Wakasema: Tunaapa kwa Mwenyezi Mungu hakijatukalisha isipokuwa hicho hicho. Akasema Muawiya R.A: hakika mimi sikuapisheni kwa kuwatuhumu, na hakuwa yoyote mwenye nafasi kama yangu kuliko Mtume S.A.W, mwenye maneno machache kutoka kwake kuliko mimi, na kwamba Mtume S.A.W, alikiendela kikao cha maswahaba wake akawauliza: Ni kipi kilichowakalisheni hapa? Wakasema: tumekaa kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu na tunamuhimidi kwa kutuongoza katika Uislamu, na akatujaalia neema yake. Akasema Mtume S.A.W: Hakuna kilichokukalisheni hapa isipokuwa Mwenyezi Mungu? Wakasema: Tunaapa kwa Mwenyezi Mungu hakuna kilichotukalisha hapa isipokuwa hicho hicho tu. Akasema Mtume S.A.W: hakika mimi sikukuapisheni kwa kukutuhumuni, lakini mambo yalivyo, amenijia Jiburilu na akaniambia mimi kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu anajigamba kwa Malaika kwa kuwa na nyinyi.

Na kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu ni uhai wa Moyo, na ni maneno yampendezayo mno Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kutoka kwa Abu Musa R.A, amesema kwamba Mtume S.A.W: anasema: Mfano wa yule anayemtaja Mola wake Mlezi na yule asiyemtaja Mola wake Mlezi ni mfano wa aliye Hai na Maiti. Na katika tamko jingine la Muslim kwamba Mtume S.A.W, anasema: Mfano wa nyumba ambayo ndani yake anatajwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na nyumba ambayo hatajwi Mwenyezi Mungu Mtukufu, ni mfano wa aliye Hai na Maiti.

Na kutoka kwa Abu Dhari R.A, kwamba Mtume S.A.W, alimtembelea siku moja, na akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, unaona ni maneno gani yanayopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu? Akasema S.A.W: aliyowachagulia Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Malaika wake:

(سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ)

Ametakasika Mola wangu Mlezi na kuhimidiwa ni kwake, Ametakasika Mola wangu Mlezi na kuhimidiwa ni kwake.

Na kutoka kwa Samuratu bin Jundabi, amesema: Amesema Mtume S.A.W: Maneno yapendwayo mno na Mwenyezi Mungu ni manne:

(سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ).

Ametakasika Mwenyezi Mungu, na Sifa zote njema za Mwenyezi Mungu, na hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni Mkubwa.

Na hakuna ubaya kwa kuanza na uradi wowote kati ya hizo nne.

Anasema Mtume wetu S.A.W: …wametangulia Mufariduuna. Maswahaba wakamuuliza: ni akina nani hao Mufariduuna ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema: Ni wale wamtajao Mwenyezi Mungu kwa wingi, wanawake na wanaume.

Na kwa ajili hiyo, kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu kulikuwa wasia wa Mtume S.A.W, kwa Bwana wetu Muadh R.A, ambapo Mtume S.A.W, alimwambia siku moja: Ewe Muadh hakika mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu ninakupenda. Akasema Muadh kwa baba yangu na mama yangu ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na mimi ninakupenda. Akasema: Ninakuusia ewe Muadh, kamwe usiache kusema kila baada ya Sala: Ewe Mola wangu nisaidie mimi niweke kukutaja wewe na kukushukuru wewe na uzuri wa kukuabudu wewe.

Hakika kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu ni ibada inayoamlazimu Mja katika hali zake zote. Na Mwislamu anaamrishwa kuitekeleza ibada hii kila wakati na katika hali yoyote awayo.

Na ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}،

Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana usiku na mchana ziko Ishara kwa wenye akili, Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala…

Maisha yote ya Mwislamu ni kumtaja Mwenyezi Mungu katika Ibada zake na katika matendo yake. Sala yote kwa ujumla ni utajo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

…na ushike Sala kwa ajili ya kunikumbuka Mimi…

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ}

…na ushike Sala. Hakika Sala inayazuia mambo machafu na maovu. Na kwa yakini kumdhukuru Mwenyezi Mungu ndilo jambo kubwa kabisa…

Kwa maana: Hakika Sala ndani yake kuna makusudio mawili matukufu; La kwanza: Ni kwamba Sala humzuia mtu kufanya mambo machafu na maovu, na Lengo la pili: Ni Utajo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na la pili: ambalo ni Kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu ni jambo kubwa na tukufu mno.

Na Mtume S.A.W, alituwekea nyiradi nyingi ambazo Mwislamu anapaswa kuzipupia. Kutoka kwa Abu Huraira R.A, amesema: Mtume S.A.W, alikuwa pindi anapoamka husema:

(اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)

Ewe Mola wetu kwa ajili yako wewe tumepambazzukiwa, na kwa ajili yako pamekuchwa, na kwa ajili yako tunaishi, na kwa ajili yako tutakufa na kwako tunafufuliwa na kukusanywa. 

Na panapokuchwa alikuwa anasema:

(اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نموت ، وإليك المصير)

Ewe Mola wangu kwa ajili yako pamekuchwa, na kwa ajili yako pametupambazukia, na kwa ajili yako tunaishi, na kwa ajili yako tunakufa, na kwako tutarejea. 

Na Mtume S.A.W, amesema: Mtu yoyote atakaesema:

(اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ)

Ewe Mola wangu sikupambaukiwa mimi nikawa na neema yoyote au kwa yoyote katika viumbe vyako isipokuwa ni kutoka kwako wewe peke yako usiye na Mshirika wako, wewe ndiwe wa kuhimidiwa na wewe ndiwe wa kushukuriwa. 

Atakuwa ametekeleza shukurani zake za siku hiyo kwa Mola wale Mlezi. Na atakefanya mfano wa hivyo panapokuchwa basi atakuwa ametekeleza shukurani za usiku huo kwa Mola wake Mlezi. Na uzuri ulioje wa mtu anayeianza siku yake kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu, na akaimaliza siku yake pia kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, naye baina ya nyiradi hizo akawa anadumu katika kumtaja Mola wake Mlezi.

Vile vile kuna nyiradi zisemwazo wakati wa kutoka nyumbani na wakati wa kuingia nyumbani ambapo Mtume S.A.W, anasema: Mtu yoyote atakaesema urasi huu wakati anatoka nyumbani kwake:

(بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلا حوْلَ وَلا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ)

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mtukufu mimi ninamtegemea Mwenyezi Mungu, hakuna hila wauwezo isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. 

Basi ataambiwa na Malaika: Umeongoka, na uzuiliwa na shari, na umekingwa na mabaya, na pia Shetani atajiepusha nae. Na kutoka kwa Umu Salama R.A, amesema: Mtume S.A.W, hajawahi kutoka nyumbani kwangu kamwe isipokuwa aliinyanyua mikono yake mbinguni na kisha akasema:

(اللَّهُم اني أعوذُ بِكَ أن أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أَزلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظْلِمَ أو أُظلَمَ، أو أجهَل أو يُجْهَل عَلىَّ).

Ewe Mola wangu hakika mimi ninajikinga kwako na kumpoteza mtu au kupotezwa, kuingia katika dhambi au kumwingiza mtu, kudhulumu au kumdhulumiwa, kutenda vitendo viovu au kumtendea mtu vitendo kiovu.  

Na katika Uradi wa kuingia nyumbani, anasema Mtume S.A.W: Mtu anapoingia nyumbani kwake basin a aseme:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا ، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

Ewe Mola wangu ninakuomba kheri za kuingia nyumbani kwangu na kheri za kutoka nyumbani kwangu, kwa jina la Mwenyezi Mungu tumeingia na kwa jina la Mwenyezi Mungu tumetoka, na kwa Mwenyezi Mungu Mola wetu Mlezi tunamtegemea. 

Kisha awasalimie watu wake.

Na anasema Mtume S.A.W: Hivi miongoni mwenu mtu anashindwaje kujichumia kila siku mema elfu moja? Muulizaji akamuuliza katika walioketi nae: Vipi mmoja wetu anaweza kujichumia mema elfu moja? Akasema S.A.W: Amsabihi Mwenyezi Mungu mara mia moja, ataandikiwa mema elfu moja, au atafutiwa madhambi elfu moja.

Pia kuna nyiradi zitumiwazo wakati wa kula na kunywa kama vile kusema Bismi lllaahi unapoanza kula, na kusema Alhamdulillahi unapomaliza kula.

Kutoka kwa Omar bin Abii Salamah R.A, amesema: Nilikuwa kijana katika malezi ya Mtume S.A.W, na mkono wangu ulikuwa unakosea kosea katika sahani ya chakula, Mtume S.A.W, akasema: Ewe mvulana, Mtaje Mwenyezi Mungu, na ule kwa mkono wako wa kulia, na ule upande wako. Na Mtume S.A.W, alikuwa anapomaliza kula chakula husema:

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا ، وَسَقَانَا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ).

Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulish, na akatunywesha na akatujaalia sisi tukawa ni miongoni mwa Waislamu.

Mtume S.A.W, ametuwekea utaratibu wa kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu wakati tunapoingia Sokoni na akatuwekea wazi ukubwa wa malipo ya kufanya hivyo, akasema S.A.W: Mtu yoyote atakaesema wakati anaingia Sokoni:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

Hapana mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake, Ufalme wote ni wake na yeye ndiye wa kuhimidiwa, anahuisha na anafisha, naye Ndiye aliye Hai na asiyekufa, Mikononi mwake kuna kheri zote, naye juu ya kila kitu ni Mweza.

Basi Mwenyezi Mungu atamwandikia mema  milioni moja, na atamfutia makosa milioni moja, na atamjengea nyumba milioni moja Peponi. 

Mwislamu vile vile anapaswa kumtaja Mwenyezi Mungu anapokiona kitu kinachomfurahisha, na aseme:

Maa Shaa Allah! Hakuna nguvu zozote isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله}

Na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema: Mashaallah! Alitakalo Mwenyezi Mungu huwa! Hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu.

Ma vile vile wakati anapowaona watu wenye mitihani, Mwislamu anatakiwa kumhimidi Mwenyezi Mungu Mtukufu kimoyo moyo. Anasema Mtume Wetu S.A.W: Mtu yoyote atakaemwona mtu aliyepewa mtihani na akasema:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا)

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu ambaye amenipa afya njema na amekutahini kwayo ewe Mja wake, na akanipendelea mimi juu ya vingi miongoni mwa viumbe vyake kwa kunipendelea.

Basi ataepushwa na balaa hilo mtu yoyote awae.

Pia Muumini huwa anarejea kwa Mola wake Mlezi kwa kumtaja kwa wingi anapofikwa na balaa lolote. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ}

Na Dhun-Nun alipoondoka akiwa ameghadhibika, na akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake. Basi aliita katika giza: Hapana mungu isipo kuwa Wewe Subhaanaka Uliye takasika. Hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Basi tukamwitikia na tukamwokoa kutokana na dhiki. Na hivyo ndivyo tunavyowaokoa Waumini.

Na Mtume S.A.W anatuambia tunapofikwa na mitihani na balaa tuseme:

 (لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ) .

Hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mpole. Hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa Mbingu na Ardhi, na Mola Mlezi wa Arshi Tukufu.

Hizi ni jumla ya njia za kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu zlizowekwa na Mtume S.A.W, na yoyote atakaejizoesha na akaendelea nazo, zitakuwa kwake ni mwongozo na zitamwokoa na  hali ya kughafilika, na zitamuepushia na kumkinga na Shetani. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}

Mwenyezi Mungu ameteremsha Hadithi nzuri kabisa, Kitabu chenye kufanana na kukaririwa; husisimua kwacho ngozi za wenye kumkhofu Mola wao Mlezi. Kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ndio uwongofu wa Mwenyezi Mungu, na kwa huo humwongoa amtakaye. Na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi hapana wa kumwongoa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ}

Na mkumbuke Mola wako Mlezi katika nafsi yako kwa unyenyekevu na khofu, na bila ya kupiga kelele kwa kauli, asubuhi na jioni. Wala usiwe miongoni wwa walio ghafilika.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}.

Anaye yafanyia upofu maneno ya Mwingi wa Rehma, tunamwekea Shet’ani kuwa ndiye rafiki yake.

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nyinyi.

*        *        *

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu mswalie, mrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote, na kila atakaewafuata wao mpaka siku ya Malipo.

Ndugu zangu Waislamu:

Hakika kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Maswahaba kulikuwa ni mfumo wa Maisha yao waliotekeleza kivitendo, jamii yao ikawa imejengeka kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Mtukufu na kujiepusha na kuchupa mipaka yake, na kutokana na hali hiyo, ndivyo ilivyo jitokeza wakati wa Bwana wetu Abu Bakar R.A, alipompa Ukadhi Bwana wetu Omar bin Khatwaab R.A, na Bwana wetu Omar akakaa Mwaka mzima hakuna mtu yoyote anaemfuata kwa lolote, na hapo ndipo alipomtaka Bwana wetu Abu Bakar R.A, amwachishe kazi hiyo ya Ukadhi. Abu Bakar R.A, akasema: Ewe Omar unataka kuacha kazi kutokana na Uzito unaoupata? Omar R.A, akasema: Hapana ewe Khalifa wa Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu; Milionini hakuna haja ya kuwapo kwangu kama Kadhi kwa Waumini, kila mmoja miongoni mwao anazijua haki zake, na wala hahitaji zaidi ya hivyo, na kila mmoja anaujua wajibu wake na hapuuzi katika kuutekeleza kwake, kila mmoja wao anampendelea ndugu yake kile anachokipenda yeye mwenyewe, na mmoja wao anapotoweka wao humtafuta, na anapoumwa wao humtembelea, na anapofilisika wao humuinua, na anapohitaji wao humsaidia, na anapofikwa na msiba wao humhani na kuomboleza nae na humliwaza, Dini yao ni Kunasihiana, na Tabia zao ni Kuamrishana Mema na Kukatazana Mabaya. Wagombanie nini? Wagombanie nini?

Hakika Mja Mwislamu anapozoea kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu moyoni mwake na ulimi wake uyakariri kisha viungo vyake vikayatekeleza, basi nafsi yake itakuwa na msimamo wa kuendelea Kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu na atazipata radhi zake na atambariki katika riziki yake na atamkunjuli huzuni zake na  nafsi yake itajawa na Utulivu na Upole.

Ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu, tunakuomba utujaalie tuwe ni wenye kukutaja kwa wingi, kukushukuru, na kukuabudu wewe uzuri wa kuabudu, na tunakuomba uzilinde Nchi zetu na uzijaalie ziwe na Usalama, Amani na Maisha bora.

Fiqhi (Elimu) ya Ujenzi wa Mataifa

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa Viumbe vyote, asemaye katika Kitabu chake Kitukufu:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ}

Na saidianeni katika wema na uchamngu. Wala msisaidiane katika dhambi na uadui.

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mlezi tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki Mtume wetu na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya Malipo.

Na baada ya Utangulizi huu:

Hakuna shaka yoyote kwamba Mataifa yote na wakazi wake yanataka kujijenga yawe na nguvu na utulivu, kwa kila aina ya nguvu na nyenzo zilizopo, ili kuyafikia malengo yake, na kuzijenga nchi ni elimu inayohitaji uzoefu na utambuzi na kuyajua mazingira na changamoto zake ipasavyo. Na kuna toauti kubwa baina ya Fiqhi ya Watu na Makundi na Fiqhi ya Ujenzi wa Mataifa na utashi wake katika ulimwengu wenye kasi ya Mabadiliko na Mageuzi ambao haujui isipokuwa lugha ya Mikusanyiko na Jumuiya Mbali mbali za kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, na Mikusanyiko hiyo na Jumuiya hizo zinaendeshwa kwa misingi, sheria na mikataba ya kimataifa ambayo mwenye akili ukiongezea na nchi yoyote haiwezi kuipuuza au kutoitekeleza au kwenda sambamba na uhalisia wa hali ilivyo.

Kwa hivyo, nchi nil indo, nchi ni usalama, nchi ni kujiamini, nchi ni utulivu, nchi ni mfumo wa uendeshaji, nchi ni taasisi mbali mbali, nchi ni ujenzi wa kifikra, kisiasa, kiuchumi, kimfumo na kisheria, na bila ya nchi hakuna kinachokuwepo isipokuwa machafuko.

Na miongoni mwa njia za ujenzi wan chi: ni kuziimarisha taasisi zake, na kutanguliza sheria, nchi ya yenye Katiba, nchi yenye uadilifu. Na hili linamtaka kila mmoja aheshimu sheria za nchi na mifumo yake, na kufuata sheria za barabarani na masharti yake, na kutozikwepa na kwenda kinyume cha barabara, au kuongeza kasi, au mambo mengine mengi ambayo yanazingatiwa kuwa ni ukiukaji wa haki za barabarani, na haki za watu. Na Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema:

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

wala msijitie kwa mikono yenu katika maangamizo. Na fanyeni wema. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Hakuna kujidhuru au kumdhuru mtu mwingine.

Kuulinda mfumo wan chi na kuuheshimu kunachangia ujenzi wan chi yenye nguvu na iliyo tulivu; kwani hapana budi kwa kila jamii iwe na misingi na sheria zake zinazoongoza mwenendo wa kila mtu, na kumlindia haki zake, na kumuwajibisha ndani ya jamii hiyo kila mtu atekeleze wajibu wake. Na bila ya kuuheshimu Mfumo wa nchi na kuufuata, na kutanguliza Sheria, nchi haziwezi kutulia au kuwa na uadilifu.

Hakika kuheshimu Sheria na kuzifuata kunazingatiwa ni katika njia muhimu mno za kujwnga nchi. Sheria ni ulinzi wa kila mwananchi, kwani haiingii akilini jamii kuendelea kuwa na utulivu bila ya kuheshimu sheria za nchi. Hapana budi kila mmja abebe jukumu lake ili kuyafikia masilahi ya taifa ambayo Jamii nzima itayavuna matunda yake. Anasema Mtume S.A.W: Nyinyi nyote ni wachunga na nyonte mtaulizwa kuhusu mnaowachunga. Imamu ni mchunga na ataulizwa kuhusu wale anaowachunga. Na mwanaume ni mchunga wa watu wake naye ni mwenye kuulizwa kuhusu anaowachunga. Na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake na ataulizwa kuhusu anaowachunga. Na mtumishi ni mchunga wa mali ya mkuu wake na ataulizwa kuhusu anachokichunga…

Kwa hiyo, Jamii yenye kuyabeba majukumu yake ni jamii yenye mshikamano, na kila mmoja anazitambua haki za mwingine, na anamuheshimu mwingine. Tunahitaji kwa kiwango kikubwa kuheshimu Mfumo wan chi na kuzifuata Sheria zake, na kuchunga haki za wengine, ili uadilifu utawale na jamii ineemeke kwa usalama, amani na utulivu. Na tunaiona nchi yetu ikiwa katika nafasi isiyostahiki kati ya nchi zote Duniani.

Na miongoni mwa njia za ujenzi wa Mataifa: Ni Ujenzi wa Uchumi. Hii ni katika nguzo muhimu sana za Msingi ambazo nchi haiwezi kujengwa au kusimama isipokuwa kwazo. Uchumi wenye nguvu huziwezesha nchi kutekeleza majukumu yake ya ndani na ya nje, na kuwaandalia maisha mazuri wananchi wake. Na uchumi wa nchi unapodhoofika basi umasikini huenea pamoja na magonjwa mbali mbali, na maisha yakakosa utulivu, maadili yakavurugika na kuongezeka kwa uhalifu, na ikawa ni fursa pana kwa maadui wanaozinyemelea nchi zilizo katika hali hiyo, ambao lengo lao ni kuziangusha na kuingiza ndani yake machafuko yasiyokwisha. Kwa hiyo, Mataifa yasiyozalisha nyenzo zake za kimsingi huwa mzigo kwa mengine, na hukosa kauli na uhuru wa maamuzi.

Hakika uchumi wenye nguvu katika nchi huziwezesha nchi hizo kuheshimiwa na nchi zingine; kwa hiyo, Uislamu unajali mali kwa kuwa mali ni uti wa mgongo wa Maisha, na maisha hayawezi kuendelea isipokuwa kwa mali. Na ujenzi wa Nchi kiuchumi unahitaji utendaji bora na uzalisha mwingi. Hakuna taifa lolote linaloinukia, au taasisi yoyote, au familia yoyote isipokuwa kwa kufanya kazi ipasavyo. Kinachohitajika sio kazi tu, bali utekelezaji kamilifu na kuongeza uzalishaji ambao unakuwa na mrejesho mzuri wa kiuchumi kwa wananchi wote. Na Mwenyezi Mungu Mtukufu ametuasa juu ya kufanya kazi Duniani, akasema:

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

Na itakapo kwisha Sala, tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }

Yeye ndiye aliye idhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake, na kuleni katika riziki zake. Na kwake Yeye ndio kufufuliwa.

Na Mtume S.A.W, anakizingatia chakula kizuri anachokila mtu ni kile anachokichuma kwa mikono yake na kwa bidii yake, ambapo anasema S.A.W: Mtu hajawahi kula chakula chenye kheri kamwe kuliko kile kinachotokana na kazi ya mikono yake. Na kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu Daudi A.S, alikuwa anakula kutokana na kazi ya mikono yake.

Na anasema Mtume S.A.W: Mtu yoyote atakaeshinda mchana kutwa akiwa ni mwenyekuitegemea kazi ya mikono yake miwili atakuwa ameshinda muda wote huo hali ya kuwa amesamehewa madhambi yake.

Na katika wito wa uzalishaji, anasema Mtume S.A.W: iwapo Kiama kitasimama na katika mkono wa mmoja wenu kuna mche, na ikiwa ataweza kuupanda mche huo kabla hajasimama mpaka aupande basin a aupande.

Na anasema Mtume S.A.W: Hakuna Muislamu yoyote anaepanda mbegu yoyote au akalima zao lolote, kisha ndege au mwanadamu au mnyama yoyote akala kutokana na kazi hiyo, ispokuwa Muislamu huyo huandikiwa kwa kitendo hicho ametoa sadaka.

Kwa hiyo, kwa kazi na uzalishaji, ardhi huhuishwa na Mataifa hujengwa, na Mtu huilinda heshima na hadhi yake.

Na miongoni mwa njia za ujenzi wa Mataifa ni: Mzinduko wa Kitamaduni, Kidini, Kifira na Kielimu. Hakika kukosekana kwa Mzinduko au kudhoofika kwake, hakuwezi kuchangia ujenzi wan chi yenye nguvu na utulivu, na kwa hivyo hapana budi kuinua kiwango cha mzinduko kwa watu wote ili kila mmoja wao aujue wajibu wake na azijue haki zake.

Na haya yanapatikana kwa kuunda Mzinduko na Silika pamoja na Mwenendo wa watu wote kupitia Malezi ya Tabia, Utamaduni wenye manufaa, na kupambana na Ujinga. Kwa hiyo, ni wajibu wa taasisi zote za Dola kuwa bega kwa bega kwa ajili ya ujenzi wa Mzinduko wa Kitamaduni, Kidini, Kifikra na Kielimu ambao utawawezesha watu wote kutambua kiwango cha changamoto zinazoielekea Dola yao na jinsi ya kupambana nazo pamoja na kupambana na vumi na kuzitokomeza kabla hazijaathiri, na kutofuata maneno ya uzushi na ya uongo pamoja na vumi zinazolenga kupotosha ambazo zinajaribu kuiathiri nchi yetu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}

Enyi mlio amini! Akikujieni mpotovu na khabari yoyote, ichunguzeni, msije mkawasibu watu kwa kuto jua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mliyo yatenda.

Vile vile tunatakiwa tuwe macho na wenyekuzinduka, na tuwaidhike kwa wengine, na tunufaike kutokana na majaribio ya Maisha na kila aina ya uzoefu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ}

Enyi mlio amini! Chukueni hadhari yenu!

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Muumini hagongwi na nyoka kwenye shimo moja mara mbili.

Na tunapaswa tutambue ya kwamba ujenzi wa nchi na Kuilinda ni amana juu yetu sote, kila mmoja katika Nyanja zake, pamoja na kuthibitisha kwetu kwamba Ujenzi hautimii kwa mikono wa Wabomoaji. Kama asemavyo Mshairi:

   Ni lini ujenzi wa nyumba utakamilika

                             Ikiwa unaijenga na mwingine anaibomoa.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Mnusuru nduguyo aliyedhulumu au aliyedhulumiwa. Mtu mmoja akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu.

Ninamnusuru anapokuwa ni mwenyekudhulumiwa, je waonaje ikiwa ni mwenyekudhulumu? Nitamnuduru vipi? Akasema: Unamzuia kufanya dhuluma, kwani kufanya hivyo ndio kumnusuru.

Kwa hivyo kila mmoja wetu kwa mujibu wa majukumu yake, anatakiwa amzuie kila mwenye kutoka nje ya umoja wa kitaifa au kuyadhuru masilahi ya Taifa, Mzazi amzuie mwanae, Na kaka amzuie nduguye, na Rafiki amzuie rafiki yake, na tusiwe sisi sote na fikra hasi tusiojua yanayotokea katika mazingira yetu. Anasema Mtume S.A.W:  Msiwe wafuasi, wanaosema: Ikiwa watu watafanya wema na sisi tutafanya wema, na ikiwa watu watadhulumu na sisi tutafanya dhuluma, lakini zitulizeni nafsi zenu, ikiwa watu watu watafanya vizuri na nyinyi mfanye vizuri, na ikiwa watu watadhulumu basi nyinyi msidhulumu.

Anasema Mtume S.A.W:

Mfano wa Mwenye kusimama katika Mipaka ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na yule mwenyekuivuka ni kama mfano wa watu waaliopiga kura ya kuingia katika jahazi, baadhi yao wakapata nafasi za juu na wengine wakabata nafazi za chini ya jahazi hilo. Waliokuwa chini ya Jahazi hilo, wakawa pindi wanapotaka kutafuta maji ya kunywa huwaendea walio juu na kuwaambia: mnaonaje kama sisi tukiitoboa sehemu yetu ya chini kwa kuitoboa na bila ya kuawaudhi walio juu yetu itakuwaje? Ikiwa walio juu watawaacha walio chini walitoboe Jahazi basi wote wataangamia, na ikiwa watawazuia basi wote wataokoka.

Haitoshi Mtu kuwa mwema yeye mwenyewe, bali uhakika wa mambo ni kwamba Fiqhi ya Kipindi maalumu inahitaji  kuvuka kipindi cha wema na kuelekea katika kipindi cha Marekebisho,

             ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}

Hakuna kheri katika mengi ya wanayo shauriana kwa siri, isipo kuwa kwa yule anaye amrisha kutoa sadaka, au kutenda mema, au kupatanisha baina ya watu. Na mwenye kufanya hayo kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi tutakuja mpa ujira mkubwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ}

Wala hakuwa Mola wako Mlezi wa kuihiliki miji kwa dhulma tu na hali watu wake ni watenda mema.

Marekebisho ndio njia ya Mitume na Manabii, na kwayo hujengwa Mataifa, Na kuulinda Umoja, Nguvu na Mshikamano pamoja na Mfungamano wake, ili Watu waishi kwa amani na nia safi, hakuna migogoro wala mgawanyiko, machafuko, ugaidi wala ufisadi ardhini kwa kuua au kusababisha uharibifu wowote.

Ninaisema kauli yangu hii, Ninamwomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na akusameheni nyinyi.

*      *      *

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu mswalie, mrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote, na kila atakaewafuata wao mpaka siku ya Malipo.

Ndugu zangu Waislamu.

Na miongoni mwa njia za kuijenga nchi na kuilinda ni: Ujenzi wa Kijamii. Uislamu unahimiza sana nguvu za mifungamano na mahusiano ya kijamii baina ya watu wote katika jamii, na kuwa bega kwa bega pamoja na kuhurumiana kwa watu wa jamii moja, na kutowasababishia watu wengine madhara, kutokana na kauli ya Mtume S.A.W aliposema:

Hawi muumini wa kweli yoyote kati yenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipenda yeye.

Na anasema Mtume S.A.W: Ninaapa hawi muumini wa kweli, Ninaapa hawi muumini wa kweli, ninaapa hawi muumini wa kweli: Pakasemwa: Ni nani huyo ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akasema: ni yule ambaye jirani yake hasalimiki kwa mabaya yake.

Na anasema Mtume S.A.W: Hawi ni mwenyekuniamini mimi yule atakayelala akiwa ameshiba na hali ya kuwa anajua kwamba jirani yake wa karibu ana njaa.

Na miongoni kwa alama za Ujenzi wa Kijamii ni: Mshikamano wa Kifamilia unaoilinda familia yote. Familia ndio jingo la kwanza ambalo ndani yake hujengekeka ngome ya Jamii. Familia ndiyo inayobeba jukumu la kuwalinda chipukizi na kuwalea pamoja na kuwakuza kimwili na kiakili. Na chini ya kivuli cha familia, hupatikana hisia za Upendo na huruma pamoja na kuleana. Na katika familia yenye mshikamano, huzalika upendo mzuri na mambo mema, na huenea hali ya kupendana lakini hata hivyo haiishii hapo tu, kwani familia ina majukumu yake kwa watoto wake. Anasema Mtume S.A.W: Inamtosha mtu kupata madhambi kwa kuwatelekeza anaowalea.

Na je? Kuna upotevu wowote mkubwa kuliko kuwaacha wanao wa kuwazaa wawe katika mazingira hatarishi ya fikra potoshi au makundi yaliyopotoka bila ya kutekeleza wajibu wako kwao katika kuwakuzia mzinduko wa kifikra na changamoto zinazotuzunguka, pia tuwakumbushe daima wajibu wao kwa nchi yao, kwani kuipenda nchi kunarithisha upendo kwa wote.

يقول شوقي :

نقــوم على الحماية ما حيينــا *** ونعهــد بالتمـام إلى بنينــا

وفيك نموت مصر كما حيينــا *** ويبقى وجهك المفدى حيًّـا

Na miongoni mwa njia za ujenzi wa nchi ni: kuinua viwango vya Maadili mema ya kitabia na kimwenendo. Mataifa na staarabu ambazo hazijengwi kwa Maadili ya Kitabia yanakuwa legelege, na staarabu zake zinakuwa legelege zaidi bali huwa zinabeba sababu za kuanguka kwake katika msingi wa ujenzi wake na sababu za kusimama kwake. Kwani Tabia njema humuinulia muislamu daraja za imani na huongeza uzito wa mizani yake wakati wa kupimwa. Anasema Mtume S.A.W: Hakuna kitu kilicho kizito zaidi katika mizani ya mja muumini siku ya Kiama kuliko Tabia njema, na kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu anamchukia Mwovu aliyepindukia katika uovu wake.

Mtume S.A.W alipoulizwa kuhuku kinachowaingiza watu Peponi kwa wingi ni kitu gani? Akasema: Ni kumcha Mwenyezi Mungu Mtukufu na Tabia njema. Na Mtume S.A.W ameihesabia Tabia njema kama ni kigezo cha ukamilifu wa Imani au upungufu wake, akasema: Waumini wenye Imani iliyokamilika ni wabora wao kitabia.

Hakika mwenyekujipamba na Tabia njema hukingwa na na Machafu pamoja na Maneno mabaya yaangamizayo. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ}

Na mfano wa neno ovu ni kama mti muovu, ulio ng’olewa juu ya ardhi. Hauna uimara.

Tunamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atuongoze tuelekee katika Tabia zilizo bora zaidi, na Maneno Mazuri, na atudumishie sisi neema ya Usalama, Amani na Utulivu, na ailinde nchi yetu na watu wake, na nchi zote Ulimwenguni kutokana na uovu na jambo lolote baya.

Nafasi ya Mashahidi, na kujitolea kwa ajili ya Nchi

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون}

Wala msiseme kuwa wale walio uwawa katika Njia ya Mwenyezi Mungu ni maiti; bali hao ni wahai, lakini nyinyi hamtambui.

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mlezi tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki Mtume wetu na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya Malipo.

Na baada ya utangulizi huu:

Hakika wanachi wa Misri katika siku hizi, wanasherehekea moja kati ya kumbukumbu zao muhimu sana za kudumu katika historia ya nchi yao na ni siki miongoni mwa masiku ya Mwenyezi Mungu Mtukufu ambayo yeye Mwenyezi Mungu amewapa Wamisri Ushindi na urejeshaji wa Ardhi yao pamoja na heshima, hakika huu ni uadhimishaji wa ushindi wa tarehe sita mwezi wa Oktoba mwaka wa 1973 – sawa na tarehe 10 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1393 – na tukio hili kubwa ambalo mwanajeshi wa Misri ameandika kutokana na tukio hili maana ya juu za Ushindi, Kujitolea, Uhanga, na tukio hili limedhihirisha jinsi mwanajeshi wa Kimisri alivyo kimaumbile kwa Imani yake kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na imani yake ya kupata ushindi wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na ukweli wake na nafsi yake, na nguvu za kuazimia kwake na utashi alionao katika kulifikia lengo lake na muradi wake.

Wakati malengo yanapokuwa na hadhi ya juu, na Makusudio Matukufu, na Peo nzuri; hakika kujitoa Muhanga hapana budi kuwa na thamani ya hali ya juu, na wala hakuna kilicho ghali zaidi, au chenye thamani ya juu zaidi kuliko kuitoa nafsi muhanga kwa kutaka kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mtu huitoa roho yake kwa ajili kwa ajili ya kuilinda Dini yake, ardhi yake, heshima yake, na kuilinda heshima ya nchi yake na matukufu yake. Ili ajipatie nafasi ya juu ambayo ni nafasi ya kufa Shahidi.

Hakika nafasi ya Kifo cha Shahidi ni tunu na tuzo ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, anampa tunu hiyo ampendaye baada ya Manabii, na Wasema Kweli. Anasema Mwenyezi Mungu:

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}

Na wenye kumt’ii Mwenyezi Mungu na Mtume, hao wa pamoja na wale alio waneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa Manabii, na Masiddiqi, na Mashahidi, na Watu wema. Na uzuri ulioje kuwa pamoja na watu hao!

Chaguo la Mwenyezi Mungu Mtukufu kumteua Mtu ili awe Shahidi ni katika Dalili za juu za ridhaa yake Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Mtu huyo. Je? Kuna daraja la juu kabisa zaidi hili! Na Qurani imelidokeza jambo hili kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ}

na awateuwe miongoni mwenu mashahidi.

Kwani Shahidi ameitoa nafsi yake kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa kumridhisha Mola wale Mlezi na kwa ajili ya kuilinda nchi yake, na akaipendelea Akhera kuliko Dunia na akawa juu zaidi na akayashinda matamanio yake na matashi yake pia, na akaingia katika mapambano makali kwa kujitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya Dini yake na Nchi yake. Pongezi kwa Shahidi kupata nafasi hii iliyobarikiwa, na faida ya mauzo yake. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ  فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ }

Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao watapata Pepo wanapigana kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, wanaua na wanauawa hii ni ahadi ya MWenyezi Mungu amejilazimisha kwa haki katika Taurati na Injili na Qurani.

Uzuri ulioje wa sifa nzuri kama hii ya malipo ya Pepo! Katika Hadithi ya Mtume S.A.W, kwamba Umu Rabiiu binti Baraau nae ni Mama Harith bin Suraaqah, alimjia Mtume S.A.W, na akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, hebu nihadithia kuhusu Haaritha? – Na Harithah alikuwa ameuawa siku ya Badri, alipigwa mkuki bila kujulikana aliyempiga mkuki huo vitani – Ikiwa yuko peponi nitavumilia, na ikiwa kinyume na hivyo nitajitahidi juu yake kwa kumlilia. Mtume S.A.W. akasema:  Ewe Mama Haarithah, Hakika yeye yuko katika Pepo za Peponi, na kwamba mwanao amejipatia Pepo ya Firdausi ya juu mno.

Hakika Shahidi wa kweli ni yule aliyejitolea kwa nia njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, na akajitoa kwa ajili ya njia yake, na akaitoa nafsi yake na akawa mkweli kwa hilo ili neno la Mwenyezi Mungu Mtukufu liwe juu. Na kwa ajili ya kuilinda ardhi ya nchi yake na kuinyanyua bendera ya nchi hiyo. Kutoka kwa Abuu Musa R.A, amesema: Mtu mmoja alimjia Mtume S.A.W, na akasema: Mtu anapigana vita kwa ajili ya ngawira, na mtu anapigana vita kwa ajili ya kukumbukwa, na mtu anapigana ili nafasi yake ionekane, ni nani yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu? Akasema Mtume S.A.W: Mtu yoyote atakaepigana ili neno la Mwenyezi Mungu liwe juu, basi mtu huyo yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Shahidi wa kweli vile vile: ni mtu ambaye haukubali udhalili kwa hali zake zote, na anapinga kudhalilishwa na kupuuzwa, na anapambana na kila anaejaribu kushambulia mali zake au chochote anachokimili. Kutoka kwa Abu Hurairah R.A: alisema: Mtu mmoja alimjia Mtume S.A.W, akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu: Je unaonaje kama atakuja Mtu anataka kuchukua mali yangu? Akasema Mtume S.A.W: Usimpe mali yako. Je unaonaje ikiwa atapigana na mimi? Akasema Mtume S.A.W: pigana nae. Akasema yule Mtu: Je unaonaje ikiwa Mtu huyo ataniua? Akasema Mtume S.A.W: wewe ni Shahidi. Akasema yule Mtu: Je unaonaje ikiwa mimi nitamuua? Akasema Mtume S.A.W: Yeye ni wa Motoni.

Na shahidi wa kweli: ni yule anaeitetea ardhi yake, heshima yake au nchi yake. Kwa hivyo, kuitetea nchi yako, au heshima yako kwa Mwislamu ni haki kama vile ilivyo Haki ya kuitetea Nafsi, Dini au Mali; kwa kuwa Dini lazima iwe na Nchi inayoibeba na kuilinda. Kutoka kwa Saad bin Zaid R.A, anasema: Mtume S.A.W, anasema: Mtu yoyote atakayeuawa kwa ajili ya Mali yake basi yeye ni Shahidi, na Mtu yoyote atakayeuawa kwa jili ya watu wake basi mtu huyo ni Shahidi, na Mtu yoyote atakayeuawa kwa ajili ya Dini yake basi huyo ni Shahidi. Na mtu atakayeilinganisha maana ya Shahada kwa mtu kuitoa muhanga nafsi yake katika njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, katika kila hali inayohitaji ndani yake utetezi wa Dini kwa ajili ya kulinyanyua juu neno la Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kwa ajili ya Ardhi ili ailinde na kujibu mshambulizi dhidi yake atakuwa anapigana jihadi; kwani kuipenda nchi ni sehemu ya imani. Kongole kwa wale wote waliokufa mashahidi katika vita vya kupita na kuelekea katika njia ya Milele, haowee ndio ambao Damu yao tukufu imemwagika kwa ajili ya Nchi tukufu iliyo safi, na roho zao zikapanda kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na wakafuzu radhi zake, na Neema ambayo amewaahidi Mwenyezi Mungu Mtukufu kwayo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atujaalie sisi tuwe miongoni mwa Mashahidi. Na Mashahidi wanaoipigania njia ya Mwenyezi Mungu wana wao matunda matukufu. Na miongoni mwayo ni aliyoyasema Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Qurani Tukufu kwamba Mashahidi wako hai kwa Mola wao wanaruzukiwa, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ}

Wala kabisa usiwadhanie walio uliwa katika Njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti. Bali hao ni wahai, wanaruzukiwa kwa Mola wao Mlezi. Wanafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake, na wanawashangilia wale ambao bado hawajajiunga nao, walio nyuma yao, ya kwamba haitakuwa khofu juu yao wala hawatahuzunika. Wanashangilia neema na fadhila za Mwenyezi Mungu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa Waumini.

Mashahidi wako hai na wala hawajafa. Wao wanaruzukiwa kwa Mola wao Mlezi. Na riziki yao inatoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Wao wanafuraha kwa yale aliyowapa Mola wao Mlezi; ambapo amewapa Pepo ya Milele ambayo ndani yake hakuna kilichowahi kuonwa na macho ya mwanadamu au kusikika kwa masikio ya mwanadamu au hata kuwahi kufikirika katika akili ya mwanadamu, na wao wanapeana habari njema kwa ndugu zao wajao kwao, ambapo hakuna kuhuzunika wala hakuna habari yoyote mbaya au ya kuhuzunisha isipokuwa habari njema tu, na fadhila pamoja na neema za kila aina. Kutoka kwa Jaabir bin Abdillahi R.A, amesema: Mtume S.A.W alikutana name, akaniambia: Ewe Jabir mbona mimi ninakuona wewe una huzuni? Nikasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, Baba yangu amekufa shahidi, na ameacha watoto na deni. Akasema Mtume S.A.W: Je nikupe habari njema za yaliyomkuta baba yako? Akasema: Ndio ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu: akasema Mtume S.A.W: Mwenyezi Mungu hakuwa kuzungumza na yoyote isipokuwa nyuma ya pazia, na alimpa uhai baba yako na akazungumza nae bila ya pazia baina yao au yoyote kuwa kati yao. Akasema: Ewe Mja wangu, Tamani chochote kwangu na mimi nitakupatia. Akasema: Ewe Mola wangu Mlezi ninakuomba unifufue mimi ili nipigane vita kwa ajili yako kwa mara nyingine tena, Mwenyezi Mungu akamwambia: Hakika Mambo yalivyo neno langu limeshatangulia ya kwamba wao waliokwenda huko hawarejei. Akasema: Ikateremshwa aya hii:

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا}.

Wala kabisa usiwadhanie walio uliwa katika Njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti.

Na katika nafasi za Mashahidi: ni kwamba wao kwa mola wao wana mambo sita yamekuja yakiwa yamefafanuliwa ndani ya Hadithi ya Mtume S.A.W, iliyopokelewa na Miqdam  bin Ma-adi Yakrib, R.A, amesema:  anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu S.A.W: Shahidi ana mambo sita kwa Mola wake Mlezi, atasamehewa katika kundi la mwanzo, na takiona kiti chake Peponi, na ataepushwa na Moto wa Jahanamu, na ataepushwa na mfadhaiko mkubwa, na tavikwa Taji la Unyenyekevu kichwani mwake, yakuti ya huko ni bora kuliko Dunia na vilivyomo ndani yake, na ataozeshwa Mahurul-aini sabini na mbili, na ataombewa ndugu zake sabini – na katika mapokezi mengine – jamaa zake wote.

Na miongoni mwa aina za makarama ya Mashahidi: -ni mwamba Malaika wanawafunika kivuli kwa mbawa zao. Kutoka kwa Jabir bin Abdillahi R.A, amesema: Baba yangu alipelekwa kwa Mtume S.A.W – kwa maana akiwa Shahidi wa Vita vya Uhudi – na kuwekwa mbele yake, akaiwekwa mikononi mwa Mtume S.A.W, na mimi nikaenda nikamfunua uso wake, na watu wangu wakazinuzia, na Mtume S.A.W akasikia sauti ya kelele, akasema: unalia nini? Usilie, Malaika bado wanaendelea kumwekea kivuli kwa mbawa zao. Na miongoni mwazo: ni kwamba Shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu atakuwa katika kundi la mwanzo linaloingia peponi bila ya hesabu wala adhabu yoyote. Kutoka kwa Abdillahi bin Amru bin Alaaswiy R.A, amesema: Nimemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu akisema: Hakika Mwenyezi Mungu ataiita Pepo siku ya Kiama, na itakuja ikiwa na mapambo yake na ataiambia: Wako wapi waja wangu waliopigana kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, na wakauawa katika njia yangu, na wakanyanyaswa katika njia yangu, na wakapigana jihadi katika njia yangu? Ingieni Peponi bila ya hesabu wala adhabu. Kisha wanakuja Malaika, na wanasema: Ewe Mola wetu Mlezi hakika sisi tunakusabihi wewe usiku na mchana, na tunakutakasia wewe, ni akina nani hao ambao umewapendelea zaidi kuliko sisi? Atasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: hao ni wale waliopigana kwa ajili ya njia yangu, na wakanyanyaswa katika njia yangu, basi Malaika wataingia kwao kupitia milango yote na kusema: Amani iwe juu yenu kwa mliyoyavumilia, ni neema iliyoje ya Nyumba mliyoiendea.na miongoni mwazo ni: Kwamba Mashahidi katika Pepo wana makazi bora kabisa kuliko yote. Kutoka kwa Smurata bin Jundabi, R.A, amesema: Anasema Mtume S.A.W: Usiku niliwaona wanaume wawili walinijia na wakanipandisha juu ya Mti, na wakaniingiza ndani ya Nyumba ambayo ni bora kuliko zote, nilizowahi kuziona, wakaniambia: Hakika hii ni nyumba ya Mashahidi. Na kwa haya yote, Mashahidi peke yao ndio wanaopenda kurejea Duniani na akauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa mara nyingine, kama ilivyo katika Hadithi ya Anasi R,A, kwamba amesema: Kwamba Mtume S.A.W amesema: Hakuna mtu yoyote anayeingia Peponi kisha akapenda kurejeshwa Duniani, na kwamba yeye kila alichonacho ardhini isipokuwa huutaka Ushahidi, kwani hakika yeye anatamani arejee ardhini, na auawe mara kumi; kwa yale anayoyaona mioni miongoni mwa makarama ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na katika mapokezi mengine: Kwa jinsi anavyoziona fadhila za kufa Shahidi.

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu anisamehe mimi na nyinyi.

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu mswalie, mrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote, na kila atakaewafuata wao mpaka siku ya Malipo.

Ndugu zangu Waislamu.

Hakika kuyafikia malengo makubwa na kuzipata peo kuu katika maisha haya ya Duniani kunahitaji kujitolea kwa kiwango cha juu kinachoendana na Dunia, na kwamba hapana shaka yoyote kwamba Malengo yanapokuwa Makubwa na Makusudio yakawa na hadhi ya juu na pia kuyafikia Malengo Makuu, kunahitaji kujitolea kwa kiwango cha juu na utukufu wake, na hadhi ya juu ya nafasi zake, na hali hii ni ya kila aliyejitoa Muhanga katika njia ya Mwenyezi Mungu, na katika Dini yake na Nchi yake.

 Na Wajibu wetu sisi kuielekea nchi yetu tukufu na Dini yetu ni kunatuhitaji tuwe ni wenyekujitahidi, kushirikiana na kuwa bega kwa bega sisi sote, ili tuilinde amani yake na kuitetea pia, na kuilinda na kila aina ya maadui wanaoinyemelea, au hatari yoyote inayoitishia, na tuwe sisi macho yayayokesha kwa ajili ya kuulinda uma wetu, na tuwe bega kwa bega sisi sote bila kumbagua yoyote tuwe ngome ya kumzuia yoyote anayejaribu kuwa na nia ya kuichezea nchi yetu, kila mmoja kwa mujibu wa uwezo wake, na kwa mujibu wa kazi ya kila mmoja wetu na majukumu yake.

Pongezi ziwe kwetu sote kwa kuwa na wanajeshi wetu ambao waliungana katika kamba ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, na wakayasadikisha yale waliomuahidi Mwenyezi Mungu Mtukufu, na wakaweza kwa ari yao yenye nguvu, na yakini iliyothibiti na yenye mizizi imara, waipitishe nchi yetu hii pendwa kuelekea katika ujenzi na uimarishaji wake, na kongole kwa Wanajeshi wetu Mashujaa siku walipojipatia Ushindi Mtukufu. Na hakika sisi tuna mchango mwingine ambao ni kuondoka na kuvuka tukielekea eneo  la Maendeleo na Maisha bora, na kufanya kazi  na kuzalisha, ili tuuthibitishie Ulimwengu wote kuwa waliouvuka mpaka wa Ngome na kuivuka na kisha kuvamia ngome nyingine za mashambulizi katika siku tukufu, watoto wao na wajukuu wao wana uwezo wa kuvamia kila lililo gumu katika njia ya kuifikia amani na usalama pamoja na maendeleo na maisha bora kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kwamba tuwe safu moja nyuma ya viongozi wetu wa kisiasa Majeshi yetu shupavu na askari polisi wetu wazalendo na taasisi zote za nchi za kitaifa.

Ewe Mola wetu, tunakuomba uilinde Nchi yetu, na uwalinde Watu wake, uidumishe neema ya Amani na Usalama na uiruzuku Utajiri, Maendeleo na Riziki iliyo pana.