Τα μηνύματα των Βακουφίων

Η σωστή εκμετάλλευση των χρημάτων της ελεημοσύνης

Αναμφίβολα, αν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση για τα χρήματα της ελεημοσύνης αυτό θα έχει θετικό αποτέλεσμα στους φτωχούς και όχι μόνο αλλά και για το γεγικό συμφέρον της πατρίδας. Και αν οι πλούσιοι εκπληρούν το καθήκον τους στον τομέα αυτό, να τάϊσουν φτωτούς και να τους ντύνουν επίσης να συμβάλουν δυναμικά στο να καλύψουν κατά το δυνατό τις μεγάλες ανάγκες της χώρας, τότε η ζωή στην κοινωνία μας σίγουρα θα αλλάξειπρος το καλύτερο. Και δεν θα υπάρχει κανένας ανθρώπος μέσα στην κοινωνία μας που να έχει ανάγκη. Λέει ο σύντροφος του Προφήτη, Αλή, την ευλογία του Αλλάχ να έχει, ο Ύψιστος Αλλάχ όριζε το μερίδιο του φτωχού στην περιουσία του πλουσίου. Αν βλέπει κάποιον φτωχό πεινασμένο, τότε να ξέρεις ότι υπάρχει ένας παραδδόπιστος δεν έβγαμε το μερίδιο που αναλογεί στους φτωχούς».

Επίσης αν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση των βακουφίων, τότε η χάρες του Αλλάχ θα είναι διπλάσιες και αυτό δεν θα έχει μόνο θετικό αποτέλεσμα για τους ντόπιους φτωχούς, μπορεί όμως να επεκταθεί και να χρησιμεύσει άλλες γειτονικές μας χώρες που μας έχουν ανάγκη, όπως αυτές οι χώρες που μας συνδέει ο Νείλος μαζί τους. Αυτές οι χώρες μας έχουν ανάγκη σ’ όλα τα επίπεδα, και εμείς έχουμε ανάγκη την φιλία τους, διότι αυτό είναι μια ανάγκη εθνική διότι οι καλέςσχέσεις μαζί τους θα συμβάλει στην εθνικήμας ασφάλεια. Μπορούμε στο σημείο αυτό να πούμε με σιγουριά ότι υπάρχουν αρκετές οργανώσεις μη κυβερνητικές που διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σ’ αυτό και αυτό είναι αξιέπαινο πράγμα.

Η ελεημοσύνη είναι υποχρεωτική στην περιουσία:

Η ελεημοσύνη είναι υποχρεωτική στην περιουσία, είναι επίσης βασικό στοιχείο στο Ισλάμ. Βλέουμε ότι το Κοράνι τονίζει αυτό το στοιχείο σε πολλά σημεία, «να τηρείτε τις προσευχές σαςκαι να δίνετε την προβλεπόμενη ελεημοσύνη». Αυτός που δεν δίνει την προβλεπόμη ελεημοσύνη της περιουσίας του θα τιμωρηθεί παραδειγματικά από τον Αλλάχ, όπως άλλωστε τονίζει σε διάφορα στημεία του Κορανίου.

Δεύτερον, το Ισλάμ καλεί τους πιστούς να κάνουν ευεργετικά έργα, λέει ο Αλλάχ, «αυτοί που μαζεύουν το ασημί και το χρυσάφι και δεν το ξοδεύουν για τον Αλλάχ, πες τους ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Αλλάχ στο Ιερό Κοράνι, «Να που καλέστε να ξοδεύετε για χάρη του Αλλάχ, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι από σας που τσιγκουνεύουν. Η τσιγκουνιά τους τους μόνο τον εαυτόν τους υπηρεάζει αρνητικά, διότι ο Αλλάχ είναι πάμπλουτος ενώ εσείς είστε φτωχοί και τον έχετε παντα ανάγκη».

Το πρόβλημα και η επίλυσή του:

Το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται σ’ αυτόν που δίνει την ελεημοσύνη, ή σ’ αυτόν που την παίρει απευθείας, ή στον μεσολλαβητή, είτε είναι άνθρωπος είναι οργάνωση. Το πρόβλημα μπορεί να προκύπτει από αυτόν που δίνει την ελεημοσύνη, είναι να μην την βγάζει καθόλου ή και να την δίνει σ’ αυτούς που δεν δικαιούνται. Γι’ αυτό πρέπει ο θρησκευτικός λόγος να δίνει μεγάλη έμφαση στην ελεημοσύνη και να επικεντρώνει την προσοχή στην τιμωρία γι’ όποιον ή όποια αρνείται να την τηρεί.επίσης πρέπει να τονίζει ο θρησκευτικός λόγος την σημαντικότητα να να γωρίσει ο ευεργέτης σ’ ποιον δίνει την ελεημοσύνη, και έτσι θα εκπληρώσει σωστά και πλήρως το χρεός του μπροστά στον Αλλάχ και στην κοινωνία του.

Μπορεί είσης το πρόβλημα να είναι σ’ αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη και παρόλα αυτά προσπαθούν να την παίρνουν, χωρίς να συλλογιστούν ότι αυτό που κάνουν είναι αμαρτία. Λέει ο Προφήτης για να δείξειτην σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, «αυτός που ζητεί ελεημοσύνη ντροπιάζει τον εαυτόν του, αν επιθυμεί μπορεί να προφυλάξει την τιμή του και αν δεν θέλει ας μην το κάνει». Στο σημείο αυτό θεωρούμε αναγαίο να αναφέρουμε στους παρακάτω στίχους του Αλή,

Να κουβαλάω βράχους από την κορυφή του βουνού

                                                            Καλύτερα για μένα από τις ελεημοσύνες των ανθρώπων

Λένε πώς είναι ντροπή να κερδίζει κανείς από τον κόπο του

                                                            Λέω η ντροπή είναι να ζητήσει κανείς (ελεημοσύνες).

Γι’ αυτό αν δεν δικαιούται ο άνθρωπος την ελεημοσύνη, τότε δεν μπορεί να την παίρνει.

Το τρίτο πρόβλημα, είναι το πώς να μαζεύεται η ελεημοσύνη και πώς πρέπει να μοιράζεται. Θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι παρά το σημαντικό ρόπο που διαδραματίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην κοινωνία και στις ευεργετικές πράξεις που παρέχουν στην κοινωνία, χρειάζονται οι εξής:

  • Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη από τον κρατικό μηχανισμό και πρέπει αυτέςοι οργανώσεις να παρουσιάσουν με σαφήνεια τον προϋπολογισμός και τα έξοδά τους.
  • Να υπάρχει ακριβής αναφορά για την γεωγραφική τοποθέτηση των οργανώσεων αυτών και τον τύπο της λειτουργίας τους.
  • Να συνδυάσει το Υπουργείο κοινωνικής αλληλεγγύης τους ευεργέτες με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σ’ όλη την χώρα. Αυτό θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία και για να πάρει το επίδομα αυτός που πράγματι έχει ανάγκη.
  • Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως για παράδειγμα να αναλάβει μια μη κυβερνητική οργάνωση να τάϊσει τους φτωχούς, ή την γιατρική κάλυψη των οικονομικά ασθενέστερων, και αυτό προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο των Βακουφίων.

Η Αίγυπτος

Mokhtar-300x198

Η Αίγυπτος είναι υπό προστασίας

το Ιερό Κοράνι της εγγιάται την ασφάλεια

Και αν κάποια μέρα σκοντάφτει αυτό

θα είναι στιγμίαιο και γρήγορα θα επανερθώνει

θα ξαναγύρει σαν απαραβίαστο φρούριο του Ισλάμ

και σαν ισχυρή για το έθνος των Αράβων ασπίδα

πάντα το χέρι της απλώνει σ’ όποιον θέλει ειρήνη

και είμαστε άντρες της όταν κάποιος πόλεμο μαζί της επιδιώκει

δεν επιδιώκουμε ποτέ τον κακό για κανέναν επίσης

δεν δεχόμαστε καμία ταπείνωση. Καέχουμε εμείς την ανδρεία

μόνο ένα από τα δυο αυτά δεχόμαστε, την θριαμβευτική

νίκη ή γι’ Αυτήν μάρτυρες να γίνουμε

να αναζητήσει στην ιστορία όποιος θέλει να γνωρίσει τους έρωες της

και περί στρατιωτών της του Προφήτη τα λόγια να κατανοήσει

οι της Αιγύπτους στρατιώτες είναι οι εκλεκτοί

γι’ αυτό την αξία της Αιγύπτου πρέπει ο καθένας να γνωρίσει

Το Σινά στο Ιερό Κοράνι

Mokhtar-300x198

Το Ιερό Κοράνι αναφέρεται στο Σινά. Αυτές οι αναφορές μας βιβαιώνουν στην σημαντικότητα την θρησκευτική και την ιστορική. Αυτό φυσικά ένα ακόμα στοιχείο που μας κάνει να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάι να κάνουν για την ανάπτυξή της επίσης να προσπαπήσουμε να εκμεταλλευτούμε τους φυσιούς της πόρους. Ο Αλλάχ ορκίζεται στο Ιερό Κοράνι, με το Όρος Σινά (Τζάμπαλ αλ-Τούρ), «Εν ονόματι του Βουνού (Όρους Σινά), και εν ονόματι του Βιβλίου που είναι γραμμένο γραμμένο πάνω σε περγαμηνή, εν ονόματι του Σπιτιού που το επισκέπτονται, εν ονόματι του Υψηλού Θόλου, και της φουσκωμένης θάλλασας, η τιμωρία του Κυρίου σου σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», (αλ- Τούρ, 1 -5). Το Όρος Σινά κατέχει μεγάλη ιερότητα για αυτό βλέπουμε ότι ο Αλλάχ ορκίζεται με αυτό, όχι μόνο αλλά ονομάζει το εδάφιο με το όνομα του Βουνού αυτού. Δεν είναι μόνο αυτήη αναφορά που κάνει ο Αλλάχ στο Βουνό αυτό, όμως υπάρχει μια ακόμα αναφορά στο εδάφιο της Συκιάς, όπου ο Αλλάχ λέει, «Εν ονόματι της συκιάς, εν ονόματι της ελιάς, εν ονόματι του Όρους Σινά και αυτής της απαραβίατης και ασφαλούς γης», (αλ-Τίν, 1-3). Βάζει το Όρος Σινά πριν από την ασφαλή Γη, παρά την ιερότητα που κατέχει αυτή η Γη. Πολλές είναι οι αναφορές που γίνονται για το Όρος αυτό στο Κοράνι και στο Χαντέθ του Προφήτη, «να τρώτε το λάδε και να αλείφεστε με το λάδι, διότι είναι από ευλογημένο δέντρο». Λέει επίσης ο Αλλάχ, «όταν έτασε μια φωνή τον φώναξε από την δεξιά πλευρά της πεδιάδας, στο ιερό τόπο όπου βρίσκεται ένα δέντρο», (αλ-Κάσας 30). Οι ένοπλες δυνάμεις μας γνωρίζουν πολύ καλά την αξία του Σινά. Γι’ αυτό κάνει μεγάλες θυσίες για την χώρα μας γενικά και ιδιαίτερα για το Σινά με στόχο να το καθαρίσουν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι αξιέπαινο από την μια πλευρά και από την άλλη χρειάζεται να στρατευτούμε πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γνωρίζοντας και εμείς την αξία που αποτελεί το Σινά και για να δείξουμε το θρησκευτικά, τουριστικά αλλά και τα φυσικά της αξιοθέατα, αποφασίσαμε στο Υπουργείο των Βακουφίων να οργανώσουμε το διεθνή αγώνα της αποστήθησης του Κορανίου στην πόλη Σάρμ ελ-Σέχ. Θα επισκέπτονται και οι φιλοξεννούμενοί μας τα αξιοθέατα , όπως Αικατερίνη. Η κίνησή μας αυτή βεβαιώνει την θέση που κατέχει το Σινά σε μας, επίσης βεβαιώνει ότι το Σινά είναι μια πόλη της ειρήνης. Το Σινά βρίσκεται μέσα στην καρδιά κάθε Αιγυπτίου και όλες οι προσπάθειες των τρομακρατικών οργανώσεων δεν θα μας εμποδίσουν από την ανάπτυξή της και στο να την φυλάξουμε από την τρομοκρατία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιμάμηδες που ζητούν μετάθεση στο Σινά για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Εύναι μεγϊλη η Αύγυπτοσ χϊριν ςτο όθοσ και ςτον πολιτιςμό τησ

Mokhtar-300x198

Αναμφύβολα η Αύγυπτοσ εύναι μια μεγϊλη χώρα χϊρη ςτουσ αρχηγούσ τησ, τουσ επιςτόμονλεσ τησ, τουσ ϊντρεσ και τισ γυναύκεσ τησ, χώρη ςτην ιςτορύα και ςτον πολιτιςμό τησ, χϊρη επύςησ ςτον ηγετικό ρόλο που διαδραματύζει ςτην περιοχό, εύτε ςε πολιτιςμικό, ιδεολογικό και επιςτημονικό επύπεδο εύτε ςε ςτρατιωτικό και ανθρώπινο επύπεδο. Γι’ αυτό βλϋπουμε πώσ η Αύγυπτοσ ςυμπεριφϋρεται ςαν μεγϊλη χώρα. Στο ςημεύο αυτό αναφϋρουμε τουσ παρακϊτω ςτύχουσ, Με αντιμετωπύζει ο χυδαύοσ με αιςχρότητα ενώ εγώ ςιχαύνομαι να του ςυμπεριφϋρομαι με τον ύδιο τρόπο όςο χυδαύοσ γύνεται, γύνομαι εγώ υπομονετικόσ όμωσ, υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ υπομονόσ και ο ϊνθρωποσ ςε θϋςη ιςχύοσ και να αδυναμύασ. Η Αύγυπτοσ ϋχει υπομονό και δεν εύναι καθόλου αδύναμη. Εύναι η μεγαλύτερη αδελφό που επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρϋπει με όλη τησ τη δύναμη την διχόνια και την απειλό που μπορεύ να υπϊρχει για την περιοχό. Δεν μπορεύ να εγκαταλεύπει καμύα από τισ αδελφϋσ τησ να απειλεύται, ακόμα και αν αυτό η χώρα τησ ςυμπεριφϋρεται αιςχρϊ. Παρ’ όλ’ αυτϊ όμωσ πρϋπει να μ=πούμε ότι η ςοφό αιγυπτιακό πολιτικό δεν την αφόνει να πϋςει ςτην παγύδα και να ρύχνεται ς’ πϊλη που το θϋλουν ϊλλεσ δυνϊμεισ οι οπούεσ δεν γνωρύζουν τισ ςυνϋπειεσ. Όλη η ιςτορύα τησ Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αύγυπτοσ ποτϋ δεν όταν επιθετικό δύναμη ούτε όταν δύναμη απειλόσ για τισ γειτονικϋσ τησ χώρεσ. Και αν υπϊρχει καμύα φορϊ ςύγκρουςη, τότε εύναι ςτιγμιαύα και δεν εύναι γνωςτικό ςτοιχεύο τησ χώρασ. Όλ’ αυτό επειδό η Αύγυπτοσ κατϊφερει να χωνϋψει πολλούσ πολιτιςμούσ πρϊγμα που φαύνεται ςτην προςωπικότητϊ τησ και των πολιτών τησ. Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ εξαςφαλύζει την αςφϊλειϊ τησ και αυτό αναφϋρεται ςτο Κορϊνι.