Ο ρόλος της επιστήμης και το καθήκον των μαθητευόμενων

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος λέει στο Ιερό Του βιβλίο, «ο Αλλάχ τοποθετεί σε υψηλή θέση τους πιστούς και τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση. Ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης για όλα όσα κάνετε». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Υποδεχόμενοι νέα ακαδημαϊκή χρινιά, εκλεπαρούμε τον Αλλάχ να είναι μια χρονιά επιτυχίας για τα παιδιά μας.

Το Ισλάμ δίνει μεγάλη σημασία στην επιστήμη και φροντίδα, διότι η επιστήμη δίνει ζωή στην καρδιά και διαφώτιση. Η επιστήμη τοποθετεί τον άνθρωπο σε πολύ υψηλή θέση στην ζωή τούτη και την άλλη. Η επιστήμη βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρήσει τις συγγενικές του σχέσεις, και να γνωρίζει το καλό και το καλό. Με την επιστήμη ο Αλλάχ καθοδηγεί τον άνθρωπο χάρη στην επιστήμη και να γίνει κατάλληλο παράδειγμα για τους άλλους. Το Κοράνι αναφέρει, «να τους πεις: είναι ίδιοι εκείνοι που κατέχουν την γνώση και εκείνοι που δεν την κατέχουν;!».

Το ενδιαφέρον του Ισλάμ για την επιστήμη φαίνεται στα κορανικά εδάφια του Κοράνι, «διάβασε εν ονόματι του Κυρίου σου. Ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο από θρόμβο αίματος. Κήρυξε! Και ο Κύριος σου είναι απέραντα Γενναιόδωρος. Που δίδαξε τον άνθρωπο με την πένα. Και του έμαθε όσα εκείνος δεν γνώριζε». Αυτό επιβεβαιώνει ότι το Κοράνι ενθαρρύνει την γνώση. Το Κοράνι επαινεί την πένα που καταγράφει την γνώση.

Η επιστήμη κατέχει μεγάλη σημασία, διότι χωρίς την επιστήμη και τους επιστήμονες, θα χαθούν οι άνθρωποι στην περιπλάνση. Το Κοράνι τονίζει, «μήπως εκείνος που γνωρίζει αυτό που σου αποκαλύφθηκε από τον Θεό είναι όπως εκείνος που είναι τυφλός;». σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, ο Αλλάχ χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο, επιστήμονα και αμόρφωτο.

Η επιστήμη διαφωτίζει την πορεία του ανθρώπου, το Κοράνι αναφέρει, «δεν τυφλώνεται η όραση, αλλά οι καρδιές των ανθρώπων». Το Κοράνι χαρακτηρίζει την επιστήμη ως δύναμη, όπως αναφέρει το Κοράνι, «εκείνοι που φιλονικούν γύρω από τα σημάδια του Αλλάχ, χωρίς την δύναμη της γνώσης. Αυτό είναι μισητό για τον Αλλάχ και τους πιστούς».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έχει υπογραμμίσει την σημαίνουσα θέση της επιστήμης, λέγοντας, «όποιος χαράζει μια πορεία αναζητώντας την επιστήμη, τότε ο Αλλάχ θα τον οδηγήσει στον παράδεισο. Οι άγγελοι απλώνουν τα φτερά τους πάνω από τον άνθρωπο που αναζητά την επιστήμη, διότι αγαπούν αυτό που κάνει. Όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στην γη, ακόμα και τα ψάρια στις θάλασσες, ζητούν συγχώρηση για τους ανθρώπους εκείνους που ζητούν την επιστήμη. Ο επιστήμονας σε σχέση με τον άνθρωπο που κάνει λατρείες, είναι όπως το φεγγάρι σε σύγκριση με τα άλλα άστρα. Οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και οι προφήτες δεν κληροδοτούσαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ (νομίσματα), αλλά την επιστήμη». Είπε επίσης στον Άμπου Ζαρρ, «το να μαθαίνεις ένα εδάφιο από το βιλίο του Αλλάχ, είναι καλύτερο από το να προσεύχεσαι εκατόν ρακ’άτ. Και να αναζητήσει την επιστήμη, είναι καλύτερα από το να προσεύχεσαι χίλια ρακα’άτ». Ο Ιμάμης Αλί ιμπ Άμπου Ταλέμπ είπε, «η επιστήμη είναι καλύτερη από το χρήμα, διότι η επιστήμη σε προστατεύει και εσύ προστατεύεις το χρήμα. Η επιστήμη κυριαρχεί, ενώ το χρήμα κυριαρχείται. Το χρήμα μειώνεται με τα έξοδα, ενώ η επιστήμη αυξάνεται όταν διδάσκεται σε άλλους».

Η επιστήμη απαιτεί καλό ήθος από τον διδάσκοντα και τον μαθητευόμενο.

Πρέπει δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι αφοσιωμένος στον Αλλάχ.

Πρέπει ο άνθρωπος να μην αναζητήσει την ψευδοκολακεία, ούτε να υπερηφανεύεται για την γνώση που κατέχει. Ο Προφήτης είπε, «όποιος αναζητήσει την επιστήμη για να υπερηφανεύεται ενάντια στους ανοήτους, τους επιστήμονες ή να εστιάζει την προσοχή των ανθρών, θα ρίχνεται στην κόλαση». Είπε ο Μάλικ συμβολεύοντας τον αλ-Ραντίντ, «όταν κατέχεις την επιστήμη πρέπει να έχει επιρροές πάνω σου και να δείχνει σοφία και αξιοπρέπεια». Η επιστήμη χρειάζεται σεβασμό και ταπεινώντηα, διότι δεν συμβαδίζει με την ακολασία. Το Κοράνι αναφέρει, «να φοβάστε τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ θα σας δώσει την γνώση». Αναφέρεται επίσης ότι, «όποιος αξιοποιεί τις γνώσεις που έχει στον να κάνει καλές πράξεις, θα του δώσει ο Αλλάχ την δυνατότητα να μάθει και περισσότερα». Οι πράξη είναι ο όρος για περισσότρη γνώση, όπως αναφέρει το εδάφιο στο στάδιο του αλ-Καχφ, «και βήκαν έναν καλό δούλο Μας που του δώσαμε έλεος και γνώση». Είπε επίσης για τον Σολομόντα, «κάναμε να το κατανοήσει ο Σολομών και στους δου την ηγεμονία και την γνώση». Αναφέρει επίσης το Κοράνι, αυτό που λένε οι άγγελοι στον Θεό, «η δόξα ανήκει σε Σένα, δεν έχουμε καμία γνώση παρά μονάχα αυτό που Εσύ μας δίδασκες».

Η επιστήμη απαιτεί να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις κακές παρές και να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του. Είπε ο Προφήτης, «η καλή καθοδήγηση, ο σεβασμός και η εξοινόμηση, είναι ένας από τους είκοσι πέντε χαρακτήρες της προφητείας».

Ο επιστήμονας είναι όπως ο γιατρός πρέπει να δείξει καλοσύνη σε εκείνον που τον ρωτάει κάτι, και να τον καθοδηγήσει στον καλό δρόμο. Ο Μαουίγια εαφηγήθκε ότι, «ενώ προσευχόμουν μαζί με τον Προφήτη, ένας άνθρωπος φτερνίστηκε, και τότε του είπε, «ο Αλλάχ να σε συγχωρήσει». Οι άνθρωποι με κοίταξαν. Τότε τους ρώτησα, «γιατί με κοιτάτε ; εκείνοι άρχισαν να χτυπήσουν τα πόδια τους, για να σταματήσω, και τότε σταμάτησα. Όταν τελείωσε ο Προφήτης, που ποτέ δεν υπάρχει ούτε υπήρχε δάσκαλος όπως αυτός, δεν με έδειρε ούτε μου φώναξε».

Πρέπει ο άνθρωπος που αναζητά την επιστήμη να έχει υπομονή και να μην σπαταλάει τον χρόνο του, διότι πρέπει ο άνθρωπος να αφοσιώνεται σ’ αυτή για να κατέχει ένα μέρος της. Όταν ρωτήθηκε ο αλ-Σαφίε, «πόση είναι η αγάπη που έχεις για την επιστήμη;» απάντησε, «είναι όπως η μητέρα που λαχταρά να βρεί το χαμένο παιδί της».

Πρέπει να σέβεται τον άνθρωπο που τον διδάσκει, και να μην τον προσβάλλει ούτε με τον λόγο ούτε με την πράξη. Είπε ο αλ-Σαφίε, «γύριζαν την σελίδα πολύ προσεκτικά, για να μην την ακούσει ο Μάλικ».

Είπε ο Σαούκι, «σήκω όρθιος από σεβασμό για τον

Δάσκαλο διότι έχει μεγάλη τιμή που μοιάζει με εκείνη του Προφήτη.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να συλλέξουμε όλες τις επιστήμες που υπάρχουν στον κόσμο μας όσο χρειαζόμαστε. Έχουμε ανάγκη τις επιστήμες πάνω στις οποίες βασίζεται η θρησκεία μας. Δεν έχουμε την ευημερία του χρόνου, αφού η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας έχει καταστεί καθήκον. Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, ίσως να προλάβουμε ή να συνειδητοποιήσουμε κάποια από αυτά που έχουμε χάσει. Πρέπει ο καθένας από εμάς να έχουμε πνεύμα δημιουργικότητας, υπεροχής, φιλοδοξίας ή, τουλάχιστον, να έχουμε την επιθυμία να επιστρέψουμε το έθνος στην εποχή των μεγάλων πατέρων και παππούδων, που ταξίδευαν στην αναζήτηση γνώσης και επιμελώς στη συλλογή έως ότου κατέλαβαν την πρώτη θέση και έγιναν πρότυπο για όλους. Ήταν πρώτοι στις τέχνες, στις επιστήμες, πράγμα που το αποδεικνύουν και οι διάφοροι πολιτισμοί.

Το καλό ήθος του διδασκόμενου και του επιστήμονα, είναι καλό παράδειγμα για την κοινωνία. Όταν η ούμμα κατείχε την επιστήμη και τα καλά ήθη, κατάφερε να έχει μεγάλη θέθη ανάμεσα στα άλλα έθνη.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογια του να έχουν ο Προφήτη, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ τοποθετεί τους επιστήμονες και την επιστήμη σε ποοή υψηλήθέση, διότι η επιστήμη δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να ρυθμίσουν τις υποθέσεις του. Το Κοράνι αναφέρει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Αλλάχ». Επίσης, «η δημιουργία των ουρανών και της γης, είναι μεγάλο σημάδι για εκείνους που κατέχουν την γνώση».

Επίσης, για να είναι χρήσιμη η επίσημη, πρέπει να φέρει καλό στους ανθρώπους στη ζωή τους, όπως η θεολογία, η αραβική φιλολογία, ή η επιστήμη της ιατρικής και φαρμακευτικής, ή η φυσική ή η χημεία ή αστρονομία, ή η μηχανολογία, ή η ενέργεια, καθώς και άλλες επιστήμες και γνώσεις. Το Κοράνι τονίζει, «Ρωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση αν δεν ξέρετε». Η « λέξη» επιστήμη αναφέρεται γενικά, για να περιλαμβάνει όλες τις επιστήμες. αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε όλες τις επιστήμες που ανακατασκευάσει τον κόσμο μας , όπως η επιστήμη της θεολογίας που μας βοηθάει να κατανοήσουμε την θρησκεία μας.

Είναι καθήκον μας σε αυτή την περίοδο να αποκαταστήσουμε τις λανθασμένες έννοιες. Πρέπει επίσης να αποκαταστήσουμε την λανθασμένη εικόνα του Ισλάμ.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ μα μας δώσει την δυνατότητα να μας μαθαίνει αυτό που δεν γνωρίζουμε.