Uma wa Soma, ni Uma wa kutekeleza Majukumu yake Ipasavyo Baina ya Wanachuoni wa Uma na Wanachuoni wa Fitina

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola wa Viumbe vyote anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}

Sema: Ati watakuwa sawa wale wanao jua na wale wasio jua? Hakika wanao kumbuka ni watu wenye akili.

Na ninashuhudia ya kuwa hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, aliye peke yake na wala hana mshirika wake, na ninashuhudia ya kuwa Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu, tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote.

Na baada ya Utangulizi huu:

Uislamu umehimiza utafutaji wa Elimu na umehikiza pia bidii na jitihada katika kujipatia hiyo Elimu, na hakuna dalili bora zaidi kuliko aya ya kwanza kuteremshwa katika Quran tukufu nalo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}

Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui.

Kwa hiyo amri ya Kwanza ya Mwenyezi Mungu Mtukufu iliyoteremshwa katika Wahyi ni Kusoma ambako ndio mlango wa kwanza katika milango ya Elimu. Kisha baada ya hapo ikaja ishara ya kalamu ambayo ndiyo njia ya kuandikia Elimu na kuinukulu kwake. Na katika hili kuna msisitizo kwa Watu wote juu ya ubainishaji

Hakika ya Wanachuoni Wakweli wa Uma huu, wautumia Wakati wao wote na juhudi zao, na wakatuletea Elimu yao wakiitumikia Dini na Nchi yao, na wakawapitisha Watu njia ya Ukati na Uuwiano, Usamehevu na Huruma, na Ulinganiaji wao ukaleta Matunda makubwa yenye manufaa kwa vizazi na vizazi, vizazi vinavyojenga na wala havibomoi, vinatengeneza na haviharibu, vinayaweka juu Maadili ya Kibinadamu, na kuinyanyua juu Heshima ya Mwanadamu, na amani na usalama. Na hii ndio Elimu yenye manufaa ambayo inakuwa akiba kwa mwenye nayo anapofariki. Anasema Mtume wetu S.A.W: Mtu anapofariki, matendo yake yote hukatika usipokuwa Mambo Matatu: Sadaka endelevu, ay Elimu inayowanufaisha Watu, au Mtoto Mwema atakayemwombea.

Na Mtume S.A.W: alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu amuepushe na Elimu isiyokuwa na Manufaa, na wala haijengi wala haifundishi maadili na mwenendo Mzuri, na Mtume S.A.W, alikuwa anasema: Muombeni Mwenyezi Mungu Mtukufu, akupeni Elimu yenye manufaa, na mjikinge kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na Elimu isiyokuwa na Manufaa.

Na moja ya Dua zake Mtume S.A.W: Ewe Mola wangu ninajikinga kwako na Elimu isiyokuwa na Manufaa, na Moyo usio kuwa na uchamungu, na nafsi isiyotosheka, na Dua isiyojibiwa.

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu anisamehe mimi na akusameheni na nyinyi.

* * *

Sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa Viumbe vyote. Na ninashuhudia ya kuwa hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, aliye peke yake na wala hana mshirika wake, na ninashuhudia ya kuwa Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu, tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote, na kila atakaewafuata kwa Wema mpaka Siku ya Mwisho.

Ndugu zangu Waislamu.

Hakika Wanachuoni wenye moyo msafi ndio watu wa Mwongozo Mwema, Mwenendo Mwema, na Nia njema na Uuwianifu, Watu ambao wanaibeba bendera ya Ukati katika kila zama na wanaiepusha Dini Tukufu ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na Uvurugaji wa Wenye misimamo mikali, na tafsiri potofu pamoja na kuwaiga wapotoshaji.

Kwa upande wa Wanachuoni wa Fitina ambao wameifanya Dini kama njia ya kuyafikia malengo yao na kufikia wanayoyakusudia, basi hao ndio waliothubutu dhidi ya Dini ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na wakarusha makombora ya Fatwa ambayo yanadhuru na wala hayanufaishi, na yanawagawa watu na wala hayawaunganishi, na yanabomoa na wala hayajengi, na yanaufungulia Uma mlango wa kukufurisha ambao Uislamu umetutahadharisha tusiuingie mlango huo. Anasema Mtume S.A.W: Mtu yoyote atakaemwambia nduguye: Ewe Kafiri, basi mmoja wao atakuwa katika hali hiyo, ikiwa kama alivyosema ni vizuri, ni ikiwa kinyume na alivyosema basi kauli hiyo itamrejea yeye mwenyewe.

Wanachuoni wa Fitna wameufanya Ukali wa kutoa Fatwa, Ubishi Kuwabana watu, kama ni Mfumo wao; na huu ni Mfumo ulio mbali sana na Uislamu wenye Usamehevu na Ukati wa Mambo. Uislamu umewaondoshea Watu kila aina ya Uzito na ukawaowekea mbali aina zote za Ugumu wa Mambo.

Ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika Dini.

Na anasema Mtume S.A.W: Peaneni habari njema na wala msipeane habari mbaya, na mrahishiane na wala msisababishiane uzito.

Kwa hiyo ukali wa kutoa Fatwa unakwenda kinyume na Ukati wa Uislamu wenye Usamehevu na ambao Dini Tukufu ya Uislamu inajipambanua kwayo. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}

a vivyo hivyo tumekufanyeni muwe Umma wa wasitani, ili muwe mashahidi juu ya watu…

Na Ukati una maana ya Uadilifu, Uwastani na kujiepusha na Kujikweza ambako ni sababu ya kuangamia kwa Mataifa. Mtume S.A.W, anasema: Enyi Watu, jiepusheni na kujikweza katika Dini, hakika mambo yalivyo, huko kujikweza katika Dini kuliwaangamiza waliokuwa kabla yenu.

Na amesema Sufiyani Thauriy R.A: Hakika elimu kwetu sisi ni kibali cha Fiqhi na ama ukali katika Dini kila mmoja wetu anauweza vizuri sana.

Na wanaoandamana na Wanachuoni wa Fitna ni Wanachuoni wa kupotosha wanaozungumza bila ya kuwa na Elimu, na wala hawajazinduka na kuijua haja ya Uma ya kufuata njia bora kabisa a za maendeleo na hawajatambua ya kwamba Ujenzi wa Dunia ni katika Malengo Makuu ya Dini zote, na kwamba Watu hawataiheshimu Dini yetu kama hatutafanikiwa katika Dunia yetu. Na tukifanikiwa katika Dunia yetu basi watu wataiheshimu Dini na Dunia yetu kisha akawarahisishia wale wasioutambua hivyo, Mawaidha kwa ajili ya tahadhari ya wazi kutokan na Dunia yao kwa kuwasababishia wengi katika Watu kuangukia katika Ufahamu wenye Makosa wa Uhusiano wa Dini na Dunia na Umuhimu wa kutumia njia za mafanikio, wakaelewa maana potofu ya kuupa nyongo Ulimwengu Kwamba eti ni kujitenga kabisa na Maisha, na huku wakiwa wameghafilika na kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu anayosema:

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

Mola wetu Mlezi, tupe duniani mema, na Akhera mema, na utulinde na adhabu ya Moto

Hakika sisi tunasisitiza kwamba uthubutu wa kutoa Fatwa kwa wasio kuwa na sifa ya kufanya hivyo Kielimu ni upotofu na upotoshaji. Wingu ulioje wa Fatwa zilizotolewa bila ya Elimu na kusababisha madhara makubwa sana kwa Maisha ya watu. Kutoka kwa Jabir bin Abdillah R.A, amesema: Tulikuwa safarini na mmoja wetu akaumizwa na jiwe lililompiga kichwani na likamuumiza, kisha akaota ndoto ya kuingilia mwanamke, na akawauliza wenzake: Je mnaniruhusu nitayamamu? Wakasema: Hatuwezi kukuruhusu wakati Wewe una uwezo wa kuoga, basi mtu yule akaoga na akafa. Na tilipofika kwa Mtume S.A.W, tukamweleza juu ya tukio lile, na akasema: Wamemuua, na Mwenyezi Mungu atawaua. Kwanini wasiulize wasichokijua, kwani hakika mambo yalivyo, tiba ya ujinga ni kuuliza, ilimtosha mtu yule Kutayamamu na kukamua kidonda chake, au akafunga kitambaa juu ya jeraha lake kisha akapangusa juu yake na akaosha sehemu ya mwili iliyobakia. Haja iliyoje kwa kila mmoja wetu kufuata ubobezi wake, na ajitahidi katika yale anayoyaweza vizuri, kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kwa ajili ya kuiheshimu Elimu, na kwa kuijali hatari ya Neno. Ni maneno mangapi yaliyosemwa na mtu bila ya Elimu, na ikawa sababu ya uharibifu, maangamizi, na Ufisadi. Kwani kunyamaza ni bora zaidi kuliko kuzungumza maneno yanayosababisha madhara kuliko kunufaisha, na kama mtu asiyejua angenyamaza basi pasingelikuwapo hitilafu. Mtume wetu Muhammad S.A.W, anasema: …na anaemwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu na Siku ya Mwisho basi na aseme maneno mazuri au anyamaze.

Ewe Mola wetu tunakuomba utuoneshe Ukweli na uturuzuku kuufuata, na utuoneshe batili na uturuzuku jinsi ya kujiepusha, na utufundishe mambo yanayotunufaisha na utunufaishe kwa uliyotufundisha, na utuzidishie Elimu, na uilinde nchi yetu na nchi zote Duniani.