Η ψηλή δραστηριότητα των πολιτισμένων εθών

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «να συναγνωνίζεστε μεταξύ σας στην αναζήτηση της συγχώρησης του Κυρίου και για να γίνετε αντάξιοι του Παραδείσου, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο οι ουρανοί και η γη. Τον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του. Είναι η χάρη του Αλλάχ που την απονέμει σε όποιον θέλει. Ο Αλλάχ είναι ο Κύριος απέραντης ευσπλαχνίας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η ισλαμική θρησκεία, με τις υψηλές της αξίες, καλεί τους ανθρώπους να κάνουν δραστηριότητες και να καταβάλουν κόμους, και να οικοδομήσουν. Απαγορεύει την αδράνεις και την διαφθορά και την τεμπελιά. Ωστόσο, αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφεραν οι προηγούμενες θρησκείες, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ο άνθρωπος θα κριθεί μόνο για αυτά που έκανε. Οι πράξεις του θα φανούν. Και θα ανταμειφθεί με πληρότητα για τις πράξεις αυτές».

Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ είναι γνναιόδωρος και αγαπάει την γενναιοδωρία, την υψηλή εθική και μισεί ανηθικότητα».

Δεν βλέπω τίποτα στα μάτια των ανθρώπων

Όπως βλέπω την έλλειψη στα μάτια εκείνων που μπορούν την πληρότητα

Η δραστιριότητα δεν είναι αποκλειστική μόνο σε έναν τομέα, αλλά περιλαμβάνει  όλους τους τομείς του ανθρώπου. Αναφέρουμε για παράδειγμα την λατρεία: η θρησκευτική νομοθεσία προωθεί τον άνθρωπο να πράξει το καλό όπως αναφέρει και το Κοράνι, «όποιος αναζητεί την επόμενη ζωή, και κοπιάζει για αυτήν με πίστη. Ο κόποιος του είναι θα αξιοποιηθεί».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) πάντα έδειχνε μεγάλο ζήλο σε όλες τις υποθέσεις της ζωής του, ακόμα και στην λατρεία που έκανε. Το Κοράνι τονίζει, «Ω εσύ που έχεις επωμισθεί βαριά ευθύνη. Να σηκώνεσαι για προσευχή την νύχτα, εκτός από ένα μικρό μέρος αυτής. Την μισή, ή πιο λίγο από αυτή. Ή λίγο περισσότερο από την μισή και να απαγγέλλεις το κοράνι με βραδύ ρυθμό και με στοχασμό». Ο Προφήτης προσευχόταν πολύ την νύχτη, μέχρι που πρήζονταν τα πόδια του από την κούραση. Όταν τον ρωτούσαν οι σύντροφοί του για τον λόγο που κάνει αυτό, απαντούσε, «να μην είμαι ευνώμων δούλος για τον Αλλάχ».

Ο Προφήτης καλούσε τους πιστούς να είναι πάντα ξεχωριστοί, και τους διέταξε, «όταν ζητήσετε κάτι από τον Αλλάχ, να ζητήσετε τον παράδεισο του αλ-Φερντάους, διότι είναι ο πιο κορυφαίος παράδεισος, από όπου πηγάζουν τα ποτάμια του παραδείσου».ο Ραμπέα ιμπν Κάαμπ αφηγ’ηθηκε ότι ήταν μαζί με τον Προφήτη, και του έφερε ναρό για να πλεθεί για προσευχή. Τότε τον ρώτησε ο Προφήτης, «ζήτα μου ό,τι θέλεις». Εκείνος απάντησε, «να είμαι μαζί σου συντροφιά σον παράδεισο». Τον ρώτησε, «κάτι άλλο εκτός από αυτό;», του απάντησε, «όχι». Τότε του είπε, «να μείνεις τότε πολύ γονατιστός στην προσευχή».

Πρέπει ο άνθρωπος να ασκεί τις λατρείες του με πληρότητα, και να μην προδίδει, ούτε να εξαπατά. Πρέπει επίσης να μην λεηλατήσει τις περιουσίες των άλλων, για να καρποφορέσει η πίστη του.

Από τις δραστηριότητες επίσης είναι η επιστήμη, ωστόσο, ο Προφήτης ζητούσε πάντα από τον Αλλάχ να του χαρίσει την χρήσιμη γνώση. Και πάντα έλεγε, «Θεέ μου φύλαξέ μας από την άχρηστη γνώση».

Η χρήσιμη επιστήμη είναι το αληθινό όπλο με το οποίο ενισχύονται τα κράτη και τα έθνη και αναπτύσσονται χάρη σε αυτήν.

 Ο ιμπν Αμπάς (ΕΑΕ) αναζητούσε πάντα την γνώση, και ήθλε να μάθει τα λόγια του Προφήτη που αφηγούταν από άλλους συντρόφους. Σημείο αναφοράς είναι επίσης ότι ο αλ-Σαφίε είπε, «αποστήθισα το Κοράνι ολόκληρο σε ηλικία εφτά χρονών, και το αλ-Μουαττά σε ηλικία δέκα χρονών¨. Ο αλ-Ναουάουι παρακολουθούσε δέδεκα μαθήματα την ημέρα.

Επίσης το ζήλο φαίνεται και στην εργασία, διότι η ισλαμική Σαρία ενδιαφέρεται για την εργασία. Το Κοράνι επίσης τονίζει, «και όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να αναζητήσετε από την χάρη του Αλλαχ».

Το καλό έργο ανταμείβεται στην ζωή τούτη και στην άλλη, όπως αναφέρει και το Ιερό Κοράνι. Για να αποδειχθεί η σημαντικότητα της εργασία, τονίζουμε ότι ακόμα και οι προφήτες του Αλλάχ εργάζονταν. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Αδάμ, ο Αβραάμ και ο Λωτ ήταν αγρότες, και ο Νώη ήταν μαραγκός, ο Ιντρίς ήταν ράφτης, ο Σάλιχ ήταν έμπορος. Ωσόσο, το Κοράνι αναφέρεται στην ιστορία των προφητών, και εμαινεί τις εργασίες τους.

Πρέπει ο άνθρωπος να τελειοποιήσει την εργασία του, και να την ολοκληρώσει προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να βγει η εργασία στην καλύτερη μορφή.

Αναφέρουμε επίσης την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, την βοήθεια των αδυνάμων και την εκπλήρωση των αναγκών. Ο Προφήτης είπε, «ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος που φαίνεται χρήσιμος για τους άλλους».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

* * *

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «να συναγνωνίζεστε μεταξύ σας στην αναζήτηση της συγχώρησης του Κυρίου και για να γίνετε αντάξιοι του Παραδείσου, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο οι ουρανοί και η γη. Τον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του. Είναι η χάρη του Αλλάχ που την απονέμει σε όποιον θέλει. Ο Αλλάχ είναι ο Κύριος απέραντης ευσπλαχνίας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Οι άνθρωποι οφείλονται να ανταγωνίζονται στην υπηρέτηση της πατρίδας. Η πίστη μας μάς υποχρεώνει να κάνουμε , όπως αναφέρει και το Κοράνι, «να ανταγωνίζεστε για το καλό, διότι θα γυρίζετε όλοι στον Αλλάχ. Και θα σας πληροφορέσει για αυτό που διαφωνείτε μεταξύ σας».

Επίσης θα πρέπει οι άνθρωποι να αναλάβουν την ευθύνη για την πατρίδα τους, θα πρέπει να κάνουν το καλό, να συντρίσουν τα τεμένη, την οικοδόμηση των σχολείων και των νοσοκομείων.

Πρέπει να μένουμε όλοι ενωμένοι στην πατρίδα, και αυτό είναι βασικό στοιχείο της δύναμής μας. Διότι εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουμε μακρά ιστορία και πολιτισμό.

Ο Άμπου Ταμμάμ είπε,

Αναζήτησα στην ξεκούραση και την βρήκα

Στο μονομάτι του μόχθου

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη για να καταφέρουμε την ανάπτυξη, την πρόοδο. Δώσε μας την δύναμη να κάνουμε αυτό που θα μας κάνει να κερδίσουμε στην ζωή τούτη και στην άλλη. Κάνε μας να φανούμε χρήσιμοι για την θρησκεία μας, την πατρίδα μας και για όλη την ανθρωπότητα.