Το κάλεσμα των Αποστόλων και των Προφητών στο Ιερό Κοράνι

awkaf-

Βασικά στοιχεία

  • Το Ισλάμα είναι μια θρησκεία μεταρρυθμίσεων
  • Παραδείγματα από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των προφητών στο Ιερό Κοράνι
  • Η ανάγκη να βελτιώνουμε τον εαυτόν μας
  • Οι επιδράσεις των μεταρρυθμίσεων πάνω στον άνθρωπο και την κοινωνία
  • Οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν λόγω εγκατάλειψης μεταρρυθμίσεων

Τεκμήρια από το Ιερό Κοράνι:

  • Λέει ο Αλλάχ, «Είχαμε στείλει τους προφήτες μόνο για να καταγγέλλουν το καλό νέο και για να είδοποιήσουν από τις κακές συνέπειες», (αλ-Ανάμ, 48).

Η μεταρρύθμιση είναιένα στοιχείο που το Ισλάμ επιδιώκει. Ένα μια ανθρώπινη αξία που θα βοηθήσει πραγματικά στην ανάπτυξη όλου τουκόσμου. Είναιεπίσης μια θρησκευτική υποχρέωση διότι η μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν δυναμική στον τερματισμό της διαφθοράς.

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να φανούν γενικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά, και πρέπει να προσπαθήσει να περάσει τις μεταρρυθμιστικές του σκέψεις στο γύρω τους περιβάλλον. Παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Αλλάχ στο Ιερό Κοράνι συνδέει την πίστη του ανθρώπου με την μεταρρυθμιστική του ιδεολογία, λέει ο Αλλάχ, «αυτοί που πιστεύουν και πράττουν το καλό, δεν θα έχουν κανένα φόβο ούτε καμία στεναχώρια», (αλ-Αράαφ, 35). Συνδέει επίσης την μετάνοια με το καλό έργο και την μεταρρύθμιση, «εκτός από αυτούς που πιστεύουν και πράττουν το καλό», (αλ-Μπάκαρα, 160).

Δεν είναι μόνο αυτό, παρατηρούμε όμως ότι το βασικό μήνυμα των Αποστόλων ήταν η μεταρρύθμιση και να διορθώσουν αυτό που κατέστρεψαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους και με τις ηθικές φθορές τους. Γι’ αυτό βλέπουμε πώς έστειλε ο Αλλάχ τους προφήτες για να διορθώσει ο καθένας τις ηθηκιλες φθορές που υπήρξαν στην εποχή του.

Άξιον αναφορά είναι ότι ο Προφήτης Σουάϊμπ, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, προσπαθούσε να ανατρέψει τις δογματικές περιπλαήσεις του λαού του, που τον οδήγησαν στην οικονομική διαφθορά. Ο Σουάϊμπ έθειλε την ηθική μεταρρύθμιση του λαού του και αυτό θα τον οδηγούσε σε γενικές μετααρρυθμίσεις, «και τους ανθρώπους τους Μάντιεν, έχουμε στείλει τον Σουάϊμπ. Αυτός τους έλεγε: ω λαέ να λατρεύτετε μόνο τον Αλλάχ διότι άλλον θεός εκτός από αυτόν δεν έχετε. Επίσης το μέτρημα και το ζύγισμά σας να μην είναι λειψά. Σας θεωρώ καλούς ανθρώπους και φοβάμαι να έχετε αυστρή τιμωρία από τον Αλλάχ», (Χούντ, 84). Τονίζουμε ότι ο ίδιος ο Σουάϊμπ θεωεί ότι οι προσπάθειες του για μεταρρυθμίσεις για να καρποφορούν πρέπει να υπάρχειη θεϊκή παρέμβαση, «η κάθε επιτυχία μου είναι από τον Αλλάχ, πάνω σ’ Αυτό βασίζομαι και σ’ Αυτό θα ξαναγυρίσω». Ο ίδιος τονίζει με τον τρόπο αυτό ότι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται από έναν άνθρωπο, πρέπει να γίνονται για το καλό όλων χωρίς δηλαδή να κρύβεται κανένα προσωπικό συμφέρον πίσω από αυτό. Οι μεταρρθμίσεις του ήταν για όλη την κοινωνία, γι’ αυτό λέει, όπως άλλωστε αναφέρει το Κοράνι, «Να φοβόσαστε τον Αλλάχ και με υπακούτε, και να μην υπακούτε εκείνους τους διαφθαρμένους που διασκορούν το κακό στην γη και κανένα καλό δεν επιδιώκουν», (αλ-Σουαράα, 150 – 152). Το ίδιο έκανε και ο Μωϋσής, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, όταν ήθελε να φύγει είπε στον αδελφό του τον Ααρόν, «είπε ο Μωυσής στον αδελφό του τον Ααρόν: να με αντικαταστήσεις καινα με εκπροσωπίσεις εσύ στον λαό μου και να κάνεις μόνο το καλό έργο και να μην ακολουθήσεις αυτούς που επιδιώκουν μόνο το κακό», (αλ-Αράαφ, 142).

Στο τέλος ήρθε ο Προφήτης του Ισλάμ για να κάνει και αυτός με τη σειρά του τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται σ’ όλους τους τομείς της ζωής. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική κλπ. Αν επικεντρώνει κανείς την προσοχή του στη ζωή του Προφήτη, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, θα παρατηρήσει ότι ο Προφήτη κατόρθωσε να χτίσει έναν μεγάλο πολιτισμό που περιέχει και μεγάλες ηθικές αξίες. Γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές πώς ήταν η κοινωνία Του πριν την αποστολή του, όπου επικρατούσαν οι αδικίες, η μοιχεία, οι ληστείες, οι φόνοι κλπ. Ο Προφήτης αντιμετώιζε όλα αυτά με μεταρρυθμιστική μέθοδο. Ο κύριος σκοπό του ήταν να βελτιώσει την ηθική της κοινωνίας, και αυτό ήταν η ουσία της αποστολής Του.

Γι’ αυτό βλέπουμε ότι στην θρησκευτική πλευρά, προσπαθούσε να εξηγήσει στους ανθρώπους το θέμα της μονοθεϊκής λατρείας, και ότι ο Αλλάχ είναι ένας  και σ’ αυτό βασιζόταν στον διάλογο χρησιμοποιώντας πειστικά τεκμήρια για να υποστηρίξει τη γνώμη του.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της κοινωνίας επίσης θα βοηθούν δυναμικά στο να ενωθούν οι μουσουλμάνοι. Η έλλειψη των μεταρρυθμίεων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια προς την καταστροφή της κοινωνίας, της οικογένειας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει η διαφθορά παντού στην κοινωνία. Τότε χάνονται οι αξίες της κοινωνίας και του πολιτισμού, διότι οι έλλειψη μεταρρυθμίσεων είναι βασικό στοιχείο της φτώχειας και της δυστυχίας.

Άξιον αναφοράς είναι επίσης ότι χάρη στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις θα γνωρίσει ο καθένας στην κοινωνία τα δικαιώματά του και τότε δεν θα εξαπατήσει των άλλων τα δικαιώματα. Οι μεταρρυθμίσεις θα καθορίσουν τον ρόλο του καθενός από μας σ’ όλους τους τομείς, και έτσι θα κάνει ο καθένας τη δουλειά του καθώς πρέπει. Δίνουν επίσης την ευκαιρία στο να αναλάουν αυτοί που αξίζουν, να εφαρμόζεται δηλαδή η αξιοκρατία. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η διαφθορά και θα τελειώσει η αδικία στην κοινωνία. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι μόνο στα καθημερινά πράγματα, αλλά και στην θρησκεία. Και αυτό απαιτεί την σωστή κατανόηση των κειμένων. Αυτό το ζητούσε και ο Προφήτης από τον Αλλάχ, τητούσε δηλαδή από τον Αλλάχ να του καθοδηγήσει σ’ όλα στην δογματική του πίση, στην καθημερινή ζωή αλλά και την ημέρα της κρίσεως.

Η κοινωνία μας απαιτεί ριζικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στις μέρες μας, διότι επικρατούν τα διαφθαρμένα ήθη, οι απάτες, χάθηκε και ο σεβασμός προς των μεγάλων ανθρώπων, των επιστημόνων και των γονεών.

Γι’ αυτό οι μεταρρυθμίσεις μέσα στην κοινωνία δεν πρέπει να είναι καθόλου στιγμιαίες, πρέπει όμως να συνεχίσουν για το καλό όλων. Σ’ αυτό χρειάζεται να συμβάλειο καθένας γιατί δεν μπορεί ένας μόνος του. Ο Προφήτης λέει, «αν έρθειη μέρα της κρίσεως και κάποιος κρατάει στα χέρια του ένα μικρό δέντρο δοινικιάς, τότε να μην σηκωθεί μέχρι να το φυτέψει εφ’ όσον μπορεί να το κάνει». (αλ-Μπουχάρι). Σημειωτέον είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν από τον άνθρωπο, και την οικογένεια και μετά την κοινωνία.

Οι μεταρρύθμίσεις έχουν το θετικό του αποτέλσμα στον άνθρωπο σε τούτη τη ζωή και στην άλλη. Το Ιερό Κοράνι τονίζει το θέμα αυτό σε πολλά σημείο και καλεί τους πιστούς να το συλλογιστούν, «αν κάνετε καλό έργο και φοβοθείτε τον Αλλάχ, τότε θα δείτε ότιο Αλλάχ είναι Παντελεήμων».