Η Αίγυπτος

Mokhtar-300x198

Η Αίγυπτος είναι υπό προστασίας

το Ιερό Κοράνι της εγγιάται την ασφάλεια

Και αν κάποια μέρα σκοντάφτει αυτό

θα είναι στιγμίαιο και γρήγορα θα επανερθώνει

θα ξαναγύρει σαν απαραβίαστο φρούριο του Ισλάμ

και σαν ισχυρή για το έθνος των Αράβων ασπίδα

πάντα το χέρι της απλώνει σ’ όποιον θέλει ειρήνη

και είμαστε άντρες της όταν κάποιος πόλεμο μαζί της επιδιώκει

δεν επιδιώκουμε ποτέ τον κακό για κανέναν επίσης

δεν δεχόμαστε καμία ταπείνωση. Καέχουμε εμείς την ανδρεία

μόνο ένα από τα δυο αυτά δεχόμαστε, την θριαμβευτική

νίκη ή γι’ Αυτήν μάρτυρες να γίνουμε

να αναζητήσει στην ιστορία όποιος θέλει να γνωρίσει τους έρωες της

και περί στρατιωτών της του Προφήτη τα λόγια να κατανοήσει

οι της Αιγύπτους στρατιώτες είναι οι εκλεκτοί

γι’ αυτό την αξία της Αιγύπτου πρέπει ο καθένας να γνωρίσει