Na kwa hili nimeandika beti zifuatazo:

Mokhtar-300x198

Misri tukufu iliyohifadhika Kitabu kitukufu kimetaja amani yake Na ikidhoofisha siku moja itapona haraka haraka Na uisilamu utarudi hali ya kuenea Na umma wa kiarabu utakuwa na nguvu zake Atakaekuja kwa amani atapokewa Na atakaekuja kwa vita basi sisi ndio wenyewe Hatufanyi uadui na wala haturidhii khiyana Nguzo yeu ni ujanadume Moja ya mawili ndio tutakacho Ushindi mkubwa au kuonekana mashahidi Iulizeni historia kuhusu mashujaa wake Na lieleweni jeshi la mtume Jeshi bora ni jeshi la Misri, liheshimuni Ardhi bora ni haki yake na ni cheo chake