Hέννοια της διαθήκης ασφαλείας στην σύγχρονη εποχή

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύρο του σύμπαντος, που είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας, διότι θα λογοδοτηθείτε για αυτες τις υποσχέσεις».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του, ο οποίος είπε, «οι εκλεκτοί δούλοι του Αλλάχ, είναι εκε΄νοι που τηρούν τις υποσχέσεις τους». την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ασφάλειας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλανθρωπίας · η εκπλήρωση της υπόσχεσης είναι μεγάλη ηθική και ανθρώπινη αξία, υποστηρίζει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια μεταξύ των λαών και προάγει την συνεργασία, την φιλία, την πρόοδο και την ανάπτυξη μεταξύ των μελών της ίδιας κοινωνίας. Γι’ αυτό η τήρηση των υποσχέσεων θεωρείται σημαντικό κλάδος της πίστης, και είναι μια απόδειξη της πίστης και της φιλανθρωπίας. Είναι μια μεγάλη θεϊκή διαμόρφωση και ευγενές ήθος του Προφήτη και σωστή ισλαμική συμπεριφορά.

Το Ισλάμ διατάζει τους πιστούς να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, όπως αναφέρει το παραπάνω εδάφιο. Σημειο αναφοράς είναι αυτό που αναφέρει το εν λόγω εδάφιο, «να τηρήσετε την υπόσχεση που δώσατε εν ονόματι του Αλλάχ, και να μην παραβιάσετε τον όρκο σας». Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να τηρήσουν τις υπόσχέσεις τους που δίνουν στον Αλλάχ ή που δίνουν ο ένας στον άλλον. Γι’ αυτό, όποιος δίνει υπόσχεση, πρέπει να την σεβαστεί και να την τηρήσει.

Το Κοράνι υπογραμμίζει ότι εκείνοι που τηρούν τις υποσχέσεις τους, έχουν αληθινή πίστη και σέβονται τον Αλλάχ, τονίζει το Κοράνι, «εκείνος που τηρεί τις υποσχέσεις του και φοβάται τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ αγαπάει τους θεοφοβούμενους».

Αυτοί που τηρούν τις υποσχέσεις τους θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή από τον Αλλάχ, όπως αναφέρει το Κοράνι, «όποιος τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στον Αλλάχ, τότε ο Αλλάχ θα του δώσει μεγάλη ανταμοιβή». Επίσης τονίζει, «εκείνοι που δίνουν πίσω αυτό που τους εμπιστεύονται και τηρούν τις υποσχέσεις τους. Εκείνοι που καταθέτουν την μαρτυρία τους. Εκείνοι που τηρούν τις προσευχές τους. Αυτοί θα που στον παράδεισο, και θα τιμηθούν».

Ο Προφήτης επαινούσε την τήρηση των υποσχέσεων και προειδοποιούσε τους ανθρώπους από το να τις παραβιάσουν, διότι η παραβίαση των υποσχέεων είναι καταστροφή για την κοινωνία, και οδηγεί στο να χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Ο Προφήτης είναι «όποιος έχει ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία, είναιυποκριτής: ψεύδεται ότα να μιλά, δεν τηρεί τις υποσχέσεις του και όταν του εμπιστεύονται κάτι, προδίδει». Επίσης είπε, «οι πιστοι τηρούν τις προϋποθέσεις τους, εκτός και αν πρόκειται για προϋπόθεση που επιτρέπει κάτι απαγορευμένη, ή απαγορεύει κάτι επιτρεπτό». Είπε επίσης, «την ημέρα της κρίσεως ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει όλους τους ανθρώπους, και τότε όποιος παραβίασε την υπόσχεσή του, θα ειπωθεί ότι αυτή η παραβίαση είναι του τάδε ανθρώπου».

Και ότι μεταξύ των διαθηκών που  επιβάλλει η Σαρί’α και απαιτεί να τηρηθεί. Στην σημερινή εποχή είναι η θεώρηση ή άδεια εισόδου στο έδαφός του που χορηγεί σε πολίτες μιας άλλης χώρας, είτε τουρίστες, είτε επισκέπτες είτε μετανάστες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διεθνείς διαθήκες που αφορούν στους διπλωμάτες, και τους όποιους τους, ή στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών μεταξύ των χωρών, με οποιονδήποτε εγκεκριμένο τρόπο, που θεωρείται νομίμως αναγνωρισμένος και ισχύει στη χώρα υποδοχής, σύμφωνα με τους νόμους της. Από την στιγμή που το άτομο αυτό αποκτά άδεια παραμονής ή άδεια εισόδου, έχει απαραβίαστο δικαίωμα σ’ αυτό το κράτος.

Αυτή η διαθήκη, η οποία δόθηκε από το κράτος, είναι δεσμευτική γι’ όλους τους πολίτες και τους κατοίκους του. Δεν μπορεί ούτε να ανακληθεί, ούτε να καταστρατηγηθεί ούτε να διαλυθεί, διότι προστατεύεται από τον νόμο και την Σαρί’α. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης παρατηρεί κάτι που βλάπτει την χώρα ή την ασφάλειάς της, δεν μπορεί παρά να μεταφέρει αυτό στους αρμόδιος τομείς, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τον νόμο πάνω στους παραβάτες. Δεν μπορούν οι πολίτες να εφαρμόσουν μόνοι τους τον νόμο, ή να τιμωρήσουν κάποιον για κάποιο κακό που έκανε, αλλιώς θα επικρατήσει χάος και θα χαθεί η πειθαρχία του κράτους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης είναι ένα από τα υποχρεωτικά καθήκοντα και υποχρεώσεις της Σαρί’α, από νομική, εθνική και ανθρωπιστική άποψη. Αν η αληθινή μας θρησκεία ενισχύει την διαθήκη ασφάλειας, τότε το καθήκον των μουσουλμάνων είναι ίδιο σ’ αυτό. Αν ένας μουσουλμάνος, λοιπόν δίνει τον λόγο του σε μια διαθήκη , τότε πρέπει όλοι οι άλλοι μουσουλμάνοι να τον σέβονται. Σε περίπτωση που αυτή η διαθήκη γίνεται σε νομικό πλαίσιο, τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτεί την εκπλήρωση των υποσχέσεων, και όχι την ανάκλησή τους, την σπατάλη τους, ούτε και την παραβίασή τους με οποιονδήποτε τρόπο.

  Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που διατηρεί τις συμφωνίες και τις διαθήκες, είναι θρησκεία που δεν αναγνωρίζει την απάτη και την προδοσία. Δεν αποδείχθηκε ποτε το γεγονός ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ)-  από την αρχή της αποστολή του μέχρι το τέλος της – ούτε κανένας από τους συντρόφους του (ΕΑΕ), να έχουν στερήσει από κανέναν την ασφάλεια ή να έχουν παραβιάσει τις συμφωνίες τους με κανέναν ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος είπε στο Κοράνι, απευθύνοντας τον Λόγο Του στον Προφήτη (ΕΕΑΕ): {αν φοβάσαι από κάποιους ανθρώπους να σε προδώσουν, τότε να ανακλήσει την συμφωνία σου μαζί τους και να τους πληροφορήσει με αυτό». Όταν είχε ο Μουαουίγια διαθήκη ειρήνης με τους Βυζαντινούς, και κατευθύνθηκε στα σύνορα, περιμένοντας να λήξει και να τους επιτιθεί. Τότε ένας από τους συντρόφους του Προφήτη, ο Άμρου ιμπν Άμπσα, φώναξε (Αλλάχ Ακμπάρ) δυο φορές, απαιτώντας να τηρήσουν οι μουσουλμάνοι την συμφωνία τους. και αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης είπε, «όποιος έχει συμφωνία με ανθρώπους, τότε να μην την παραβιάσει ούτε να την ανακρήσει μονομερώς, αλλά πρέπει να τους πληροφορήσει. Και αμέσως γύρισε ο Μουαούγια ξανά. υπάρχουν πολλές πράξεις που δείχνουν το μεγαλείο του Ισλάμ που αντανακλύνται στις διαταγές που έδωσε ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος στον Προφήτη του (ΕΕΑΕ) ότι πρέπει να παρέχει ασφάλεια στον άνθρωπο που ζητά, ακόμη και αν είναι πολυθεϊστής, ακόμα κι αν είναι ένας πολεμιστής. Ο Παντοδύναμος λέει: {και αν κάποιος από τους πολυθεϊστές σου ζητήσει να του παρέχει ασφάλεια, τότε να του την παρέχεις για να ακούσει τα Λόγια του Αλλάχ, και μετά να τον μεταφέρει στον τόπο του με ασφάλεια».

Ο Προφήτης έχει ριζώσει αυτές τις υψηλές και μεγάλες αξίες που πραγματοποιούν την ασφάλεια και την ειρήνη για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, «δεν πιστεύει εκείνος που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τον εμπιστεύονται, και δεν πιστεύει εκείνος που δεν τηρεί τις υποσχέσεις ούτε τις συμφωνίες του». Είπε επίσης, «όποιος σκοτώνει κάποιον που έχουμε συμφωνία ειρήνης μαζί τους, τότε δεν θα μυρίσει τον παράδεισο, παρά το γεγονός ότι η μυρωδιά τους αναχνεύεται σε απόσταση που διάρκεια σαράντα χρόνια». Είπε επίσης, «ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους ανθρώπους ούτε με τον λόγο ούτε με το χέρι του, και ο πιστός είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις ζωές και τις περιουσίες τους».

Μια άλλη ιστορία που αποδεικνύει την τήρηση του Προφήτη για της υποσχέσεις του με τους άλλους, όταν ο Χουδάιφα ιμπν αλ-Γιαμάν και ο πατέρας του τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους ρώτησαν αν επιδιώκουν να μεταναστεύσουν στον Προφήτη για να πολεμήσουν υπέρ του στο Μπαντρ. Όταν όμως τους ρώτησαν, απάντησαν ότι επιδιώκουν να ταξιδέψουν στην Μεντίνα, και τους πήραν τον λόγο τους για αυτό. Όταν έφυγαν κατευθύνθηκαν στον Προφήτη και του αφηγήθηκαν αυτό που έγινε. Ο Προφήτης τους διέταξε να τηρήσουν την συμωνία τους, λέγοντας, «τηρήστε την συμφωνία μαζί τους, και ο Αλλάχ να μας βοηθήσει».

Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε ότι είναι καθήκον μας να τηρούμε τις διαθήκες και τις συμωνίες που το κράτος δεσμεύεται απέναντι σε κάθε άνθρωπο που εισέρχεται μέσα του νομικά. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να φυάξουμε την ζωή, την τιμή, την περιουσία και ιδιωτική του ζωή. Πρέπι να τον υποδεχόμαστε με καλό τρόπο και να του δείχνουμε μεγάλη γενναιοδωρία, για να βλέπει ο ίδιος το μεγαλείο της θρησκείας μας, το βάθος του πολιτισμού μας και την εξέλιξη της ανθρωπιάς μας. Συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της διανοητικής εικόνας που θέλουμε να μεταφέρουμε για την θρησκεία μας, την πατρίδα μας και την κοινωνία μας, και αυτή είναι η κατάσταση των αναπτυγμένων εθνών και των πολιτισμένων λαών.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

*   *   *

    Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, οι σύντροφοί του, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της δικαιοσύνης, της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης, και ο μουσουλμάνος φέρνει  πάντα ασφάλεια και ειρήνη, παντού την στην χώρα του και σε οτοιανδήποτε άλλη χώρα, είτε είναι μουσουλμανική χώρα είτε όχι. Διότι με την θεώρηση που του χορηγείται από το κράτος, θα έχει ασφάλεια, και έτσι με την σειρά του πρέπει να παρέχει και αυτός ασφέλεια στους ανθρώπους εκεί. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπόκειται στους νόμους αυτής της χώρας, και να να τους τηρήσει και να εκπληρώσει τα καθήκοντά του με ειλικρίνεια και πίστη. Απαγορεύεται να πάρει κάτι από τις περιουσίες τους άδικα ούτε να εξαπατήσει την τιμή κανενός από τους πολίτες της χώρας, ούτε να προδώσει, έτσι ώστε να είναι ο καλύτερος πρεσβευτής για την θρησκεία του, την χώρα του και τον πολιτισμό του. Την στιγμή που εισέρχεται στην χώρα υποδοχής, πρέπει να τηρήσει την συμφωνία, για να μην εντάσσεται σε εκείνους που αναφέρει το παραπάτω εδάφιο, «εκείνοι που παραβιάζουν την διαθήκη του Αλλάχ και διακόπτουν εκείνουν που ο Αλλάχ απαιτεί να συνεχίζει και διασκορπίζουν την φθορά στην γη, εκείνοι θα έχουν την κατάρα».

Αν ένας άνθρωπος εισέλθει με ασφάλεια σε μια μη-μουσουλμανική χώρα, δεν επιτρέπεται να πάρει τίποτα από τα χρήματά του – λίγο ή πολύ – ακόμη και αν βρίσκονται σε πόλεμο με τους μουσουλμάνους. Επειδή, αν έχει αυτός ασφάλεια από εκείνους, τότε και εκεινοι δικαιούνται ασφάλεια από αυτόν.

Είπε ο ποιητής,

Η τήρηση των υποσχέσεων είναι χαρακτηριστικό των γενναιόδωρων

Και η παραβίασή τους είναι χαρακτηριστικό των λεχρίτων.

Εκτός από την τήρηση των υποσέσων

Όλα τα άλλα δεν λογαριάζονται.

Εκλεπαρούμε τον Αλλάχ να μας χαρίσει καλά ήθη και να μας απομακρύνει από εκείνα τα άχερα και κακά.