Η εκμμετάλλευση αυτής της περιόδου για καλές πράξεις

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τόνισε στο Ιερό του Βιβλίο, «βιαστείτε στην συγχόρηση του Αλλάχ και για να εισέλθετε σ’ έναν παράδεισο που έχει επείκταση των ουρανών και της γης. Αυτός ο παράδεισος είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους. Εκείνοι που ξοδεύουν στις καλές εποχές και στις εποχές που υπάρχει στέρηση. Εκείνοι που ελέγχουν τον θυμό τους. Εκείνοι που συγχωρούν τους ανθρώπους, και ο Αλλάχ αγαπάει τους ευργέτες».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ προσδιορίζει κάποιες μέρες του χρόνου που πολλαπλασι-άζεται η ανταμοιβή των καλών πράξεων, και αυτό για να έρθούν οι άνθρωποι πιο κοντά στο Θεό. Ο λογικός άνθρωπος είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται εκείνες τις μέρες για να κάνει περισσότερες καλές πράξεις, για να ανταμείβεται από τον Θεό για τις καλές του πράξεις. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ) είπε, «υπάρχουν μέρες του χρόνου που περιέχουν το καλό από τον Θεό, και αν κάποιος από σας πετύχει καλή στιγμή στις μέρες αυτές, δεν θα ταλαιρωρηθεί ποτέ στην ζωή του».

Οι καλές πράξεις στις μέρες αυτές ανταμείβεται διπλάσια. Ο Αλλάχ ορκίζεται με αυτές τις μέρες, καθώς αναφέρει το Ιερό Κοράνι, «μα την αυγή. Και μα τις δέκα νύχτες». Οι θεολόγοι τόνισαν ότι οι δέκα νύχτες είναι οι πρώτες εκείνες του μηνός Δού αλ-Χίτζα. Ο Αλλάχ ορκίστηκε με τις μέρες αυτές για να δείξει την σημαντικότητά τους, και την θέση που κατέχουν. Είναι οι γνωστές εκείνες μέρες που αναφέρει το Κοράνι, «να δοξάζουν τον Αλλάχ σ’ εκείνες τις γνωστές μέρες».

Είναι οι μέρες εκείνες που κάνει ο πιστός πολλές πράξεις λατρείας μαζί, όμως προσευχές, ελεημοσύνες, προσκύνημα κ.λπ.

Αυτές οι μέρες είναι πιο αγαπητές μέρες για τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ αγαπάει να κάνουν οι άνθρωποι καλές πράξεις στις μέρες αυτές. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ), (ο Αλλάχ αγαπάει να γίνουν καλές πράξεις στις μέρες αυτές περισσότερο από τις άλλες μέρες. Τον ρώτησαν: ούτε το τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ; Και απάντησε: ούτε το τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ».

Γι’ αυτό πρέπει ο κάθε μουσουλμάνος να εκμεταλλεύεται αυτή την μεγάλη χάρη, και να κάνει καλές πράξεις που θα τον φέρουν πιο κοντά στον Αλλάχ.

Από τις καλές και αγαπητές πράξεις στον Αλλάχ είναι το προσκύνημα του Ιερού Οίκου του Αλλάχ, όταν μπορεί ο μουσουλμάνος. Το Κοράνι τονίζει, «το προσκύνημα γίνεται σε γνωστούς μήνες. Και όποιος θέλει να κάνει χατζ στους μήνες αυτούς, τότε να μην κάνει απρεπείς πράξεις».

Το χατζ αποτελεί τον πέμπτο πυλώνα της ισλαμικής θρησκείας και είναι μια πράξη που οδηγεί στην συγχώρηση των αμαρτιών του ανθρώπου. Ο Προφήτης είπε, «όποιος προσκυνείται και δεν κάνει καμία απρεπή πράξη, τότε θα ξαναγωρίσει αγνός σαν να έχει γεννηθεί εκ νέου».

Το προσκύνημα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να διδάσκονται οι άνθρωποι τα καλά ήθη και να έχει τους άλλους ανθρώπους σε προτεραιότητα. Ο προσκυνητής πρέπει να εφαρμόζει αυτό που ρονίζει η θρησκεία και να αποκτά καλά ήθη και αξίες. Έτσι θα τελειώσει ο προσκυνητής και θα έχει πραματοποιήσει τα απαιτούμενα του προσκυνήματος. Επιβεβαιώνουμε ότι το χατζ είναι μύνημα ειρήνης για όλη την ανθρωπότητα, διότι ο προσκυνητής δεν συγκρούται και δεν φιλονικά και δεν κηνυγάει στις μέρες εκείνες. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε μην σκοτώσεε το κηνυγημένο».

Η κατάσταση ειρήνης δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο και στο ζώο, επικτείνεται όμως για να περιλάβει και τα αντικείμενα

Ο Προφήτης είπε, «αυτη η χώρα κατέχει ιερότηατα». Το προσύνημα έχει πάντα σκοπό να βλάπτει ο άνθρωπος τίποτα.

Ο πραγματικός μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους ούτε με το χέρι, ούτε με τον λόγο του». Ο Προφήτης είπε στο τελευταίο προσκύνημα, «θέλετε να σας πω για τον πιστό; Είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις περιουσίες και τις ψυχές τους. Και ο μουσουλμάνος, είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους ούτε με το χέρι ούτε με την γλώσσα του. Ο μουτζάχιντ είναι εκείνος που καταβάλλει προσπάθεια για για να λατρεύει τον Αλλάχ. Και ο μουχάτζερ, είναι εκείνος που απομακρύνεται από τις αμαρτίες.

Από τις καλές πράξεις που επιθυμείται να κάνει ο άνθρωπος για να έρθει πιο κοντά στον Αλλάχ είναι, η νηστεία στις μέρες αυτές. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε στο χαντίθ κούντθυ, «κάθε πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι για εκείνον, εκτός από την νηστεία την κάνει για χάρη μου, και εγώ θα τον ανταμείψω για αυτήν». Είπε επίσης, «όποιος νηστεύει μια μέρα για χάρη του Αλλάχ, θα τον φυλάξει από την κόλαση». Έτσι, επιθυμείται να νηστεύει ο άνθρωπος από τις εννιά μέρες του μηνός Δού αλ-Χέντζα. Επιθυμείται να νηστεύουν οι άνθρωποι που δεν κάνουν προσκύνημα την ημέρα του Άραφα, ο Προφήτης είπε, «η νηστεία του μηνός του Άραφα κάνει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες της προηγούμενης και της επόμενη χρονιάς».

Την ημέρα του Άραφα ο Αλλάχ δείχνει μεγάλο έλεος στους ανθρώπους, και απαλλάσσει όποιον θέλει από την κόλαση. Είναι η μέρα που ο Αλλάχ δέχεται τις παρακλήσεις των ανθρώπων. Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ απαλλάσσει πολλούς ανθρώπους από την κόλαση την ημέρα του Άραφα, και το αναφέρει στους αγγέλους με περηφάνεια».

Ο Όμαρ αφηγήθηκε ότ ένας ιουδαίος του είπε, «ω Αμίρ αλ-Μου’μινιν, υπάρχει ένα εδάφιο στο Βιβλίο σας που το διαβάζετε, που αν το αποκαλυπτόταν για μάς τους ιουδαίους, θα κάναμε εορτή την ημέρα αυτή που αποκαλύφθηκε. Τον ρώτησε: ποιο είναι, «σήμρα σας ολοκλήρωσα την θρησκεία σας και τις εύνοιες μου και δέχομαι σαν θρησκεία σας το Ισλάμ». Ο Όμαρ είπε, , γνωρίζουμε την ημέρα αυτή και το μέρος που αποκαλύφθηκε, ήταν την ημέρα του Άραφα».

Επιθυμείται ο μουσουλμάνος να δοξάζει τον Αλλάχ την ημέρα εκείνη. Η δοξασία του Αλλάχ φέρει την γαλήνη στις καρδιές όπως αναφέρει και το Κοράνι, «οι πιστοί άνθρωποι που οι καρδιές τους καθησυχάζονται από την δοξασία του Αλλάχ».

Ο Όμαρ έκανε τακμπείρ από την Μένα  και τον άκουγα οι άνθρωποι από το τέμενος και έκαναν και αυτοί τακμπείρ. Ο ιμπν Όμαρ έκανε τακμπείρ στις αγορές και στους δρόμους και αλλού. Η δοξασία του Αλλάχ είναι από τις καλύτερες πράξεις όπως τόνισε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ). Το τακμπείρ είναι καλύτερο από το να δώσει ο άνθρωπος χρυσό ή και να πολεμήσει για χάρηη του Αλλάχ. Είπε ο Μουάδ ιμπν Τζάμπαλ, «η καλύτερη πράξη που μπορε΄΄ι να κάνει ένα αάνθρωπος είναι, να δοξάζει τον Αλλάχ. Διότι θα τον σώσει από την τιμωρία Του».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

      Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, και την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο Προφήτης του ο Μουχάμμαντ.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

      Από τις καλές πράξεις που κάνει ο άνθρωπος τις μέρες εκείνες , είναι η θυσία η οποία αποτελεί τελετοργία του προσκυνήματος.

Είπε ο Προφήτης, «η καλυτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι η θυσία»

Η θυσία δείχνει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και δυναμώνει τους δεσμούς μετααξύ των πολιτών μιας κοινωνίας.

Όταν περνούν οι άνθρωποι περίοδο στέρησης, τότε πρέπει οι άνθρωποι εκείνοι που θυσιάζουν να μην φυάλανε τίποτα από την θυσία τους, και να την μοιράζουν ολόκληρη, έτσι διέταξε ο Προφήτη.

Η θυσία, όπως γίνεται με τη σφαγή, επιτυγχάνεται με την αγορά ομολόγων. Αυτό αναμφίβολα, αυξάνει το όφελος της θυσίας, ειδικά για εκείνους που δεν διαθέτουν μηχανισμό για τη βέλτιστη διανομή της. Η αγορά ομολόγων φοηθάει να φτάσει η ενίσχυση στους πραγματικούς αποδέκτες και αυξάνει το όφελος της θυσίας και της ανταμοιβής της., Παράλληλα συμβάλλει στην παράδοση του καλού στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, διατηρώντας την δική τους αξιοπρέπεια. Είναι καλό για τους ευκατάστατους ανθρώπους να προσφέρουν θυσία για να βοηθήσει τους συγκενείς του, και να αγοράσει ομόλογα για να βοηθήσει τους φτωχούς στις περιοχές με τις περισσότερες ανάγκες.

Πρέπει ο πιστός να κάνει καλό για να εκπληρώσει το καθήκον του απέναντι στους φτωχούς και να συμβάλει στην δημιουργία της χαράς τους. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε να ξοδεύετε από εκείνα που σας χαρίσαμε, πριν έρθει μια μέρα που δεν θα επιτρέπεται η πούληση ούτε μεσολλάβηση». Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, η ελημοσύνη δεν μειώνει το χρήμα».

Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ο Προφήτης είπε, «ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου μουσουλμάνου, δεν τον αδικεί ούτε τον προδίδει. Όποιος εκπληρώνει τις ανάγκες του αδελφού του, ο Αλλάχ θα του εκπληρώσει τις ανάγκες του».

Ο Προφήτης είπε, «κάθε μουσουλμάνος πρέπει να δώσει ελημοσύνη. Τον ρώτησαν: και αν δεν έχει; Τους απάντησε να εργαστεί και να δώσει ελημοσύνη. Ρώτησαν: και αν δεν μπορεί; Είπε, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τον ρώτησαν: και αν δεν μπορεί, απάντησε να μην κάνει κακό και αυτή είναι ελημοσύνη».

Ζητώ από τον Αλλάχ να μας βοηθήσει.