Σημαντικά νέα

H ούμμα που μελετάει είναι ούμμα της δημιουργίας με επιδεξιότητα Η διαφορά ανάμεσα στους επιστήμονες της ούμμα και των επιπόλαιων

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «είναι ίσοι αυτο΄λι που εργάζονται με εκείνους που δεν εργάζονται; Μόνο οι άνθρωποι που έχουν κατανόηση, είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρ’ηνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντοφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ προωθεί τον άνθρωπο για να αναζητήσει την επιστήμη, και να κοπιάζεται για αυτήν. Το πιο κατάλληλο επιχείρημα για αυτό είναι εκείνο που αναφέρει το Κοράνι, «διάβασε στο όνομα του Θεού σου που έπλασε. Έπλασε τον άνθρωπο από … διάβασε και ο Θεός σου είναι ο πιο γενναιόδωρος. Είναι εκείνος που δίδαξε με το στυλό. Δίδαξε στον άνθρωπο εκείνα που δεν γνώριζε».

Η πρώτη θεϊκή διαταγή που αποκάλυψε η θεία έμπνευση, ήταν η ανάγνωση που αποτελεί την πρώτη πύλη της επιστήμης. Μετά έγινε αναφορά στο στυλό, που αποτελεί το εργαλείο της καταγραφής της επιστήμης. Αυτή είναι μια επιβεβαίωση για όλους τους ανθρώπους, για την μεγάλη σημασία που κατέχει η επιστήμη. Είναι ένα επιχείρημα για την σημαντικότητα της επιστήμης, και σαφής αναφορά που αποδεικνύει ότι η ισλαμική θρησκεία είναι θρησκεία της γνώσης και της επιστήμης. Είναι ένα επιχείρημα που υπογραμμίζει ότι η ούμμα αυτή είναι της επιστήμης και της δημιουργίας του πολιτισμού.

Υπάρχει ένα ολόκληρο στάδιο στο Κοράνι που έχει το όνομα (αλ-Κάλαμ «στυλό»), όπου στην αρχή του τονίζει ο Αλλά, «Νούν. Μα το στυλό! Και μα όλα εκείνα που καταγράφουν». Αυτό τονίζει την σημαντικότητα της επιστήμης και των εργαλείων της.

Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ό,τι ο Προφήτης, δεν ποθούσε τίποτα από τις εύνοιες της ζωής τούτης περισσότε από την επιστήμη και την γνώση. Το Κοράνι τονίζει, «και πες: Θεέ μου! Δώσε μου περισσότερη γνώση». Υπογραμμίζουμε επίσης ότι η αναζήτη της επιστήμης και της γνώσης, όπως έχει τονίσει και ο Προφήτης, είναι ένας από τους λόγους που μπαίνει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε αυτό που είπε ο Προφήτης, «όποιος βγαίνει για να αναζητήσει την γνώση, είναι στον δρόμο του Αλλάχ μ,εχρι να γυρίσει». Επίσης, «όποιος ακολουθεί τον δρόμο της επιστήμης, θα του διευκολύνει ο Αλλάχ να ακολουθήσει έναν δρόμο για τον παράδεισο».

Η επιστήμη είναι ο λόγος ανάπτυξης των εθνών, και χάρη σ’ αυτή απποκτά ο άνθρωπος την κατάλληλη θέση που του αξίζει. Το Ιερό Κοράνι δίνει μεγάλη έμφαση στους επιστήμονες – με τις διάφορες ειδικεύσεις τους- και τονίζει στο Κοράνι, «ο Αλλάχ ανεβάζει τους πιστούς από σας και εκείνους που έχουν την γνώση πιο ψηλά». Και τονίζει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Αλλάχ». Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηλή θέση, για αυτό ο Αλλάχ τονίζει στο Κοράνι, «ο Αλλάχ μαρτυρεί ότι είναι ο ίδιος ένας και μοναδικός. Το ίδιο και οι άγγελοι και οι άνθρωποι που κατέχουν την γνώση».

Ο Προφήτης τόνισε ότι οι άνθρωποι των γραμμάτωων, είναι οι κληρονόμοι των προφητών που καθοδηγούν τους ανθρώπους στην πορεία του δικίου και τους προωθεί στην οιοδόμηση. Είπε ο ίδιος, «οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και οι προφήτες δεν κληροδότησαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ, αλλά την επιστήμη. Αλλάχ την επιστήμη.

Αναμφίβολα οι επιστήμονες εκείνοι που τους επαινεί ο Προφήτης, είναι εκείνοι οι τίμιοι, που γνωρίζουν το βάρος εκείνο που κουβαλούν.

Οι επιστήμονες της ούμμα έχουν καταλάβει την σημαντικότητα της θέσης της επιστήμης. Έχουν κατανοήσει ότι η επιστήμη δεν είναι εργαλείο για τα κέρδη ούτε η θρησκεία.

Το Κοράνι αναφέρει, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, την ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Αλλάχ. Είναι μάρτυς των πάντωων». Επίσης, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του για τον Θεό του¨. Και τονίζει για τους προφήτες Νώε, τον Χούντ, τον Σάλεχ και τουν Λώτ, «και δεν σας ζητώ καμία ανταμοιβή, την ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Κύριο του σύμπαντος». Αυτό επιβεβαιώνει κοινό σκοπό και την κοινή μέθοδο.

Οι αληθινοί επιστήμονες είναι εκείνοι που δίνουν από τον χρόνο τους και κοπιάζουν για να υπηρετήσουν την θρησκεία τους και την πατρίδα τους. Καθοδηγούν τους ανθρώπους στην πορεία της μετριοπάθειας, της ανοχής και του έλεους. Το κάλεσμά τους θα καροποφορέσει, και θα δημιουργήσουν ανθρώπους που θα χτίσουν και που θα αξιοποιήσουν τις υψηλές ανθρώπινες αξίες. Θα δημιουργήσουν ανθρώπους που θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που θα ζήσουν ειρηνικά με όλους. Αυτή είναη η χρήσιμη και καρποφόρα γνώση, που χρησιμεύει στον άνθρωπο μετά τον θάνατό του. Ο Προφήτης είπε, «όταν ο άνθρωπος απεβιώνει, τότε παύει και το έργο του, εκτός και αν κάνει εξασφαλίζει: μια ελεημοσύνη που τρέχει, χρήσιμη επιστήμη ή και ένα καλό και ευσεβές παιδί που θα παρακαλέσει τον Αλλάχ για αυτόν».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕΠ πάντα παρακαλούσε τον Αλλάχ να τον διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση, λέγοντας: «ζητήστε από τον Αλλάχ χρήσιμη γνώση, και παρακαλέστε τον να σας διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση».

Επίσης πάντα παρακαλούσε τον Αλλάχ, λέγοντας: «Θεέ μου φύλαξέ με από γνώση που δεν χρησιμεύει, από καρδιά που δεν σε φοβάται, από ψυχή που δεν γεμίζει και από κάλεσμα που δεν βρίσκει την ανταπόκρισή Σου».

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας!

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Οι έμπιστοι επιστήμονες της ούμμα , είναι εκείνοι που ακολουθούν την σωστή πορεία και έχουν καλό χαρακτήρα και ανοχή. Είναι εκείνοι που σηκώνουν την σημαία της μετριοπάθειας, και υπερασπίζονται την θρησκεία του Αλλάχ και τις παρερμηνείες.

Οι περιπλανώμενοι επιστήμονες, είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται την θρησκεία του Αλλάχ, για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους. Είναι εκείνοι που εκδίδουν φετφάδες που φέρουν καταστροφή και προκαλούν διχόνοια. Ο Πεοδήτης είπε, «αν κάποιος αποκαλεί τον αδελφό του άπιστο, τότε κάποιος από τους δυο θα είναι. Αν είναι εκείνος που τον χαρακτήρισε έτσι, διαφορετικά θα γυρίσει αυτό στον ίδιο».

Αυτοί οι επιστήμονες ακολουθούν την πορεία του φονταμισταλισμού, που απέχει πολύ από την ανοχή και την μετριοπάθεια του Ισλάμ. Το Ισλάμ επιθυμεί την διευκόλυνση των ανθρώπων, «δεν σας φέρει δυσκολίες στην θρησκεία». Είπε ο Προφήτης, «να μεταφέρετε καλά νέα, και ότι δυσάριστα, να διευκολύνετε, και όχι να δυσκολύνετε».

Ο φουνταμεταλισμός αντιτίθεται σην μετριοπάθεια, που χαρακτηρίζει την ισλαμική θρησκεία, όπως αναφέρει και το Κοράνι: «έτσι σας κάναμε μια μετριοπαθή ούμμα, για να είστε μάρτυρες για τους ανθρώπους». Η μετριοπάθεια σημαίνει δικαιοσύνη και απομάκρυνση από κάθε υπερβολισμό, διότι αυτό καταστρέφει τα έθνη.

            Ο Σουφιάν  αλ-Θαουρύ είπε, «κατά την άποψή μας, η επιστήμη είναι εκείνη που φέρνει διευκόλυνση, διότι όλοι γνωρίζουν τον φουνταμενταλισμό».

Υπάρχουν και εκείνοι που μιλούν χωρίς γνώση, που δεν καταλαβαίνουν ότι η οικοφόμηση της γης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς των θρησκειών. Δεν κατανοούν ότι οι άνθρωποι δεν θα σεβαστούν την θρησκεία μας, μέχρι να προοδεύουμε στους διάφορους τομείς.

Εκείνοι που συνέχεια προειδοποιούν τους ανθρώπους από την ζωή τούτη, έφεραν αρνητικά αποτελέσματα στην σχέση της θρησκεία με την ζωή. Επίσης κατάλαβαν λανθασμένα την έννοια του ασκητισμού, και θεώρησαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν όλες τις χαρές της ζωής. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν εκείνο που τονίζει ο Αλλάχ, «Θεέ μεέ μας! Δώσε μας καλή ανταμοιβή σε τούτη την ζωή και στην επόμενη, και φύλαξέ μας από την φωτιά της κόλασης».

Η έκδοση φετφάδων χωρίς απαραίτητη γνώση, οδηγεί στην περιπάνηση, και προκαλεί βλάβη στην ζωή των ανθρώπων. Ο Τζάμπερ ιμπν Αμπντουλλάχ αφηγήθκε, ότι ήτα σε ταξίδι με άλλους, και κάποιος τραυματίστηκε στο κεφάλι του με μια πέτρα. Ρώτησε τους συντρόφους του Προφήτη αν μπορεί να κ΄΄ανει ταγιάμμουμ, αντί να πληθεί. Του απάντησαν ότι δεν μπορεί. Τότε πλήθηκε και αυτό προκάλεσε τον θάνατό του. Και όταν γύρισαν, αφηγήθηκαν αυτό στον Προφήτη (ΕΕΑΕ), τότε είπε: «τον πέθαναν, ο Αλλάχ να τους πεθάνει. Γιατί δεν πρώτησαν εφ’ όσον δεν γνωρίζουν;! Εκείνος που δεν γνωρίζει, του αρκεί να ρωτήσει! Θα μπορούσε να κάνει ταγιάμμουμ ή να δέσει την πληγή με έφασμα και να το αλείφει με νερό, και να πλένει το υπόλοιπο σώμα του».

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να παραμένει ο καθένας στην δική του ειδίκευση, διότι μπορεί μια άστοχη λέξη να φέρει καταστροφή.

   Ο Προφήτης είπε, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό, ή να σιωπάσει».

Παρακαλούμε τον Θεό μας να μας οδηγήσει στο δίκιο, και να μας απομακρύνου από το άδικο. Δώσε μας Θεέ μου την γνώση που θα χρησιμεύει σε μας και την χώρ μας την Αίγυπτο και όλες τις χώρες του κόσμου.

 

Από τη Σούννα του Παντοδύναμου η αιτιολογία της κοσμικής συμπεριφοράς για τις αιτίες

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «να [τους] πεις: εργάζεστε , διότι ο Αλλάχ και ο Απεταλμένος του και οι πιστοί θα βλέπουν το έργο σας. Και μετά θα ξααναγυρίσετε σ’ Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για ό,τι κάνατε».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειιάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αρχικά τονίζουμε, ότι ο Αλλάχ έχει καθιερώσει για τον πλανήτη αυτόν νόμους που τον ελέγχουν. Το Κοράνι αναφέρει, «ο ήλιος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τον φεγγάρι, ούτε η νύχτα μπορεί να ξεπερνάει την ημέρα. Όλα ακολουθούν την δική τους τροχιά». Είπε επίσης, «και δεν θα βρεις να αλλάξει ο νόμος του Αλλάχ ούτε να τροποποιηθεί».

Οι νόμοι του Αλλάχ είναι το κριτήριο και η ζυγαριά που ρυθμίζει τις βασικές αρχές της ζωή τούτης, και βοηθούν στην οικοδόμηση της γης και την προστασία της. Λέει ο Αλλάχ, «είναι Εκείνος που σας δημιούργησε στην γη και σας εγκατέστησε πάνω της». Επίσης, «μην διασκορίζετε την φθορά στην γη, αφού έχει οικοδομηθεί».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα έθνη έχουν καταλάβει τους θεικούς νόμους, και τους ακολουθούν. Αυτά τα έθνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ακόμα και αν δεν είναι μουσουλμανικές, ακόμα και αν είναι χώρες που επικρατεί ο αθεϊσμός, διότι αυτοί οι νόμοι δεν ευνοούν κανέναν.

Από τους νόμους του Αλλάχ είναι και το σύστημα της αιτιολόγησης, δηλαδή η αιτία και η πράξη. Όταν υπάρχει αιτία, υπάρχει και το αποτέλεσμα, δηλαδή η πράξη.

Αυτός είναι ένας γενικός νόμος που εφαρμόζεται στον πλανήτη.

Και επικρατεί σε όλους τις εποχές και τους χώρους. Η φωτιά για παράδειγμα είναι αιτία που προκαλεί κάψιμο, και ο φόνος είναι αιτία θανάτου, το φαγητό είναι αιτία χώρτησης, ο κάπος και ο μόχθος είναι αιτία επιτυχία, και η αδράνεια είναι αιτία αποτυχίας.

Το έργο επιβάλλεται στον άνθρωπο, και είναι θρησκευτικό και εθνικό καθήκον. Το Κοράνι αναφέρει, «είναι Εκείνος που σας δημιούργησε την γη επίπεδη και στρωτή, για να την διαβαίνετε και να τρέφεστε από την συγκομιδή του. Σ’ Εκεόνον θα είναι η ανάσταση». Και, «όταν τελειώσει η προσευχη, να διασκορπίσετε στην γη, και να αναζητήσει την συγκομιδή του Αλλάχ. Να δοξάσετε πολύ τον Αλλάχ, για να ευημερήσετε».

Το Ισλάμ προωθί την έννοια της εργασία και της οικοδόμησης της γης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αδράνεια, που θα μας κρατήσει μακριά από την  πορεία του εκσυγχρονισμού.

Έτσι έκαναν και οι προφήτηες του Αλλάχ στις υποθέσεις της ζωής τους. Ο Νώε για παράδειγμα ήταν μαραγκός. Μετά τον διέταξε ο Αλλάχ, αφού έμεινε πολλά χρόνια καλώντας τον λαό του στην λατρεία του Αλλάχ, να φτιάξει την κιβωτό, «να δημιουργήσεις την κιβωτό υπό την φροντίδα μας». Θα μπορούσε ο Αλλάχ να τον σώσει χωρίς αιτία και χωρίς πράξη. Εκετέλησε τις διαταγές του Κυρίου του, μη δίνοντας σημασία στις αντιδράσεις του λαού του, μέχρι που τον έσωσε ο Αλλάχ εκείνον και τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν.

Ο Δαβίβ ήταν σιδεράς, και τον άμαθε ο Αλλάχ αυτό το επάγγελμα. Λέει, «και βέβαια δώσαμε την χάρη μας στον Δαβίδ: «ω βουνά, δοξάζετε τον Αλλάχ μαζί του και εσείς πουλιάα επίσης». Και μαλακώσαμε για χάρη του το σίδερο».

Ο Προφήτης είπε, «η καλύτερη τροφή είναι εκείνη που την τρώει ο άνθρωπο από τον μόχθο της εργασία του. Κι ο προφήτης του Αλλάχ ο Δαβίδ, έτρωγε από τον μόχθο της εργασία του».

Ο προφήτης του Αλλάχ ο Ιωσήφ, ο οποίος σχεδίασε για να σώσει την χώρα από την λιμοκτονία.

Έτσι, σώθηκαν οι άνθρωπο από έναν μεγάλο κίνδυνο. Έχει προετοιμάσει ένα μακρύ και μελετημένο σχέδιο για να σώσει την χώρα από την πείνα που περιβάλλει ολόκληρο τον κόσμο, και πέτυχε για την χώρα την ευημερία και την πρόοδο, την προστασία και την οικονομική εξουσία. Το Κοράνια ανφέρει, «και είπε: Θα σπείρετε επί εφτά χρόνια και θα δουλέψετε σκληρά και ακατάπαυστα, ν’ αφήσετε όμως τον σπόρο μέσα στο στάχυ, εκτός από λίγα που θα τρώτε. Μετά, θα ακολουθήσουν εφτά άγονα χρόνια, που θα εξαντλήσουν όλα τα αποθέματά σας, εκτός από λίγα, τα οποία θα έχετε φυλαγμένα. Ύστερα, θα ακολουθήσει ένας χρόνος, όταν οι άνθρωποι θα νιώσουν ευτυχείς».

Το ίδιο έγινε και με την Μαριάμ (την ειρήνη να έχει), που απολάμβανε τις εύνοιες του Θεού, με έναν τρόπο που προκάλεσε την απορία του προφήτη του Αλλάχ Ζαχαρία (την ειρήνη να έχει). Και την ρώτησε όπως αναφέρει και το Κοράνι, «κάθε φορά που έμπαινε ο Ζαχαρίας στον άμβωνα όπου βρισκόταν εκείνη, έβρισκε διάφορες χάρες. Όταν την ρώτησε: ω Μαριάμ, από που έχεις αυτές [τις χάρες]; Είπε: είναι από τον Αλλάχ». Σε ένα άλλο σημείο το Κοράνι ανφέρει ένα γεγονός που επίσης αφορά την Μαριάμ, η οποία παρά την αδυναμία και τον πόνο που είχε, την διέταξε ο Αλλάχ να κουνήσει τον κορμό της χουρμαδιάς, για να πέσουν χουρμαδιές. Θα μπορούσε επίσης ο Αλλάχ να κάνει τις χουρμαδιές να πέσουν, χωρίς καμία κίνηση εκ μέρους της Μαριάμ. Όμως, ο Αλλάχ ήθελε με αυτό να μας κάνει να εργαστούμε και να καταβάλουμε τις προσπάθειες.

Σημείο αναφοράς είναι και η παρακάτω στίχοι,

Να βασιτείς στον Αλλάχ σ’ όλες τις υποθέσεις

Και μην σταματήσεις ποτέ την αναζήτηση ισχυριζόμενος                         αδυναμία

Μα δεν είδες πως ο Αλλάχ είπε στην Μαριάμ

«κούνησε τον κορμό και θα πέσουν οι χουρμάδες

Αν ήθελε θα θα της τα έριχνε χωρίς κούνημα

Όμως η κάθε πράξη έχει δικαιολογία.

Ο Προφήτης μας μάς έδωσε το καλύτερο πρότυπο στην προσπάθεια, όταν αποφάσισε να μεταναστεύσει από την Μέκκα στην Μεντίνα. Ο Προφήτης δίδαξε στους πιστούς ότι το μελετημένο σχέδιο, σίγουρα έχει καλό αποτέλεσμα.

Ο Προφήτης προέτοιμασε τα μέσα μετακίνησης, διάλεξε τον πιστό σύντροφο, προσδιόρισε τον τόπο και τον χρόνο για να ξινησήσουν το ταξίδι τους. Ξικήνησαν από το σπίτι του Άμπου Μπακρ, και διάλεξε έναν επαγγελματία, για να τους οδηγήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο Προφήτης διάλεξε με βάση της αξιοκρατίας, παρά τις διαφορές ιδεολογίες και τα δόγματα.

Διέταξε ο Προφήτης τον Αμέρ ιμπν Φουχάιρα, για να τους ακολουθήσει με σκοπό να καλύψει τα ίχνη τους, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν βέβαιος ότι ο Αλλάχ τον Προστάτευε εκείνον και τον σύντροφο του. Όμως ο Προφήτης ήθελε να μας διδάξει να ψάξουμε για τα αίτια, και να εκμεταλλευτούμε τα μέσα.

Ζητώ συγχώρηση για μένα και για σας

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ. Και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Η χρήση των μέσων, δεν αντιτίθεται καθόλου με το γεγονός ότι ο άνθρωπος βασίζεται πάνω στον Αλλάχ, διότι όταν γνωρίζει κανείς την έννοια του «βασίζομαι στον Αλλάχ», τότε θα καταβάλει ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την εξάντληση των μέσων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτα, παρά να προσπαθήσει, και το αποτέλεσμα το αφήνει πάντα στον Αλλάχ. Ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «Εσένα μόνο λατεύουμε, και από Εσένα μόνο ζητούμε την βοήθεια».

Ο Προφήτης τονίζει, για να μας εξηγήσει την βασική έννοια του (ταουάκκουλ», με πραξτικό τρόπο, «αν βασίζεστε αληθινά πάνω στον Αλλάχ, τότε θα σας δώσει από τις χάρες του, έτσι όπως κάνει με τα πουλιά, που φεύγουν πεινασμένα, και γυρίζουν χωρτασμένα».

Τα πουλιά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ούτε να εξασφαλίσουν την τροφή τους, όμως προσπαθούν και ο Αλλάχ τους δίνει από τις χάρες του. Αυτό είναι έμφυτο στοιχείο μέσα τους, και το εφαρμόζουν πρακτικά κάθε μέρες.

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) δίδασκε στους συντρόφους του την έννοια του «ταουάκκουλ», και την εξάντληση όλων των μέσων. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου όταν λέμε πως όταν δεν προσπαθούμε και δεν εκμεταλλευόμαστε τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε την πρόοδο και την ανάπτυξη, για μας και τα παιδιά μας, θα είμαστε αμαρτωλοί.

Η θρησκεία πας είναι η θρησκεία της γνώσης, του πολιτισμού. Είναι η θρησκεία που θέλει το καλό για όλη την ανθρωπότητα

Στο σημείο αυτό κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι όταν κάποιος άνθρωπος ρώτησε τον Προφήτη: «να αφήσω την καμήλα μου άδετη και να βασιστώ στον Αλλάχ; Ή να την δέσω και να βασιστώ στον Αλλάχ;», του απάντησε: «να την δέσεις και να βασιστείς στον Αλλάχ». Το δέσιμο της καμήλας, δεν είναι παρά αιτία, που χρησιοποίησε ο άνθρωπος, όμως ο Αλλάχ είναι πάντα ο Προστάτης.

Θεέ μου, καθοδήγησέ μας για να εργαστούμε προς όφελος της θρησκείας μας, της πατρίδας μας και του λαού μας. Δώσε πρόοδο στις χώρες μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου.

ا.

Tα δικαιώματα των γονιών και των συγγενών

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος ο οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «ο Κύριός σου έχει αποφασίσει να μην λατρεύετε κανέναν άλλον, εκτός από Αυτόν, και να συμπεριφέρεστε στους γονείς με ήπιο τρόπο. Τον μεγαλώνει ο ένας από αυτούς και και όταν μεγαλώνουν και οι δυο, να μην τους λεις ούτε μια λέξη κακή ούτε να τους μέμφεσαι, αλλά να τους λεις καλά λόγια. Και να είσαι ταπεινός και τρυφερός και να λες: Κύριε δείξε την φιλευσπλαχνία Σου σ’ αυτούς που με έθρεψαν στα παιδικά μου χρόνια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ έχει έρθει με ένα μήνυμα χάριτος, προωθώντας κάθε καλή ηθική, ριζοβολώντας σε κάθε ευγενή αρχή, καθοδηγώντας κάθε ορθή συμπεριφορά και κάνοντας από τις αξίες και τα ιδανικά, έναν τρόπο ζωής, ελέγχοντας την ισορροπία των συναλλαγών μεταξύ ανθρώπων με βάση της αλήθειας, δικαιοσύνης, συμπόνιας, αγάπη και ανθρωπιάς. Το Κοράνι αναφέρει, «ο Αλλάχ διέταξε να επικρατήσουν η δικαιοσύνη και η αγαθοεργία και η υπάρχει γενναιοδωρία προς τους φτωχούς συγγενείς. Απαγορεύει την απρέπεια, την κακεντρέχεια και την αδικία. Σας επιπλήττει για να προσέχετε».

Μία από τις εκδηλώσεις του μεγαλείου του ισλαμικού νόμου, είναι ότι ορίζει κανόνες και ελέγχους και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση των γονέων και των συγγενών τους. Οι γονείς είναι οι πάντα προηγούνται για σεβασμό, εκτίμηση και φροντίδα. Ο Παντοδύναμος Θεός μας έχει διατάξει- όπως αναφέρει και το Ιερό του Βιβλίο- να αντιμετωπίσουμε τους γονείς μας με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ο Παντοδύναμος Θεός συνδυάζει την καλή αντιμετώπιση των γονιών με την λατρεία του και με την απαγόρευση συνεταιρισμό άλλου Θεού μαζί του. Το Κοράνι αναφέρει, «να λατρεύετε τον Αλλάχ και να μην συνεταιρίζετε μαζί του άλλες θεότητες, και να αντιμετωπίζετε τους γονείς με φιλανθρωπία». Ο Αλλάχ διατάζει τους ανθρώπους να τον δοξάζουν και να τον ευχαριστούν για τις εύνοιές του, και συνδιάζει αυτό με την καλή αντιμετώπιση των γονιών και την ευχαρίστησή τους. Ο ιμπν Αμπάς τόνισε, «τρια εδάφια αποκαλύφθηκαν συνδεδεμένα με άλλα τρια, και κανένα από τα τρια αυτά δεν γίνεται αποδεκτό χωρίς το άλλο. Ένα από αυτά είναι εκείνο που αναφέρει, «να με ευχαριστείτε Εμένα και τους γονείς σας». Ως εκ τούτου, όποιος ευχαριστεί τον Αλλάχ, και δεν ευχαριστεί τους γονείς του, τότε δεν θα είναι αποδεκτές οι ευχαριστίες του.

Το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στους γονείς, και διατάζει να τους αντιμετωπίζουμε με καλό τρόπο και να τους παρέχουμε την φροντίδα. Αξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιος ήρθε στον Προφήτη και ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του. Τον ρώτησε ο Προφήτης: οι γονείς σου ζουν; Και απάντησε: μάλιστα! Του είπε: να μόχθείς για αυτούς».

Οι κόρες του Προφήτη Σάλιχ στην ιστορία του με τον Μωυσή. Κατάλαβαν ότι ο πατερας τους είναι ηλικιωμένος, και χρειαζόταν βοηθεία διότι δεν μπορούσε να δουλέψει, και έκαναν εκείνες τις εργασίες αντι\ί αυτού, χωρίς παράπονο. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν ήρθαν για το μερό της πόλης Μάντιαν, βρήκαν εκεί ανθρώπους που πότιζαν, και είδε εκείνος δυο γυναίκες πίσω τους. Τους ρώτησε: τι έχετε; Του απάντησαν: δεν παίρνουμε νερό μέχρι να πάρουν οι βοσκοί και ο πατέρας μας είναι ηλικιωμένος». Επίσης, ο Τζάμπερ αφηγήθκε ότι κάποιος είπε στον Προφήτη: ω Απεσταλμε του Αλλάχ! Έχω παιδιά και περιουσία, και ο πατέρας μου θέλει να πάρει τη περιουσία μου. Του είπε, «εσύ και ό,τι κατέχει στην υπηρεσία του πατέρα σου».

Έχουμε επίσης καλό παράδειγμα στην Φατίμα (ΕΑΕ), η οποία έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον πατέρα της. Όταν ερχόταν ο Προφήτης, εκείνη σηκωνόταν και τον φιλούσε και τον κάθιζε στην θέση της, και χαιρόταν για τον ερχομό του.

Το Ισλάμ μας διατάζει να τους σεβόμαστε και να μην ους βλάπτουμε, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «αν οι ένας από αυτούς ή και οι δυο γεράσουν, μην τους λεις κακά λόγια και μην τους μέμφεσαι, και να τους πεις καλά λόγια».

Ο Αλλάχ απαγορεύει τον άνθρωπο από την παραμικρή λέξη που εκφράζει την πλήξη. Αν υπήρχε άλλη λέξη εκτός και από του «ωχ» που δείχνει αντίδραση, θα την απαγόρευε ο Αλλάχ.  Δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να βλάψει τους γονείς του με οποιανδήποτε μορφή. Ο άμπου Χουράιρα είπε, συμβουλεύοντας έναν άνθρωπο για να συμπεριφέρεται καλά στον πατέρα του, «μην περπατήσεις μπροστά στον πατέρα σου, μην καθίσεις πριν από αυτό, μην τον καλέσεις με το όνομά του και μην ευθύνεσαι στο βρίσιμό του». Δεν επιτρέπεται για κανέναν μουσουλμάνο να βλάπτει τους γονείς του. Ο Προφήτης είπε, «η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να κακολογήσει κανείς τους γονείς του. Τον ρώτησαν: και πώς τους κακολοεί Προφήτα του Αλλά; Απάντησε: να βρίσει τους γονείς κάποιου άλλου, και τότε ο άλλος βρίζει τον πατέρα και την μητέρα του».

Το Ισλάμ επιβάλλει στους πιστούς να συμπεριφέρονται με καλό τρόπο στους γονείς, ακόμα και αν είναι αλλόθρησκοι, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και αν προσπαθούν να σε κάνουν να συνεταιρίσεις μαζί μου άλλον Θεό, που δεν αναγνωρίζεις, να μην τους υπακούσεις, όμως να τους συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο στην ζωή τούτη». Ο Προφήτης του Θεού ο Αβραάμ, αντιμετώπιζε τον πατέρα του με ηπιότητα, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «να διηγηθείς την ιστορία του Αβραάμ που αναφέρεται στο Βιβλίο. Ήταν ήναν ένας φιλόπιστος Προφήτης. Όταν είπε στον πατέρα του: «Ω πατέρα! Γιατί λατεύεις εκείνα που δεν μπορούν ούτε να σε ακούσουν, ούτε να σε δουν και ούτε να σε βοηθήσουν; Ω πατέρα μου! Έχω δεχτεί φώτιση την οποία εσύ δεν έχει λάβει. Ακολου=ύθησέ με κι εγώ θα σε οδηγήσω στον δρόμο της σωτηρίας. Ω πατέρα μου! Την μην λατρεύεις τον Σατανά που αντιστέκεται στον Πανελεήμονο. Ω πατέρα μου! Φοβάμαι ότι ι Παντοδύναμος θα σε τιμωρήσει και τότε θα γίνεις σύντροφος του Σατανά».

Και η Ασμαά η θεγατέρα του άμπου Μπακρ, της ήρθε η μητέρα της να την επισκεφτεί- η οποία ήταν ακόμα ειδωλολάτρισα- και ρώτησε τον Προφήτη: «ήρθε η μητέρα μου να με επισκεφτεί, να διατηρήσω την σχέση μου μαζί της; Τότε της απάντησε: «μάλιστα να διατηρήσεις τις σχέσεις που έχεις με την μητέρα σου».

Η ήπια αντιμετώπιση των γονιών, έχει πολλά οφέλη για τον δούλο του Θεού σε τούτη την ζωή και στην άλλη. Αναφέρουμε για παράδειγμα, ότι η ικανοποίηση των γονιών φέρει και εκείνη του Θεού, όπως τονίζει και ο Προφήτης, «η ικανοποίηση του Αλλάχ είναι στην ικανοποίηση των γονιών, και οργή του Αλλάχ είναι στην οργή των γονιών».

Η καλή αντιμετώπισή τους φέρει λύση στις δυσκολίες που ατιμετωπίζει ο άνθρωπος. Σημείο αναφοράς είναι εκείνη η ιστορία που αφηγήθκε ο Προφήτης με τα τρία άτομα που τα ανάγκασε η βροχή να καταφύγουν σε κάποια σπηλειά. Τότε έπεσε ένας βράχος και έκλεισε την είσοδο της σπηλειάς, και τότε σκέφτηκαν ότι για να σωθούν, θα πρέπει να παρακαλέσουν τον Θεό με τις καλές πράξεις που έκαναν. Τότε άρχισε κάποιος λέγοντας: Θεέ μου εγώ είχα γονείς ηλικιωμένους και τους φρόντιζα, και άρμιγα και τους έδινα το γάλα να πιούν πριν τα παιδιά μου. Κάποια μέρα άργησα, και εκείνοι κοιμήθηκαν και στάθηκα δίπλα τους, μη θέλοντας να τους εξυπνήσουν, ενώ τα παιδιά μου έκλαιγαν από την πείνα, μέχρι την χαραυγή. Θεέ μου αν κρίνεις ότι αυτό το έκανα για σένα, τότε κάνει να ανοίξει η είσοδο. Τότε άνοιξε η είσοδος».

Η καλή αντιμετώπιση των γονιών, θεωρείται μια από τις πράξεις που ανταμεύονται στην ζωή τούτη. Η συμπεριφορά του Αβραάμ με τον πατέρα του, ανταμείφθηκε με τον ίδιο τρόπο. Όταν τον διέταξε ο Θεός να κάνει θυσία τον υιο του τον Ισμαήλ, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και είπε: «παιδί μου! Ονειρεύτηκα ότι σε θυσιάζω, δες τι σκέφτεσαι για αυτό. Είπε: πατέρα μου! Κάνε αυτό που σε διατάζει».

Επίσης η καλή αντιμετώπιση των γονιών, φέρει μεγάλο κέρδος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Ο Προφήτης συμβούλεψε εκείνο που ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του, να μείνει με την μητέρα του και να την φροντίσει, και θα μπει στον παράδεισο. Είπε επίσης, «ο γονιός κρατάει την μεσαία πύλη του παραδείσου, αν θέλεις διατήρησέ την ή χάσε την». Είπε ο ιμπν Όμαρ επίσης σε κάποιον, «φοβάσαι την κόλαση και θέλεις να μπεις στον παράδεισο; Του είπε: «μάλιστα μα τον Αλλάχ». Τον ρώτησε, «οι γονείς σου ζουν;», απάντησε: «η μητέρα μου ζει». Του είπε, «να της μιλήσεις με ήπιο τρόπο και να την ταΐσει, και τότε θα μπεις στον παράδεισο, εφ’ όσον δεν πράξεις κάποιον μεγάλο αμάρτημα».

Οι πάξεις του παιδιού δεν είναι εντάξιες με εκείνες του γονιού. Ο Προφήτης είπε, «δεν μπορεί το παιδί να ανταμείψει τον γονιό του, εκός και αν τον απαλευθερώσει από την σκλαβιά».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ, για μένα και για σας.

* * *

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεό παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ, όπως επιβάλλει καλή αντιμετώπιση των γονιών, το κάνει και με τους συγγενείς. Το Κοράνι αναφέρει, «και οι συγγενείς φροντίζει ο ένας τον άλλον, έτσι όπως τονίζει το Βιβλίο του Θεού».

Ο Προφήτης είπε, «όταν ολοκλήρωσε ο Αλλάχ την δημιουργία, ήρθε η μήτρα και είπε: Θεέ μου! Επιδιώκω σε σένα από τους ανθρώπους εκείνους που δεν διατηρούν τις σχέσεις τους με τους συγγενείς τους. Της είπε: σε ικανοποιεί να φέρω κοντά μου εκείνον που θα διατηρήσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, και να απομακρύνω εκείνον που δεν τις διατηρεί; Απάντησε: μάλιστα. Τότε της είπε: σου δίνω αυτό. Και είπε ο Προφήτης, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε εκείνο που λέει ο Αλλάχ, «και όταν αποστρέφετε, και διασκορπίζετε την φθορά στην γη και κόβετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. Εκείνοι που το κάνουν αυτό, τους καταριέται ο Αλλάχ».

Είπε ο Αλλάχ, «εγώ είμαι ο Αλλάχ, ο Παντελεήμων, δημιούργησα την μήτρα, η οποία προέρχεται και από το όνομά μου. Όποιος την διατηρεί θα τον φέρω κοντά μου, και όποιος δεν την διατηρεί, και όποιος δεν την διατηρεί θα τον αποκλείσω».

Η διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς γίνεται με την επίσκεψή τους και την φροντίδα τους. Ο Προφήτης είπε, «η ελεημοσύνη που δίνεται στους φτωχούς είναι μια, ενώ όταν δίνεται στους συγγενείς φτωχούς είναι ελεημοσύνη και διατήρηση σχέσεων».

Η διατήρηση των σχέσεων με τους γονείς φέρει τις εύνοιες του Θεού και την ευλογία στα χρόνια ζωής. Όπως αναφέρει ο Προφήτης, «όποιος επιθυμεί να του ευλογήσει ο Αλλάχ την ζωή του, να του δώσει από τις εύνοιες του να αντιμετωπίσει με καλό τρόπο τους γονείς του και να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του».

Είπε επίσης ο Προφήτης ότι η διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς φέρει συγχώρεση των αμαρτιών. ένας άνδρας ήρθε στον Προφήτη (ΕΕΑΕ), και του είπε: Απεσταλμένε του Αλλάχ διέπραξα μεγάλη αμαρτία, μπορώ να δείξω μετάνοια; Αυτός είπε: «Έχεις μητέρα;», είπε: Όχι, τον ρώτησε: (Έχεις θεία;), είπε: Ναι. Του είπε, «να της κάνεις καλό».

Ο Προφήτης είπε, «εκείνος που διατηρεί τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, δεν είναι εκείνος που συμπεριφέρεται αμοιβαία. Αλλά είναι εκείνος που αν κόβουν τις σχέσεις τους μαζί του, τις διατηρεί εκείνος».

Το Ισλάμ απαγορεύει την διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς, και προειδοποιεί από τις σοβαρές συνέπειες στην ζωή τούτη και την άλλη. Ο Προφήτης είπε, «οι αμαρτίες που φέρουν την τιμωρία από τον Θεό στην ζωή τούτη και στην άλλη, είναι τυραννία και η διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς». Είπε επίσης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας που δεν διατηρεί τις σχέσεις του με τους συγγενείς του».

Πρέπει να φοβόμαστε τον Αλλάχ και να συμπεριφερόμαστε με καλό τρόπο στους γονείς μας, και να διατηρούμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε καλά σ’ όλους τους ανθρώπους.

Θεέ μου οδήγησέ μας στον να κάνουμε καλές πράξεις στους γονείς μας και να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας. Φύλαξε τον λαό μας, και δώσε ασφάλεια στην Αίγυπτο και δώσε της από τις εύνοιές σου. Δώσε της ειρήνη και στις άλλες χώρες του κόσμου.

H προστασία του γενικού συμφέροντος

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, οποίος οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «να συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια. Και να μην συνεργάζεστε στην αμαρτία και στην επιθετικότητα. Να σεβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ είναι αυστηρός τιμωρητής».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονά ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ έχει χτίσει ένα πραγματικό κράτος, με γερά θεμέλια, καθόρισε τους κανόνες του και παρότρυνε να τους διατηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε. Επίσης να διαφυλάξουμε και το δημόσιο συμφέρον, και έκανε το Ισλάμ το ενδιαφέρον αυτό κοινή ευθύνη όλων των πολιτών. Όσο οι πολίτες μια κοινωνίας κατανοούν την σημασία του κοινού συμφερόντος, τόσο θα είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, για την προστασία του κράτους. Αυτό βοηθάει στην ενότητα της κοινωνίας, και θα δώσει την αίσθηση ενός σώματος, έτσι όπως είπε και ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «οι δεσμοί μεταξύ των μουσουλμάνων, είναι όπως το κτίσμα, όπου όλα τα μέρη του αλληλοστηρίζονται. Και είπε μπερδεύοντας τα δάχτυλά του». Είπε επίσης, «οι σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων που τις χαρακτηρίζουν το έλεος και η ηπιότητα, τους κάνει να μοιάζουν με το ένα σώμα, που αν ένα μέλεος του πάσχει, τότε πάσουν και όλα τα μέλη».

Αναμφίβολα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία διαφύλαξης των δημόσιων υποθέσεων, είναι να προσφέρουν το ευρύ δημόσιο συμφέρον που ωφελεί όλους τους ανθρώπους, και να μην είναι όπως τα στενά προσωπικά συμφέροντα που ωφελούν μόνο τα άτομα που εμπέκονται. Αυτό θα απαλλάξει την ανθρώπινη ψυχή από τα κακά του εγωισμού. Το γενικό συμφέρον περιλαμβάνει όλα όσα πραγματοποιούν καλή ζωή για ολόκληρη την κοινωνία, από υλικά και πνευματικά. Αυτό φέρνει καλό και ωφέλημα στους ανθρώπους και τους, και τους φυλάει από το κακό και επιτυγχάνει την προστασία του έθνους, την σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίτευξη του καλού του έθνους και του συνόλου της κοινωνίας, απαιτούν  οι προτεραιότητες της νομολογίας.

Το Ιερό Κοράνι επιβεβαιώνει την διαφύλαξη του κοινού συμφερόντος, και να έρχεται πάντα σε προτεραιότητα σε σχέση με τα πρωσιπικά συμφέροντα. Ο Αλλάχ έστειλε τους προφήτες για το καλό των ανθρώπων τους, χωρίς να τους ζητήσει καμία ανταμοιβή. Το Κοράνι αναφέρει, «ω λαέ! Δεν σου ζητώ τίποτα χρήματα, διότι την ανταμοιβή μου την λαμβάνω από του Αλλάχ». Επίσης, «μόνο καλό ήθελα να κάνω, και ο Αλλάχ να με καθοδηγήσει».

Η Σαρία συμπέπτει με την λογική, και προωθεί κάποιους κανόνες που επιδιώκουν την πραγματοποίηση του γενικού συμφερόντος για όλους τους πολίτες. Αναφέρουμε εδώ για παράδειγμα,

Η ήπια Σαρία ταυτίζεται με την λογική, και προωθεί τον άνθρωπο να κάνει κάποια πράγματα που πραγματοποιούν το κοινό συμέρον. Από αυτά τα πράγατα, η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και η κατανόηση της πραγματικότητας.

Εάν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει και να εξοπλίσει τα νοσοκομεία για την θεραπεία και τη φροντίδα των φτωχών, τότε αυτή είναι προτεραιότητα. Αν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει, και να εξοπλίσει σχολεία και ινστιτούτα, και να φροντίσει σπουδαστές, τότε αυτό έχει προτεραιότητα. Αν υπάρχει ανάγκη διευκόλυνσης του γάμου του αφερέγγυου και εκπληρωμή του χρέους προς τους οφειλέτες, τότε αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Η ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, και οι απαιτήσεις της ζωής τους, είναι από τα θρησκευτικά και εθνικά καθήκοντα. Ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ) είπε, « δεν πιστεύει σε μένα εκείνος που θα περάσει την νύχτα του χωρτασμένος, ενώ ο γείτονάς του είναι πεινασμένος, και εκείνος το ξέρει».

Περιλαμβάνει επίσης και την διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος, το οποίο μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Σημειωτέον είναι ότι η ιερότητα του δημόσιου χρήματος, είναι κάτι παραπάνω από την ιερότητα του ιδιωτικού χρήματος· λόγω των πολλών δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό και της πολλαπλότητας των εισπρακτέων. Ως εκ τούτου, προειδοποίησε το Ισλάμ ενάντια στην καταστροφή ή κλοπή ή βλάβη του. Το Κοράνι τονίζει,  «και όποιος παραβιάζει, θα έρθει με την παραβίαση αυτή την ημέρα της κρίσεως, και τότε θα κριθεί κάθε ψυχή για αυτό που έχει κάνει χωρίς καμία αδικία». Το δημόσιο χρήμα, ανήκει σε όλους τους πολίτες, και δεν αποτελεί ιδιοκτησία συγκεκριμένης τάξης. Εκείνοι οι υπεύθυνοι για αυτό, που το διαχειρίζονται, το φυλάνε, το εσπράττουν, και το εξοδεύουν για τους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να το καταχρηστεί, ή να πάρει από αυτό κάτι που δεν δικαιούται, επειδή πρόκειται για προδοσία και αδικία, και λεηλασία των περιουσιών των ανθρώπων.

Το Ισλάμ διέταξε επίσης την συντήρηση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως οι χώροι λατρείας, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους κήπους κλπ., Καθώς ανήκουν σε όλους και ωφελούν όλους και προειδοποίησε από την κακομεταχείρισή τους, ή την καταστροφή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Το Κοράνι αναφέρει, «μην διαφθείρετε την γη μετά την οικοδόμησή της». Έτσι ώστε, να μην παραπλανούνται μερικοί άνθρωποι, νομίζοντας ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον δημόσιο πλούτο με τον τρόπο που θέλει,  ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα σε αυτό. Αυτό αποτελεί μια λανθασμένη αντίλεψη, διότι πρέπει να τον διατηρήσουμε και να τον προστατεύσουμε και να τον αναπτύξουμε. Επειδή δεν ανήκει μόνο σ’ ένα άτομο ούτε σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σε όλους τους πολίτες και στις μελλοντικές γενιές. Επίσης η διατήρη των οδών και να εκπληρούνται οι εθικές υποχρεώσεις τους. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Προφήτης, «μην κάθεστε στους δρόμους». Τότε είπαν οι σύντροφοί του, «Προφήτη του Αλλάχ δεν

Έχουμε άλλη επιλογή, διότι εκεί μιλάμε. Τότε τους είπε, «αν δεν μπορείτε παρά να κάθεστε, τότε να διατηρήσετε τις ηθικές τους υποχρεώσεις». Τον ρώτησαν, «και ποιές είναι οι ηθικές τους υποχρεώσεις; Τους είπε, «να χαμηλώσετε το βλέμμα σας, να μην κάνετε κακό, να απαντήσετε στους χαιρετισμούς, να διατάξετε να γίνει το καλό και να εμποδίσετε το κακό». Είπε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «η  πίστη αποτελείται από παρπάνω από εβδομήντα στοιχεία, το καλύτερο στοιχείο είναι: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και το κατύτερο είναι η απομάκρινση των εμποδίων από τους δόμους. Και η σεμνότητα είναι ένα στοιχείο της πίστης».

Περιλαμβάνει επίσης και την εκτέλεση εθνικού καθηκόντος, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του ανθρώπου προς τη θρησκεία και την πατρίδα του, γεγονός που αποδεικνύει την πίστη του στην χώρα του και την ειλικρίνεια του ανήκειν σε αυτήν και την αγάπη του γι ‘αυτήν. Το έθνος και η τιμή, δεν κατέχουν λιγότερη σημασία για τον μουσουλμάνο από εκείνη που κατέχουν η ψυχή του, η θρησκεία του και η περιουσία του. Καλλιεργούν επίσης στα παιδιά της πατρίδας τις έννοιες της αρρενωπότητας, της γενναιότητας, της ανδρικής ευλάβειας και των ευγενών αξιών που έφερε η αληθινή ισλαμική μας θρησκεία. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), είπε, «δυο μάτια δεν τα αγγίζει η φωτιά της κόλαση, εκείνα που κλαίνει από φόβο από τον Αλλάχ, και εκείνα που μένουν άγρυπνα και φρουρούν για χάρη του Αλλάχ».

Επίσης από το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να διατηρείται – για χάρη των δημοσίων υποθέσεων – είναι οι συνθήκες μεταξύ του κράτους και άλλων κρατών, οργανισμών ή εξωτερικών θεσμών. Ως εκ τούτου, κάθε νομοθετική διαδικασία, δημοψήφισμα, πνευματική υπόθεση ή θρησκευτικό θέμα, πρέπει να είναι θεσμική διαδικασία, υπό την αιγίδα του ηγέτη του κράτους, ή εκείνου που τον αντιπροσωπεί. Όποιος μιλάει σε τέτοια θέματα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις κοινωνικές, εθνικές και διεθνείς περιστάσεις, που σχετίζονται με το θέμα για το οποίο μιλάει. Έτσι ώστε να μην επηρεάζουν οι ορισμένες βιαστικές ατομικές απόψεις στις δημόσιες υποθέσεις, και που συγκρούνται με την πραγματικότητα, ή με τους διεθνείς νόμους, τις διεθνείς συνθήκες και τις διεθνείς συμβάσεις. Ο Αλλάχ μας διέταξε να διατηρήσουμε τις συμφωνίες μας και τις υποσχέσεις μας, «ω εσείς που πιστεύετε! Να διατηρήσετε τις υποσχέσεις σας». Αυτό το ιερό εδάφιο, περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις, τις διαθήκες και τις υποχρεώσεις που διαπράττει ο άνθρωπος με άλλους. Ο Προφήτης είπε, «οι μουσουλμάνοι πρέπει να τηρούν τις συμφωνίες τους, εκτός και άν πρόκεται για κάτι που απαγορεύει κάτι επιτρεπτό ή επιτρέπει κάτι απαγορευμένο».

Ο Προφήτης διέταξε να γυρίσει ο Άμπου Μπασείρ, αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, να γυρίσει ξανά στους Κουραισίτες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να τον βλάψουν. Η πράξη του ήταν για να διατηρήσει την συμφωνία του μαζί τους, και αυτό ήταν προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

Η συζήτηση για τις δημόσιες υποθέσεις – χωρίς συνειδητοποίηση ή κατανόηση – οδηγεί σε κινδύνους που μπορεί να πλήττουν την δομή του κράτους και τα θεμέλια του. Διότι υπονομεύει την υπόληψη της πατρίδας και θέτει την ασφάλειά της σε κίνφυνο. Αυτό γίνεται επειδή άσχετοι άνθρωποι μιλούν για τις υποθέσεις της πατρίδας, και είναι άνθρωποι που διασκορπίζουν την διαφθορά στην γη. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα που αφορά την ασφάλεια ή τον φόβο, το διαδίδουν. Αν όμως το παρουσιάζουν στον Προφήτη και στους επιστήμονες ανθρώπους. Τότε θα το κατανοήσουν εκείνοι που έχουν γνώση. Αν δεν ήταν το έλεος του Αλλάχ, θα ακλουθούσατε τον Σατανά εκτός από λίγους από σας».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

* * *

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την πορεία της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Η έννοια της αντίλεψη των δημοσίων υποθέσεων, ξεπερναει τα στενά ενδιαφέροντα του ατόμα, για τα πιο μεγάλα συμφέροντα των ανθρώπων.

Για το λόγο αυτό, οι υποθέσεις της πατρίδας δεν φημολογούται στους ανθρώπους· βασίζονται σε ειδικούς που γνωρίζουν την αξία των καθηκόντων που τους ανατίθενται για την εθνική ασφάλεια, την ζωή των ανθρώπων, τα συμφέροντά τους, τις ικανότητες των χωρών, την περιφερειακή και διεθνή τους θέση και τις πολιτικές, κοινωνικές, και επιστημονικές τους υποθέσεις κ.λπ. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάποιο θέμα, και κατέχουν την απαραίτητ γνώση για το θέμα αυτό, όταν καταβάλει προσπάθεια στον τομέα της αρμοδιότητάς του, ακόμα και εσφαλμένα, θα έχει ανταμοιβή, και αν καρποφορήσει η προσπάθειά του, τότε η ανταμοιβή του θα είναι διπλάσια. Όμως αν είναι άνθρωπος που δεν κατέχει το αντικείμενο, τότε η προσπάθεια του, του φέρει τιμωρία, είτε πετύχει είτε όχι, για το θάρρος του να ασχοληθεί με κάτι που δεν το γνωρίζει. Αυτό αποδεικνύει το σεβασμό που τρέφει το Ισλάμ για τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ο Αλλάχ αναφέρει στο Ιερό του βιβλίο, «Ρωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση, αν εσείς δεν γνωρίζετε».

Ο Προφήτης είπε, «όποιος εκδίδει φετφά χωρίς γώση, τότε αν ο φετφάς τους είναι λανθασμένος, θα έχει εκείνος την αμαρτία για τους ανθρώπους που τους εκδίδει τον φετφά».

Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είναι επίσης καθήκον όλων των πολιτών. Ο Προφήτης είπε, «όλοι σας είστε υπεύθυνοι, και ο καθένας θα κριθεί για την ευθύνη που έχει.

    Πολλοί άνθρωποι μπορεί να υποτιμούν τι μιλάνε, τι γράφουν ή τι μοιράζονται στις σελίδες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν και ως μορφή διασκέδασης. Δεν συνειδητοποιούν ότι οι φήμες και η διάδοσή τους μεταξύ των ανθρώπων, είναι ένα από τα εργακεία της κατεδάφισης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του κακού στον αγώνα τους με τους ανθρώπους της αλήθειας και του δικίου. Βλέπετε ότι στο έθνος ενός σώματος, αμφιβάλλει ο ένας τον άλλο και προδίδει ο ένας τον άλλον. Ο Προφήτης είπε, «ο άνθρωπος εκείνος που αφηγείται όλα όσα ακούει, είναι ψεύτης».

Όταν αφηγείται ο άνθρωπος όλα όσα ακούει, ψεύδεται και θα τιμωρηθεί για αυτό την ημέρα της κρίσεως. Και αν είναι έτσι, τότε πώς μπορεί κάποιος να αφηγηθεί πράγματα που δεν τα έχει δεί.

Πρέπει να επιβεβαιωθούμε από τα νέα που μεταφέρουμε, έτσι όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν κάποιος αμαρτωλός σας μεταφέρει κάποια είδηση, τότε να βεβαιωθείτε από αυτήν. Για να μην βλάψετε κανέναν εν αγνοία σας».

   Χρειάζεται να γνωρίζουμε την αξία των δημόσιων υποθέσεων, την επικράτηση του δημόσιου συμφέροντος και την αντίληψη των κινδύνων που υφαίνονται γύρω μας. Ας διαδώσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να συνεργαστούμε σε κάθε καλό, που προς όφελος όλων των ανθρώπων.

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη για να τηρήσουμε το καθήκον μας απέναντι στην πατρίδα μας. Φύλαξε τον λαό μας, τους ηγέτες μας, τον στρατό και την αστυνομία μας. Δώσε ασφάλεια στην Αίγυπτο και εύνοιες και σε όλες τις χώρες του κόσμου.