:

Τα χαρακτηριστικά των πιστών

awkaf-

Ο Αλλάχ έχει μεγόλο έλεος για τους δούλους Του γι’ αυτό τους έστειλε Αποστόλους που να τους καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο και για να μην έχει κανείς καμία δικαιολογία ότι δηλαδή δεν γνώριζε, λέει ο Αλλάχ «Απόστολοι αναγγέλλουν τα καλά νέα και που προειδοποιούν επίσης για να μην έχουν οι άνθρωποι καμία δικαιολογία απέναντι στον Αλλάχ αφού τους έστειλε Αποστόλους», (αλ-Νεσάα, 165).

Η πίστη στον Αλλάχ είναι το πιο υψηλό και σημαντικό στοιχείο που έφεραν οι Προφήτες (την ειρήνη του Αλλάχ να έχουν). Αυτή η πίστη στον Αλλάχ σημαίνει η σταθεροποίηση του δόγματος στην καρδιά, δηλαδή να πιστεύει στον Αλλάχ, σους Άγγελους, στις Βίβλους, στους Προφήτες, στην Ημέρα της Κρίσεως και στην μοίρα είτε αυτή η μέρα καλή είτε κακή. Και πρέπει ο κάθε πιστός να τηρεί όλες τις θρησκευτικές υποχρεώσεις που ορίζει ο θεϊκός νόμος, και όλες τις προσταγές και τις απαγορεύσες που ανέφερε ο Προφήτης την ειρήνη του Αλλάχ να έχει.

Το να γνωρίζει κανείς τον Αλλάχ είναι η αχρή της πίστης, λέει ο Αλλάχ, «να γνωρίζεις ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και να ζητήσεις συγχώρηση για τις αμαρτίες σου επίσης για τις αμαρτίες των άλλων πιστών. Ο Αλλάχ γνωρίζει το πού θα καταλήξετε», (Μουχάμαντ, 19).

Η πίστη στον Αλλάχ σχετίζεται επίσης με την καλή πράξη. Αυτά τα δυο στοιχεία δεν χωρίζονται, αναφέρονται με ταζί και στο Ιερό Κοράνι, «εκείνοι που πιστεύουν και πράττουν το καλό, θα μπούν στον Παράδεισο και εκεί θα έχουν αίωνια ζωή», (αλ-Μπάκαρα, 82). Λέει επίσης ο Αλλάχ, «εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, ο Θεός θα τους καθοδηγήσει χάρη στην πίστη τους. Θα έχουν επίσης τρεχόμενα ποτάμια και πλούσιους παραδείσους», (Ιουνίς, 9). Άξιον αναφορά είναι το γεγονός ότι η πίστη αυξάνεται με την υπακοή στον Αλλάχ και μειώνεται με την άρνηση της υπακοής. Γι’ αυτό υπάρχει διαφορά στην πληρότητα της πίστης από έναν άνθρωπο στον άλλον.

Βλέπουμε πώς ο Προφήτης ενδιαφερόταν πάντα να διδάξει στους πιστούς τις βασικές έννοιες της πίστης και του ισλαμικού δόγματος. Γι’ αυτό, καθώς αναφέρεται στο Χαντίθ, τους διδάξε τα βασικά στοιχεία βάση των οποιων γίνεται ο άνθρωπος πιστός. Αυτό φαιίνεται όταν του ήρθε μια μέρα ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ενώ ο Προφήτης καθόταν με τους συντρόφους του, και άρχισε να τον ρωτήσει: ω Μουχάμαντ, πες μου τι είναι το Ισλάμ; Του αποκρίθηκε: το Ισλάμ είναι να μαρτυρήσει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μουχάμαντ είναι Προφήτης του, και να τηρείς τις προσευχές, την ελεημοσύνη. Επίσης να νυστεύει το Ραμαζάνι και να προσκινήσεις την Μέκκα, αφού φυσικά μπορείς. Το αποκρίθηκε έχεις δίκιο. Τον ρώτησε τι σημαίνει η πίστη; Του απάντησε: να πιστεύει στον Αλλάχ, στους Αγγέλους του, στις Βίβλους, στους Προφήτες του και στην μοίρα. Τότε του είπε: έχεις δίκιο. Και μετά τον ρώτησε ποιο είναι το Ιχσάν «η υπέρτατη πίστη»; Του απάντησε: το Ιχσάν είναι να λατρεύει τον Αλλάχ σαν να τον βλέπεις, διότι ναι μην εσύ δεν τον βλέπει όμως Αυτός σε βλέπει. Τέλος τον ρώτησε΅πότε είναι η ημέρα της κρίσεως; Και του αποκρίθηκε: γνωρίζω ό,τι γνωρίζεις και εσύ, δηλαδή δεν γνωρίζει πότε είναι». (Μούσλιμ). Ο Προφήτης δεν γνωρίζει πότε θα είναι η ημέρα της κρίσεως, όμως μας ανέφερε τα βασικά της σημάδια.

Οι πιστοί έχουν γνωστικά χαρακτηριστικά, ένα από αυτά είναι ο φόβος από τον Αλλάχ. Δηλαδή πρέπει να γεμίσει ο κάθε πιστός την καρδιά του με τον φόβο από τον Αλλάχ. Αυτό το γεγονός καθίσταται ένα βασικό στοιχείο που θα τον εμποδίσει από το να κάνει κακές πράξεις. Λέει ο Αλλάχ, «οι αληθινοί πιστοί είναι αυτοί που όταν αναφέρται ο Αλλάχ έχουν μεγάλο φόβο στις καρδιές του και όταν διαβάζεται το Κοράνι μπροστά τους γίνονται όλο και πιο πιστοί. Αυτοί βασίζονται πάνω στον Αλλάχ σ’ όλοες τους τις πράξεις», (αλ-Ανφάλ, 2-3).

Άλλο στοιχείο του πιστού είναι να λατρεύει τον Αλλάχ και μόνο, αυτό είναι το δικαίωμα του Αλλάχ στους ανθρώπους. Διότι ο Αλλάχ δημιούργησε όλα τα δημιουργήματα, τους ανθρώπους, τους αγγέλους, τα τζίνι, τα ζώα κ.ά. για να τον λατρεύουν, λέει ο Αλλάχ, «δημιούργησα τους ανθρώπους και τα τζίνι μόνο και μόνο για να μελατρεύουν». Άρα η αποστολή και η παρουσία των ανθρώνων στην γη έχει ως βασικό σκοπό την λατρεία του μοναδικού θεού. Αν τηρούν αυτό τότε η αμοιβή τους θα είναι ο παράδεισος, λέει ο Προφήτης, απευθυνόμενος στον σύντροφό του τον Μουάδ, «ω Μουάδ γνωρίζεις ποιο είναι το δικαίωμα του Αλλάχ στους ανθρώπους και ποιο είναι το δικαίωμα των ανθρώπων στον Αλλάχ; Ο Μοουάδ αποκρίθηκε ο Αλλάχ γνωρίζει και ο Προφήτης του επίσης. Τότε είπε ο Προφήτης το δικαίωμα του Αλλάχ στους ανθρώπους είναι να λατρεύουν τον Αλλάχ και να μην μοιράζουν αυτή την λατρεία με κανέναν άλλον. Και το δικαίωμα των αθρώπων στον Αλλάχ είναι να τους πηγαίνει στον παράδεισο.τότε είπε ο Μουάδ: να το πω αυτό στους ανθρώπους Προφήτα του Αλλάχ; Να το πω στους ανθρώπους αυτό; Του απάντησε: όχι για να μην τεμπελιάζουν. (Μούσλιμ).

Βασικό στοιχείο του πιστούς επίσης είναι να τηρεί τις προσευχές του. Γι’ αυτό λέει ο Αλλάχ, «θα πετύχουν οι πιστοί που τηρούν τις προσευχές τους με πληρότητα και φόβο». Η προσευχή είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ισλαμικής θρησκείας, λέει ο Αλλάχ, «να τηρείτε τις προσευχές σας και να δίνεται ελεημόσυνη», (αλ-Μπάκαρα, 43).

Όμως πρέπει ο άνθρωπος να τηρεί τις προσευχές του καθώς πρέπει δηλαδή με φόβο από τον Αλλάχ και να επικεντρώνει την προσοχή του σ’ αυτές. Οι προσευχές βοηθούν τον πιστό να έχει καλό ήθος και ύφος, διότι οι προσευχές απαγορεύουν τις κακές πράξεις.

Χαρακτηριστό στοιχείο επίσης του πιστού είναι να ξοδεύει για χ’αρη του Αλλάχ δίνοντας στους φτωχούς και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ακόμα και αν αυτοί οι φτωχοί είναι συγγενείς του, αυτό ανταμείβεται από τον Αλλάχ. Αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία προσδιορίζουν τον πιστό άνθρωπο. Και αν τα τηρεί κανείς αυτό θα είναι προς όφελος του ίδιου και της κοινωνίας του αλλά και προς όφελος της πατρίδας του.

Το δικαίωμα του παιδιού

awkaf-

Εκτός από την μεγάλη εύνοια που μας έκανε ο Αλλάχ δηλαδή να τον λατρεύουμε υπάρχει μια ακόμα εύνοια η οποία είναι τα παιδιά. Αυτή η εύνοια εξασφαλίζει τη συνέχεια του ανθρώπινου γένους. Λέει ο Αλλάχ, «δόξα του Αλλάχ που με χάρισε στην γερατιά μου την Ισμαήλ και τον Ισάκ. Ο Αλλάχ ανταποκρίνεται σ’όποιον τον καλεί». Το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφόρον στα παιδιά και στον τρόπο ανατροφή τους, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον των γονεών αλλά και των ίδιων των παιδιών. Γι’αυτό βλέπουμε πώς το Ισλάμ δίνει μεγάλη σημασία στην επιλογή των συζύγων . Η καλή επιλογή των συζύγων έχει ως αποτέλεσμα την ευτυχία της οικογένειας γι’αυτό επίμενε ο Προφήτης να επιλέγει αυτός που θέλει να νυμφευθεί τηνθρησκευόμενη γυναίκα, χωρίς να δίνει σημασία στην ομορφιά ούτε στον πλούτο. Και επειδή το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στα παιδιά τους ορίζει τους νόμους που εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους ακόμα και πριν γεννηθούν. Παρατηρούμε πώς το Ισλάμ επιτρέπει στις έγκυους να μην νυστεύουν το Ραμαζάνι διότι αυτό μπορεί να υπηρεάζει αρνητικά τα βρέφη. Το Ισλάμ υποχρεώνει επίσης τους γονείς να επιλέγουν τα καλύτερα ονόματα στα παιδιά τους, λέει ο Προφήτης, «την ημέρα της κρίσεως θα καλέστε με τα ονόματά σας και τα ονόματα των γονεών σας για αυτό να επιλέγτε ωραία ονόματα», (Αμπο Νταούντ). Η απαγόρευση να επιλέγουν οι γονείς άσχημα ονόματα γίνεται για φύλαξη της ψυχολογία των παιδιών.

Πρέπει επίσης οι γονείς να εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή για τους, είναι υποχρεωμένος δηλαδή να τους εξασφαλίζει τροφή, ρουχισμό και κάπου να μένοουν με ασφάλεια. Ακόμα και αν οι γονείς χωρίζουν πρέπει να εξασφαλίζονται τα βασικά δικαιώματα των παιδιών. Και αν το παιδί είναι ακόμα μωρό και θηλάζεται πρέπει ο πατέρας του να εξασφαλίζει τα εξόδα της μητέρας του για να μπορέσει να αφοσιωθεί σ’αυτό. Ένα ακόμα στοιχείο για την καλή ανατροφή των παιδιών είναι η καλή συμεριφορά απέναντί τους, διότι η αυστρότητα έχει πάντα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτός που αναλαμβάνει την ανατροφή ενός παιδιού είτε γονιός είτε δάσκαλος πρέπει να είναι επιεικής και να δείχνει την καλή του πλευρά. Η αυστρότητα δημιουργεί δειλία και φόβο στην καρδιά του παιδιού επίσης δημιουργεί ψυχολογική αναταραχή. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε την εξής διατύπωση ενός σοφού ανθρώπου ο οποιος λέει, «να μην γίνεις σαν κλειδαριά για αυτούς επειδή αυτό θα τους κάνει να σε μισήσουν και θα επιθυμούν το θάνατό σου». Η επιείκεια δεν αντιτίθεται στην τιμωρία όταν χρειάζεται, όμως η τιμωρίαπρέπει να γίνει με σοφό τρόπο, διότι υπάρχουν κάποιες άτακτες συμπεριφορές που γίνονται αυθόρμητα από το παιδί και λόγω ηλικίας και ενέργειας. Τέτοιες συμπεριφορές δεν χρειάζονται τιμωρίες μπορεί όμως ο γονιός να μιλήσει με το παιδί του και να του δείξει το λάθος του.

Η καλή ανατροφή χρειάζεται επίσης αγάπη και δικαιοσύνη ανάμεσα στα παιδιά χωρίς να υπάρχει δηλαδή κανενός είδους διάκριση. Η δικαιοσύνη είναι ένα βασικό ισλαμικό στοιχείο, λέει ο Αλλάχ, «να μην σας κάνει το μίσος να αδικείτε, να είστε πάντα δίκαιοι διότι αυτό είναι ένδειξη φόβου από τον Αλλάχ». (αλ-Μααἐντα, 8).

Η ανατροφή του παιδιού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις θρησκευτικές αρχές, διότι αυτό θα το σώσει από την θεϊκή τιμωρία. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι πρέπει να γίνει συχνή αναφορά στον Αλλάχ και στις καλές πράξεις απένταντι στο παιδί. Χρειάζεται δηλαδή να μιμάται το παιδί το καλό παράδειγμα, λέει ο Προφήτης στο Αμπτουλλάχ ιμπν Αμπάς, «παιδί μου θα σου μάθουν μερικά πράγματα, να έχει μέσα σου παντα τον Αλλάχ για να σε φυλάξει, να έχει πάντα τον Αλλάχ μέσα σου αν το κάνεις αυτό θα είναι πάντα στην δίπλα σου. Αν θέλεις να ζητήσεις κάτι, ζήτα το από τον Αλλάχ, και αν έχει ανάγκη να στηριχτείς κάπου, τότε να στηριχτείς πάνω στον Αλλάχ. Δεν μπορεί όλη η Ούμμα να σου κάνει καλό εκτός αν το θέλει ο Αλλάχ, επίσης δεν μπορεί να σου κάνει κακό εκτός αν το θέλει ο Αλλάχ. Όλα είναι προκαθορισμένα και γραφτά». (αλ-Τερμεδί).

Η καθοδόγηση των παιδιών χρειάζεται να γίνει μεθοδικά και με καλό τρόπο. Ο Προφήτης ήταν το καλό μας παράδειγμα σ’αυτό, ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύεται με τα λεγόμενα του Όμας ιμπν αμπι Σάλαμα ο οποιος αναφέρει πώς τρώγοντας με τον Προφήτη απλώνε το χέρι του παντού, για αυτό ο Προφήτης του είπε με ήρεμο τρόπο, «παιδί μου πες: εν ονόματι του Αλλάχ, και να φάς με το δεξί σου και από αυτο που βρίσκεται μπροστά σου». (Μούσλιμ).

Χρειάζεται να τονισθεί το γεγονός ότι το παιδί υπηρεάζεται πολύ εύκολα από την συμεριφορά του πατέρα του. Αυτό μας αναγκάζει να πούμε ότι ο πατέρας πρέπει να είναι προσεχτικός όταν κάθεται με τα παιδιά του. Διότι οι κινήσεις του διατυπώνονται στη μνήμη των παιδιών του. Δεν μπορούμε όμως να παραλείψουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο διδάσκων στο σχολείο. Διότι τα παιδιά μοιράζουν την ημέρα τους ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι.

ο Μουχάμαντ είναι Προφήτης του έλεους

mokhtar

Ο Αλλάχ έστειλε τον Προφήτη του Μουχάμαντ ως έλεος για τους ανθρώπους, λέει «σε Στείλαμε σαν έλεος για όλα τα δημιουργήματα». Το ίδιο μοτίβο το τονίζει ο ίδιο ο Προφήτης για τον εαυτόν του όπου λέει, «ω άνθρωποι, εγώ είμαι ένα χαρισμένο έλεος». Λέει ο Αλλάχ σπίσης στο Ιερό Κοράνι, «σας ήρθε ένας Προφήτης από σας. Τον λυεί το γεγονός ότι επιμένετε στην απιστία. Αυτός για τους πιστούς έχει πάντα έλεος».

Το Ισλάμ είναι θρησκεία του έλεους και της ειρήνης για όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει στο Ισλάμ κανένα στοιχείο που να ωθεί τους πιστούς να σκοτώσουν τους άλλους για το δόγμα τους. Το μεγαλύτερο έλος το βλέπουμε σ’ αυτό που αναφέρεται για τον Προφήτη, ο οποιος όταν είδε μια γυναίκα σκοτωμένη μέσα σε μια μάχη είπε: ποιος την σκότωσε αυτή; Αυτή η γυναίκα δεν μαχόταν.αυτό βεβαιώνει πως η δολοφονία δεν πρέπει να γίνει για το δόγμα, ενώ γίνεται όταν κάποιος μάχεται τους εχθρούς που τον απειλούν.

Δεν μπορεί κανένας να υποχρεώνει κανένα για να αλλάξει πίστη. Ακόμα και ο ίδιος ο Προφήτης στον διάλογό του με τους άλλους πάντα ήταν προσεκτικός. Αυτό το αναφέρει και το Κοράνι, «ή Εμείς ακολουθούμε τον σωστό δρόμο ή εσείς», και δεν είπε στους άλλους πως είναι περιπλανώμενοι.

Αν είναι ο Προφήτης μας είναι του έλεους, η θρησκεία μας είναι του έλεους και το Ιερό Βιβλίο μαςείναι το ίδιο, τότε τι είναι αυτό που έκανε κάποιους που θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους να κάνουν αυτό που κάνουν; Και που είναι η έξοδος από όλα αυτά;

Πολλά είναι οι στοιχεία που οδήγησαν προς αυτό, για παράδειγμα ο θρησκευτικός λόγος γίνεται από ανθρώπους μη ειδικευμένους και αυτό δεν είναι μόνο επί της παρούσης, όμως αυτό γίνεται από καιρό. Τονίζουμε ότι η θρησκεία μας είναι μια ήπια θρησκεία και που πάντα ωθεί προς την συγχώρηση. Αναφέρουν οι διάφορες πηγές ότι ο Προφήτης πάντα διάλεγε το πιο εύκολο και δεν ήθειλε ποτέ το δύσκολο ούτε για τον εαυτό του ούτε γιατους άλλους.

Το χρέος μας απέναντι στο Ιερό Κοράνι

awkaf-

  Το Ιερό Κοράνι είναι  το  παντοτινό θαύμα που δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι ούτε τα φαντάσματα να γράψουν κάτι το αντίστοιχο. Λέει ο Αλλά, «αν οι άνθρωποι και τα τζίνι μαζεύονταν για να γράψουν  το αντίστοιχο δεν θα μπορούσαν ακόμα και αν ο ένας βοηθούσε τον άλλον», (αλ-Ισράα, 88). Δεν μπόρεσε ούτε να γράψουν δέκα κεφάλια «σούρα» ούτε ένα κεφάλιο. Λέει ο Αλλάχ, «λένε πως Αυτός (ο Προφήτης), το δημιούργησε από δική του φαντασία, αν νομίζουν ότι λένε την αλήθεια τότε να δημιουργήσουν και αυτοί δέκα κεφάλια από την φαντασία τους και να ζητήσουν ό,τι βοήθεια θέλουν μακριά από τον Αλλάχ», (Χούντ, 13).

  Το Κοράνι του έμαθε ο Αλλάχ στον Προφήτη του μέσω έμπνευσης, είναι το Σύνταγμα των μουσουλμάνων που επιμορφώνει τα ήθη και καθοδηγεί τους περιπλανώμενους, λέει ο Αλλάχ «αυτή η Βίβλος (το Κοράνι) δεν περιέχει τίποτα το ψευδές και είναι η καθοδήγηση τ ων πιστών. Αυτοί που πιστεύουν στην μοίρα και τηρούν τις προσευχές και ξοδεύουν από αυτό που τους χαρίζουμε», (αλ-Μπάκαρα, 1-3).

  Το θαύμα του κορανίου φαίνεται όταν το άκοσαν τα τζίνι και το κατάλαβαν πίστεψαν αμέσως, λέει ο Αλλάχ, «σου στείλαμε μερικά τζίνι (χωρίς να τους βλέπεις), άκουσαν το Κοράνι και όταν τελειώσε η αγόρευση, πήγαν στους ανθρώπους τους και τους είπαν ότι άκουσαν αγόρευση μιας Βίβλου που το κατέβασε ο (Αλλάχ) μετά από τον Μωϋσή και που καθοδηγεί στον σωστό δρόμο». (αλ-Αχκάφ 29). Δεν είναι μόνο τα τζίνι που τους προσέλκυε το Κοράνι, αλλά και οι Άγγελοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο Ουσάϊντ ιμπν Χουντάϊρ, ο οποίος λέει ότι «ενώ διάβασα την σουράτ αλ-Μπάκαρα μέσα στην νύχτα και το άλογό μου ήταν δεμένο μόλις άκουσε έκανε θόρυβο. Όταν σταμάτησα ηρέμησε και όταν ξανάρχισα ξαξανάκανε το ίδιο. Και επειδή ο γιος μου ο Ιάχια κοιμόταν δίπλα του φοβόμουν μην τον πατήσει. Όταν εξημέρωσε διηγήθηκα στον Προφήτη αυτό που έγινε. Τότε μου είπε: διάβαζε ω Ιμπν Χουντάϊρ διάβαζε. Τότε του αποκρίθηκα: φοβόμουν Προφήτα του Αλλάχ μην πατήσει το άλογο τον Ιάχια επειδή ήταν κοντά  του. Και όταν κοίταξα τον ουρανό, τότε είδα κάτι σαν φανάρι. Τότε με ρώτησε: μήπως γνωρίζεις το τι ήταν αυτό; Τουαποκρίθηκα ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του Γνωρίζουν. Μου είπε «αυτοί ήταν οι άγγελοι που κατέβηκαν χάρη στην φωνή σου και αν συνέχιζες την αγόρευση μέχρι το πρωί, τότε θα τους έβλεπαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι», (αλ-Μουχάρι).

  Το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ που ανέλαβε ο ίδιος να το φυλάξει από κάθε αλλοιώση, «Εμείς στείλαμε το Κοράνι και Εμείς το Φυλάμε», (αλ-Χέτζερ, 9). Ο ίδιος ο Αλλάχ το χαρακτηρίζει ως αληθής Βίβλος και τα εδάφια του είναι πλήρη εξηγημένα για να τα καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Προφήτης επίσης μαςπληροφόρησε για την μεγάλη αξία του Κορανίου τονίζοντας, «ο πιο καλός ανάμεσά σας είναι αυτός που μαθαίνει το Κοράνι και το διδάσκει στους άλλους», (αλ-Μπουχάρι). Το Κοράνι είναι επίσης σημαντό μέσο για να κατέχει ο άνθρωπος κατάλληλη ψηλή θέση στην άλλη ζωή. Λέει επίσης ο Πρόφητης «όποιος διαβάζει γράμμα από το Κοράνι ανταμείβεται με Χάσανα και η κάθε χάσανα γίνεται δεκαπάσια. Και δεν λέω το Α-Λ-Μ ένα γράμμα όμως το καθένα είναι γράμμα ξεχωριστό», (Σουνάν αλ-Τερμιδί).

  Ο Προφήτης τονίζει τη σημαντικότητα ανάγνωσης του Κορανίου  λέγοντας στους πιστούς, «μην αφήνετε τις οικίες σας να γίνουν τάφους. Ο Σατανάς αποφεύγει τις οικίες στις οποιες διαβάζεται το εδάφιο αλ-Μάκαρα», (Μούσλιμ). Αναφέρει επίσης ο ίδιος, «στην οικία που διαβάζεται το Κοράνι φεύγουν οι σατανάδες και μένουν οι άγγελοι επίσης διπλασιάζονται οι χαρές της. Ενώ εκείνη που δεν διαβάζεται το Κοράνι φεύγουν οι άγγελοι και μένουν οι σατανάδες επίσης λιγοστεύουν οι χαρές της», (Μουσαννάφ ιμπν άμπι Σάϊμπα).

  Αν παρατηρούμε τη στάση των συντρόφων του Προφήτη απέναντι του Κορανίου θα δούμε πως αυτοί δεν άρνονταν  μόνο στην αγόρευση και στην ακουή του αλλά προσπάθουσαν να το εφαρμόσουν στη καθημερινή τους ζωή. Προσπαθούσαν δηλαδή να τηρήσουν τις διαταγές του κατά γράμματος. Η στάση των συντρόφων του Προφήτη ήταν μια στάση της εφαρμογής, γι’ αυτό δεν βιάζονταν να μαθάθουν όλο το Κοράνι απ’ έξω, διότι χρειάζονταν χρόνο για να το κατανοήσουν και να το εφαρμόσουν σ’ όλους τους τομείς της ζωής τους. Γι’ αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε την γρήγορη ανταπόκρισή τους όταν έμαθαν ότι το Κοράνι απαγορεύει την κατανάλωση του οινοπνεύματος, υποτάχθηκαν αμέσως στην διαταγή. Οι άνθρωποι του Κορανίου, δηλαδή που διαβάζουν και τηρούν τις διαταγές του Κορανίου είναι άνθρωποι του Αλλάχ όπως τονίζει άλλωστε ο Προφήτης.

  Το Ιερό Κοράνι είναι το βασικό στοιχείο που προσδιορίζει την προσωπικότητα των μουσουλμάνων, διότι θεωρείται ως πηγή από την οποια αντλούν όλες τις οδηγίες που αφορόν στην ισλαμική θρησκεία. Γι’ αυτό πρέπει οι ανθρώποι που γνωρίζουν την αραβική γλώσσα και μπορούν να το διαβάζουν στην να το κάνουν συστηματικά, διότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την τύχη και προσπαθούν να το διαβάσουν σε μεταφράσεις, ενώ κάποιοι άλλοι μπαίνουν στον κόπο και αναγκάζονται να μαθαίνουν αραβικά για να το διαβάσουν στην γλώσσα που γράφτηκε.

  Διαβάζοντας όμως το Κοράνι πρέπει να στθούμε στο κάθε του εδάφιο για να το κατανοήσουμε σωστά. Διότι δεν αρκεί να το αγορεύουμε καθημερινώς δίχως να καταλάβουμε την ουσία του. Λέει ο Αλλάχ, «είναι μια ευλογημένη Βίβλος που την κατεβάσαμε σ’ Σένα για να συλλογιστούν τα εδάφια του και να το κατανοούν οι λογικοί άνθρωποι», (Σάντ 29). Έτσι διατάζει ο Αλλάχ τους πιστούς να κατανοήσουν το Κοράνι και όχι απλά να το διαβάσουν.

 Πρέπει ο άνθρωπος που διαβάζει το Κοράνι να δείχνει το απαραίτητο σεβασμό. Θα πρέπει δηλαδή το Κοράνι να φαίνεται στο ήθος του και στις κινήσεις του, διότι το Κοράνι βοηθάει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τις κακίες και τον εγωϊσμό του, λέει ο Αλλάχ, «αυτό το Κοράνι οδηγεί στον σωστό δρόμο και αναγγέλλει στους πιστούςπου πράττουν πάντα το καλό ότι θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή», (αλ-Ισράα 9).