:

Maadili Makuu na Athari kubwa katika kuyainua Mataifa

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola wa viumbe vyote, anaesema katika Qurani tukufu:

{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

Sema: Kwa hakika mimi Mola wangu Mlezi ameniongoa kwenye Njia Iliyo Nyooka, Dini iliyo sawa kabisa, ambayo ndiyo mila ya Ibrahim aliye kuwa mwongofu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina.

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna mungu mwingine yoyote anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, aliye pekee na hana mshirika katika Ufalme wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad, Ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mlezi, tunakuomba umswalie, umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake pamoja na Maswahaba wake wote, na watakaowafuata kwa wema mpaka siku ya Malipo.

Na baada ya Utangulizi huo:

Hakika Mtaifa yaliyostaarabika na kuendelea ndio yanayoyachunga Maadili Makuu na kuyafanya kama mfumo wa Maisha. Na Maadili haya sio maneno tu yasemwayo au kitu kinachotengwa maishani; bali Maadili hayatengani na Mfumo mkuu wa Tabia nzuri za Binadamu na jambo hili linaambatana na mafunzo ya Dini yetu Tukufu ambayo imewekwa mkusanyiko wa Maadili Makuu ambayo yanapangilia Uhusiano wa Binadamu na Mola Wake Mlezi na uhusiano wake na Ulimwengu.

Na katika Maadili haya Makuu, ni Usafi. Uislamu unausisitizia sana Usafi wa mwili, nguo, na eneo, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

Enyi mlio amini! Mnapo simama kwa ajili ya Sala basi osheni nyuso zenu, na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini, au mmoja wenu ametoka chooni au mmewagusa wanawake, na hamkupata maji, basi tayamamuni vumbi lilio safi, na mpake nyuso zenu na mikono yenu. Hapendi Mwenyezi Mungu kukutieni katika taabu; bali anataka kukutakaseni na kutimiza neema yake juu yenu ili mpate kushukuru.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

Na nguo zako, zisafishe.

Na Mtume S.A.W, anasema: Mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini, asiuingize mkono wake kwenye chombo mpaka auoshe mara tatu.

Na anasema Mtume S.A.W: Waogopeni watu wawili waliofukuzwa kwenye rehma za Mwenyezi Mungu Mtukufu. Wakamuuliza: Ni akina nani hao ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akasema: Ni yule ambaye huenda haja katika njia ya watu au katika kivuli chao.

Na Uislamu umefungamanisha baina ya Usafi wa mwili na usafi wa Roho, na ukaufanya usafi wa mwili ukawa ni katika sababu za Usafi wa Roho. Kwani mwanadamu anapoulinda usafi wa mwili wake basi huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake, ambapo Mtume wetu Muhammad S.A.W, anasema: Mja Mwislamu au Muumini anapotawadha kisha akauosha uso wake, yataondoka na maji katika uso wake makosa yote aliyoyaangalia kwa macho yake, au tone la mwisho la maji, na ikiwa ataiosha mikono yake miwili, basi yataondoka na maji makosa yote yaliyofanywa na mikono yako au na tone la mwisho la maji, na akiosha miguu yake miwili makosa yote yaliyopitwa na miguu yake yatatoka na maji au na tone la mwisho la maji mpaka atoke akiwa msafi hana dhambi hata moja.

Kama unavyohimiza Uislamu Usafi wa mtu, unahimiza sana pia Usafi wa watu wote. Anasema Mtume S.A.W: Safisheni viwanja vyenu. Na viwanja hapa ni maeneo yote ya nyumbani kwa mtu, kiwandani au hata shuleni na katika makongamano na maeneo yote ya uma yanayotembelewa, ukijumuisha na barabara na njia pamoja na viwanja vya Uma na maeneo mengine mengi. Kwa hiyo, ni wajibu kuyalinda maeneo hayo yote na kutoonekana chochote kisichostahiki kuwapo, na kuyaacha yakiwa masafi kuliko yalivyokuwa, na kuchangia katika kuyasafisha.

Na katika Maadili hayo ni: Kuheshimu Nidhamu, kwani hapana budi kwa kila jamii kuwa na baadhi ya Nidhamu na Misingi ya kiadilifu ambayo inadhibiti mienendo ya kila mmoja, na inamlindia kila mtu haki zake na kumwajibisha katika kuyatekeleza majukumu yake ipasavyo, na hivyo kuleta masilahi ya taifa ambayo humgusa kila mwananchi. Na yoyote anaezingatia mazingira ya nchi zilizoendelea na jamii zilizokwea juu kihadhi, ataona kwamba hazikufika hivyo isipokuwa kwa kuheshimu Misingi yake na kujiwajibisha katika kuitekeleza. Na jambo hilo hujenga mazingira ya kuheshimu haki za wengine na ni msingi wa haki kwa kutekeleza wajibu. Na mtu akawatendea watu vile anavyotaka atendewe yeye. Na huo ni ukamilifu wa Imani. Anasema Mtume S.A.W: Haamini mmoja wenu mpaka ampendelee nduguye kile anachokipendelea kwa nafsi yake. Na haya ni majukumu ya kila mtu bile kutengwa. Anasema Mtume S.A.W: Nyinyi nyote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kwa kile alichokichunga. Imamu ni mchunga na ataulizwa kuhusu aliowachunga. Na Mwanaume ni mchunga wa Watu wake na ataulizwa kuhusu aliowachunga. Na Mke ni mchunga wa nyumba ya Mumewe na ataulizwa alichokichunga. Na Mtumishi ni mchunga wa Mali za Mwajiri wake na ataulizwa alichokichunga.

Kwa hiyo, kuiheshimu nidhamu na kuwajibika na masharti yake huenezwa Uadilifu na kusambaza moyo wa upendo na undugu na jamii huneemeka kwa Usalama, Amani na Utulivu.

Na katika Maadili ni: Ni kuchunga Hisia za Watu wote, ambapo Uislamu umekuja kwa kila kinachounyoosha Mwenendo na kuinyanyua juu hadhi ya hisia na kuzisogeza nyoyo zikawa pamoja kwa mujibu wa Misingi Mikuu wasiohitilafiana Watu pamoja na kuheshimu Mila na desturi za Watu na mambo walioyazoea. Hakika Sheria ya Uislamu imepitisha kila kizuri kisichochukiwa na Watu na ikakiharamisha kila kibaya kinachowadhuru Watu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

Ambao kwamba wanamfuata huyo Mtume, Nabii, asiye soma wala kuandika, wanayemkuta kaandikwa kwao katika Taurati na Injili, anaye waamrisha mema na anawakanya maovu, na anawahalalishia vizuri, na anawaharimishia viovu…

Na kuzichunga hisia za Wote kunahukumia: Mtu kutumia vizuri mavazi yake, chakula chake, vinywaji vyake, na kujiepusha na Ubadhirifu unaokatazwa kisheria, na mwonekano usiokubalika. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

Enyi wanaadamu! Chukueni pambo lenu kwenye kila pahala wakati wa ibada, na kuleni, na kunyweni na wala msifanye ubadhirifu. Kwa hakika Yeye hapendi wanaofanya israfu.

Vile vile ni lazima kuheshimu na kutekeleza ahadi. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

Enyi mlio amini! Timizeni ahadi.

Vilevile ni lazima kuheshimu Hisia za Watu wote katika kutembea, Mavazi na Ujumla wa Mazingira. Kutoka kwa Jaabir R.A, kwamba Mtume S.A.W, amekatazwa mtu kuunyanyua mguu wake juu ya mguu mwingine mbele ya Watu wengine huku akiwa ameulalia mgongo wake.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Kamba ya kandambili ya mmoja wenu inapomkatikia basi asiitembelee nyingine mpaka atakapoitengeneza iliyomkatikia. Lengo hapo ni kuchunga mazingira ya uma. Na katika kuchunga Hisia za Uma, ni kutotoa sauti kali mbele ya Watu, au kufanya kitendo kinachowachukiza Watu. Kutoka kwa Ibnu Omar R.A, amesema: Mtu mmoja (alibeua) alitoa sauti ya shibe mbele ya Mtume S.A.W, akasema Mtume: Jizuie kubeua mbele yetu kwani wale washibao sana Duniani ndio wenye njaa ya muda mrefu zaidi siku ya Kiama. Na kitendo hicho cha kubeua ingawa sio cha haramu, lakini kinapingana maadili ya Watu wote, na zaidi ya hayo; watu huwaudhi wengine kwa kula kwao vyakula vya haramu ambavyo husababisha harufu mbaya itoke midomoni mwao au katika mavazi yao na vile vile kwa kuchunga Hisia za Watu wote kwa kila kinachotoka kwa mtu, kama kitendo, kauli au kitu kingine chochote. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا}

Hakika masikio, na macho, na moyo – hivyo vyote vitasailiwa.

Na katika Maadili hayo ni: kusema na Watu kwa kauli nzuri na kuchagua maneno ya kuyatamka. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ  إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا}

Waambie waja wangu waseme maneno mazuri, maana Shet’ani huchochea ugomvi baina yao. Hakika Shet’ani ni adui aliye dhaahiri kwa mwanaadamu.

Na Mtume S.A.W, anasema: Neno zuri ni sadaka.

Na kwa ajili hiyo, ni vyema kuyatumia maneno mazuri yasiyowaudhi watu. Bwana wetu Omar bin Khatwaab, R.A, alipita kwa watu waliokuwa wameuwasha moto, hakupenda kuwasalimia kwa kusema: Asalaamu Alaikum enyi watu wa Moto; bali aliwasalimia kwa kusema: Asalaamu Alaikum enyi watu wa mwangaza.

Na katika Maadili hayo ni: mtu kuyaheshimu ya wengine na kutoyaingilia yasiyomuhusu. Katika jambo hili, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}

Wala usiyafuate usiyo na ujuzi nayo. Hakika masikio, na macho, na moyo – hivyo vyote vitasailiwa.

Na Mtume wetu anasema S.A.W: Katika Uzuri wa Uislamu wa Mtu ni yeye kuyaacha yasiyomuhusu.

Ninaposema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yenu.

*        *        *

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola wa viumbe vyote. Na ninashuhudia ya kwamba hakuna mungu mwingine yoyote anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mlezi tunakuomba umswalie umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote, na atakaye wafuata mpaka siku ya Mwisho.

Ndugu zangu Waislamu:

Hakika miongoni mwa nguzo muhimu za Maadili Makuu yanayochangia kuiendeleza jamii yoyo ni: Kuwa na haya. Na hii ni tabia ya kiislamu yenye hadhi ya juu na kumzuia mwenye nayo kufanya anayoweza kulaumiwa kwayo na humpelekea kujiepusha na kila lisilopendeza, na humukinga na sifa ya kupuuzia. Mtume S.A.W, alibainisha kwamba Haya ni katika tabia zilizoletwa na vitabu vyake Mwenyezi Mungu Mtukufu vilivyotangulia, ambapo anasema Mtume wetu S.A.W: Hakika miongoni mwa waliyoyadiriki watu kutoka katika Utume wa Mwanzo ni: Kama ukishindwa kuwa na haya basi fanya utakavyo.

Na Mtume wetu S.A.W, alipopitia kwa mmoja wa Answaar (Maswahaba wa Madina), huku swahaba huyo alikuwa nduguye kuhusu Haya, Mtume S.A.W, akasema: Mwache kwani Haya hutokana na Imani.

Na kutoka kwa Abdulahi bin Masuud R.A, alisema: Mtume S.A.W, amesema:

Muoneeni Haya Mwenyezi Mungu Mtukufu ukweli wa kumuonea Haya. Tukasema: ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu: Hakika sisi tunaona Haya na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa hilo. Akasema Mtume wetu S.A.W: Sio hivyo bali ni kumuonea Haya Mwenyezi Mungu Mtukufu ukweli wa kumuonea Haya. Nako ni: Kukihifadhi kichwa na yaliyomo kichwani. Na kulihifadhi tumbo na yaliyomo tumboni. Na kuyakumbuka mauti na usiku. Na anayeitaka Akhera huyaacha mapambo ya Dunia. Na atakaye fanya hivyo basi huyo atakuwa amemwonea Haya Mwenyezi Mungu Mtukufu ukweli wa kumuonea Haya.

Na Haya humzuia mtu na maovu. Na mtu asiye kuwa na Haya hana kinga yoyote.

     يَعيشُ المَرءُ ما اِستَحيا بِخَيرٍ ** وَيَبقى العودُ ما بَقِيَ اللِحاءُ

فَلا وَاللَهِ ما في العَيشِ خَـيرٌ  ** وَلا الدُنيا إِذا ذَهَبَ الحَياءُ

إِذا لَم تَخشَ عاقِبَةَ اللَيالـي  ** وَلَم تَـستَحيِ فَاِفـعَـل ما تَشاءُ

Na miongoni mwa nguzo muhimu za Maadili ambazo zina mchango mkubwa katika kustawisha Jamii na kuistaarabisha ni: Kuwa na Sifa nzuri. Kama vile uzuri wa Tabia, kuwafanyia Watu mambo mazuri na kujilinda na machafu na kuulinda ulimi wako kwa lugha unayoitumia na makosa pia yatokanayo na maneno machafu, na kujiepusha kila kisichopendeza. Imesemwa kwamba: Mtu atakaetangamana na watu bila ya kuwadhulumu na akazungumza nao bila kuwadanganya na akawaahidi bila ya kuvunja ahadi yake basi huyo ndiye katika wale waliokamilika kwa Sifa nzuri na uadilifu wake ukadhihirika na undugu wake ukawa ni wajibu na kumsengenya ni haramu.

Na sifa nzuri kwa Mtu humfanya awe na mwonekano mzuri wa nje na wa ndani, kwani yeye humchunga Mola Wake kwa Siri na kwa Dhahiri. Haonekani mwema mbele ya Watu tu kisha anapokuwa peke yake hukiuka na kuyafanya yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Anasema Mtume wetu S.A.W: Nitawajua Watu katika Uma wangu watakaokuja siku ya Kiama wakiwa na mema mfano wa majabali ya Tihama yaliyo meupe, na kisha Mwenyezi Mungu Mtukufu akayafanya hayana faida yoyote kwake. Hao ni ndugu zenu na ni wenzenu, wanauchukua usiku kama mnavyouchukua isipokuwa wao ni watu ambao wanapokuwa peke yao hukiuka na kuyafanya aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Ama kupambana na Sifa njema kwa Watu huwa kwa kuwasaidia wao, na kuyapupia masilahi yao, na kwamba mtu awapendelee wengine kile anachokipendelea kwa nafsi yake. Anasema Mtume wetu S.A.W: Muislamu ni ndugu wa Mwislamu mwenzake asimdhulumu nduguye, na asimsaliti, na atakayemtatulia tatizo lolote ndugu yake, basi Mwenyezi Mungu Mtukufu humtatulia yeye tatizo lake. Na mwenye kumwondolea uzito Mwislamu, basi Mwenyezi Mungu Mtukufu atamwondoshea na yeye mazito ya Siku ya Kiama. Na atakaye msitiri mwislamu, Mwenyezi Mungu Mtukufu atamsitiri yeye Siku ya Kiama.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Watu Wapendwao sana na Mwenyezi Mungu Mtukufu ni wale wenyekuwanufaisha wenzao. Na Tendo bora katika Matendo bora kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu ni furaha inayoingizwa kwa nduguyo Mwislamu, au ukamwondolea jambo zito, au ukamlipia deni lake au ukamwondolea njaa, na kutembea na ndugu yangu mwenye njaa (kwa ajili ya kutatuliwa) ni bora kuliko kukaa itikafu mwezi mzima katika Msikiti huu. Kwa maana ya Msikiti wa Madina!

Uislamu umepitisha mjumuiko wa Adabu zenye hadhi ya juu ambazo kama Uma wowote utashikamana nazo basi utafikia Kiwango cha juu cha ustawi, maendeleo na Ustaarabu. Na huo ndio mfumo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu usiobadilika wala kubadilishwa. Uzuri ulioje kwetu sisi kama tutazichukua Adabu hizi na kuzitekeleza ipasavyo kimwenenendo baina yetu, tukajiandaa katika Dunia na Akhera yetu.

Ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu, tunakuomba utuoneshe yanayotufaa katika Dunia na Akhera yetu, na utuwafikishe na yale yanayozifaa nchi zetu, na uilinde nchi yetu, wananchi wake na jeshi lake la Ulinzi na la Usalama.

Usamehevu Kiakida na na Kimwenendo

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}

Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mepesi wala hakutakieni yaliyo mazito.

 

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote, aliye peke yake na wala hana mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake, anaesema: Nimetumwa kwa Dini yenye Usamehevu. Ewe Mola wetu tunakuomba umswalie umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote na kila mwenye kuwafuata kwa wema hadi siku ya Malipo.

Na baada ya Utangulizi huu:

Mtume S.A.W, alikuja na Risala ya Kimataifa iliyoufanya Usamehevu uwepesishaji viwe Mfumo wa Maisha. Hakuna mazito yoyote katika Dini, wala hakuna Uzito wowote katika kuyabeba majukumu, hakuna shida au ugumu wowote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika Dini.

 

Anasema Mtume wetu S.A.W: Hakika Dini ni nyepesi. Na hakuna mtu yeyote atakayefanya nzito isipokuwa humshindi. Basi ongozaneni, jongeleaneni, peaneni habari njema, saidianeni asubuhi na mchana ( mnapokuwaa safarini), na sehemu ya usiku.

Kwa hiyo, Usamehevu katika Sheria ya Uislamu sio neno linalotamkwa tu, au alama inayonyanyuliwa juu; bali ni Akida wanayoiishi Waislamu wote na wakaifanya ikawa Mfumo wao wa Maisha. Lakini pia, ni Msingi miongoni mwa misingi aliyoiamrisha Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa waja wake, watangamane kwayo, na akaijaalia ikawa sababu ya kuzipata radhi na msamaha wake pamoja na rehma zake, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ}

Na wasamehe, na waachilie mbali. Je! Nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni?

 

Ni kwamba tunachojitahidi ni Kuufanya Usamehevu uwe mwenendo wetu kimaisha, kwani Ulinganiaji wa Uislamu wa Usamehevu ni Ulinganiaji wa kiutendaji na kiutekelezaji. Mwenyezi Mungu Mtukufu ametoa wito kwa Waja wake akiwataka wawasamehe waliowakosea na wawe wasamehevu, na wito huu umekuja katika sehemu nyingi ndani ya Qurani Tukufu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}

Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilio jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu.

 

Na Mtume S.A.W, aliutekeleza Usamehevu kivitendo akiwa na Watu. Mtume S.A.W, akawa mfano mzuri wa kuigwa kwa Uma wake na kwa Utu kwa ujumla, ambapo anasema Mtume S.A.W: Hakika mambo yalivyo, miki rehma iongozayo. Na anasema Mama wa Waumini Bi Aisha R.A: Hakuwahi Mtume S.A.W, kuchagulishwa baina ya vitu viwili isipokuwa alichagua chepesi kama hakikusababisha dhambi, na kama kisababisha dhambi, basi yeye alijiweka mbali nacho…

Na hapa kuna swali ambalo lazima kila mmoja wetu anapaswa ajiulize wazi wazi na bila kificho nalo ni kama lifuatavyo: Je? Sisi tunatekeleza Akida hii katika mienendo yetu? Na je? Tumeifanya ikawa ni Mfumo wa kutangamana baina yetu na baina yetu na Wengine wote? Usamehevu ni Mwenendo mzuri ambao lazima utekelezwe na kila mwislamu katika nyanja zote za maisha yake. Na kwa hivyo, tunaona Usamehevu baina ya mke na mume wake, nao ni Uhusiano wenye hadhi ya juu mno katika mahusiano ya Wanadamu. Na ni moja kati ya alama za utukufu wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na Mwenyezi Mungu Mtukufu amebainisha wazi kwamba Uhusiano wa wanandoa unajengeka kwa Mapenzi,vRehma na Mtangamano Mwema. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}

Na katika Ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao. Naye amejaalia mapenzi na huruma baina yenu.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِـيرًا}

Na kaeni nao kwa wema, na ikiwa mmewachukia, basi huenda mkakichukia kitu, na Mwenyezi Mungu ametia kheri nyingi ndani yake

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

Nao wanawake wanayo haki kwa Sharia kama ile haki iliyo juu yao

 

Kwa maana ya kwamba; wanawake wana wao uzuri wa kusuhubiana nao kwa Wema na wanaume wao kama vile ambavyo wao wa anavyopaswa kuwafanyia vivyo hivyo Waume zao. Anasema Mtume S.A.W: Mbora wenu ni yule aliye Mbora kwa Watu wake wa Nyumbani, na Mimi ni Mbora wenu kwa Watu wangu wa Nyumbani. Na Mtume S.A.W, ameusia sana kuwatendea wema Wanawake, ambapo anasema S.A.W: Mume asimchukie Mke wake, na (atambue) akichukia kitu chochote kile katika tabia za mke wake atambue kwamba Mtu mwingine anaweza kukipenda.

Na Wasia wa Mwisho wa Mtume S.A.W, ulikuwa juu ya Wanawake, kabla ya kufa kwake, ambapo alisema S.A.W: Usianeni kuwatendea wema Wanawake.

Kwa hiyo, Usamehevu unatakiwa uwe mwenendo wa wanandoa wawili, na iwe Sheria ya Kibinadamu inayoyapangilia Maisha yao. Uzuri ulioje wa maneno ya Abu Dardaa-a, R.A, alipomwambia Mke wake R.A: Utakaponiona nimekasirika basi niridhishe,  na ninapokuonesha hasira zangu huwa ninaridhika, katika Mtangamano Mwema wa kibinadamu uliosimamishwa na misingi ya Uadilifu pamoja na Usamehevu.

 

Vile vile kuna Usamehevu na Jirani:  anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Kitabu chake Kitukufu:

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ}

Muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni wema wazazi wawili na jamaa na mayatima na masikini na jirani wa karibu na jirani wa mbali, na rafiki wa ubavuni na mpita njia.

Wingi ulioje wa Usia wa Mtume S.A.W juu ya jirani! Anasema Mtume S.A.W: Jiburilu aliendelea kuniusia juu ya Jirani mpaka nikadhani atanirithisha.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Anayemwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu na kuiamini Siku ya Mwisho, amkirimu Jirani yake.

Na anasema Mtume S.A.W: Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, haamini Mtu yoyote, Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, haamini Mtu yoyote, Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, haamini Mtu yoyote; akaulizwa: Ni Mtu gani huyo Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akasema: Mtu huyo ni yule ambaye Jirani yake hasalimiki na Shari zake.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Mbora zaidi wa Marafiki mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu ni yule aliye Mbora kwa mwenzake, na Jirani Mbora zaidi kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu ni yule Mbora wao kwa jirani yake.

Na anasema Mtume S.A.W: Muumini sio yule anaelala wakati Jirani yake aliye karibu naye ana Njaa.

Usamehevu unatakiwa vile vile uenee baina ya mtu na wafanyakazi wenzake, na katika vyuo vikuu na katika shule mbalimbali, na sehemu zingine zote. Na Qurani Tukufu imeimarisha Uhusiano baina ya Watu wote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Na tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye khabari.

 

Mtume wetu S.A.W, alikuwa Mbora zaidi katika Watu kitabia kwa Watu wote na kwa Maswahaba wake, akawa S.A.W, anawatendea wema, anamtembelea mgonjwa wao, na anawatembelea mara kwa mara, anatoa sadaka kuwapa Mafukara wao, na kuwalipia Madeni yao na kuwatimizia haja zao, na alikuwa anawasamehe makosa yao. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye moyo mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Basi wasamehe, na waombee maghfira, na shauriana nao katika mambo.

 

Usamehevu barabarani na katika vyombo vya Usafirishaji: Mtu anaweza kuudhiwa vyovyote iwavyo au kuwaudhi wengine, kwani Watu wapo wa aina nyingi. Kuna mwenye hasira, kuna mkali, na kuna msamehevu, kuna mwenye nguvu, kuna mnyonge, kuna asiyevumilika. Uzuri ulioje wa kukutana na Watu wote hao kwa Upole na Usamehevu! Na majibu ya Mtu yakawa kwa Ulaini na adabu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}

Na waja wa Arrahman Mwingi wa Rehema ni wale wanao tembea ulimwenguni kwa staha, na wajinga wakiwasemeza hujibu: Salama!

 

Na Mtume wetu S.A.W, anasema: Hamtaingia Peponi mpaka muamini. Na hamtaamini mpaka mmpendane. Je nikujulisheni kitu ambacho mkikifanya mtapendana? Peaneni salamu baina yenu.

 

Vilevile ni lazima kufuata taratibu zilizowekwa barabarani na kwa ajili ya vyombo vya usafiri kama vile kuwaachia watu wazima na wanyonge na wanawake viti wakae, na kuchunga hisia za Watu na kuwa nao kirafiki. Anasema Mtume wetu S.A.W: Hakika Upole hauwi katika kitu chochote isipokuwa hukipendezesha, na wala hauondoshwi katika kitu chochote kile isipokuwa hukifanya kiwe kibaya.

Na miongoni mwa alama za Usamehevu ni Usamehevu wa Nafsi, kwani kutoa ni Dalili ya kumwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mtume wake. Na ni dalili ya mtu kutengenekewa mambo yake na kuwa na Msimamo, kwayo Muumini hujulikana, na nyoyo huwa pamoja, na kwayo mja hupata thawabu za wema Wake.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

Hamtoipata Pepo mpaka mtoe mnavyovipenda.

 

Kutoa na kuwapa Mafakiri na Masikini ni dalili ya Usamehevu wa Nafsi na Maadili yake Mema. Anasema Mtume wetu S.A.W: Mtoaji yuko karibu na Mwenyezi Mungu Mtukufu, yuko karibu na Pepo, yuko karibu na Watu na yuko mbali na Moto.

 

Vile vile Usamehevu katika kuuziana na katika kudai Deni lake: Anasema Mtume wetu S.A.W: Mwenyezi Mungu Mtukufu anamrehemu mtu anaekuwa msamehevu pindi anapouza, anaponunua na anapodai alipwe Deni lake. Na kutoka kwa Al-irbaadhi bin Saariya R.A,  amesema: Nilimuuzia Mtume S.A.W, msokoto wa kamba nikamjia na kudai anilipe, nikamwambia: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, nilipe pesa zangu thamani ya msokoto wa kamba niliyokuuzia. Akasema Mtume wetu S.A.W: Sawa, nitakulipa. Sitakulipa isipokuwa kwa dirhamu mpya zinazong’aa kwa weupe wake. Akasema yule Mtu: Mtume akanilipa kwa malipo Mazuri zaidi. Na Mtume S.A.W, aliwahi kujiwa na bedui mmoja, akamwambia: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Nilipe deni langu. Mtume S.A.W, akampa ngamia aliyepevuka kiumri, na akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu: Malipo haya ni mazuri zaidi ya bidhaa yangu. Mtume S.A.W, akasema: Hakika Uma bora ni wale walio bora katika kulipa madeni yao.

Na hakika Mtume S.A.W, aliwahimiza watu kila jambo linalopelekea Usamehevu na Wepesi na likaleta maana ya udugu wa kibinadamu na Mjongeleano baina ya watu wote, kama vile kuwasamehe madeni wale wasiojiweza au kuwapa muda zaidi. Anasema Mtume S.A.W: Mtu yoyote atakayempa muda zaidi anaemdai mwenye matatizo, au akaamua kumfutia madeni yake, Mwenyezi Mungu Mtukufu atampa kivuli katika Kivuli chake. Na anasema Mtume wetu S.A.W: Mtu mmoja alikuwa anawadai Watu, akamwambia kijana wake: Utakapoenda kwa mtu ambaye mambo yake ni magumu, basi msamehe, huwenda Mwenyezi Mungu Mtukufu atetusamehe na sisi, Mtu huyo akafariki dunia na Mwenyezi Mungu Mtukufu akamsamehe.

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nyinyi.

***

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote. Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote, aliye peke yake na wala hana mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe   Mola wetu tunakuomba umswalie umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote na kila mwenye kuwafuata kwa wema hadi siku ya Malipo.

Ndugu zangu Waislamu.

 

Hakika miongoni wa alama zenye hadhi ya juu za Usamehevu na zilizo nyepesi pia ni maneno mazuri.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}

na semeni na watu kwa wema

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}

Waambie waja wangu waseme maneno mazuri,

 

Na maneno mazuri yanakuwa kwa Watu wote, bila kujali tofauti zao za rangi, jinsia na Imani zao. Na jambo hili kama linamaananisha kitu basi litakuwa linamaanisha Ubora wa Malezi na Tabia njema

 Na imesemwa kuwa: Uzuri wa Tabia ni kitu chepesi; ni uso mkunjufu, na maneno laini na mazuri.

 Mungu Mtukufu amemwamrisha Bwana wetu Musa A.S, amsemeshe Firauni kwa maneno mazuri, pamoja na kiburi na ubishi wake. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى* فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}

Nenda kwa Firauni. Hakika yeye amezidi jeuri Mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa.

 

Tunapaswa tujiepushe na Mambo ya Upuuzi ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}

Na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi,

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}

Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawasawa.

 

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}

Hebu hukuona vipi Mwenyezi Mungu alivyo piga mfano wa neno zuri? Ni kama mti mzuri, mizizi yake ni imara, na matawi yake yako mbinguni. Hutoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya Mola wake Mlezi. Na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano ili wapate kukumbuka.

 

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Hakika Mja anaweza kuzungumza neno katika yanayoridhiwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu bila kukusudia, na Mwenyezi Mungu Mtukufu akamnyanyua hadhi za juu. Na hakika Mja anaweza kuzungumza neno katika yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Mtukufu bila kukusudia na likampeleka neno hilo Motoni.

Ni wajibu vile kujiepusha na kila aina ya Maneno Machafu, kwa Kauli yake Mtume S.A.W: Hakika ya Muumini sio katika kulaani au kukashifu, au kutoa kauli zisizopendeza.

Hakika Usamehevu ni ukati wa baina ya Viwili vinavyokinzana; Ukali, na kupuuzia, vyote hivyo ni ukali ulio mbali mfumo wa Uislamu wa kati na kati, ambao unakusanya aina mbalimbali za usamehevu na urahisishaji na Huruma ambavyo humaliza aina zote za Siasa kali na kujikweza kidini, na kupindukia pamoja na kupotosha watu.

 

Tunakuomba ewe Mola wetu Mtukufu uturuzuku Usamehevu katika kauli zetu, katika vitendo vyetu, katika Mtangamano wetu na katika mambo yetu yote. Na utusuluhishie tulichosigana, na Uilinde Nchi yetu na Nchi zote Duniani.

 

 

Mwenyezi Mungu kuwa Pamoja na Mja Wake, Sababu na Athari zake

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa Viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

 {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

Yeye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita; kisha akakaa vyema juu ya enzi. Anayajua yanayo ingia katika ardhi na yanayo toka humo, na yanayo teremka kutoka mbinguni, na yanayo panda humo. Naye yu pamoja nanyi popote mlipo. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyaona mnayo yatenda.

 

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu tunakuomba umswalie umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote.

 

Na baada ya Utangulizi huu:

 

Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu kuwa karibu na waja wake kunaweza kukawa ni kwa kuwachunga, au kuwasaidia. Kuwachunga kuna maana ya yeye Mtukufu kuvijua vilivyo, Viumbe vyake vyote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}

Na ziko kwake funguo za ghaibu; hakuna azijuaye ila Yeye tu. Na Yeye anajua kilioko nchi kavu na baharini. Na halidondoki jani ila analijua. Wala punje katika giza la ardhi, wala kinyevu, wala kikavu ila kimo katika Kitabu kinacho bainisha.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi? Hauwi mnong’ono wa watu watatu ila Yeye huwa ni wane wao, wala wa watano ila Yeye huwa ni wa sita wao. Wala wa wachache kuliko hao, wala walio wengi zaidi, ila Yeye yu pamoja nao popote pale walipo. Kisha Siku ya Kiyama atawaambia waliyo yatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }

Asijue aliye umba, naye ndiye Mjua siri, Mwenye khabari.

 

Na ya pili ni: Uwepo wa pamoja wa Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mja wake katika kumsaidia, kukuwafikisha, kumlinda, kumuunga mkono na kumlea. Na amewatengea haya Mitume wake A.S, na Mawalii wake, na Watu wema katika waja wake walio pamoja naye.

     Na hakika Qurani Tukufu imeashiria katika sehemu nyingi Ukaribu huu wa Mja na Mola wake ambao huwa wanaupata Watu Maalumu katika waja wake Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na katika hili, maneno yake Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Mitume wake wawili, Mtume Musa A.S, na Haruna A.S, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى * قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى * قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}

Nenda, wewe na ndugu yako, pamoja na ishara zangu, wala msichoke kunikumbuka. Nendeni kwa Firauni. Hakika yeye amepindukia mipaka. Mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Wakasema: Ewe Mola wetu Mlezi! Hakika sisi tunaogopa asije akapindukia mipaka juu yetu au kufanya jeuri. Akasema: Msiogope! Hakika Mimi ni pamoja nanyi. Nasikia na ninaona.

 

Na Upamoja huu aliouzungumzia Mtume Musa A.S, pale Watu wake walipodhani kuwa Firauni na Wanajeshi wake wamekwishawazingira, na hakuna kimbilio lolote litakalowaokoa na mabavu yake, mbele yao kuna bahari, na Firauni na Wanajeshi wake wako nyuma yao. Hapo wakapiga kelele wakisema:

 

 {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ }

Hakika sisi bila ya shaka tumepatikana!

 

Akajibu Musa A.S, huku akiwa na yakini na Imani ya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu na kwamba atamsaidia na atamnusuru. Akasema:

{قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}

(Musa) akasema: Hasha! Hakika yu pamoja nami Mola wangu Mlezi. Yeye ataniongoa

 

Na Uwepo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mja Wake S.A.W, wakati wa Hijirah yake ambapo anasema Bwana wetu Abubakari Siddiiq R.A: Nilikuwa na Mtume S.A.W, Pangoni, nikaiangalia miguu ya Washirikina na Nikasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, kama mmoja wao angeliangalia miguu angetuona, akasema Mtume S.A.W: Ewe Abubakari: Unapofikiria uwili wetu tambua kwamba watatu wetu ni Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na katika hili, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

Ikiwa nyinyi hamtamnusuru Mtume, basi Mwenyezi Mungu alikwisha mnusuru walipo mtoa walio kufuru, naye ni wa pili katika wawili walipo kuwa katika pango, naye akamwambia sahibu yake: Usihuzunike. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Mwenyezi Mungu akamteremshia utulivu wake, na akamuunga mkono kwa majeshi msiyo yaona, na akalifanya neno la walio kufuru kuwa chini, na Neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndilo juu. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye nguvu Mwenye hikima.

 

Utukutu ulioje anapokuwa Mja pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu, na yoyote atakaekuwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu basi hakuna kioicho dhidi yake, kwa yoyote aliye dhidi yake na yule aliye pamoja naye. Na ili Uwepo wa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu upatikane kwa Mja, anapaswa Mja huyu kuingia katika Milango ya kuelekea katika uwepo huo, na lazima atumie njia itakayopelekea kumwezesha Jambo hili, na miongoni mwa Milango hiyo Muhimu ni: Ni kuifikia Imani kamili ya kumwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu

Ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}

Kwani hakika Mwenyezi yu pamoja na Waumini

 

Na hali ya Imani ni kama alivyoitaja Mtume S.A.W: Ni kumwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu, na Malaika wake na Vitabu vyake na Mitume wake na Siku ya Mwisho, na Kuamini Qadar, Kheri na Shari yake. Na ukweli wa Imani ni kudhihirika athari zake katika Maadili na Mwenendo wa Mtu na jinsi anavyoishi na Watu, ambapo anasema Mtume S.A.W: Mwislamu ni yule ambaye Watu watasalimika na Ulimi wake na Mikono yake, na Muumini ni yule ambaye Watu watamwamini kwa Maisha na Mali zao.

Na miongoni mwake ni: Ni pale Mja anapofanikisha Uchamungu na Wema wake kwa Watu wote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}

Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kumcha, na watendao mema.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}

Na jueni kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja na wachamngu.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}

Na hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na watu wema.

 

Ni kitendo cha kila Mja ambacho kinamridhisha Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kujiepusha na kila kinachomuudhi Mwenyezi Mungu Mtukufu. Ni mkusanyiko wa kila jambo la heri. Na Qurani Tukufu imebainisha katia sehemu nyingi, miongoni mwazo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu aliposema:

{لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}

Sio wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi. Bali wema ni wa anaye muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na Malaika na Kitabu na Manabii, na anawapa mali, kwa kupenda kwake, jamaa na mayatima na masikini na wasafiri, na waombao, na katika ugombozi, na akawa anashika Sala, na akatoa Zaka, na wanao timiza ahadi yao wanapo ahidi, na wanao vumilia katika shida na dhara na wakati wa vita; hao ndio walio sadikisha, na hao ndio wajilindao.

 

 Anasema Mtume wetu S.A.W: Msihasidiane, msipandishiane bei katika bidhaa zenu, msibughudhiane, msifanyiane vitimbi, na aziuze yoyote katika nyinyi dhidi ya mauzo ya nduguye, na kuweni Waja wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, ndugu, Mwislamu ndugu yake Mwislamu, hamdhulumu, wala hamtupi na wala hamchukii. Uchamungu uko hapa (kifuani).

 

Na anaashiria kifuani kwake mara tatu, inamtosha mja kupata shari yake anapomchukia ndugu yake Mwislamu. Kila Mwislamu kwa ndugu yake Mwislamu ni haramu. Damu yake, Mali yake na Heshima yake.

Na Nguzo ya Ihsani, Mtume S.A.W, ameibainisha vizuri katika Maneno yake yeye mwenyewe aliposema: Ni Kumwamini Mwenyezi Mungu Mtukufu kama unamwona, na kama Wewe humuoni basi hakika yeye anakuona.

Na hapo, Mja huifikia kikamilifu hali ya kumchunga Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Yakini kamili kwamba Mola wake Mlezi hamsahau yeye katika hali yake ya Siri na ya Wazi, na katika shughuli zake zote na utulivu wake pia.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} .

Hajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anaona?

 

Na miongoni mwa njia za kuingia katika Kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu ni: Uvumilivu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

Na subirini. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

Na wabashirie wanao subiri, Wale ambao ukiwasibu msiba husema: Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake Yeye hakika tutarejea. Hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao Mlezi na rehema. Nao ndio wenye kuongoka.

 

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ}

Na ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi. Kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu, na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi unapo simama.

 

Anasema Mtume S.A.W: Na utambue kwamba kukivumilia unachokichukia kuna heri nyingi sana. Na Uvumilivu ni: kuizuia nafsi yako na huzuni, na kuuzuia ulimi usilalamike na kuvizuia viungo na hasira, na hali hii hupatikana kwa kupambana vikali na nafsi, na kufanya hivyo ni kutoa kitu bora zaidi. Anasema Mtume S.A.W: … Na mwenye kujitahidi kuvumilia basi Mwenyezi Mungu Mtukufu humjaalia uvumilivu, na hajapewa mtu kitu bora  na kipana zaidi kuliko uvumilivu.

Na miongoni mwa njia za kukufikisha katika Kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu ni: Mzinduko wa dhamira yako; kwani Mtu mwenye Dhamira iliyo hai anatambua fika ya Kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu yuko pamoja naye anapokuwa safarini, au anapokuwa pale anapoishi, au anapokuwa peke yake au na watu, na hakuna kinachofichika kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na wala hakuna siri yoyote au jambo la wazi linalompita.

 

Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Mtume Yusufu A.S, pale yule Mwanamke alipoifunga Milango ya nyumba, na akamwandalia mazingira ya kufanyia maasi, na Yusufu A.S, akajikinga kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Kipindi chote na ulimi wake ukaanza kukariri na kuisema kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}

Huyu bwana wangu kaniweka maskani nzuri, na hakika wenye kudhulumu hawatengenekewi.

 Na hilo ndilo lililotajwa na Mwanamke wa Kiongozi wa Misri kama inavyobainisha Qurani Tukufu kupitia Kauli ya Mwanamke huyo katika Kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ}

Na kweli mimi nilimtaka naye akakataa.

  Kuhisi kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu ni jambo Tukufu mno, na lo ni pale Mja anapokuwa na hofu ya Mola wake Mtukufu Duniani, na akaokoka na adhabu yake Mwenyezi Mungu Mtukufu Siku ya Kiama. Na katika Hadithi Qudsiy, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: Kwa Utukufu wangu mimi sikusanyi kwa mja wangu hofu mbili, na wala simkusanyii usalama wa aina mbili; anaponiamini Duniani, nitamwogopesha Siku ya Kiama, na anapo niogopa Duniani basi mimi nitampatia usalama siku ya Kiama.

Mwanadamu pia anabahatika kuingia katika kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}

Basi nikumbukeni nitakukumbukeni, na nishukuruni wala msinikufuru.

 Na anasema Mtume wetu S.A.W: Kwamba anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Hadithi Qudsiy: Mimi niko katika dhana ya Mja wangu kwangu mimi, na Mimi niko nae anaponikumbuka, na iwapo atanitaja Mimi katika nafsi yake nami nitamtaja katika Nafsi yangu. Na akinitaja kwa watu, basi nami nitamtaja katika Watu walio bora zaidi…

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nyinyi.

***

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad, S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu, Mswalie, na umrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote mpaka siku ya Mwisho.

Ndugu zangu Waislamu:

Hakika kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu kuna Athari kubwa ambapo Mja huchuma Matunda yake Duniani na Akhera. Miongoni mwake ni: Kwamba atakaeingia katika kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu basi Mwenyezi Mungu Mtukufu atamponda na kila aina ya Shari na atamwondoshea kila lenye madhara.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}

Walio ambiwa na watu: Kuna watu wamekukusanyikieni, waogopeni! Hayo yakawazidishia Imani, wakasema: Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ni mbora wa kutegemewa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}

Na anaye mtegemea Mwenyezi Mungu Yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajaalia kila kitu na kipimo chake.

 Kwa maana ya: mwenyekumtosha, Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}

Je! Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake?

Na yoyote anayemtegemea Mwenyezi Mungu Mtukufu na akamwamini vilivyo na inavyotosha, basi hakuna adui yoyote anaeweza kumdhuru yeye, na anachokitaka hakataliwi na anachokitamani hakitampita. Na tunaposimama katika kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Mtume wetu Musa A.S:

{وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}

na ili ulelewe machoni mwangu.

 Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي}

Na nimekuteuwa kwa ajili ya nafsi yangu.

 Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu akimwambia Mtume wake S.A.W:

 {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا}

Na ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi. Kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ}

na wabashirie wale walio amini ya kuwa watakuwa na cheo cha juu kwa Mola wao Mlezi.

Tunaitambua hadhi ya Mola kuwa na Mja, na fadhila zake na athari zake Njema.

Hapana Shaka yoyote kwamba kuingia Kweli katika nafasi ya kuwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu na kuwa chini yake ni katika Milango Muhimu mno ya Utulivu wa Mja, na kutulizana kwa moyo na kuwa na afya njema ya nafsi yake, na ni njia ya kujiepusha na kila upande wa ukosefu wa utulivu wa nafsi, Wasiwasi, mgongano wa mawazo, na msongo wa mawazo. Kwani vipi Mja anaweza kuwa na wasiwasi kama atafuata njia sahihi na akatambua ya kwamba jambo lolote liko katika mikono ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, na anapoamua kitu husema kuwa na kikawa?.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

Sema: Ewe Mwenyezi Mungu uliye miliki ufalme wote! Wewe humpa ufalme umtakaye, na humwondolea ufalme umtakaye, na humtukuza umtakaye, na humuangusha umtakaye. Kheri yote iko mikononi mwako. Hakika Wewe ni Muweza wa kila kitu.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا  وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

Rehema ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuizuia. Na anayo izuia hapana wa kuipeleka isipo kuwa Yeye. Naye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima.

Hakika Waja wa Mwenyezi Mungu Mtukufu kuhisi kuwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu na kuusogeza Utukufu wake katika nyoyo zao, huwafsnikishia wao na Jamii yao viwango vya juu vya daraja la amani na usalama wa kijamii kwani Waja wanapojua kwa uyakinifu Kwamba wao kamwe hawatoweki machoni mwa Mwenyezi Mungu Mtukufu basi maadili yao hunyooka na Tabia zao zikawa nzuri, wakawa wanafuata maamrisho yake Mwenyezi Mungu Mtukufu na wanajiepusha na Makatazo yake Mwenyezi Mungu Mtukufu na wanasimama katika Mipaka yake na wanafanya kazi ili watengeneze Dunia kwa Dini yao. Na kila mmoja wao akawa anaishi kwa amani katika nafsi yake na katika Familia yake na ndugu zake anaowalea yeye, na Majirani zake, wenzake marafiki zake na Jamii yake na Watu wote. Na hiyo ndiyo Risala ya Uislamu aliyokuja nayo Mtume Muhammad, ambaye ni Rehma kwa Viumbe vyote.

Ewe Mola wetu Mtukufu, tunakuomba utuingize katika Wale unaowanusuru na kuwasaidia, na tukauomba utuongezee Fadhila zako, na utupanulie neema zako kwetu, na uturuzuku Nia njema katika mambo yetu yote na Uilinde Nchi yetu na nchi zote Duniani.

Umoja wa Kitaifa ndio Nguvu zake

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}

Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa Viumbe vyote, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mtukufu mswalie, mrehemu, mswalie na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote.

Na baada ya Utangulizi huu.

Hakika Mtume wetu S.A.W, alikuja na Ujumbe unaolingania Umoja na Mjongeleano baina yetu na Ujumbe huo ukazuia Mgawanyiko na Mpasuko baina yetu. Ukawakusanya Waarabu waliokuwa wameparaganyika na kuwafanya wawe Uma mmoja, na Mtume S.A.W, akawafanya wawe ndugu baina yao kwa undugu wa Imani na akazifungamanisha nyoyo zao kwa mfungamanisho wa Kujongeleana na kuzoeana, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}

Hakika Waumini ni ndugu.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

Na akaziunga nyoyo zao. Na lau wewe ungeli toa vyote viliomo duniani usingeli weza kuziunga nyoyo zao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliye waunganisha. Hakika Yeye ndiye Mtukufu Mwenye nguvu na Mwenye hikima.

Vilevile Mtume S.A.W, ametuamrisha tupendane na tuhurumiane na kuhisiana huruma, Akasema S.A.W: Mfano wa Waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana na kuhisiana huruma, ni Mfano wa Mwili Mmoja, pindi kiungo kimoja kinapohisi maumivu basi mwili mzima huugulia kwa Kukesha na kwa Homa.

Itambulike kuwa Mjongeleano huu haujaishia kwa Waislamu tu peke yao, bali unajumuisha Watu Wote kwa ujumla. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Na tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye khabari.

Na hivyo ndivyo Qurani Tukufu ilivyothibitisha, pale ilipouzungumzia Undugu wa Kibinadamu baina ya Mitume na Wanaowapinga katika Imani yao, na kwa ajili hiyo, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا}

Na kwa A’adi tulimpeleka ndugu yao, Hud.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا}

Na kwa Thamud tulimpeleka ndugu yao, Saleh.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا}

Na kwa watu wa Madyana tulimtuma ndugu yao Shua’ib.

Na baada ya Mwenyezi Mungu Mtukufu kutaja simulizi za Mitume waliotangulia, amesema:

{وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}

Na kwa yakini huu Umma wenu ni Umma mmoja, na Mimi ni Mola wenu Mlezi, basi nicheni Mimi.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}

Na kwa yakini huu Umma wenu ni Umma mmoja, na Mimi ni Mola wenu Mlezi, basi nicheni Mimi.

 قال الإمام البغوي (رحمه الله) : بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين ، والألفة والجماعة ، وترك الفرقة والمخالفة .

Jambo ambalo halina shaka yoyote ni kwamba Uislamu kuulingania Umoja na Kukusanyika na kupinga Mgawanyiko na Uchoyo ni moja kati ya sababu muhimu sana za kuilinda nguvu ya Taifa na Amani ya Jamii; kwani mtu yoyote hata kama atakuwa na nguvu kiasi gani lakini katika Jamii nyonge, hakika mtu huyo ataendelea kuwa mnyonge tu, na pia upande mwingine, Mtu yoyote anapokuwa mnyonge katika Jamii yenye nguvu basi bae atapata nguvu hiyo kutokana na Jamii yake anayoishi ndani yake; na kwa hivyo Uislamu umeinua thamani ya Utaifa, na kusisitiza kuwa Nchi ni ya wote na yeye pia kwao ni wa Wote; kwani Umoja wa Kitaifa unahukumia kutokuwepo Mgawanyiko baina ya wananchi wake kwa misingi ya Dini, Rangi au Jinsia. Mwarabu sio bora kuliko Mwajemi, au Mweupe kuliko Mweusi, au Mweusi kuliko Mweupe isipokuwa kwa Uchamungu, na kufanya Mema. Na kuanzia hapa, ndipo ulipokuwapo ule waraka wa Madina alioupitisha Mtume S.A.W, na Mayahudi wa Madini, ambapo aliwapa Mayahudi haki za Waislamu kama vile: Uhuru, Usalama, na Amani. Na akawawajibisha ndani yake kuwa na Ulinzi wa pamoja wa Mji wa Madina, katika msisitizo mkubwa wa kwamba Nchi ni ya Wote, na inawatosha ikiwa tu kila mmoja atawajibika ipasavyo na kubeba majukumu yake. Uislamu pia, ume8nyanyua juu thamani ya Kazi kwa kushirikiana, na ukaufanya Umoja wa Watu, na kuunganisha Juhudi na kupiga vita tofauti kuwa ni Wajibu wa Uma bila kujali wakati au sehemu, na jambo hili Mwenyezi Mungu Mtukufu ameliamrisha katika Qurani Tukufu ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

  {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}

Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane.

Na anasema Mtume S.A.W:

Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu anakuridhieni vitu vitatu na anachukia vitu vitatu; Anakuridhieni yafuatayo: Mumuabudu yeye na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote, na mshikamane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu Mtukufu nyote na wala msitengane. Na chukia kwenu vifuatavyo: Usambazaji wa maneno yasemwayo, Kuuliza Maswali mengi, na Upotezaji wa Mali.

Na Mtume S.A.W, ametoa mifano ya Uma katika Umoja wake na Mshikamano wake na kutiana nguvu kwake katika jengo lililo imara, akasema Mtume S.A.W: Muumini na Muumini Mwenzake ni kama Jengo lililo imara; linajiimarisha lenyewe kwa lenyewe. Na akavishikamanisha vidole vyake.

Na Qurani Tukufu imetutolea mifano ya Umoja iliyopelekea kuilinda nchi na Amani ya Jamii, na kutokana na hayo, Mtume wetu Yusuf A.S, pale alipoandaa Mkakati wa uliopangikana watu wote wakashirikiana na wakawa pamoja nyuma ya lengo lao, na wakatekeleza Jambo hili katika uhalisia wakashirikiana na wakawa bega kwa bega kila mmoja kwa uwezo wake kwa mujibu wa Mfumo uliochorwa vyema na kwa Utashi wa lengo lililokusudiwa na hapo ndipo Nchi ilipofanikiwa na kuwa na Maendeleo na Maisha bora na Ulinzi na nguvu za Kiuchumi na Watu wakaja kutoka kila upande ili wapate Kheri zake ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa Kauli ya Mtume wetu Yusufu A.S:

{قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ}

Akasema: Mtalima miaka saba kwa juhudi. Mtacho vuna kiwacheni katika mashuke yake, isipo kuwa kidogo mtacho kula. Kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayo kula kile mlicho iwekea isipo kuwa kidogo mtacho kihifadhi. Kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa, na watakamua.

Uislamu vilevile umelingania na kuhimiza katika kila jambo linalokuwa sababu ya Umoja wa Kujipanga na Kukusanyika, na ukalingania Rehma, Ulaini,  na Upole, akasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}

Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye moyo mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Basi wasamehe, na waombee maghfira, na shauriana nao katika mambo. Na ukisha kata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanao mtegemea.

Kwa hivyo, Rehma, Ulaini na Upole, na kuhurumia ni sababu ya Kuungana na kujongeleana kwa nyoyo. Anasema Mtume S.A.W: Hakika Dini ni nyepesi. Na haikazwi na Mtu yoyote isipokuwa isipokuwa itamshinda huyo anayeikaza

 Rekebishane, na msogeleane, na msaidiane (katika safari zenu) kusafiri mwanzoni mwa mchana, au mwisho wa Mchana au sehemu ndogo ya usiku. Amesema Mtume S.A.W: Hakika Mimi nimetumwa ili nije kukamilisha Maadili Mema.

Uislamu pia, umelingania kueneza hali ya kuzoeana na kuwa na Amani baina ya ndugu wa Jamii moja bila kujali tofauti zao za kiitikadi, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}

na semeni na watu kwa wema

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين}

Mwenyezi Mungu hakukatazini kuwafanyia wema na uadilifu wale ambao hawakukupigeni vita, wala hawakukutoeni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao uadilifu.

Mtume S.A.W, alikuwa anashirikiana na wasio kuwa Waislamu kwa njia hiyo ya Qurani Tukufu, akawa Mtume S.A.W anawatendea wema na anazipokea zawadi zao na anajibu mialiko yao na anawatembelea wagonjwa wao kwa ajili ya kuonesha Usamehevu wa Dini yetu hii na kwa kulinda Umoja wa Jamii na Mshikamano wake.

  Hakika Wajibu wa Wakati na Fiqhi ya Vipaumbele vinawataka wananchi Wote Wenye nia njema na nchi na wenye kuyatambua mazingira ya Kipindi hiki wasimame wote kwa pamoja mpaka wafikie kiwango cha juu cha uchapaji kazi kila mmoja katika nafasi yake. Kwa hiyo watu wa Tiba wafanye wawezavyo kwa ajili ya Nchi yao, na pia Watu wa Sheria wafanye kazi wawezavyo kwa ajili ya nchi yao, na vilevile Watu wa Uhandisi, Watu wa Kilimo, Watu wa Elimu na Bobezi zingine zote na Viwanda kwa ajili ya kustawisha moyo wa Utendaji na Kutoa; na huyu anafanya kazi kwa mikono yake, na yule anatoa mali yake, na huyu anawafundisha Watu, na kwa njia hii, kila mmoja anatumia nguvu zake na Vipaji kwa ajili ya kuitumikia Nchi yake. Na hili ndilo haswa linalotakiwa na Dini yetu Tukufu, ambapo Mwenyezi Mungu Mtukufu anatusemesha sisi sote kwa tamko la kutujumuisha na kutukusanya, ambapo hakuna hata mtu mmoja anayetengwa na kubaguliwa katika Kazi na Bidii, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }

Yeye ndiye aliye idhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake, na kuleni katika riziki zake. Na kwake Yeye ndio kufufuliwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

Na itakapo kwisha Sala, tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa.

Ninaisema kauli yangu hii na ninajiombea mimi na kukuombeeni nyinyi Msamaha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.

*    *     *

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa Viumbe vyote, na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu, mswalie, mrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote.

Ndugu zangu Waislamu.

Hakika Mfuatiliaji mzuri wa Matukio ya Historia atagundua ya kwamba Kugawanyika na Kutofautiana ni moja kati ya sababu za Kushindwa na Kuwa na Unyonge. Na Qurani Tukufu imetutahadharisha na hayo, pale aliposema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

Wala msiwe kama wale walio farikiana na kukhitalifiana baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi. Na hao ndio watakao kuwa na adhabu kubwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

wala msizozane mkaingiwa woga, na zikapotea nguvu zenu. Na subirini. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri.

Vilevile mgawanyiko na kutokuwa na kauli moja huondosha nguvu ya Uma na huurithisha Unyonge na Udhaifu, na inatosha kuonywa kuhusu Kugawanyika, kwama Mtu yoyote atakayekufa katika hali hiyo atakuwa amekufa kifo cha kijahiliya (kifo cha zama za kabla ya Uislamu).

Na kwa ajili ya hivyo, Uislamu umepiga vita kila aina ya mwenendo ambao unaweza kuleta mgawanyiko na hitilafu. Kwa hiyo, unauona Uislamu unakataza Ubaguzi ambao ndio athari miongoni mwa athari za kasumba za Kijahiliya (zama za kabla ya Uislamu) zinazotajwa vibaya. Akasema Mtume S.A.W: Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu amekuondosheeni nyinyi kiburi cha kijaahiliya na majigambo yake kwa Mababu, Muumini mchamungu, na mwovu jeuri, nyinyi ni Kizazi cha Adamu A.S, na Adamu anatokana na Udongo.

Mtume S.A.W, alibainisha pia kwamba Watu Wote ni sawa katika Haki zao na Wajibu wa kila mmoja wao.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Enyi Watu, tambueni kuwa Mola wenu Mlezi ni Mmoja, na Baba yenu ni Mmoja, mtambue ya kwamba Mwarabu sio bora kuliko Mwajemi, na Mwajemi sio bora kuliko Mwarabu, Na wama Mwekundu sio bora kuliko Mweusi, na Mweusi sio bora kuliko Mwekundu, isipokuwa kwa Uchamungu…

Ewe Mola wetu tuunganishe tuwe wamoja, na uzijongeleshe nyoyo zetu, na utuwafikishe kwa yale unayoyaridhia na uturuzuku Nia Njema katika mioyo yetu, kwa Kauli na kwa Vitendo, na uilinde Nchi yetu, na uipeperushe bendera yake Ulimwenguni.