H προστασία του γενικού συμφέροντος

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, οποίος οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «να συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια. Και να μην συνεργάζεστε στην αμαρτία και στην επιθετικότητα. Να σεβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ είναι αυστηρός τιμωρητής».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονά ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ έχει χτίσει ένα πραγματικό κράτος, με γερά θεμέλια, καθόρισε τους κανόνες του και παρότρυνε να τους διατηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε. Επίσης να διαφυλάξουμε και το δημόσιο συμφέρον, και έκανε το Ισλάμ το ενδιαφέρον αυτό κοινή ευθύνη όλων των πολιτών. Όσο οι πολίτες μια κοινωνίας κατανοούν την σημασία του κοινού συμφερόντος, τόσο θα είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, για την προστασία του κράτους. Αυτό βοηθάει στην ενότητα της κοινωνίας, και θα δώσει την αίσθηση ενός σώματος, έτσι όπως είπε και ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «οι δεσμοί μεταξύ των μουσουλμάνων, είναι όπως το κτίσμα, όπου όλα τα μέρη του αλληλοστηρίζονται. Και είπε μπερδεύοντας τα δάχτυλά του». Είπε επίσης, «οι σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων που τις χαρακτηρίζουν το έλεος και η ηπιότητα, τους κάνει να μοιάζουν με το ένα σώμα, που αν ένα μέλεος του πάσχει, τότε πάσουν και όλα τα μέλη».

Αναμφίβολα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία διαφύλαξης των δημόσιων υποθέσεων, είναι να προσφέρουν το ευρύ δημόσιο συμφέρον που ωφελεί όλους τους ανθρώπους, και να μην είναι όπως τα στενά προσωπικά συμφέροντα που ωφελούν μόνο τα άτομα που εμπέκονται. Αυτό θα απαλλάξει την ανθρώπινη ψυχή από τα κακά του εγωισμού. Το γενικό συμφέρον περιλαμβάνει όλα όσα πραγματοποιούν καλή ζωή για ολόκληρη την κοινωνία, από υλικά και πνευματικά. Αυτό φέρνει καλό και ωφέλημα στους ανθρώπους και τους, και τους φυλάει από το κακό και επιτυγχάνει την προστασία του έθνους, την σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίτευξη του καλού του έθνους και του συνόλου της κοινωνίας, απαιτούν  οι προτεραιότητες της νομολογίας.

Το Ιερό Κοράνι επιβεβαιώνει την διαφύλαξη του κοινού συμφερόντος, και να έρχεται πάντα σε προτεραιότητα σε σχέση με τα πρωσιπικά συμφέροντα. Ο Αλλάχ έστειλε τους προφήτες για το καλό των ανθρώπων τους, χωρίς να τους ζητήσει καμία ανταμοιβή. Το Κοράνι αναφέρει, «ω λαέ! Δεν σου ζητώ τίποτα χρήματα, διότι την ανταμοιβή μου την λαμβάνω από του Αλλάχ». Επίσης, «μόνο καλό ήθελα να κάνω, και ο Αλλάχ να με καθοδηγήσει».

Η Σαρία συμπέπτει με την λογική, και προωθεί κάποιους κανόνες που επιδιώκουν την πραγματοποίηση του γενικού συμφερόντος για όλους τους πολίτες. Αναφέρουμε εδώ για παράδειγμα,

Η ήπια Σαρία ταυτίζεται με την λογική, και προωθεί τον άνθρωπο να κάνει κάποια πράγματα που πραγματοποιούν το κοινό συμέρον. Από αυτά τα πράγατα, η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και η κατανόηση της πραγματικότητας.

Εάν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει και να εξοπλίσει τα νοσοκομεία για την θεραπεία και τη φροντίδα των φτωχών, τότε αυτή είναι προτεραιότητα. Αν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει, και να εξοπλίσει σχολεία και ινστιτούτα, και να φροντίσει σπουδαστές, τότε αυτό έχει προτεραιότητα. Αν υπάρχει ανάγκη διευκόλυνσης του γάμου του αφερέγγυου και εκπληρωμή του χρέους προς τους οφειλέτες, τότε αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Η ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, και οι απαιτήσεις της ζωής τους, είναι από τα θρησκευτικά και εθνικά καθήκοντα. Ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ) είπε, « δεν πιστεύει σε μένα εκείνος που θα περάσει την νύχτα του χωρτασμένος, ενώ ο γείτονάς του είναι πεινασμένος, και εκείνος το ξέρει».

Περιλαμβάνει επίσης και την διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος, το οποίο μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Σημειωτέον είναι ότι η ιερότητα του δημόσιου χρήματος, είναι κάτι παραπάνω από την ιερότητα του ιδιωτικού χρήματος· λόγω των πολλών δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό και της πολλαπλότητας των εισπρακτέων. Ως εκ τούτου, προειδοποίησε το Ισλάμ ενάντια στην καταστροφή ή κλοπή ή βλάβη του. Το Κοράνι τονίζει,  «και όποιος παραβιάζει, θα έρθει με την παραβίαση αυτή την ημέρα της κρίσεως, και τότε θα κριθεί κάθε ψυχή για αυτό που έχει κάνει χωρίς καμία αδικία». Το δημόσιο χρήμα, ανήκει σε όλους τους πολίτες, και δεν αποτελεί ιδιοκτησία συγκεκριμένης τάξης. Εκείνοι οι υπεύθυνοι για αυτό, που το διαχειρίζονται, το φυλάνε, το εσπράττουν, και το εξοδεύουν για τους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να το καταχρηστεί, ή να πάρει από αυτό κάτι που δεν δικαιούται, επειδή πρόκειται για προδοσία και αδικία, και λεηλασία των περιουσιών των ανθρώπων.

Το Ισλάμ διέταξε επίσης την συντήρηση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως οι χώροι λατρείας, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους κήπους κλπ., Καθώς ανήκουν σε όλους και ωφελούν όλους και προειδοποίησε από την κακομεταχείρισή τους, ή την καταστροφή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Το Κοράνι αναφέρει, «μην διαφθείρετε την γη μετά την οικοδόμησή της». Έτσι ώστε, να μην παραπλανούνται μερικοί άνθρωποι, νομίζοντας ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον δημόσιο πλούτο με τον τρόπο που θέλει,  ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα σε αυτό. Αυτό αποτελεί μια λανθασμένη αντίλεψη, διότι πρέπει να τον διατηρήσουμε και να τον προστατεύσουμε και να τον αναπτύξουμε. Επειδή δεν ανήκει μόνο σ’ ένα άτομο ούτε σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σε όλους τους πολίτες και στις μελλοντικές γενιές. Επίσης η διατήρη των οδών και να εκπληρούνται οι εθικές υποχρεώσεις τους. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Προφήτης, «μην κάθεστε στους δρόμους». Τότε είπαν οι σύντροφοί του, «Προφήτη του Αλλάχ δεν

Έχουμε άλλη επιλογή, διότι εκεί μιλάμε. Τότε τους είπε, «αν δεν μπορείτε παρά να κάθεστε, τότε να διατηρήσετε τις ηθικές τους υποχρεώσεις». Τον ρώτησαν, «και ποιές είναι οι ηθικές τους υποχρεώσεις; Τους είπε, «να χαμηλώσετε το βλέμμα σας, να μην κάνετε κακό, να απαντήσετε στους χαιρετισμούς, να διατάξετε να γίνει το καλό και να εμποδίσετε το κακό». Είπε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «η  πίστη αποτελείται από παρπάνω από εβδομήντα στοιχεία, το καλύτερο στοιχείο είναι: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και το κατύτερο είναι η απομάκρινση των εμποδίων από τους δόμους. Και η σεμνότητα είναι ένα στοιχείο της πίστης».

Περιλαμβάνει επίσης και την εκτέλεση εθνικού καθηκόντος, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του ανθρώπου προς τη θρησκεία και την πατρίδα του, γεγονός που αποδεικνύει την πίστη του στην χώρα του και την ειλικρίνεια του ανήκειν σε αυτήν και την αγάπη του γι ‘αυτήν. Το έθνος και η τιμή, δεν κατέχουν λιγότερη σημασία για τον μουσουλμάνο από εκείνη που κατέχουν η ψυχή του, η θρησκεία του και η περιουσία του. Καλλιεργούν επίσης στα παιδιά της πατρίδας τις έννοιες της αρρενωπότητας, της γενναιότητας, της ανδρικής ευλάβειας και των ευγενών αξιών που έφερε η αληθινή ισλαμική μας θρησκεία. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), είπε, «δυο μάτια δεν τα αγγίζει η φωτιά της κόλαση, εκείνα που κλαίνει από φόβο από τον Αλλάχ, και εκείνα που μένουν άγρυπνα και φρουρούν για χάρη του Αλλάχ».

Επίσης από το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να διατηρείται – για χάρη των δημοσίων υποθέσεων – είναι οι συνθήκες μεταξύ του κράτους και άλλων κρατών, οργανισμών ή εξωτερικών θεσμών. Ως εκ τούτου, κάθε νομοθετική διαδικασία, δημοψήφισμα, πνευματική υπόθεση ή θρησκευτικό θέμα, πρέπει να είναι θεσμική διαδικασία, υπό την αιγίδα του ηγέτη του κράτους, ή εκείνου που τον αντιπροσωπεί. Όποιος μιλάει σε τέτοια θέματα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις κοινωνικές, εθνικές και διεθνείς περιστάσεις, που σχετίζονται με το θέμα για το οποίο μιλάει. Έτσι ώστε να μην επηρεάζουν οι ορισμένες βιαστικές ατομικές απόψεις στις δημόσιες υποθέσεις, και που συγκρούνται με την πραγματικότητα, ή με τους διεθνείς νόμους, τις διεθνείς συνθήκες και τις διεθνείς συμβάσεις. Ο Αλλάχ μας διέταξε να διατηρήσουμε τις συμφωνίες μας και τις υποσχέσεις μας, «ω εσείς που πιστεύετε! Να διατηρήσετε τις υποσχέσεις σας». Αυτό το ιερό εδάφιο, περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις, τις διαθήκες και τις υποχρεώσεις που διαπράττει ο άνθρωπος με άλλους. Ο Προφήτης είπε, «οι μουσουλμάνοι πρέπει να τηρούν τις συμφωνίες τους, εκτός και άν πρόκεται για κάτι που απαγορεύει κάτι επιτρεπτό ή επιτρέπει κάτι απαγορευμένο».

Ο Προφήτης διέταξε να γυρίσει ο Άμπου Μπασείρ, αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, να γυρίσει ξανά στους Κουραισίτες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να τον βλάψουν. Η πράξη του ήταν για να διατηρήσει την συμφωνία του μαζί τους, και αυτό ήταν προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

Η συζήτηση για τις δημόσιες υποθέσεις – χωρίς συνειδητοποίηση ή κατανόηση – οδηγεί σε κινδύνους που μπορεί να πλήττουν την δομή του κράτους και τα θεμέλια του. Διότι υπονομεύει την υπόληψη της πατρίδας και θέτει την ασφάλειά της σε κίνφυνο. Αυτό γίνεται επειδή άσχετοι άνθρωποι μιλούν για τις υποθέσεις της πατρίδας, και είναι άνθρωποι που διασκορπίζουν την διαφθορά στην γη. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα που αφορά την ασφάλεια ή τον φόβο, το διαδίδουν. Αν όμως το παρουσιάζουν στον Προφήτη και στους επιστήμονες ανθρώπους. Τότε θα το κατανοήσουν εκείνοι που έχουν γνώση. Αν δεν ήταν το έλεος του Αλλάχ, θα ακλουθούσατε τον Σατανά εκτός από λίγους από σας».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

* * *

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την πορεία της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Η έννοια της αντίλεψη των δημοσίων υποθέσεων, ξεπερναει τα στενά ενδιαφέροντα του ατόμα, για τα πιο μεγάλα συμφέροντα των ανθρώπων.

Για το λόγο αυτό, οι υποθέσεις της πατρίδας δεν φημολογούται στους ανθρώπους· βασίζονται σε ειδικούς που γνωρίζουν την αξία των καθηκόντων που τους ανατίθενται για την εθνική ασφάλεια, την ζωή των ανθρώπων, τα συμφέροντά τους, τις ικανότητες των χωρών, την περιφερειακή και διεθνή τους θέση και τις πολιτικές, κοινωνικές, και επιστημονικές τους υποθέσεις κ.λπ. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάποιο θέμα, και κατέχουν την απαραίτητ γνώση για το θέμα αυτό, όταν καταβάλει προσπάθεια στον τομέα της αρμοδιότητάς του, ακόμα και εσφαλμένα, θα έχει ανταμοιβή, και αν καρποφορήσει η προσπάθειά του, τότε η ανταμοιβή του θα είναι διπλάσια. Όμως αν είναι άνθρωπος που δεν κατέχει το αντικείμενο, τότε η προσπάθεια του, του φέρει τιμωρία, είτε πετύχει είτε όχι, για το θάρρος του να ασχοληθεί με κάτι που δεν το γνωρίζει. Αυτό αποδεικνύει το σεβασμό που τρέφει το Ισλάμ για τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ο Αλλάχ αναφέρει στο Ιερό του βιβλίο, «Ρωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση, αν εσείς δεν γνωρίζετε».

Ο Προφήτης είπε, «όποιος εκδίδει φετφά χωρίς γώση, τότε αν ο φετφάς τους είναι λανθασμένος, θα έχει εκείνος την αμαρτία για τους ανθρώπους που τους εκδίδει τον φετφά».

Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είναι επίσης καθήκον όλων των πολιτών. Ο Προφήτης είπε, «όλοι σας είστε υπεύθυνοι, και ο καθένας θα κριθεί για την ευθύνη που έχει.

    Πολλοί άνθρωποι μπορεί να υποτιμούν τι μιλάνε, τι γράφουν ή τι μοιράζονται στις σελίδες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν και ως μορφή διασκέδασης. Δεν συνειδητοποιούν ότι οι φήμες και η διάδοσή τους μεταξύ των ανθρώπων, είναι ένα από τα εργακεία της κατεδάφισης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του κακού στον αγώνα τους με τους ανθρώπους της αλήθειας και του δικίου. Βλέπετε ότι στο έθνος ενός σώματος, αμφιβάλλει ο ένας τον άλλο και προδίδει ο ένας τον άλλον. Ο Προφήτης είπε, «ο άνθρωπος εκείνος που αφηγείται όλα όσα ακούει, είναι ψεύτης».

Όταν αφηγείται ο άνθρωπος όλα όσα ακούει, ψεύδεται και θα τιμωρηθεί για αυτό την ημέρα της κρίσεως. Και αν είναι έτσι, τότε πώς μπορεί κάποιος να αφηγηθεί πράγματα που δεν τα έχει δεί.

Πρέπει να επιβεβαιωθούμε από τα νέα που μεταφέρουμε, έτσι όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν κάποιος αμαρτωλός σας μεταφέρει κάποια είδηση, τότε να βεβαιωθείτε από αυτήν. Για να μην βλάψετε κανέναν εν αγνοία σας».

   Χρειάζεται να γνωρίζουμε την αξία των δημόσιων υποθέσεων, την επικράτηση του δημόσιου συμφέροντος και την αντίληψη των κινδύνων που υφαίνονται γύρω μας. Ας διαδώσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να συνεργαστούμε σε κάθε καλό, που προς όφελος όλων των ανθρώπων.

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη για να τηρήσουμε το καθήκον μας απέναντι στην πατρίδα μας. Φύλαξε τον λαό μας, τους ηγέτες μας, τον στρατό και την αστυνομία μας. Δώσε ασφάλεια στην Αίγυπτο και εύνοιες και σε όλες τις χώρες του κόσμου.