H ούμμα που μελετάει είναι ούμμα της δημιουργίας με επιδεξιότητα Η διαφορά ανάμεσα στους επιστήμονες της ούμμα και των επιπόλαιων

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «είναι ίσοι αυτο΄λι που εργάζονται με εκείνους που δεν εργάζονται; Μόνο οι άνθρωποι που έχουν κατανόηση, είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρ’ηνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντοφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ προωθεί τον άνθρωπο για να αναζητήσει την επιστήμη, και να κοπιάζεται για αυτήν. Το πιο κατάλληλο επιχείρημα για αυτό είναι εκείνο που αναφέρει το Κοράνι, «διάβασε στο όνομα του Θεού σου που έπλασε. Έπλασε τον άνθρωπο από … διάβασε και ο Θεός σου είναι ο πιο γενναιόδωρος. Είναι εκείνος που δίδαξε με το στυλό. Δίδαξε στον άνθρωπο εκείνα που δεν γνώριζε».

Η πρώτη θεϊκή διαταγή που αποκάλυψε η θεία έμπνευση, ήταν η ανάγνωση που αποτελεί την πρώτη πύλη της επιστήμης. Μετά έγινε αναφορά στο στυλό, που αποτελεί το εργαλείο της καταγραφής της επιστήμης. Αυτή είναι μια επιβεβαίωση για όλους τους ανθρώπους, για την μεγάλη σημασία που κατέχει η επιστήμη. Είναι ένα επιχείρημα για την σημαντικότητα της επιστήμης, και σαφής αναφορά που αποδεικνύει ότι η ισλαμική θρησκεία είναι θρησκεία της γνώσης και της επιστήμης. Είναι ένα επιχείρημα που υπογραμμίζει ότι η ούμμα αυτή είναι της επιστήμης και της δημιουργίας του πολιτισμού.

Υπάρχει ένα ολόκληρο στάδιο στο Κοράνι που έχει το όνομα (αλ-Κάλαμ «στυλό»), όπου στην αρχή του τονίζει ο Αλλά, «Νούν. Μα το στυλό! Και μα όλα εκείνα που καταγράφουν». Αυτό τονίζει την σημαντικότητα της επιστήμης και των εργαλείων της.

Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ό,τι ο Προφήτης, δεν ποθούσε τίποτα από τις εύνοιες της ζωής τούτης περισσότε από την επιστήμη και την γνώση. Το Κοράνι τονίζει, «και πες: Θεέ μου! Δώσε μου περισσότερη γνώση». Υπογραμμίζουμε επίσης ότι η αναζήτη της επιστήμης και της γνώσης, όπως έχει τονίσει και ο Προφήτης, είναι ένας από τους λόγους που μπαίνει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε αυτό που είπε ο Προφήτης, «όποιος βγαίνει για να αναζητήσει την γνώση, είναι στον δρόμο του Αλλάχ μ,εχρι να γυρίσει». Επίσης, «όποιος ακολουθεί τον δρόμο της επιστήμης, θα του διευκολύνει ο Αλλάχ να ακολουθήσει έναν δρόμο για τον παράδεισο».

Η επιστήμη είναι ο λόγος ανάπτυξης των εθνών, και χάρη σ’ αυτή απποκτά ο άνθρωπος την κατάλληλη θέση που του αξίζει. Το Ιερό Κοράνι δίνει μεγάλη έμφαση στους επιστήμονες – με τις διάφορες ειδικεύσεις τους- και τονίζει στο Κοράνι, «ο Αλλάχ ανεβάζει τους πιστούς από σας και εκείνους που έχουν την γνώση πιο ψηλά». Και τονίζει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Αλλάχ». Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηλή θέση, για αυτό ο Αλλάχ τονίζει στο Κοράνι, «ο Αλλάχ μαρτυρεί ότι είναι ο ίδιος ένας και μοναδικός. Το ίδιο και οι άγγελοι και οι άνθρωποι που κατέχουν την γνώση».

Ο Προφήτης τόνισε ότι οι άνθρωποι των γραμμάτωων, είναι οι κληρονόμοι των προφητών που καθοδηγούν τους ανθρώπους στην πορεία του δικίου και τους προωθεί στην οιοδόμηση. Είπε ο ίδιος, «οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και οι προφήτες δεν κληροδότησαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ, αλλά την επιστήμη. Αλλάχ την επιστήμη.

Αναμφίβολα οι επιστήμονες εκείνοι που τους επαινεί ο Προφήτης, είναι εκείνοι οι τίμιοι, που γνωρίζουν το βάρος εκείνο που κουβαλούν.

Οι επιστήμονες της ούμμα έχουν καταλάβει την σημαντικότητα της θέσης της επιστήμης. Έχουν κατανοήσει ότι η επιστήμη δεν είναι εργαλείο για τα κέρδη ούτε η θρησκεία.

Το Κοράνι αναφέρει, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, την ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Αλλάχ. Είναι μάρτυς των πάντωων». Επίσης, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του για τον Θεό του¨. Και τονίζει για τους προφήτες Νώε, τον Χούντ, τον Σάλεχ και τουν Λώτ, «και δεν σας ζητώ καμία ανταμοιβή, την ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Κύριο του σύμπαντος». Αυτό επιβεβαιώνει κοινό σκοπό και την κοινή μέθοδο.

Οι αληθινοί επιστήμονες είναι εκείνοι που δίνουν από τον χρόνο τους και κοπιάζουν για να υπηρετήσουν την θρησκεία τους και την πατρίδα τους. Καθοδηγούν τους ανθρώπους στην πορεία της μετριοπάθειας, της ανοχής και του έλεους. Το κάλεσμά τους θα καροποφορέσει, και θα δημιουργήσουν ανθρώπους που θα χτίσουν και που θα αξιοποιήσουν τις υψηλές ανθρώπινες αξίες. Θα δημιουργήσουν ανθρώπους που θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που θα ζήσουν ειρηνικά με όλους. Αυτή είναη η χρήσιμη και καρποφόρα γνώση, που χρησιμεύει στον άνθρωπο μετά τον θάνατό του. Ο Προφήτης είπε, «όταν ο άνθρωπος απεβιώνει, τότε παύει και το έργο του, εκτός και αν κάνει εξασφαλίζει: μια ελεημοσύνη που τρέχει, χρήσιμη επιστήμη ή και ένα καλό και ευσεβές παιδί που θα παρακαλέσει τον Αλλάχ για αυτόν».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕΠ πάντα παρακαλούσε τον Αλλάχ να τον διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση, λέγοντας: «ζητήστε από τον Αλλάχ χρήσιμη γνώση, και παρακαλέστε τον να σας διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση».

Επίσης πάντα παρακαλούσε τον Αλλάχ, λέγοντας: «Θεέ μου φύλαξέ με από γνώση που δεν χρησιμεύει, από καρδιά που δεν σε φοβάται, από ψυχή που δεν γεμίζει και από κάλεσμα που δεν βρίσκει την ανταπόκρισή Σου».

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας!

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Οι έμπιστοι επιστήμονες της ούμμα , είναι εκείνοι που ακολουθούν την σωστή πορεία και έχουν καλό χαρακτήρα και ανοχή. Είναι εκείνοι που σηκώνουν την σημαία της μετριοπάθειας, και υπερασπίζονται την θρησκεία του Αλλάχ και τις παρερμηνείες.

Οι περιπλανώμενοι επιστήμονες, είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται την θρησκεία του Αλλάχ, για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους. Είναι εκείνοι που εκδίδουν φετφάδες που φέρουν καταστροφή και προκαλούν διχόνοια. Ο Πεοδήτης είπε, «αν κάποιος αποκαλεί τον αδελφό του άπιστο, τότε κάποιος από τους δυο θα είναι. Αν είναι εκείνος που τον χαρακτήρισε έτσι, διαφορετικά θα γυρίσει αυτό στον ίδιο».

Αυτοί οι επιστήμονες ακολουθούν την πορεία του φονταμισταλισμού, που απέχει πολύ από την ανοχή και την μετριοπάθεια του Ισλάμ. Το Ισλάμ επιθυμεί την διευκόλυνση των ανθρώπων, «δεν σας φέρει δυσκολίες στην θρησκεία». Είπε ο Προφήτης, «να μεταφέρετε καλά νέα, και ότι δυσάριστα, να διευκολύνετε, και όχι να δυσκολύνετε».

Ο φουνταμεταλισμός αντιτίθεται σην μετριοπάθεια, που χαρακτηρίζει την ισλαμική θρησκεία, όπως αναφέρει και το Κοράνι: «έτσι σας κάναμε μια μετριοπαθή ούμμα, για να είστε μάρτυρες για τους ανθρώπους». Η μετριοπάθεια σημαίνει δικαιοσύνη και απομάκρυνση από κάθε υπερβολισμό, διότι αυτό καταστρέφει τα έθνη.

            Ο Σουφιάν  αλ-Θαουρύ είπε, «κατά την άποψή μας, η επιστήμη είναι εκείνη που φέρνει διευκόλυνση, διότι όλοι γνωρίζουν τον φουνταμενταλισμό».

Υπάρχουν και εκείνοι που μιλούν χωρίς γνώση, που δεν καταλαβαίνουν ότι η οικοφόμηση της γης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς των θρησκειών. Δεν κατανοούν ότι οι άνθρωποι δεν θα σεβαστούν την θρησκεία μας, μέχρι να προοδεύουμε στους διάφορους τομείς.

Εκείνοι που συνέχεια προειδοποιούν τους ανθρώπους από την ζωή τούτη, έφεραν αρνητικά αποτελέσματα στην σχέση της θρησκεία με την ζωή. Επίσης κατάλαβαν λανθασμένα την έννοια του ασκητισμού, και θεώρησαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν όλες τις χαρές της ζωής. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν εκείνο που τονίζει ο Αλλάχ, «Θεέ μεέ μας! Δώσε μας καλή ανταμοιβή σε τούτη την ζωή και στην επόμενη, και φύλαξέ μας από την φωτιά της κόλασης».

Η έκδοση φετφάδων χωρίς απαραίτητη γνώση, οδηγεί στην περιπάνηση, και προκαλεί βλάβη στην ζωή των ανθρώπων. Ο Τζάμπερ ιμπν Αμπντουλλάχ αφηγήθκε, ότι ήτα σε ταξίδι με άλλους, και κάποιος τραυματίστηκε στο κεφάλι του με μια πέτρα. Ρώτησε τους συντρόφους του Προφήτη αν μπορεί να κ΄΄ανει ταγιάμμουμ, αντί να πληθεί. Του απάντησαν ότι δεν μπορεί. Τότε πλήθηκε και αυτό προκάλεσε τον θάνατό του. Και όταν γύρισαν, αφηγήθηκαν αυτό στον Προφήτη (ΕΕΑΕ), τότε είπε: «τον πέθαναν, ο Αλλάχ να τους πεθάνει. Γιατί δεν πρώτησαν εφ’ όσον δεν γνωρίζουν;! Εκείνος που δεν γνωρίζει, του αρκεί να ρωτήσει! Θα μπορούσε να κάνει ταγιάμμουμ ή να δέσει την πληγή με έφασμα και να το αλείφει με νερό, και να πλένει το υπόλοιπο σώμα του».

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να παραμένει ο καθένας στην δική του ειδίκευση, διότι μπορεί μια άστοχη λέξη να φέρει καταστροφή.

   Ο Προφήτης είπε, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό, ή να σιωπάσει».

Παρακαλούμε τον Θεό μας να μας οδηγήσει στο δίκιο, και να μας απομακρύνου από το άδικο. Δώσε μας Θεέ μου την γνώση που θα χρησιμεύει σε μας και την χώρ μας την Αίγυπτο και όλες τις χώρες του κόσμου.