- أوقاف أونلاين - https://foreign.awkafonline.com -

Umoja wa Kitaifa ndio Nguvu zake

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}

Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane

Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa Viumbe vyote, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu Mtukufu mswalie, mrehemu, mswalie na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote.

Na baada ya Utangulizi huu.

Hakika Mtume wetu S.A.W, alikuja na Ujumbe unaolingania Umoja na Mjongeleano baina yetu na Ujumbe huo ukazuia Mgawanyiko na Mpasuko baina yetu. Ukawakusanya Waarabu waliokuwa wameparaganyika na kuwafanya wawe Uma mmoja, na Mtume S.A.W, akawafanya wawe ndugu baina yao kwa undugu wa Imani na akazifungamanisha nyoyo zao kwa mfungamanisho wa Kujongeleana na kuzoeana, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}

Hakika Waumini ni ndugu.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

Na akaziunga nyoyo zao. Na lau wewe ungeli toa vyote viliomo duniani usingeli weza kuziunga nyoyo zao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliye waunganisha. Hakika Yeye ndiye Mtukufu Mwenye nguvu na Mwenye hikima.

Vilevile Mtume S.A.W, ametuamrisha tupendane na tuhurumiane na kuhisiana huruma, Akasema S.A.W: Mfano wa Waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana na kuhisiana huruma, ni Mfano wa Mwili Mmoja, pindi kiungo kimoja kinapohisi maumivu basi mwili mzima huugulia kwa Kukesha na kwa Homa.

Itambulike kuwa Mjongeleano huu haujaishia kwa Waislamu tu peke yao, bali unajumuisha Watu Wote kwa ujumla. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Na tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye khabari.

Na hivyo ndivyo Qurani Tukufu ilivyothibitisha, pale ilipouzungumzia Undugu wa Kibinadamu baina ya Mitume na Wanaowapinga katika Imani yao, na kwa ajili hiyo, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا}

Na kwa A’adi tulimpeleka ndugu yao, Hud.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا}

Na kwa Thamud tulimpeleka ndugu yao, Saleh.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا}

Na kwa watu wa Madyana tulimtuma ndugu yao Shua’ib.

Na baada ya Mwenyezi Mungu Mtukufu kutaja simulizi za Mitume waliotangulia, amesema:

{وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}

Na kwa yakini huu Umma wenu ni Umma mmoja, na Mimi ni Mola wenu Mlezi, basi nicheni Mimi.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}

Na kwa yakini huu Umma wenu ni Umma mmoja, na Mimi ni Mola wenu Mlezi, basi nicheni Mimi.

 قال الإمام البغوي (رحمه الله) : بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين ، والألفة والجماعة ، وترك الفرقة والمخالفة .

Jambo ambalo halina shaka yoyote ni kwamba Uislamu kuulingania Umoja na Kukusanyika na kupinga Mgawanyiko na Uchoyo ni moja kati ya sababu muhimu sana za kuilinda nguvu ya Taifa na Amani ya Jamii; kwani mtu yoyote hata kama atakuwa na nguvu kiasi gani lakini katika Jamii nyonge, hakika mtu huyo ataendelea kuwa mnyonge tu, na pia upande mwingine, Mtu yoyote anapokuwa mnyonge katika Jamii yenye nguvu basi bae atapata nguvu hiyo kutokana na Jamii yake anayoishi ndani yake; na kwa hivyo Uislamu umeinua thamani ya Utaifa, na kusisitiza kuwa Nchi ni ya wote na yeye pia kwao ni wa Wote; kwani Umoja wa Kitaifa unahukumia kutokuwepo Mgawanyiko baina ya wananchi wake kwa misingi ya Dini, Rangi au Jinsia. Mwarabu sio bora kuliko Mwajemi, au Mweupe kuliko Mweusi, au Mweusi kuliko Mweupe isipokuwa kwa Uchamungu, na kufanya Mema. Na kuanzia hapa, ndipo ulipokuwapo ule waraka wa Madina alioupitisha Mtume S.A.W, na Mayahudi wa Madini, ambapo aliwapa Mayahudi haki za Waislamu kama vile: Uhuru, Usalama, na Amani. Na akawawajibisha ndani yake kuwa na Ulinzi wa pamoja wa Mji wa Madina, katika msisitizo mkubwa wa kwamba Nchi ni ya Wote, na inawatosha ikiwa tu kila mmoja atawajibika ipasavyo na kubeba majukumu yake. Uislamu pia, ume8nyanyua juu thamani ya Kazi kwa kushirikiana, na ukaufanya Umoja wa Watu, na kuunganisha Juhudi na kupiga vita tofauti kuwa ni Wajibu wa Uma bila kujali wakati au sehemu, na jambo hili Mwenyezi Mungu Mtukufu ameliamrisha katika Qurani Tukufu ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

  {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}

Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane.

Na anasema Mtume S.A.W:

Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu anakuridhieni vitu vitatu na anachukia vitu vitatu; Anakuridhieni yafuatayo: Mumuabudu yeye na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote, na mshikamane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu Mtukufu nyote na wala msitengane. Na chukia kwenu vifuatavyo: Usambazaji wa maneno yasemwayo, Kuuliza Maswali mengi, na Upotezaji wa Mali.

Na Mtume S.A.W, ametoa mifano ya Uma katika Umoja wake na Mshikamano wake na kutiana nguvu kwake katika jengo lililo imara, akasema Mtume S.A.W: Muumini na Muumini Mwenzake ni kama Jengo lililo imara; linajiimarisha lenyewe kwa lenyewe. Na akavishikamanisha vidole vyake.

Na Qurani Tukufu imetutolea mifano ya Umoja iliyopelekea kuilinda nchi na Amani ya Jamii, na kutokana na hayo, Mtume wetu Yusuf A.S, pale alipoandaa Mkakati wa uliopangikana watu wote wakashirikiana na wakawa pamoja nyuma ya lengo lao, na wakatekeleza Jambo hili katika uhalisia wakashirikiana na wakawa bega kwa bega kila mmoja kwa uwezo wake kwa mujibu wa Mfumo uliochorwa vyema na kwa Utashi wa lengo lililokusudiwa na hapo ndipo Nchi ilipofanikiwa na kuwa na Maendeleo na Maisha bora na Ulinzi na nguvu za Kiuchumi na Watu wakaja kutoka kila upande ili wapate Kheri zake ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa Kauli ya Mtume wetu Yusufu A.S:

{قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ}

Akasema: Mtalima miaka saba kwa juhudi. Mtacho vuna kiwacheni katika mashuke yake, isipo kuwa kidogo mtacho kula. Kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayo kula kile mlicho iwekea isipo kuwa kidogo mtacho kihifadhi. Kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa, na watakamua.

Uislamu vilevile umelingania na kuhimiza katika kila jambo linalokuwa sababu ya Umoja wa Kujipanga na Kukusanyika, na ukalingania Rehma, Ulaini,  na Upole, akasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}

Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye moyo mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Basi wasamehe, na waombee maghfira, na shauriana nao katika mambo. Na ukisha kata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanao mtegemea.

Kwa hivyo, Rehma, Ulaini na Upole, na kuhurumia ni sababu ya Kuungana na kujongeleana kwa nyoyo. Anasema Mtume S.A.W: Hakika Dini ni nyepesi. Na haikazwi na Mtu yoyote isipokuwa isipokuwa itamshinda huyo anayeikaza

 Rekebishane, na msogeleane, na msaidiane (katika safari zenu) kusafiri mwanzoni mwa mchana, au mwisho wa Mchana au sehemu ndogo ya usiku. Amesema Mtume S.A.W: Hakika Mimi nimetumwa ili nije kukamilisha Maadili Mema.

Uislamu pia, umelingania kueneza hali ya kuzoeana na kuwa na Amani baina ya ndugu wa Jamii moja bila kujali tofauti zao za kiitikadi, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}

na semeni na watu kwa wema

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين}

Mwenyezi Mungu hakukatazini kuwafanyia wema na uadilifu wale ambao hawakukupigeni vita, wala hawakukutoeni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao uadilifu.

Mtume S.A.W, alikuwa anashirikiana na wasio kuwa Waislamu kwa njia hiyo ya Qurani Tukufu, akawa Mtume S.A.W anawatendea wema na anazipokea zawadi zao na anajibu mialiko yao na anawatembelea wagonjwa wao kwa ajili ya kuonesha Usamehevu wa Dini yetu hii na kwa kulinda Umoja wa Jamii na Mshikamano wake.

  Hakika Wajibu wa Wakati na Fiqhi ya Vipaumbele vinawataka wananchi Wote Wenye nia njema na nchi na wenye kuyatambua mazingira ya Kipindi hiki wasimame wote kwa pamoja mpaka wafikie kiwango cha juu cha uchapaji kazi kila mmoja katika nafasi yake. Kwa hiyo watu wa Tiba wafanye wawezavyo kwa ajili ya Nchi yao, na pia Watu wa Sheria wafanye kazi wawezavyo kwa ajili ya nchi yao, na vilevile Watu wa Uhandisi, Watu wa Kilimo, Watu wa Elimu na Bobezi zingine zote na Viwanda kwa ajili ya kustawisha moyo wa Utendaji na Kutoa; na huyu anafanya kazi kwa mikono yake, na yule anatoa mali yake, na huyu anawafundisha Watu, na kwa njia hii, kila mmoja anatumia nguvu zake na Vipaji kwa ajili ya kuitumikia Nchi yake. Na hili ndilo haswa linalotakiwa na Dini yetu Tukufu, ambapo Mwenyezi Mungu Mtukufu anatusemesha sisi sote kwa tamko la kutujumuisha na kutukusanya, ambapo hakuna hata mtu mmoja anayetengwa na kubaguliwa katika Kazi na Bidii, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }

Yeye ndiye aliye idhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake, na kuleni katika riziki zake. Na kwake Yeye ndio kufufuliwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

Na itakapo kwisha Sala, tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa.

Ninaisema kauli yangu hii na ninajiombea mimi na kukuombeeni nyinyi Msamaha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.

*    *     *

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola Mlezi wa Viumbe vyote, na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu, mswalie, mrehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote.

Ndugu zangu Waislamu.

Hakika Mfuatiliaji mzuri wa Matukio ya Historia atagundua ya kwamba Kugawanyika na Kutofautiana ni moja kati ya sababu za Kushindwa na Kuwa na Unyonge. Na Qurani Tukufu imetutahadharisha na hayo, pale aliposema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

Wala msiwe kama wale walio farikiana na kukhitalifiana baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi. Na hao ndio watakao kuwa na adhabu kubwa.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

wala msizozane mkaingiwa woga, na zikapotea nguvu zenu. Na subirini. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri.

Vilevile mgawanyiko na kutokuwa na kauli moja huondosha nguvu ya Uma na huurithisha Unyonge na Udhaifu, na inatosha kuonywa kuhusu Kugawanyika, kwama Mtu yoyote atakayekufa katika hali hiyo atakuwa amekufa kifo cha kijahiliya (kifo cha zama za kabla ya Uislamu).

Na kwa ajili ya hivyo, Uislamu umepiga vita kila aina ya mwenendo ambao unaweza kuleta mgawanyiko na hitilafu. Kwa hiyo, unauona Uislamu unakataza Ubaguzi ambao ndio athari miongoni mwa athari za kasumba za Kijahiliya (zama za kabla ya Uislamu) zinazotajwa vibaya. Akasema Mtume S.A.W: Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu amekuondosheeni nyinyi kiburi cha kijaahiliya na majigambo yake kwa Mababu, Muumini mchamungu, na mwovu jeuri, nyinyi ni Kizazi cha Adamu A.S, na Adamu anatokana na Udongo.

Mtume S.A.W, alibainisha pia kwamba Watu Wote ni sawa katika Haki zao na Wajibu wa kila mmoja wao.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Enyi Watu, tambueni kuwa Mola wenu Mlezi ni Mmoja, na Baba yenu ni Mmoja, mtambue ya kwamba Mwarabu sio bora kuliko Mwajemi, na Mwajemi sio bora kuliko Mwarabu, Na wama Mwekundu sio bora kuliko Mweusi, na Mweusi sio bora kuliko Mwekundu, isipokuwa kwa Uchamungu…

Ewe Mola wetu tuunganishe tuwe wamoja, na uzijongeleshe nyoyo zetu, na utuwafikishe kwa yale unayoyaridhia na uturuzuku Nia Njema katika mioyo yetu, kwa Kauli na kwa Vitendo, na uilinde Nchi yetu, na uipeperushe bendera yake Ulimwenguni.