Η δημόσια ηθική και ο αντίκτυπός της στην πρόοδο των εθνών

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «με έχει καθοδηγήσει ο Κύριός μου στον σωστό δρόμο. Στην ορθόδοξη θρησκεία. Είναι το μονοθεϊστικό δόγμα του Αβραάμ, ο οποίος δεν ήταν ειδωλολάτρης».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Για τα πολιτισμένα έθνη και πολιτισμένες χώρες, είναι εκείνες που καθιστούν τον σεβασμό της δημόσιας ηθικής έναν τρόπο ζωής. Δεν αντιμετωπίζει την δημόσια ηθική ως κάτι δευτερεύον, ούτε ως κάτι περιθωριακό στην ζωή. Η δημόσια ηθική δεν είναι καθόλου ξεχωριστή από το σύστημα ηθικών και αξιών της ανθρωπότητας. Και αυτό ταυτίζεται με την διδασκαλία της μετριοπαθούς θρησκείας μας, η οποία έχει καθιερώσει κάποιες ηθικές αρχές, που ρυθμίζουν την σχέση του ανθρώπου με τον Κύριό του και την σχέση του με ολόκληρο το σύμπαν.

Στην δημόσια ηθική εντάσσεται η καθαριότητα. Το Ισλάμ δίνει μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα του σώματος, της ενδυμασίας και του χώρου. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Όταν σηκώνεστε για προσευχή, πλύνετε τα πρόσωπά σας και τα χέρια σας ως και τους αγχώνες, και περάστε τα βρεγμένα χέρια επάνω από το κεφάλι σας, και πλύνετε και τα πόδια σας ως τον αστράγαλο. Αν είστε βρώμικοι καθαριστείτε κάνοντας μπάνιο. Αν είστε άρρωστοι ή αν βρίσκεστε καθ’ όδόν και είστε βρώμικοι, αν επιστρέφετε από το αποχωρητήριο ή αν είχατε επαφή με γυναίκες και δεν μπορέσετε να βρείτε νερό, τότε πάρτε με τα χέρια σας χώμα καθαρό και σκουπίστε τα πρόσωπά σας και τα χέρια σας με αυτό. Ο Θεός δεν θέλει να σας φέρει σε δυσκολίες, θέλει όμως να σας εξαγνίσει για να ολοκληρώσει την εύνοιά του προς εσάς, έτσι ώστε να είστε ευγνώμονες».

Και είπε, «να καθαρίσεις τα ρούχα σου». Ο Προφήτης είπε, «Όταν κάποιος από σας ξυπνήσει από τον ύπνο του, δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στο σκεύος του νερού, μέχρι να το πλέσει τρεις φορές, γιατί δεν ξέρει πού ήταν το χέρι του κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Είπε ο Προφήτης, να είστε μακριά από δύο πράγματα που προκαλούν την κατάρα. Αυτοί (οι σύντροφοι που ήταν παρόντες εκεί) ρώτησαν: ω Απεσταλμένε του Αλλάχ! ποια είναι αυτά που προκαλούν κατάρα; Είπε: να κατουρήσει ή να αφοδεύσει στον δρόμο που περνούν οι άνθρωποι ή στον χώρου που έχει σκιά (όπου παίρνουν καταφύγιο και ξεκούραση).

Το Ισλάμ συνδύει ανάμεσα στην αισθητή και την πνευματική καθαριότητα. Έτσι, όταν ο άνθρωπος διατηρεί την καθαριότητα του σώματός του, αυτό βοηθάει στην συγχώρηση των αμαρτιών του. Ο Προφήτης είπε, «όταν ο Μουσουλμάνος πλένεται για προσευχή, το νερό που πλένει το πρόσωπό του συγχωρεί τις αμαρτίες που διαπράττει με τα μάτια του. Και το νερό που πλένει τα χέρια του συγχωρεί τις αμαρτίες που διαπράττει με τα χέρια του. Και το νερό που πλένει τα πόδια του, συγχωρεί επίσης τις αμαρτίες που διαπράττει με τα πόδια του».

Το Ισλάμ ενδιαφέρεται για την ατομική και την δημόσια καθαριότητα. Ο Προφήτης είπε, «καθαρίστε τους χώρους σας». Αυτό περιλαμβάνει όλους τους χώρους, τους ιδιοτικούς και τους δημόσιους.

Επίσης ο σεβασμός της τάξης. Κάθε κοινωνία χρειάζεται κάποιους κανόνες που διοργανώνουν τις συμπεριφορές των πιλιτών του, και εξασφαλίζει την ζωή τους και τα δικαιώματά τους. Αυτό καθαυτό φροντίζει τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Οι αναπτυγμένοι κοινωνίες κατάφεραν να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο χάρη στον σεβασμό που έχουν στους νόμους.

Πρέπει να γνωρίσουν οι πολίτες μια κοινωνίας ότι όπως έχουν δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις, και αυτό είναι η πληρής πίστη. Ο Προφήτης είπε, «κανένσας από σας δεν θεωρείται πιστός με την πλήρη έννοια, μέχρι να αγαπήσει για τους αυτό που αγαπάει για τον εαυτόν του». Όλοι έχουν ευθύνη, όπως τονίζει και ο Προφήτης, «όλοι είστε υπεύθυνοι, και ο καθένας θα λογογοτείται για την ευθύνη που έχει». Ο σεβασμός της τάξης εξασφαλίζει την δικαιοσύνη και διαδίδει το αίσθημα της αδςλφοσύνης και της στοργής.

Μεταξύ αυτών των ηθικών: η παρατήρηση του δημόσιου γούστου. Το Ισλάμ επιβάλλει όλα όσα βελτιώνουν την συμπεριφορά, τα συναισθήματα και συμφιλιώνουν τις καρδιές, σύμφωνα με γενικούς κανόνες που οι άνθρωποι δεν διαφωνούν. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει σεβασμός για τα έθιμα των ανθρώπων. Η νομοθεσία η ισλαμική έχει εγκρίνει όλα όσα δεν αποξενώνουν τους ανθρώπους. Το Κοράνι τονίζει, «για εκείνους που ακολουθούν τον Απεσταλμένο, τον Προφήτη, τον Άσπιλο, ο οποίος αναφέρεται στο Τορά και στο Εγαγγέλιο. Τους προστάζει να κάνουν το καλό και απαγορεύει το κακό, και κάνει νόμιμα τα καλά πράγματα και τους απαγορεύει το κακό. Και τους απελευθερώνει από τα δεσμά που είχαν επάνω τους. Εκείνοι, λοιπόν, που θα τον πιστέψουν και θα τον τιμήσουν και θα τον υποστηρίξουν, και θα τον βοηθήσουν, και θα ακολουθήσουν τα φώτα που κομίζει, θα ευημερήσουν».

Επίσης ο άνθρωπος πρέπει να εξοικομομεί στην ενδυμασία, την τροφή και στο ποτό του και να μην είναι σπάταλος. Το Κοράνι τονίζει, «να τρώτε και να πίνετε χωρίς σπατάλη. Διότι [ο Θεός] δεν αγαπάει τους σπάταλους».

Επίσης πράπει να υπάρχει σεβασμός στην διατήρηση των συμφωνιών, όπως τονίζει και το Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε να διατηρήσετε τις συμφωνίες σας».

Πρέπει να διατηρήσει ο άνθρωπος επίσης καλή συμπεριφορά, και να μην ρεύεται ότι να κάνει άλλες πράξεις που υπονομεύουν την δημόσια συμπεριφορά. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός όταν κάποιος ρεύτηκε, του διέταξε ο Προφήτης λέγοντας, «μην ρεύεσαι μπροστά μας. Εκείνος που είναι χωρτασμένος στην ζωή τούτη, θα πενάσει στην επόμονη».

Να μιλήσει στους άλλους με καλό τρόπο, όπως τονίζει και το Ιερό Κοράνι, «και να πεις στους δούλους μου να λένε καλά λόγια». Επίσης, «ο καλό λόγος είναι ελεημοσύνη».

Επίσης πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα, και να μην επεμβαίνει ο άνθρωπος στις υποθέσεις των άλλων. Ο Προφήτης είπε, «από την πίστη του ανθρώπου στο Ισλάμ, είναι να μην επεμβαίνει στις υποθέσεις των άλλων».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ.

*        *        *

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της δημόσιας ηθικής που συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνίας είναι: η σεμνότητα, η οποία είναι μια υψηλή ισλαμική ηθική, που εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει οτιδήποτε τον μειώνει. Ο  Προφήτης μας (ΕΕΑΕ) είπε: (Από ό, τι οι άνθρωποι έχουν καταλάβει από τα λόγια των προφητών, είναι αν δεν ντρέπονται, κάνουμε ό, τι θέλεις». Ο Προφήτης είπε επίσης, «η σεμνότητα είναι ένα στοιχείο της πίστης».

Επίσης, «να ντρύπεστε από τον Αλλάχ». Είπε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ, «εμείς, δόξα τω Αλλάχ, ντρυπόμαστε από τον Αλλάχ». Τότε είπε ο Προφήτης, «η ντροπή από τον Αλλάχ απαιτεί να διαφυλάξετε την συλλογή σας, το σομάχι σας. Να θυμάστε τον θάνατο. Όποιος αναζητά την ημέρα της κρίσεως, εγκαταλείπει τις χαρές της ζωής αυτής. Όποιος κάνει αυτά, δείχνει ντροπή από Αυτόν».

Δεν έχει τίποτα καλό η ζωή

Όταν δεν υπάρχει ντροπή

Αν δεν φοβάσαι τις συνέπεις

Και δεν ντρύπεσαι, τότε

Κάνε ό,τι επιθυμείς.

Μεταξύ των σημαντικότερων πυλώνων της ηθικής που διαδραματίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της προόδου της είναι: η αρτιότητα, η οποία είναι μια περιεκτική λέξη για όλες τις έννοιες της αρρενωπότητας, και σημαίνει: καλές ιδιότητες, γενναιόδωρη ηθική, διατήρηση του εαυτού από ακαθαρσίες και διατήρηση της γλώσσας από αδράνεια και σύγχυση και αποφυγή όλων των πράξεων που προκαλούν ντροπή. Αναφέρεται ότι,  «όποιος δεν αδικεί τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί του, και δεν τους λέει ψέματα, και δεν παραβιάζει τις υποσχέσεις του μαζί τους, τότε είναι πλήρης γενναίος, δίκαιος και απαγορεύεται να τον κακολογεί κανείς στην απουσία του».

Πρέπει να φοβάται τον Αλλάχ και να γνωρίζει ότι ο Αλλάχ παρατηρεί όλες τους τις πράξεις, τις φανηρές και τις κρυφές.

Πρέπει επίσης να βοηθήσει τους άλλους, ο Προφήτης είπε, «ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου μουσουλμάνου. Δεν τον αδικεί, και δεν τον προδίδει. Ο Αλλάχ θα βοηθήσει εκείνον που υποστηρίζει τον αδελφό του».

Το Ισλάμ έχει υιοθετήσει κάποια στοιχείες καλές ηθικές, που βοηθούν στην ανάπτυξη των εθνών που τα διατηρούν. Αυτό είναι ένα αμετάκλητο στοιχείο, που δεν αλλάζει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ακολουθήσουμε αυτή την ηθική και να την εφαρμόσουμε ως συμπεριφορά ανάμεσά εμάς, για να χαρούμε την ζωή τούτη και την άλλη.

Ω Θεέ, κάνε μας να επιλέξουμε αυτό που είναι καλό για την ζωή τούτη και την άλλη. Βοηθήσέ μας να κάνουμε καλό στην χώρα μας, και προστάτεψε την Αίγυπτο, τον λαό της, τον  στρατό και την αστυνομία της.