ο Μουχάμαντ είναι Προφήτης του έλεους

mokhtar

Ο Αλλάχ έστειλε τον Προφήτη του Μουχάμαντ ως έλεος για τους ανθρώπους, λέει «σε Στείλαμε σαν έλεος για όλα τα δημιουργήματα». Το ίδιο μοτίβο το τονίζει ο ίδιο ο Προφήτης για τον εαυτόν του όπου λέει, «ω άνθρωποι, εγώ είμαι ένα χαρισμένο έλεος». Λέει ο Αλλάχ σπίσης στο Ιερό Κοράνι, «σας ήρθε ένας Προφήτης από σας. Τον λυεί το γεγονός ότι επιμένετε στην απιστία. Αυτός για τους πιστούς έχει πάντα έλεος».

Το Ισλάμ είναι θρησκεία του έλεους και της ειρήνης για όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει στο Ισλάμ κανένα στοιχείο που να ωθεί τους πιστούς να σκοτώσουν τους άλλους για το δόγμα τους. Το μεγαλύτερο έλος το βλέπουμε σ’ αυτό που αναφέρεται για τον Προφήτη, ο οποιος όταν είδε μια γυναίκα σκοτωμένη μέσα σε μια μάχη είπε: ποιος την σκότωσε αυτή; Αυτή η γυναίκα δεν μαχόταν.αυτό βεβαιώνει πως η δολοφονία δεν πρέπει να γίνει για το δόγμα, ενώ γίνεται όταν κάποιος μάχεται τους εχθρούς που τον απειλούν.

Δεν μπορεί κανένας να υποχρεώνει κανένα για να αλλάξει πίστη. Ακόμα και ο ίδιος ο Προφήτης στον διάλογό του με τους άλλους πάντα ήταν προσεκτικός. Αυτό το αναφέρει και το Κοράνι, «ή Εμείς ακολουθούμε τον σωστό δρόμο ή εσείς», και δεν είπε στους άλλους πως είναι περιπλανώμενοι.

Αν είναι ο Προφήτης μας είναι του έλεους, η θρησκεία μας είναι του έλεους και το Ιερό Βιβλίο μαςείναι το ίδιο, τότε τι είναι αυτό που έκανε κάποιους που θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους να κάνουν αυτό που κάνουν; Και που είναι η έξοδος από όλα αυτά;

Πολλά είναι οι στοιχεία που οδήγησαν προς αυτό, για παράδειγμα ο θρησκευτικός λόγος γίνεται από ανθρώπους μη ειδικευμένους και αυτό δεν είναι μόνο επί της παρούσης, όμως αυτό γίνεται από καιρό. Τονίζουμε ότι η θρησκεία μας είναι μια ήπια θρησκεία και που πάντα ωθεί προς την συγχώρηση. Αναφέρουν οι διάφορες πηγές ότι ο Προφήτης πάντα διάλεγε το πιο εύκολο και δεν ήθειλε ποτέ το δύσκολο ούτε για τον εαυτό του ούτε γιατους άλλους.