Η έννοια της εθνικής ασφάλειας

Mokhtar-300x198

Η σταθερότητα κάθε χώρας είναι είναι σημαντικό στοιχείο της εθνικής της ασφάλειας. Η εθνικής ασφάλεια μιας χώρας είναι ευθύνη όλων των πολιτών, ιδίως αυτών που αποφασίζουν για την τύχη της χώρας και ιδιαίτερα οι αποφάσεις που αφορούν τις σχέσεις της με το εξωτερικό.

Αν θεωρείται η εθνική ασφάλεια μια χώρας μια κόκκινη γραμμή που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να παραβιάζεται, τότε είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για αυτό. Για να φυλάσσεται δηλαδή η εθνική ασφέλεια μιας χώρας χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην μόρφωση η οποια θα επικεντρώνει την προσοχή στη σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό καθαυτό απαιτεί την εκπαίδευση όσων λαμβάνουν ηγετικές θέσεις στην χώρα. Διότι πρέπει να ξέρει ο κάθε υπεύθυνος τις συνέπειες των αποφάσειών του για την εθνική ασφέλεια.

Μπορεί κάποιοι από αμέλεια ή και από άγνοια να μην γνωρίζουν πως η συμπεριφορά τους ενδείχεται να επηρεάζει την εθνική ασφέλεια της χώρας. Αυτό φυσικά αφορά και όλους τους τομείς, λ.χ. οι αποφάσεις που λαμβάνονται, οι σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες, οι συμφωνίες που υπογράφει η χώρα με άλλες χώρες κλπ.

Τονίζουμε επίσης ότι η αίσθηση της εθνικής ασφάλειας διαφέρει από έναν άνθρωπο στον άλλον λόγω πολλων παραγόντων, η παιδεία, ο πατριωτισμός κλπ. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πρέπι να εξασφαλίζονται τα εξής στοιχεία:

  • Περισσότερη μόρφωση που επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην εθνική ασφάλεια για τους ανθρώπους που πρόκειται να λάβουν ηγετικές θέσεις στην χώρα.
  • Πρέπει να δίνεται έμφαση στην σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας και αυτό αφορά τους πολιτικούς, τους ανθρώπους των γραμμάτων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τονίζεται η σημασία της σταθερότητας της χώρας.
  • Πρέπει να συμβολεύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες πριν γίνει οτιδήποτε συμφωνία με ξένα κράτη διότι αυτό μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την χώρα και τη σταθερότητά της.

Όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις πρέπει να έχει κανείς υπόψιν του την πολιτική κατάσταση εντός αλλά και εκτός χώρας, διότι πρέπει να έχει υπόψιν του την αραβική μας θέση, την αφρικάνικη και την ισλαμική επίσης και τις διεθνείς σχέσεις μας. Πρέπει να αναλογίζουμε δηλαδή τις συνέπειες των αποφάσειων για την χώρα μας.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές,  στρατιωτικές,  οικονομικές, πολιτισμικές, σχέσεις αλλά και οι σχέσεις των μέσα πρέπει να λειτουγούν με αρμονία μεταξύ τους, διότι επηρεάζει η κάθε μια την άλλη. Αυτό χρειάζεται να υπάρχει πατριωτική συνείδηση και εμπειρία και να λειτουρούμε όλοι ως μια ομάδα. Αυτό απαιτεί από τον κάθε υπεύθυνο να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να έχει πλήρη επίγνωση της φύσης της ομάδας συνεργασίας του.

Σημειωτήεον είναι ότι δεν φτάνει η καλή βούηση για τη σταθερότητα μια χώρας, χρειάζεται επίσης να υπάρχει κατανόηση για αυτό.