Τοφυσικό δικαίωμα της γυναίκας στα περιουσιακά δικαιώματα και στην αξιοπρεπή ζωή

Mokhtar-300x198

Το ζήτημα των πειουσιακών δικαιωμάτων είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που σχολίασε ο Προφήτης στο κήρυγμά που εκφώνησε στο αποκαιρετιστήριο προσκίνημα. Λέει ο Αλλάχ σχετικά με αυτό, «ο Αλλάχ σας έχει δώσει αυτές τις προσταγές σχετικά με τα παιδιά σας: ένα αρσενικό παιδί θα κληρονομεί το διπλάσιο από ένα θηλυκό. Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο κορίτσια, τότε θα πάρουν τα δυο τρίτα της κληρονομιάς, αλλά αν υπάρχει μόνο ένα, αυτό θα κληρονομεί το μισό. Οι γονείς θα κληρονομούν το ένα έκτο ο καθένας, αν ο πεθαμένος έχει ένα παιδί, αλλά αν δεν έχει παιδιά και οι γονείς του είναι οι κληρονόμοι του, η μητέρα του θα πάρει το ένα τίτο. Αν έχει δυο αδέλφια, η μητέρατουθα πάρει το ένα έκτο αφού πληρωθούν τα χρέη του και όποιες κληροδοσίες έχει αυτός αφήσει. Ίσως αναρωτίεστε αν οι γονείς σας ή τα παιδιά σας είναι ωφελιμότερα σε σας. Αλλά αυτός είναι ο νόμος του Αλλάχ, Αυτός είναι Σοφόςκαι Παντογώστης».

Το Κοράνει δεν αναφέρει μόνο το μερίδιο του καθενός, αλλά και την αυστηρή τιμωρία σ’ όποιον προσπαθεί να παραβιάσει αυτά τα δικαιώματα, λέει ο Αλλάχ «τέτοιες είναι οι προσταγές του Αλλάχ. Αυτός που υπακούει στον Αλλάχ και στον Απόστολό Του θα κατοικήσει για πάντασε παράδεισους που ποτίζονται από τρεχούμενα ρυάκια. Αυτός είναι ο υπέρτατος θρίαμβος. Αλλά αυτός που δεν υπακούει στον Αλλάχ και στον Απόστολό Του και παραβαίνει τις προσταγές Του, θα ριχτεί στην κόλαση και εκεί θα μείνει για πάντα. Μια ατιμωτική τιμωρία τον περιμένει».

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των γυναικών από την κληρονομιά βασίζεται παλιά ήθη και έθιμα χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο μέσα στην Σαρί’α που να υποστηρίζει αυτό. Γενικά η γυναίκα, είτε μητέρα είτε αδελφή είτε κόρη, πρέπει να πάρει το δίκιο που της αναλογεί. Βλέπουμε επίσης ότι ο Προφήτης διατάζει τους πιστούς να είναι δίκαιοι με τις γυναίκες λέγοντας, «λο Αλλάχ λέει: ικανοποιείτε την επιθυμία Μου με την καλή σας συμπεριφορά στις γυναίκες και τα ορφανά».

Όμως αυτό πουσυμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ένας διαχωρισμός μισητός. Γιατί σε πολλές οικογένειες παρατηρείται ότι το αρσενικό κατέχει ανώτερη θέση από το θηλυκό σε πολλούς τομείς ακόμα και στην μόρφωση. Παρατηρείται επίσης ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν οικογένεις που αποκλείουν τις γυκαίκες από την κληρονομιά και αυτό δεν είναι καθόλου από την θρησκεία. Αυτέςοι πράξεις δείχνουν την αδικία που γίνεται εις βάρος των γυναικών και την παραβίαση του νόμου του Αλλάχ.